Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV101Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4.0 0.0
BMUV103Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
BMUV105Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BMUV107Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV109Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV111Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV113İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUVSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 2 0 18.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV102Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 16 0 4.0 0.0
BMUV104Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BMUV106Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV108İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV110Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV112Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BMUV114Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BMUVSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 17 18 0 19.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV201Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BMUV203Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
BMUV205Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BMUV207Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BMUV209Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BMUVSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 9 0 20.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BMUV202Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
BMUVSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

BMUVSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV115 İletişim 2 0 0 2.0 0.0
BMUV117 Ofis Programları-I 1 2 0 2.0 0.0
BMUV119 E-Ticaret 2 0 0 2.0 0.0
BMUV121 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 0.0
BMUV123 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 0.0
BMUVSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV116 İşletme Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BMUV118 Ticari Matematik 2 0 0 2.0 0.0
BMUV120 Ofis Programları-II 1 2 0 2.0 0.0
BMUV122 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
BMUVSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV211 İnşaat Muhasebesi 2 0 0 2.0 0.0
BMUV213 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
BMUV215 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 0.0
BMUV217 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2.0 0.0
BMUV219 Finansal Okur Yazarlık 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
BMUVSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV204 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2.0 0.0
BMUV206 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
BMUV208 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6.0 0.0
BMUV210 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 0.0
BMUV212 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 0.0
BMUV214 İstatistik 2 0 0 2.0 0.0
BMUV216 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 0 0 2.0 0.0
BMUV218 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2.0 0.0
BMUV220 Banka Muhasebesi 2 0 0 2.0 0.0
BMUV222 Kamu Maliyesi 2 0 0 2.0 0.0
BMUV224 Borçlar Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
BMUV226 Sigortacılık 2 0 0 2.0 0.0
BMUV228 Bilgisayarlı Muhasebe 2 2 0 3.0 0.0
BMUV230 Sermaye Piyasası ve Borsalar 2 0 0 2.0 0.0
BMUV232 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 1 2 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0