Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
İMO101Matematik 927001 3 0 0 4.0 3.0
İMO103İş Makineleri-I 927001 2 2 0 6.0 3.0
İMO105Mekanik 927001 2 1 0 4.0 3.0
İMO107Motor Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMOSEÇ-ISeçmeli-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 4 0 18.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0 2.0
İMO102Yakıtlar ve Yağlar 927001 2 0 0 2.0 2.0
İMO104İş Makineleri-II 927001 2 2 0 6.0 3.0
İMO106Malzeme Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0 2.0
İMO120Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
İMOSEÇ-IISeçmeli-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 12 2 0 18.0 13.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İMO201Otomotiv Elektriği ve Elektroniği 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO203Hidrolik-Pnömatik 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO205Makine Bilimi ve Elemanları 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO207İş Makineleri-III 927001 2 2 0 0.0 3.0
İMO209İş Makineleri Bakım Onarım-I 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMOSEÇ-IIISeçmeli-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 6 0 0.0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İMO202Güç Aktarma Organları 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO204Transport Tekniği 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO206Mekanizma Tekniği 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO208Pompalar ve Kompresörler 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMO210İş Makineleri Operatörlüğü 927001 2 2 0 0.0 3.0
İMO212İş Makineleri Bakım Onarım-II 927001 2 1 0 0.0 3.0
İMOSEÇ-IVSeçmeli-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 12 7 0 0.0 18.0
İMOSEÇ-I / Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMO109 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
İMO111 İş Hukuku 927001 2 0 0 3.0
İMO113 iş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 3.0
İMO115 Çevre Koruma 927001 2 0 0 3.0
İMO117 İletişim 927001 2 0 0 3.0
İMO119 İlk Yardım 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
İMOSEÇ-II / Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMO108 Ölçme Teknolojisi 927001 2 1 0 3.0
İMO110 Mesleki Matematik 927001 2 1 0 3.0
İMO112 Meslek Resmi 927001 2 1 0 3.0
İMO114 Dizel Motorlar Teknolojisi 927001 2 1 0 3.0
İMO116 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 3.0
İMO118 Zemin Türleri ve Kazı Teknolojisi 927001 2 1 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İMOSEÇ-III / Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMO211 Mesleki Yabancı Dil 927001 3 0 0 0.0
İMO213 İşletme Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
İMO215 Emisyon Kontrol Sistemleri 927001 2 1 0 0.0
İMO217 İmalat Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0
İMO219 Kaynak Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0
İMO221 Hasar Analizi 927001 2 1 0 0.0
İMOSEÇ-IV / Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMO214 Fabrika Organizasyon 927001 2 1 0 0.0
İMO216 Servis Donanımları 927001 2 1 0 0.0
İMO218 Kalite Güvence ve Standartları 927001 3 0 0 0.0
İMO220 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 1 0 0.0
İMO222 Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri 927001 2 1 0 0.0
İMO224 Konfor Sistemleri 927001 2 1 0 0.0