Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi - Tıp

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde akademik yapılanmasına ve eğitim hayatına başlamış, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kurulmasıyla üniversitemize bağlanmıştır. İngilizce Tıp Programı 2011 yılında açılmış, böylece çift programla eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. İngilizce Tıp Programı için İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Tıp eğitimi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. 2014-2015 itibariyle 5133 mezunu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Tıp Doktorluğu, Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkçe Tıp Programına kayıt için lise diploması, ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları, uluslararası öğrencilerin yerleştirilebilmesi için ise OMÜ Yüksek Öğretim Sınavı (OMÜ-YÖS) puanı dikkate alınır.
Uluslararası öğrencilerin Türkçe Tıp Programına kabulü için, TÖMER veya eşdeğerinden alınan Avrupa Dil Portfolyosu dil düzeylerine göre C1 düzeyinde, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe sınav sonuçlarına göre A ve B düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi dikkate alınır.
İngilizce Tıp programına kayıt olacak tüm öğrenciler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 puan almak ya da YDS’den en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan buna eşdeğer puan aldığını belgelemek şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması, kurum içi geçişler, yatay ve dikey geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
OMÜ Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından beşinci yılına kadar başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları akademik yıl başlangıcından önce kabul edilir, fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen komisyon tarafından dosyalar incelenerek karara bağlanır.
Değişim öğrencileri OMÜile karşılıklı antlaşmalar imzalamış yükseköğrenim kurumlarından kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde ilk 3 yıl sınıf geçme, sonraki sınıflarda blok geçme sistemi uygulanmaktadır. İlk üç yılda bir üst sınıfa geçebilmek için Yıl Sonu Başarı puanının 100 üzerinden 70 veya üstünde olması gerekir. Klinik sınıflarda ise blok başarısının 70 olması gerekir.

Program Profili

OMÜ Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı 2012 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. İlk üç yıl preklinik, 4 ve 5 klinik dönem olarak adlandırılır. 6. yıl Aile Hekimliği dönemidir. OMÜ Tıp Fakültesi eğitim programının amacı; toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, ülkenin sağlık örgütlenmesini bilen ve sorunlarını anlayan, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, karşılaşacağı yeni problemlerle ilgili profesyonel bir disiplin ve bilimsel bir yöntem benimseyebilen, öğrenme gereksinimini kendisi saptayarak giderebilen hekimler yetiştirmektir. Problemler ve başvuru sebeplerine göre tasarlanmış, yatay ve dikey özellikleri içeren spiral müfredata sahip OMÜ Tıp Fakültesinde çoklu eğitsel stratejiler benimsenmiştir. Bu eğitsel stratejiler arasında sistematik yapılanma, öğrenci merkezli öğrenme, probleme dayalı, taska dayalı öğrenme, entegre yaklaşım, topluma dayalı eğitim ve seçmeli programlar yer almaktadır. Multidispliner uygulamalar, sunumlar, paneller, laboratuar çalışmaları, küçük grup oturumları, web’e dayalı ve takıma dayalı öğrenme, gezi, film, proje çalışmaları gibi çeşitli yöntemler kullanılmakta, etik, tıp hukuku, iletişim becerileri, klinik beceriler, bilimsel araştırma gibi içeriklere yer verilmektedir. Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Öğrenme kaynakları merkezi, kütüphane, multidisipliner, aynalı klinik beceri laboratuarları gibi öğrenmeyi destekleyen yapılar bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tıp fakültesi mezunları, Aile Doktoru veya Uzman Hekim olarak kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tıp fakültesini bitiren tüm hekimler için iki yıl mecburi hizmet zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun hekimler, temel bilimlerde yüksek lisans, doktora ve klinik bilimlerde uzmanlık eğitimi yapabilirler.
Uzmanlık eğitimine kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerindeki uzmanlık eğitim kadrolarına yerleştirilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine daha fazla bilgi için başvurulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Telefon: 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

Derslikler bloğunda 6 adet ( bir adet 316, bir adet 220, dört tanesi 135 öğrenci kapasiteli) amfilerimiz, iki adet 50 ve üç adet 140 kişilik sınıf, probleme dayalı öğrenim oturumlarının gerçekleştirildiği 38 adet 12 kişilik sınıf ve hastane binasında toplam 11 adet sınıf bulunmaktadır. Histoloji laboratuarında; 60 adet mikroskop içeren LCD paneller ve kamera ataçmanlı özel bir sistemle, mikroskop görüntülerini canlı olarak izlemeyi mümkün kılan bir eğitim ortamı bulunmaktadır. Mesleksel becerilerin gerçekleştirildiği insan, organ ve doku maketlerinin bulunduğu 2 adet Multidisipliner laboratuar, aynalı odalar olarak adlandırılan klinik beceri laboratuarları ve web’e dayalı öğrenme oturumunun gerçekleştirildiği simülasyon laboratuarı bulunmaktadır.
