Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Lojistik Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TLOJ101Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TLOJ103Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ105Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TLOJ107Genel Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ109İstatistik Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ111İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ113Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 2 0 18.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TLOJ102Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ104Lojistik Maliyet Analizi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ106Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ108Taşımacılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ110Depo Envanter Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ112Üretim Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ114Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 4 0 18.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ201Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TLOJ203Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TLOJ205Küresel Lojistik Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TLOJ207Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
TLOJ209Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TLOJSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 9 0 20.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ202Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TLOJSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

TLOJSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ115 Genel Ekonomi 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ117 Ofis Programları 1 2 0 2.0 0.0
TLOJ119 Kentsel Lojistik 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ121 Davranış Bilimleri 2 0 0 2.0 0.0
TLOJSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ116 Lojistik Bilgi Sistemi 1 2 0 2.0 0.0
TLOJ118 İletişim 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ120 Lojistik Müşteri İlişkileri 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ122 E-Ticaret 2 0 0 2.0 0.0
TLOJSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ211 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ213 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ215 Finansal Yönetim 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ217 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
TLOJSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ204 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 0.0
TLOJ206 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 0.0
TLOJ208 Paket Programları 2 2 0 3.0 0.0
TLOJ210 Risk ve Sigorta İşlemleri 2 2 0 3.0 0.0
TLOJ212 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği 2 2 0 3.0 0.0
TLOJ214 Çağdaş Lojistik Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ216 Kişisel Gelişim 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ218 Gümrük İşlemleri 2 0 0 2.0 0.0
TLOJ220 Yeşil ve Tersine Lojistik 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0