Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Matematikçi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Ali PANCAR
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 – 5036

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve matematiğin anabilim dallarında yeterli alt yapıya sahip olmak ve bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri temel bilimler, mühendislik ve diğer kendi alanlarındaki problemlere uygulayabilmektir
 2. Uygulamalı Matematik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaktır.
 3. Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözebilme becerisi için problemleri analiz etme ve çözüm yöntemleri bulmaktır
 4. Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için verileri yorumlayabilme analiz edebilme ve çözüm için bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmaktır.
 5. Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli, gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilmektir.
 6. Alanı ile ilgili kaynak araştırması yapabilme, problem üretebilme ve literatürdekilerle karşılaştırabilme, alanı ile ilgili gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazandırmaktır.
 7. İletişim ve sosyal yetkinlik Kendi alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmaktır.
 8. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisi, alanı ile ilgili olarak diğer meslektaşları ile iletişim kurma becerisi kazandırmaktır.
 9. Matematik ile ilgili yaptığı her türlü araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi kazandırmaktır.
 10. Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
 11. Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
 12. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 13. Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
 14. Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
 15. Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik ve matematiğin anabilim dallarında yeterli alt yapıya sahip olmak ve bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri temel bilimler, mühendislik ve diğer kendi alanlarındaki problemlere uygulayabilmektir
 • Uygulamalı Matematik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaktır.
 • Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözebilme becerisi için problemleri analiz etme ve çözüm yöntemleri bulmaktır
 • Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için verileri yorumlayabilme analiz edebilme ve çözüm için bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmaktır.
 • Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli, gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilmektir.
 • Alanı ile ilgili kaynak araştırması yapabilme, problem üretebilme ve literatürdekilerle karşılaştırabilme, alanı ile ilgili gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazandırmaktır.
 • İletişim ve sosyal yetkinlik Kendi alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmaktır.
 • Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisi, alanı ile ilgili olarak diğer meslektaşları ile iletişim kurma becerisi kazandırmaktır.
 • Matematik ile ilgili yaptığı her türlü araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi kazandırmaktır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0
MAT101Analiz I 927006 4 2 0 9.0
MAT103Lineer Cebir I 927006 3 2 0 9.0
MAT105Soyut Matematik I 927006 4 0 0 8.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 4 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0
MAT102Analiz II 927006 4 2 0 9.0
MAT104Lineer Cebir II 927006 3 2 0 9.0
MAT106Soyut Matematik II 927006 4 0 0 8.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 4 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT201Analiz III 927006 4 2 0 9.0
MAT203Analitik Geometri I 927006 2 2 0 7.0
MAT205Diferansiyel Denklemler I 927006 2 2 0 6.0
MAT207Mat.Bilşim ve Tek.Kullanımı I 927006 2 0 0 4.0
TBFİZ105Fizik I 927006 3 0 0 4.0
Toplam 13 6 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT202Analiz IV 927006 4 2 0 9.0
MAT204Analitik Geometri II 927006 2 2 0 7.0
MAT206Diferansiyel Denklemler II 927006 2 2 0 6.0
MAT208Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II 927006 2 0 0 4.0
TBFİZ106Fizik II 927006 3 0 0 4.0
Toplam 13 6 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 3 0 0 0.0
MAT303Diferansiyel Geometri I 927006 3 2 0 6.0
MAT305Kısmi Diferansiyel Denklemler I 927006 4 0 0 6.0
MAT307Topolojiye Giriş 927006 4 0 0 6.0
MAT309Cebir I 927006 4 2 0 8.0
Toplam 18 4 0 26.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 3 0 0 0.0
MAT304Diferansiyel Geometri II 927006 3 2 0 6.0
MAT306Nümerik Analize Giriş 927006 4 0 0 6.0
MAT308Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş 927006 4 0 0 6.0
MAT310Cebir II 927006 4 2 0 8.0
Toplam 18 4 0 26.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 14 0 0 0.0
MAT401Bilgisayar Programlama I 927001 2 2 0 6.0
Toplam 16 2 0 6.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 14 0 0 0.0
MAT402Bilgisayar Programlama II 927001 2 2 0 6.0
Toplam 16 2 0 6.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MAS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT321 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. I 927006 3 0 0 4.0
MAT323 İleri Lineer Cebir 927006 3 0 0 4.0
MAT325 Mesleki Yabancı Dil I 927006 3 0 0 4.0
MAT329 Metrik Uzaylar I 927006 3 0 0 4.0
MAS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT322 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. II 927006 3 0 0 4.0
MAT324 Matrisler Teorisi 927006 3 0 0 4.0
MAT326 Mesleki Yabancı Dil II 927006 3 0 0 4.0
MAT330 Metrik Uzaylar II 927006 3 0 0 4.0
MAS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT421 Sayılar Teorisi I 927001 4 0 0 6.0
MAT423 İdeal Teori 927001 3 0 0 6.0
MAT425 Değişmeli Cebir 927001 3 0 0 6.0
MAT427 Alt Manifoldların Geometrisi I 927001 3 0 0 6.0
MAT429 Kuaterniyonlar Teorisi 927001 3 0 0 6.0
MAT431 Ölçüm Teorisi 927001 4 0 0 6.0
MAT433 Vektörel Analiz 927001 2 0 0 6.0
MAT435 Nümerik Analiz 927001 3 0 0 6.0
MAT437 Topoloji I 927001 4 0 0 6.0
MAT439 İleri Programlama I 927001 3 0 0 6.0
MAT441 Gruplar Teorisi 927001 2 0 0 6.0
MAT443 İleri Analiz I 927001 3 0 0 6.0
MAT445 Hareket Geometrisi I 927001 3 0 0 6.0
MAT447 Matematik Tarihi I 927001 2 0 0 3.0
MAT449 Matematik Felsefesi I 927001 2 0 0 3.0
MAT451 Fonksiyon Dizi ve Serileri 927001 3 0 0 6.0
MAT453 Dönüşümler ve Geometriler 927001 3 0 0 6.0
MAT497 İstatistiğe Giriş 927001 4 0 0 6.0
MAS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MAT422 Sayılar Teorisi II 927001 4 0 0 6.0
MAT424 Projektif Geometri 927001 2 0 0 6.0
MAT426 Cebirsel Topoloji 927001 3 0 0 6.0
MAT428 Alt Manifoldların Geometrisi II 927001 3 0 0 6.0
MAT430 Cebirsel Geometri 927001 3 0 0 6.0
MAT432 Halka Teorisi 927001 2 0 0 6.0
MAT434 Kısmi Diferansiyel Denklemler II 927001 3 0 0 6.0
MAT436 Fonksiyonel Analiz 927001 4 0 0 6.0
MAT438 Topoloji II 927001 3 0 0 6.0
MAT440 İleri Programlama II 927001 3 0 0 6.0
MAT442 Modül Teori 927001 3 0 0 6.0
MAT444 İleri Analiz II 927001 3 0 0 5.9
MAT446 Hareket Geometrisi II 927001 3 0 0 6.0
MAT448 Matematik Tarihi II 927001 2 0 0 3.0
MAT450 Matematik Felsefesi II 927001 2 0 0 3.0
MAT452 Fourier Analizi 927001 3 0 0 6.0
MAT454 Öklidiyen Olmayan Geometri 927001 3 0 0 6.0
MAT456 Uygulamalı Matematik 927001 4 0 0 6.0
MAT458 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 927001 4 0 0 6.0
MAT498 Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 6.0
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 3.0