Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Kimyagerlik

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı dil muafiyet sınavı yapılmakta ve başarılı olanlar bu dersten muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimyagerlik diploması verilir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya,Organik Kimya ve Biyokimya olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Dalı’nda lisans derecesi, 30 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi de dahil olmak üzere eğitim planında yer alan bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temelini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim programları ilk yıl farklı eğitimler almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Genel Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersleri içermektedir. İkinci yıl, Analitik Kimya ve Organik Kimya , üçüncü yıl Anorganik Kimya ve Fiziko kimya , dördüncü yıl ise Biyokimya ve Endüstriyel Kimya zorunlu dersleri okutulmakta ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar çalışmaları yer almaktadır. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üniversiteler, araştırma enstitüleri veya tarımsal, çevresel, gıda, tıbbi, ilaç ve biyoteknolojik şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca, hastanelerin laboratuvarlarında bilim adamı ve teknik eleman olarak ta iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyılda en az bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Final notunun da en az 60 olması gerekmektedir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması durumunda öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik koşulları ve kurallar" bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir BATI Tel : 0 362 3121919/5065 E-mail : bbati@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 19 Profesör, 7 Doçent ve 16 Öğretim Yardımcı elemanı vardır. Bölümde oldukça donanımlı araçlar içeren Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Genel Kimya, Endüstriyel Kimya ve Enstrümental Analiz Eğitim ve Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
 2. Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
 3. Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
 4. Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
 5. Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
 6. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 7. Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 8. Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 9. Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 10. Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 11. Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 12. Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 13. Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
 14. Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 15. Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 16. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 17. Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 18. Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 19. Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 20. Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 21. Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 22. Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 23. Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 24. Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 • Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
 • Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
 • Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 • Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
 • Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
 • Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
 • Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
 • Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
 • Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
 • Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
 • Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
 • Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
 • Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
KİM101Genel Kimya I 927006 6 0 0 7.0 6.0
KİM151Genel Kimya Lab. I 927006 0 3 0 5.0 2.0
KİS-11.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 3.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ105Fizik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 23 3 0 30.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
KİM102Genel Kimya II 927006 6 0 0 7.0 6.0
KİM152Genel Kimya Lab. II 927006 0 3 0 5.0 2.0
KİS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 3.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ106Fizik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0 4.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 23 3 0 30.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM201Analitik Kimya I 927006 3 2 0 6.0 4.0
KİM203Organik Kimya I 927006 4 0 0 5.0 4.0
KİM205Bilgisayar Programlama I 927006 2 2 0 4.0 3.0
KİM207Kimyacılar İçin Matematik 927006 3 0 0 4.0 3.0
KİM251Analitik Kimya Lab.I 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİM253Organik Kimya Lab. I 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 14 12 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM202Analitik Kimya II 927006 3 2 0 6.0 4.0
KİM204Organik Kimya II 927006 4 0 0 5.0 4.0
KİM206Bilgisayar Programlama II 927006 2 2 0 4.0 3.0
KİM208Spektroskopi 927006 2 0 0 4.0 2.0
KİM252Analitik Kimya Lab.II 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİM254Organik Kimya Lab. II 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 13 12 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM301Fizikokimya I 927006 3 2 0 6.0 4.0