Derslikler binasına yakın şekilde konumlanmış, görsel ve işitsel öğrenim kaynaklarının yer aldığı merkez kütüphanesi, 7 kişinin görev aldığı öğrenci işleri bürosu, öğrenme kaynakları merkezi, Hastane A katında 2 adet öğrenci çalışma salonları mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
 2. Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
 3. Hasta/hastalık yönetir
 4. Sürekli mesleki gelişim gösterir
 5. İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 6. Biyopsikososyal anlayışla davranır
 7. Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
 8. Ekip üyesi olarak davranır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
 9. Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır
 10. Kültürel yetkinliğini geliştirir
 11. Sağlığı korur ve hastalıkları önler
 12. Kişisel olarak sürekli kendini geliştirir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Hasta/hastalık yönetir
 • Sağlığı korur ve hastalıkları önler
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sürekli mesleki gelişim gösterir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 • Kültürel yetkinliğini geliştirir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Biyopsikososyal anlayışla davranır
 • Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KBE101KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-I 927001 0 82 0 0.0 2.0
MBE101MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-I 927001 0 130 0 0.0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TIP101UYUM HAFTASI 927001 18 0 0 0.0 1.0
TIP103YAŞAM 927001 61 60 0 10.0 10.0
TIP105BESLENME 927001 39 52 0 6.0 6.0
TIP107ENERJİ 927001 36 24 0 0.0 6.0
TIP109MİKROÇEVREDE DENGE 927001 46 20 0 0.0 6.0
TIP111ÜREME 927001 42 24 0 0.0 6.0
TIP113HAREKET VE KONTROL MEKANİZMALARI 927001 46 60 0 0.0 10.0
TIPTITAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 927001 0 0 0 2.0 4.0
TPS101HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM 927001 18 14 0 0.0 3.0
TPS103ETİK, TARİH, HUKUK 927001 24 14 0 3.0 3.0
TPS107MESLEKLERARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 927001 25 14 0 0.0 3.0
TPS109SANAT VE TIP 927001 16 18 0 0.0 3.0
TPS111TIBBİ İNGİLİZCE 927001 0 22 0 0.0 3.0
YDİ101İngilizce I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 375 534 0 25.0 74.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KBE201KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-II 927001 0 80 0 0.0 3.0
MBE201MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-II 927001 0 88 0 0.0 3.0
TIP201BEYİN VE DUYULAR 927001 83 28 0 0.0 10.0
TIP203BÜYÜME, GELİŞME VE DAVRANIŞ 927001 59 0 0 0.0 7.0
TIP205ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 41 48 0 7.0 7.0
TIP207ZEDELENME 927001 36 16 0 0.0 5.0
TIP209BİYOLOJİK ETMENLER 927001 54 16 0 0.0 7.0
TIP211KAN 927001 44 26 0 0.0 7.0
TIP213SAVUNMA 927001 48 20 0 0.0 7.0
TPS203SAĞLIK TURİZMİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS205HEKİM ROLLERİ 927001 38 20 0 0.0 4.0
TPS207İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ 927001 10 11 0 0.0 4.0
TPS209KANITA DAYALI TIP 927001 38 0 0 0.0 4.0
TPS211SPOR HEKİMLİĞİ 927001 34 26 0 4.0 4.0
TPS213TIBBİ İNGİLİZCE 927001 37 23 0 0.0 4.0
TPS215BİREY, TOPLUM VE HEKİM 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS221SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS227FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS229GIDA VE SAĞLIK 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS231İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 927001 37 0 0 4.0 4.0
TPS233KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS235GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 927001 37 0 0 0.0 4.0
Toplam 818 402 0 15.0 108.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KBE301KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-III 927001 0 184 0 0.0 4.0
MBE301MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-III 927001 0 148 0 0.0 2.0
TIP301GEBELİK VE DOĞUM 927001 60 8 0 0.0 5.0
TIP303TRAVMA 927001 52 12 0 0.0 6.0
TIP305SOLUNUM VE DOLAŞIM 927001 49 112 0 0.0 6.0
TIP307ENFEKSİYON 927001 52 32 0 6.0 6.0
TIP309YAŞLANMA 927001 38 16 0 0.0 5.0
TIP311ENDOKRİN SİSTEM 927001 48 20 0 6.0 6.0
TIP313SİNDİRİM SİSTEMİ 927001 36 16 0 0.0 5.0
TIP315TÜMÖRLER 927001 30 16 0 0.0 5.0
TIP317NÖROPSİKİYATRİYE GİRİŞ 927001 33 0 0 0.0 6.0
TPS303SAĞLIK TURİZMİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS305HEKİM ROLLERİ 927001 38 20 0 0.0 4.0
TPS307İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ 927001 10 11 0 0.0 4.0
TPS309KANITA DAYALI TIP 927001 38 0 0 0.0 4.0
TPS311SPOR HEKİMLİĞİ 927001 34 26 0 0.0 4.0
TPS313TIBBİ İNGİLİZCE 927001 37 23 0 0.0 4.0
TPS315BİREY, TOPLUM VE HEKİM 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS321SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS323TIPTA İNSAN BİLİMLERİ 927001 42 8 0 4.0 4.0
TPS325ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS327FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS329GIDA VE SAĞLIK 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS331İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 927001 37 0 0 4.0 4.0
TPS333KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 927001 37 0 0 0.0 4.0
TPS335GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 927001 37 0 0 0.0 4.0
Toplam 930 652 0 20.0 116.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TIP403ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 130 91 0 13.0 13.0
TIP405GİS VE HEMOTOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARI VE KİTLELER 927001 70 79 0 0.0 13.0
TIP407ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI 927001 54 94 0 0.0 13.0
TIP409SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ATEŞ 927001 93 88 0 0.0 13.0
