Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Mekatronik Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP101Matematik Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MKP103Mekatroniğin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MKP105Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MKP107Elektrik Elektronik Ölçme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP109Teknik ve Mesleki Resmi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 6 0 18.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP102İmalat İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP104Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP106Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MKP108Elektrik Motorları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP110Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MKP112Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
MKPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 4 0 16.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP201Mekanizmalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP203Analog Elektronik Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MKP205Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MKP207Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MKP209Bilgisayar Destekli Çizim-II Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MKP211Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MKPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 14.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MKPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP111 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
MKP113 İlk Yardım 2 0 0 2.0 0.0
MKP115 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2.0 0.0
MKP117 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
MKPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP114 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 2 0 2.0 0.0
MKP116 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-I 3 0 0 3.0 0.0
MKP118 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2.0 0.0
MKP120 İletişim 2 0 0 2.0 0.0
MKP122 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
MKPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
MKP215 Sensörler ve Transdüserler 2 0 0 2.0 0.0
MKP217 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-II 3 0 0 3.0 0.0
MKP219 Endüstriyel Robotlar 2 0 0 2.0 0.0
MKP221 Proses Kontrol 2 0 0 2.0 0.0
MKP223 Elektronik Güvenlik Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
MKP225 Mesleki Yabancı Dil-I 3 0 0 3.0 0.0
MKPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP202 Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları 2 2 0 3.0 0.0
MKP204 Bilgisayarda Programlama 1 2 0 2.0 0.0
MKP206 Hidrolik-Pnömatik 2 2 0 3.0 0.0
MKP208 Proje Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
MKP210 Bilgisayar Destekli Üretim 1 2 0 2.0 0.0
MKP212 Bilgisayarlı Kontrol 2 2 0 3.0 0.0
MKP214 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
MKP216 Makine Elemanları 4 0 0 4.0 0.0
MKP218 Mikrodenetleyici Uygulamaları 0 2 0 1.0 0.0
MKP220 Esnek Üretim Sistemleri 1 2 0 2.0 0.0
MKP222 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3.0 0.0
MKP224 Mesleki Yabancı Dil-II 3 0 0 3.0 0.0
MKP226 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 0.0
MKP228 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6.0 0.0
MKP230 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16.0 0.0