Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Program Tanımları

Kuruluş

İş Makineleri Operatörlüğü Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında ön lisans örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Programda mezun olan kişilere İş Makineleri Operatörlüğü alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak kaydıyla İş Makineleri Operatörlüğü Programına kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları sonucunda başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İş Makineleri Operatörlüğü Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 iş günü Staj çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

İş Makineleri Operatörlüğü Programı; iş makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı inşaat, ormancılık, maden, petrol ve doğalgaz gibi sektörlere tekniker düzeyinde nitelikli, bilgili ve yetenekli personel yetiştirmek üzere açılan bir önlisans programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

İş Makineleri Operatörlüğü mezun olan bireyler, Dikey Geçiş Sınavı(DGS)'na girip başarılı oldukları takdirde Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Tarım Makineleri lisans programlarına yerleşebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlanmalı ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmeli ve Staj başarıyla tamamlanmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Mehmetpaşa Mah. Kavak Meslek Yüksekokulu

İetişim: 0(362) 741 37 55

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Batuhan ÖZAKIN

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait 1 adet İş Makineleri Atölyesi bulunmaktadır. İş Makineleri, Bakım-Onarım, Ölçme Tekniği, Kaynak Teknolojisi vb. uygulamalı birtakım eğitimler bu atölyede gerçekleştirilmektedir. Tüm ders müfredatının %30'luk kısmı uygulamalı eğitimlerden oluşmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 2. Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 3. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
 4. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
 5. Tek başına ve çeşitli sınırlamalar altında çalışabilme.
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
 7. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olabilmek.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
 9. Kendi kendine öğrenme ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme.
 10. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 11. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilmek.
 12. Girişimcilik, organizasyon becerisi ve halk/müşteri ile iyi iletişim kurabilme
 13. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
 14. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
 • Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına ve çeşitli sınırlamalar altında çalışabilme.
 • Kendi kendine öğrenme ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme.
 • Girişimcilik, organizasyon becerisi ve halk/müşteri ile iyi iletişim kurabilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olabilmek.
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
 • Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilmek.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İMO101Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İMO107Motor Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO121İş Makineleri-I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMO123Atölye-I Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
İMO125Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
İMOSEÇ-ISeçmeli-I SDG 0 0 0 0.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 4 0 19.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMO102Yakıtlar ve Yağlar Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İMO106Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İMO120Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
İMO122Atölye-II Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
İMO124Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 3.0 0.0
İMO126Statik ve Mukavemet Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
İMO130İş Makineleri-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMOSEÇ-IISeçmeli-II SDG 0 0 0 0.0 6.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 6 0 20.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMO201Otomotiv Elektriği ve Elektroniği Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO203Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
İMO205Makine Bilimi ve Elemanları Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
İMO209İş Makineleri Bakım Onarım-I Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO223İş Makineleri-III Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMO225Atölye-III Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
İMOSEÇ-IIISeçmeli-III SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 10 7 0 16.0 24.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMO202Güç Aktarma Organları Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO204Transport Tekniği Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO206Mekanizma Tekniği Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO208Pompalar ve Kompresörler Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO212İş Makineleri Bakım Onarım-II Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İMO226İş Makineleri Operatörlüğü Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
İMOSEÇ-IVSeçmeli-IV SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 10 8 0 17.0 26.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

İMOSEÇ-I / Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMO109 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
İMO111 İş Hukuku 2 0 0 2.0 3.0
İMO113 iş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
İMO115 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
İMO117 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
İMO119 İlk Yardım 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
İMOSEÇ-II / Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMO108 Ölçme Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
İMO110 Mesleki Matematik 2 1 0 3.0 3.0
İMO114 Dizel Motorlar Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
İMO116 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
İMO118 Zemin Türleri ve Kazı Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
İMOSEÇ-III / Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMO211 Mesleki Yabancı Dil 3 0 0 3.0 3.0
İMO213 İşletme Yönetimi 3 0 0 3.0 3.0
İMO215 Emisyon Kontrol Sistemleri 2 1 0 3.0 3.0
İMO217 İmalat Yöntemleri 2 1 0 3.0 3.0
İMO219 Kaynak Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
İMO221 Hasar Analizi 2 1 0 3.0 3.0
İMOSEÇ-IV / Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMO214 Fabrika Organizasyon 2 1 0 3.0 3.0
İMO216 Servis Donanımları 2 1 0 3.0 3.0
İMO218 Kalite Güvence ve Standartları 3 0 0 3.0 3.0
İMO220 Bilgisayar Destekli Çizim 2 1 0 3.0 3.0
İMO222 Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri 2 1 0 3.0 3.0
İMO224 Konfor Sistemleri 2 1 0 3.0 3.0