Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İlahiyat Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümü 2006-2007 eğitim-öğretim yılında OMÜ Eğitim Fakültesi bünyesine alınmıştır. 2010-2011 yılında bölüm 2. öğretim'e öğrenci kabul etmeye başlamıştır

Kazanılan Derece

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite giriş sınavı ile öğrenci almaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sınavı ile kabul edilmektedir. Üniversiteler arası Yatay Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü bitiren öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da özel okullarda kendi alanıyla ilgili derslere girmekte ve öğretmenlik yapmaktadırlar.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunları 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisansüstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. OMÜ Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde en az 1 vize ve 1 final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca vize ve final haricinde dönem ödevleri ya da uygulamalı olarak ilköğretim okullarında öğretmenlik stajı yapmaktadırlar.
OMU Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç.Dr. Yunıs MACİT
OMÜ İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Kurupelit yerleşkesi Atakum/SAMSUN
İletişim adresi: ymacit@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünün sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca ilahiyat bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak yapılan kulüp faaliyetleri. Konferanslar, seminerler. Burs imkanı ve kantin.

Program Çıktıları

 1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
 3. Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
 4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 5. Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
 6. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
 7. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 8. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 9. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 11. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
 12. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
 • Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 • Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
 • Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IDÖ101Temel Dini Bilgiler-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IDÖ103Arapça-I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
IDÖ105Hz.Muhammed'in Hayatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IDÖ107Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ109Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 2 0 20.0 26.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IDÖ102Temel Dini Bilgiler-II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
IDÖ104Arapça-II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
IDÖ106İslam Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
IDÖ108Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 2 0 18.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IDÖ201Hz.Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ203Arapça III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IDÖ205Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
IDÖ207Din Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IDÖ209Felsefeye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İDÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-GKGk Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 2 0 17.0 23.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
IDÖ202Tefsir Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ204Din Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ206Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
IDÖ208Arapça IV Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ210İslami Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IDÖ212Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İDÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 4 0 17.0 26.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EGT305Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
İDÖ301Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ303İslam'da Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ305Kelam Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ307Medya ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ-A3A Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-M1M Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 26.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İDÖ302Din Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ304Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ306Dini Musiki Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İDÖ308Mezhepler Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ310Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
İDÖ312Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ314Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İDÖ-A4A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 4 0 17.0 24.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İDÖ401Din Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ403Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İDÖ405Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ407Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ409Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
İDÖ-A5A Seçmeli V SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 28.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ402Kur'an'da Ana Temalar Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
İDÖ404Kültürler Arası Din Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ406Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İDÖ408Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
İDÖ-A6A Seçmeli VI SDG 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A7A Seçmeli VII SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 26.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
İDÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDÖ211 A Seçmeli I (İslam Bilimlerinde Yöntem) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ213 A Seçmeli I (Dini İletişim) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ215 A Seçmeli I (İslam Kurumları Tarihi) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ217 A Seçmeli I (İslam Ahlakı) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-GK / Gk Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF201 Bilgisayar I 1 2 0 2.0 0.0
IDÖ219 Gk Seçmeli (Bilim Felsefesi) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ221 Gk Seçmeli (İnsan Hakları ve Demokrasi) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ223 Gk Seçmeli (Halk Kültürü) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ225 Gk Seçmeli (Türk Cumhuriyetleri Tarihi) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDÖ214 A Seçmeli II (İslam Bilim Tarihi) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ216 A Seçmeli II (İslam Hukuku Metinleri) 2 0 0 2.0 0.0
IDÖ218 A Seçmeli II (Hüsn-ü Hat) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ220 A Seçmeli II (Seçme Hadis Metinleri) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ309 A Seçmeli III (Din ve Kültür) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ311 A Seçmeli III (Güncel Dini Konular) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ313 A Seçmeli III (Tefsir Metinleri) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-M1 / M Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ315 M Seçmeli (Öğrenme Kuramları) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ317 M Seçmeli (Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ319 M Seçmeli (Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ321 M Seçmeli (Çağdaş Eğitim Akımları) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A4 / A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ316 A Seçmeli IV (Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ318 A Seçmeli IV (Modern Dünyada İslam) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ320 A Seçmeli IV (Güzel Kur'an Okuma) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A5 / A Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ411 A Seçmeli V (İslam Tasavvufu ve Ekolleri) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ413 A Seçmeli V (Dini Danışmanlık ve Rehberlik) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ415 A Seçmeli V (Türkiye'de Dini Akımlar) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ417 A Seçmeli V (Çevre ve Din) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A6 / A Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ410 A Seçmeli VI (Din Araştırmalarında ve Öğretiminde Yöntem) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ412 A Seçmeli VI (Tasavvuf Metinleri) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ414 A Seçmeli VI (Dinler Arası Diyalog) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ-A7 / A Seçmeli VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ416 A Seçmeli VII (Türk Kültüründe Hadis) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ418 A Seçmeli VII (Günümüz İnanç Problemleri) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ420 A Seçmeli VII (Sosyal Değişme ve Din) 2 0 0 2.0 0.0
İDÖ422 A Seçmeli VII (Yaşayan Halk İnanışları ) (Alevilik, Bektaşilik) 2 0 0 2.0 0.0