KİM303Anorganik Kimya I 927006 4 0 0 6.0 4.0
KİM305Enstrümental Analiz I 927006 3 0 0 5.0 3.0
KİM351Fizikokimya Lab. I 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 0.0 6.0
Toplam 16 6 0 21.0 19.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM302Fizikokimya II 927006 3 2 0 6.0 4.0
KİM304Anorganik Kimya II 927006 4 0 0 5.0 4.0
KİM306Enstrümental Analiz II 927006 3 0 0 4.0 3.0
KİM308Staj (30 İş Günü) 927006 0 0 0 2.0 0.0
KİM352Fizikokimya Lab. II 927006 0 4 0 3.0 2.0
KİM356Enstrümental Analiz Lab. 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0 4.0
Toplam 14 10 0 30.0 19.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM401Biyokimya-I 927006 4 0 0 5.0 4.0
KİM403Endüstriyel Kimya-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
KİM405Kuantum Kimyasına Giriş 927006 3 0 0 4.0 3.0
KİM451Anorganik Kimya Lab. 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİM453Endüstriyel Kimya Lab. I 927006 0 4 0 4.0 2.0
KİS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 0.0 6.0
Toplam 16 8 0 21.0 20.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KİM402Biyokimya-II 927006 4 0 0 6.0 4.0
KİM404Endüstriyel Kimya-II 927006 3 0 0 5.0 3.0
KİM452Biyokimya Lab. 927006 0 4 0 5.0 2.0
KİM454Endüstriyel Kimya Lab. II 927006 0 4 0 5.0 2.0
KİS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 0.0 6.0
Toplam 13 8 0 21.0 17.0
KİS-1 / 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM121 Bilim Tarihi 927006 2 0 0 3.0
KİM123 Çevre Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM125 Çekirdek Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM127 Laboratuvar Güvenliği 927006 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
KİS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM122 Kozmetik Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM124 Ametal Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM126 Bitki Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM128 Su Kimyası 927006 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
KİS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM221 Kimyacılar İçin İstatistik 927006 2 0 0 3.0
KİM223 Ayırma Teknikleri 927006 2 0 0 3.0
KİM225 Kolloit Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM227 Metal Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM229 Stereokimya 927006 2 0 0 3.0
KİM231 Kalite Güvencesi ve Standartları 927006 2 0 0 3.0
KİM233 Organik Sentez Tasarımı 927006 2 0 0 3.0
KİM235 Mesleki İngilizce I 927006 2 0 0 3.0
KİS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM222 Elektrokimya 927006 2 0 0 3.0
KİM224 Korozyon Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM226 Kimyacılar İçin Excel 927006 2 0 0 0.0
KİM228 Polimer Kimyasına Giriş 927006 2 0 0 3.0
KİM230 Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu 927006 2 0 0 0.0
KİM232 Yüzey Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM234 Örnek Alma ve Hazırlama 927006 2 0 0 0.0
KİM236 Mesleki İngilizce II 927006 2 0 0 3.0
KİS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM321 Atomik Spektroskopiye Giriş 927006 2 0 0 0.0
KİM323 Metalurji 927006 2 0 0 3.0
KİM325 İlaç Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM327 Kimyada Elektronik Uygulamalar 927006 2 0 0 3.0
KİM329 Organik Kimya III 927006 2 0 0 2.0
KİM331 Sensörler ve Kullanım Alanları 927006 2 0 0 3.0
KİM333 Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler 927006 2 0 0 0.0
KİM335 Süperkritik Ekstraksiyonlar 927006 2 0 0 0.0
KİM337 Hesaplamalı Kimya 927006 2 0 0 3.0
KİM339 Organik Analiz 927006 2 0 0 3.0
KİM341 Elektroanalitik Kimya 927006 2 0 0 3.0
KİS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM322 Boyar Maddeler 927006 2 0 0 3.0
KİM324 Heterosiklik Bileşikler 927006 2 0 0 3.0
KİM326 Kalite Kontrol 927006 2 0 0 0.0
KİM328 Kemometri 927006 2 0 0 0.0
KİM330 Biyoanalitik Kimyaya Giriş 927006 2 0 0 3.0
KİM332 Anorganik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş 927006 2 0 0 0.0
KİM334 Katıhal Kimyasına Giriş 927006 2 0 0 3.0
KİM336 Kromatografiye Giriş 927006 2 0 0 3.0
KİM338 Termokimya 927006 2 0 0 3.0
KİM340 Fotokimya 927006 2 0 0 3.0
KİS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM421 Voltametrik Teknikler 927006 2 0 0 3.0
KİM423 Çevresel Toksikoloji 927006 2 0 0 3.0
KİM425 Moleküler Simetriye Giriş 927006 2 0 0 3.0
KİM427 Kimyasal Kinetik 927006 2 0 0 3.0
KİM429 Anorganik Kimya III 927006 2 0 0 0.0
KİM431 Karbonil Grubu Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM433 Araştırma Teknikleri 927006 2 0 0 3.0
KİM435 Biyoaktif Organik Bileşikler 927006 2 0 0 3.0
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 927006 2 0 0 2.0
KİM439 Proteinlerin Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri 927006 2 0 0 3.0
KİM441 Biyomimetik 927006 2 0 0 3.0
KİM443 Besin Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM445 Yüzey Analizi Teknikleri 927006 2 0 0 0.0
KİS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KİM422 Endüstriyel Stokiyometri 927006 2 0 0 0.0
KİM424 Biyoteknoloji 927006 2 0 0 3.0
KİM426 Tıbbi Kimya 927006 2 0 0 3.0
KİM428 Reaktif Ara Ürünler Kimyası 927006 2 0 0 0.0
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 927006 2 0 0 3.0
KİM432 Cam Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM434 Biyokimyasal Toksikoloji 927006 2 0 0 3.0
KİM436 Petrokimya 927006 2 0 0 0.0
KİM438 Beslenme Kimyası 927006 2 0 0 3.0
KİM440 Sentetik Biomoleküller 927006 2 0 0 3.0
KİM442 Klinik Biyokimya 927006 2 0 0 3.0
KİM444 Nanokimya 927006 2 0 0 0.0
KİM446 Koordinasyon Kimyası 927006 2 0 0 3.0
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 0.0