Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

İlköğretim Bölümü olarak vizyonumuz; milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak nitelikte öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmektir. Misyonumuz ise; öğretmen adaylarına Fen Bilgisi eğitimindeki değişen ve gelişen bilimsel bilgileri sunup, bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla bu bilgilerin gelişmesine katkı sağlamak, öğretmen adaylarına, araştırma bilincine sahip olma ve bilimsel araştırmaları doğru, güzel kullanma özelliği yanında, öğretmenliğin etik ilkelerini kavrama, uygulama ve bunların savunucusu olma özelliğini kazandırmaktır. Yıllardır sınıf öğretmeni yetiştiren bölümümüzde 1998-1999 öğretim yılında Fen Bilimleri Eğitimi bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2. Yüksek Öğrenim Geçiş Sınavı’ndan yeterli puanı

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından yapılan LYS ve LGS sınavlarıyla öğrenci kabul edilmektedir.

Program Profili

OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri yer almaktadır. 8 yarıyıl olarak toplam 4 yılda tamamlanan programlardan, İlköğretim anabilim dalı; “Alan Bilgisi , Genel Kültür ” ve “Meslek Bilgisi ” dersleri oluşmaktadır. Bilgi Toplumunun geliştirilmesi yolunda toplumlarda bilgi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasının önemi inkar edilemez.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu Programlardan mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile özel dershanelerde öğretmenlik yapabilecek, medya kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda mevcut olan derslerin tümünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi yönergesi’ne göre başarıyla tamamlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Bölüm Olanakları

Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarının yanında Fen Bilgisi Öğretimi Laboratuarı mevcut olan Fen Bilgisi Eğitimi ABD de 2 Prof.Dr., 3 Doç.,7 Yrd. Doç. Dr. görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
 2. Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
 3. Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
 4. Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
 5. Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
 6. Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
 7. Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
 8. Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
 9. Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
 10. İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
 11. Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
 12. Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
 13. Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
 14. Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
 15. Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
 16. Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
 • Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
 • Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
 • Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
 • Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
 • Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
 • Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
 • Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
 • İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
 • Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
 • Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
 • Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
 • Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
 • Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
 • Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 5.0 3.0
FBÖ101Genel Fizik-I 927001 4 0 0 6.0 4.0
FBÖ103Genel Fizik Lab.-I 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ105Genel Kimya-I 927001 4 0 0 6.0 4.0
FBÖ107Genel Kimya Lab.-I 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ109Genel Matematik-I 927001 4 0 0 5.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 4 0 30.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
FBÖ102Genel Fizik-II 927001 4 0 0 6.0 4.0
FBÖ104Genel Fizik Lab.-II 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ106Genel Kimya-II 927001 4 0 0 6.0 4.0
FBÖ108Genel Kimya Lab.-II 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ110Genel Matematik-II 927001 4 0 0 5.0 4.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 4 0 30.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
FBÖ201Genel Biyoloji-I 927001 4 0 0 8.0 4.0
FBÖ203Genel Biyoloji Lab.-I 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ205Genel Fizik-III 927001 2 0 0 6.0 2.0
FBÖ207Genel Fizik Lab.-III 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ209Genel Kimya-III (Analitik Kimya) 927001 2 2 0 5.0 3.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 6 0 30.0 16.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBÖ202Genel Biyoloji-II 927001 4 0 0 7.0 4.0
FBÖ204Genel Biyoloji Lab.-II 927001 0 2 0 2.0 1.0
FBÖ206Modern Fiziğe Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ208Genel Kimya-IV (Organik Kimya) 927001 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ212Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama 927001 3 0 0 4.0 3.0
FBÖ216Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 927001 3 0 0 4.0 3.0
FBÖ-GK1Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 3.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT303Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0 3.0
FBÖ301İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ303Fizikte Özel Konular 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ305Kimyada Özel Konular 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ307İstatistik 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ309Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
FBÖ311Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ313Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 16 4 0 30.0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT302Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 5.0 3.0
FBÖ302Genetik ve Biyoteknoloji 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ304Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 927001 3 0 0 4.0 3.0
FBÖ306Çevre Bilimi 927001 3 0 0 3.0 3.0
FBÖ308Yer Bilimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ310Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-II 927001 2 2 0 5.0 3.0
FBÖ312Topluma Hizmet Uygulaması 927001 1 2 0 2.0 2.0
FBÖ314Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
Toplam 18 6 0 30.0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0 3.0
EGT403Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ401Biyolojide Özel Konular 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ403Evrim 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ405Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 5.0 3.0
FBÖ407Özel Eğitim 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ409Okul Deneyimi 927001 1 4 0 7.0 3.0
Toplam 14 6 0 30.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ402Astronomi 927001 2 0 0 3.0 2.0
FBÖ416Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 11.0 5.0
FBÖ-A1A Seçmeli I 927003 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ-A2A Seçmeli II 927003 2 0 0 4.0 2.0
FBÖ-GK2Gk Seçmeli II 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 12 6 0 30.0 15.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
FBÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 2.0
FBÖ210 Gk Seçmeli I (Çevre ve Eğitimi) 927001 2 0 0 3.0
FBÖ214 Fen Eğitiminde Teknolojik Alan Bilgisi 927001 2 0 0 3.0
FBÖ218 Fen Bilgisi Arazi Uygulamaları ve Müze Tekniği 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
FBÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBÖ404 A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ406 A Seçmeli I (Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ408 A Seçmeli I (Ses ve Teknolojik Uygulamaları) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBÖ410 A Seçmeli II (Üreme ve Cinsel Eğitim) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ412 A Seçmeli II (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ414 A Seçmeli II (Beslenme ve Sağlık) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBÖ418 Gk Seçmeli II (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 927001 2 0 0 4.0
FBÖ420 Gk Seçmeli II (Bilim Felsefesi) 927001 2 0 0 4.0