TPS401ENDOKRİNOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS403HEPATOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS405HEMATOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS409NEFROLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS413ROMATOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS415GASTROENTERELOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS417KARDİYAK ACİLLER 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS419KARDİYAK ARİTMİLER VE ELEKTROFİZYOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS421KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS423GÖĞÜS HASTALIKLARI 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS425ÇOCUK KARDİYOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS427ÇOCUK HEMATOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS429ÇOCUK NEFROLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS431ÇOCUK ALLERJİ İMMUNOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS433ÇOCUK METABOLİZMA 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS435YENİ DOĞAN 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS437ÇOCUK YOĞUN BAKIM 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS439ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS441ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS443ÇOCUK NÖROLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS445KOLOREKTAL CERRAHİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS447HEPATOBİLİER CERRAHİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS449ERKEK FERTİLİTE BOZUKLUKLARI 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS451GİRİŞİMSEL ÜROLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS453ÜROLOJİK ACİLLER 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS455ONKOLOJİK CERRAHİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS457ÇOCUK ONKOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS459TRANSPLANTASYON 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS461ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS463KALP DAMAR CERRAHİSİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
TPS465GÖĞÜS CERRAHİSİ 927001 20 60 0 0.0 5.0
Toplam 967 2212 0 13.0 207.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TIP501ACİL KRİTİK HASTA 927001 69 84 0 0.0 10.0
TIP503AĞRI 927001 108 77 0 10.0 10.0
TIP507DÖKÜNTÜ HASTALIKLARI 927001 33 56 0 0.0 5.0
TIP509KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 927001 33 56 0 0.0 5.0
TIP511GÖRME BOZUKLUKLARI 927001 34 40 0 0.0 5.0
TIP513KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 927001 35 45 0 0.0 5.0
TIP515PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 927001 36 40 0 5.0 5.0
TPS501GÖĞÜS CERRAHİSİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS503ÇOCUK CERRAHİSİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS505RADYASYON ONKOLOJİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS507NÜKLEER TIP 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS509KALP DAMAR CERRAHİSİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS511RADYOLOJİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS513KLİNİKTE LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 927001 90 30 0 0.0 5.0
TPS515TEMEL İSTATİSTİK 927001 90 30 0 0.0 5.0
Toplam 1068 638 0 15.0 85.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TIP601İç Hastalıkları 927001 0 480 0 0.0 10.0
TIP603Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 927001 0 480 0 0.0 10.0
TIP605Acil Tıp 927001 0 480 0 0.0 10.0
TIP607Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 927001 0 240 0 5.0 5.0
TIP609Genel Cerrahi 927001 0 249 0 0.0 5.0
TIP611Aile Hekimliği 927001 0 240 0 0.0 5.0
TIP613Halk Sağlığı 927001 0 240 0 5.0 5.0
TIP615Psikiyatri 927001 0 240 0 5.0 5.0
TPS601Kardiyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS602Göğüs Hastalıkları 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS603Anatomi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS604Anesteziyoloji ve Reanimasyon 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS605Beyin ve Sinir Cerrahi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS606Biyofizik 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS607Biyoistatistik 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS608Çocuk Cerrahi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS609Dermatoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS610Enfeksiyon Hastalıkları 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS611Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS612Fizyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS613Göğüs Cerrahi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS614Göz Hastalıkları 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS615Histoloji ve Embriyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS616Kalp ve Damar Cerrahi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS617Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS618Nöroloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS619Nükleer Tıp 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS620Ortopedi ve Travmatoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS621Plastik ve Estetik Cerrahi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS622Radyasyon Onkoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS623Radyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS624Tıbbi Biyokimya 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS625Tıbbi Biyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS626Tıbbi Farmakoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS627Tıbbi Genetik 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS628Tıbbi Mikrobiyoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS629Tıbbi Patoloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS630Tıp Eğitimi 927001 0 240 0 0.0 5.0
TPS631Üroloji 927001 0 240 0 0.0 5.0
Toplam 0 10089 0 15.0 210.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 199