Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Kimyagerlik

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı dil muafiyet sınavı yapılmakta ve başarılı olanlar bu dersten muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimyagerlik diploması verilir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya,Organik Kimya ve Biyokimya olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Dalı’nda lisans derecesi, 30 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi de dahil olmak üzere eğitim planında yer alan bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temelini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim programları ilk yıl farklı eğitimler almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Genel Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersleri içermektedir. İkinci yıl, Analitik Kimya ve Organik Kimya , üçüncü yıl Anorganik Kimya ve Fiziko kimya , dördüncü yıl ise Biyokimya ve Endüstriyel Kimya zorunlu dersleri okutulmakta ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar çalışmaları yer almaktadır. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üniversiteler, araştırma enstitüleri veya tarımsal, çevresel, gıda, tıbbi, ilaç ve biyoteknolojik şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca, hastanelerin laboratuvarlarında bilim adamı ve teknik eleman olarak ta iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyılda en az bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Final notunun da en az 60 olması gerekmektedir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması durumunda öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik koşulları ve kurallar" bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet UYANIK Tel : 0 362 3121919/5065 E-mail : auyanik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 23 Profesör, 1 Dr. Öğr. Gör., 1 Öğr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisi vardır. Bölümde oldukça donanımlı araçlar içeren Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Genel Kimya, Endüstriyel Kimya ve Enstrümental Analiz Eğitim ve Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
 2. Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
 3. Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
 4. Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
 5. Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
 6. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 7. Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 8. Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 9. Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 10. Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 11. Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 12. Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 13. Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
 14. Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 15. Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 16. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 17. Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
 18. Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
 19. Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
 20. Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 21. Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 22. Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 23. Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 24. Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 25. Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 26. Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
 27. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
 • Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
 • Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
 • Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
 • Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 • Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 • Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 • Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 • Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 • Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
 • Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 • Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
 • Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
 • Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 • Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 • Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KİM103Genel Kimya I Ortak 4 2 0 5.0 7.0
KİM151Genel Kimya Lab. I Ortak 0 3 0 2.0 4.0
KİS-11.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ105Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 5 0 24.0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KİM104Genel Kimya II Ortak 4 2 0 5.0 7.0
KİM152Genel Kimya Lab. II Ortak 0 3 0 2.0 5.0
KİS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ106Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 5 0 24.0 31.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM201Analitik Kimya I Ortak 3 2 0 4.0 6.0
KİM203Organik Kimya I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
KİM205Bilgisayar Programlama I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
KİM207Kimyacılar İçin Matematik Ortak 3 0 0 3.0 4.0
KİM251Analitik Kimya Lab.I Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİM253Organik Kimya Lab. I Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 14 12 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM202Analitik Kimya II Ortak 3 2 0 4.0 6.0
KİM204Organik Kimya II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
KİM206Bilgisayar Programlama II Ortak 2 2 0 3.0 4.0
KİM208Spektroskopi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
KİM252Analitik Kimya Lab.II Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİM254Organik Kimya Lab. II Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 13 12 0 19.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM301Fizikokimya I Ortak 3 2 0 4.0 6.0
