Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüze öğrenci kabulü 1998-1999 akademik yılında başlamıştır ve halen yaklaşık 320 öğrenci eğitim görmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini başarı ile tamamlayan ve iki dönem boyunca stajını yapan mezunlar "Bilgisayar Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınav ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, OMÜ-YÖS sınavı sonucu dikkate alınarak kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve her dersten 100 üzerinden en az 60 puan alarak başarılı olması gerekir.

Program Profili

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik, temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve seçmeli dersler, fizik, programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamaları, veritabanı sistemleri, çoklu ortam sistemleri, yazarlık dilleri, eğitim yazılımlar geliştirme ve değerlendirme, uzaktan eğitim, materyal geliştirme ve eğitim teknolojileri, eğitimde materyal kullanımı, bilgisayar destekli eğitimin temelleri, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberlik ve bitirme projesidir. Öğrenciler toplam 2 dönem (7. ve 8.) farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğretmen olmak isteyen mezunlar KPSS sınavından yeteri puan alarak MEB'e bağlı okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar genelde özel eğitim kurumlarına yönelmiş durumdadır. Buna ek olarak diğer sektörlerde çalışma alanı oldukça geniş olduğu için bilişimin içinde olduğu herhangi bir alanda (örneğin sağlık, banka, vs.) istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarına kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar arasınav ve final olmak üzere iki aşamada yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için ağırlıklı orrtalamanın en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir. Başarısız öğrenciler dönem sonunda bütünleme sınavına girerler. Uygulamalı derslerin bir kısmında ayrıca ödev, proje, laboratuvar etkinlikleri de değerlendirmeye katılmaktadır. Staj derslerinden, staj öğretmeninin görüşü dikkate alınarak not verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi B-Blok 55139 Kurupelit / SAMSUN
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Görevlisi Polat ŞENDURUR Tel: 0362 312 19 19
AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Ögr. Gör. Polat Şendurur, Tel: 0362 312 19 19

Bölüm Olanakları

90 Bilgisayardan oluşan iki laboratuvarımız ve bölüm derslerinin yapılacağı bir amfi ile iki adet derslik ayrılmıştır.

Program Çıktıları

 1. Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
 2. Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
 3. Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
 4. Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
 5. Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
 6. Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
 7. Öğretim materyalleri geliştirir.
 8. Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
 9. Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.
 • Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
 • Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BTAE101Bilişim ve Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
BTAE103Eğitimde Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTAE105Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BTÖ101Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I Zorunlu 3 2 0 4.0 10.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 34 4 0 36.0 51.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BTAE102Algoritma Tasarımı ve Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTAE104Programlama Öğretimi Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BTAE106Elektronik Devre Elemanları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
BTÖ102Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II Zorunlu 3 2 0 4.0 10.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 34 4 0 36.0 47.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAEAE SEÇMELİ (BÖTE) SDG 2 0 0 2.0 0.0
BTÖ201Programlama Dilleri-I Zorunlu 3 2 0 4.0 7.0
BTÖ203Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ205Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ-MBMb Seçmeli SDG 3 0 0 3.0 4.0
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMB203Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBFİZ105Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 24 6 0 27.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE202Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BTAE206Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BTAE208İleri Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BTÖ202Programlama Dilleri-II Zorunlu 3 2 0 4.0 7.0
BTÖ204Öğretim Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ206Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ-A1A Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 4.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT204Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBFİZ106Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 25 8 0 29.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTÖ301İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ303İnternet Tabanlı Programlama Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
BTÖ305Uzaktan Eğitimin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
BTÖ311Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ313Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BTÖ-GKGk Seçmeli SDG 0 0 0 0.0 0.0
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 13 8 0 17.0 27.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTÖ302Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ304Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ306Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ308Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ316Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
BTÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 2 0 3.0 4.0
EGT306Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 13 12 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTÖ401Proje Geliştirme ve Yönetimi-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BTÖ403Web Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ407Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
BTÖ419Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 5.0
BTÖ-A3A Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 5.0
BTÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTÖ402Proje Geliştirme ve Yönetimi-II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ406Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
BTÖ-A4A Seçmeli IV SDG 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ-GK2Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 4.0
EGT404Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 10 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 3.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BTAE / AE SEÇMELİ (BÖTE)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTAE001 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 0 0 2.0 0.0
BTAE002 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme 2 0 0 2.0 0.0
BTAE003 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
BTAE004 Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma 2 0 0 2.0 0.0
BTAE005 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 2 0 0 2.0 0.0
BTAE006 Eğitsel Video Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
BTAE007 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 2 0 0 2.0 0.0
BTAE008 Masaüstü Yayıncılık 2 0 0 2.0 0.0
BTAE009 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
BTAE010 Öğretimde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
BTAE011 Özel Eğitim ve Teknoloji 2 0 0 2.0 0.0
BTAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
BTAE013 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
BTÖ-MB / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ209 Mb Seçmeli (Bilgisayar Destekli Öğretim) 3 0 0 3.0 4.0
BTÖ211 Mb Seçmeli (Tasarımın Temelleri) 3 0 0 3.0 4.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
BTÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ210 A Seçmeli I (Masaüstü Yayımcılık) 3 0 0 3.0 4.0
BTÖ212 A Seçmeli I (Bilişim Suçları ve Hukuk) 3 0 0 3.0 4.0
BTÖ-GK / Gk Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ307 Gk Seçmeli (Bilim Tarihi) 2 0 0 2.0 4.0
BTÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ310 A Seçmeli II (Katı Modelleme) 2 2 0 3.0 4.0
BTÖ312 A Seçmeli II (Oyun Programlama) 2 2 0 3.0 4.0
BTÖ314 A Seçmeli II (Mobil Programlama) 2 2 0 3.0 4.0
BTÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ405 A Seçmeli III (Yapay Zeka I) 3 0 0 3.0 5.0
BTÖ409 A Seçmeli III (Çocuklara Programlama Öğretimi) 3 0 0 3.0 5.0
BTÖ411 A Seçmeli III (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi) 3 0 0 3.0 5.0
BTÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ431 Gk Seçmeli I (İletişim Becerileri) 2 0 0 2.0 4.0
BTÖ433 Gk Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 2 0 0 2.0 4.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ-A4 / A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ404 A Seçmeli IV (Yapay Zeka II) 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ408 A Seçmeli IV (E-Oyun Tabanlı Öğrenme) 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ410 A Seçmeli IV (Eğitimde Teknoloji) 2 2 0 3.0 0.0
BTÖ412 A Seçmeli IV (Web Çatısı İle Web Programlama) 2 2 0 3.0 6.0
BTÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ434 Gk Seçmeli II (Mesleki İngilizce) 2 0 0 2.0 4.0
BTÖ436 Gk Seçmeli II (Teknoloji Atıkları ve Çevre Bilinci) 2 0 0 2.0 4.0