KİM303Anorganik Kimya I Ortak 4 0 0 4.0 6.0
KİM305Enstrümental Analiz I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
KİM351Fizikokimya Lab. I Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 16 6 0 19.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM302Fizikokimya II Ortak 3 2 0 4.0 6.0
KİM304Anorganik Kimya II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
KİM306Enstrümental Analiz II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
KİM308Staj (30 İş Günü) Ortak 0 0 0 0.0 2.0
KİM352Fizikokimya Lab. II Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİM356Enstrümental Analiz Lab. Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 10 0 19.0 31.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM401Biyokimya-I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
KİM403Endüstriyel Kimya-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
KİM405Kuantum Kimyasına Giriş Ortak 3 0 0 3.0 4.0
KİM451Anorganik Kimya Lab. Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİM453Endüstriyel Kimya Lab. I Ortak 0 4 0 2.0 4.0
KİS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 16 8 0 20.0 21.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM402Biyokimya-II Ortak 4 0 0 4.0 6.0
KİM404Endüstriyel Kimya-II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
KİM452Biyokimya Lab. Ortak 0 4 0 2.0 5.0
KİM454Endüstriyel Kimya Lab. II Ortak 0 4 0 2.0 5.0
KİS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 13 8 0 17.0 21.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

KİS-1 / 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM121 Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 7.0
KİM123 Çevre Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM125 Çekirdek Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM127 Laboratuvar Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
KİS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM122 Kozmetik Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM124 Ametal Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM126 Bitki Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM128 Su Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
KİS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM221 Kimyacılar İçin İstatistik 2 0 0 2.0 3.0
KİM223 Ayırma Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
KİM225 Kolloit Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM227 Metal Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM229 Stereokimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM231 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
KİM233 Organik Sentez Tasarımı 2 0 0 2.0 3.0
KİM235 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2.0 3.0
KİS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM222 Elektrokimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM224 Korozyon Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM226 Kimyacılar İçin Excel 2 0 0 2.0 0.0
KİM228 Polimer Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 3.0
KİM230 Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu 2 0 0 2.0 0.0
KİM232 Yüzey Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM234 Örnek Alma ve Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
KİM236 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2.0 3.0
KİS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM321 Atomik Spektroskopiye Giriş 2 0 0 2.0 0.0
KİM323 Metalurji 2 0 0 2.0 3.0
KİM325 İlaç Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM327 Kimyada Elektronik Uygulamalar 2 0 0 2.0 3.0
KİM329 Organik Kimya III 2 0 0 2.0 3.0
KİM331 Sensörler ve Kullanım Alanları 2 0 0 2.0 3.0
KİM333 Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler 2 0 0 2.0 0.0
KİM335 Süperkritik Ekstraksiyonlar 2 0 0 2.0 0.0
KİM337 Hesaplamalı Kimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM339 Organik Analiz 2 0 0 2.0 3.0
KİM341 Elektroanalitik Kimya 2 0 0 2.0 3.0
KİS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM322 Boyar Maddeler 2 0 0 2.0 3.0
KİM324 Heterosiklik Bileşikler 2 0 0 2.0 3.0
KİM326 Kalite Kontrol 2 0 0 2.0 0.0
KİM328 Kemometri 2 0 0 2.0 0.0
KİM330 Biyoanalitik Kimyaya Giriş 2 0 0 2.0 3.0
KİM332 Anorganik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş 2 0 0 2.0 0.0
KİM334 Katıhal Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 3.0
KİM336 Kromatografiye Giriş 2 0 0 2.0 3.0
KİM338 Termokimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM340 Fotokimya 2 0 0 2.0 3.0
KİS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM421 Voltametrik Teknikler 2 0 0 2.0 3.0
KİM423 Çevresel Toksikoloji 2 0 0 2.0 3.0
KİM425 Moleküler Simetriye Giriş 2 0 0 2.0 3.0
KİM427 Kimyasal Kinetik 2 0 0 2.0 3.0
KİM429 Anorganik Kimya III 2 0 0 2.0 3.0
KİM431 Karbonil Grubu Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM433 Araştırma Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
KİM435 Biyoaktif Organik Bileşikler 2 0 0 2.0 3.0
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 2 0 0 2.0 2.0
KİM439 Proteinlerin Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri 2 0 0 2.0 3.0
KİM441 Biyomimetik 2 0 0 2.0 3.0
KİM443 Besin Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM445 Yüzey Analizi Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
KİS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KİM422 Endüstriyel Stokiyometri 2 0 0 2.0 3.0
KİM424 Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 3.0
KİM426 Tıbbi Kimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM428 Reaktif Ara Ürünler Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2 0 0 2.0 3.0
KİM432 Cam Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM434 Biyokimyasal Toksikoloji 2 0 0 2.0 3.0
KİM436 Petrokimya 2 0 0 2.0 0.0
KİM438 Beslenme Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
KİM440 Sentetik Biomoleküller 2 0 0 2.0 3.0
KİM442 Klinik Biyokimya 2 0 0 2.0 3.0
KİM444 Nanokimya 2 0 0 2.0 0.0
KİM446 Koordinasyon Kimyası 2 0 0 2.0 3.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0