Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi - Tıp

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde akademik yapılanmasına ve eğitim hayatına başlamış, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kurulmasıyla üniversitemize bağlanmıştır. İngilizce Tıp Programı 2011 yılında açılmış, böylece çift programla eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. İngilizce Tıp Programı için İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Tıp eğitimi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. 2014-2015 itibariyle 5133 mezunu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Tıp Doktorluğu, Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkçe Tıp Programına kayıt için lise diploması, ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları, uluslararası öğrencilerin yerleştirilebilmesi için ise OMÜ Yüksek Öğretim Sınavı (OMÜ-YÖS) puanı dikkate alınır.
Uluslararası öğrencilerin Türkçe Tıp Programına kabulü için, TÖMER veya eşdeğerinden alınan Avrupa Dil Portfolyosu dil düzeylerine göre C1 düzeyinde, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe sınav sonuçlarına göre A ve B düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi dikkate alınır.
İngilizce Tıp programına kayıt olacak tüm öğrenciler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 puan almak ya da YDS’den en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan buna eşdeğer puan aldığını belgelemek şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması, kurum içi geçişler, yatay ve dikey geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
OMÜ Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından beşinci yılına kadar başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları akademik yıl başlangıcından önce kabul edilir, fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen komisyon tarafından dosyalar incelenerek karara bağlanır.
Değişim öğrencileri OMÜile karşılıklı antlaşmalar imzalamış yükseköğrenim kurumlarından kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde ilk 3 yıl sınıf geçme, sonraki sınıflarda blok geçme sistemi uygulanmaktadır. İlk üç yılda bir üst sınıfa geçebilmek için Yıl Sonu Başarı puanının 100 üzerinden 70 veya üstünde olması gerekir. Klinik sınıflarda ise blok başarısının 70 olması gerekir.

Program Profili

OMÜ Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı 2012 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. İlk üç yıl preklinik, 4 ve 5 klinik dönem olarak adlandırılır. 6. yıl Aile Hekimliği dönemidir. OMÜ Tıp Fakültesi eğitim programının amacı; toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, ülkenin sağlık örgütlenmesini bilen ve sorunlarını anlayan, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, karşılaşacağı yeni problemlerle ilgili profesyonel bir disiplin ve bilimsel bir yöntem benimseyebilen, öğrenme gereksinimini kendisi saptayarak giderebilen hekimler yetiştirmektir. Problemler ve başvuru sebeplerine göre tasarlanmış, yatay ve dikey özellikleri içeren spiral müfredata sahip OMÜ Tıp Fakültesinde çoklu eğitsel stratejiler benimsenmiştir. Bu eğitsel stratejiler arasında sistematik yapılanma, öğrenci merkezli öğrenme, probleme dayalı, taska dayalı öğrenme, entegre yaklaşım, topluma dayalı eğitim ve seçmeli programlar yer almaktadır. Multidispliner uygulamalar, sunumlar, paneller, laboratuar çalışmaları, küçük grup oturumları, web’e dayalı ve takıma dayalı öğrenme, gezi, film, proje çalışmaları gibi çeşitli yöntemler kullanılmakta, etik, tıp hukuku, iletişim becerileri, klinik beceriler, bilimsel araştırma gibi içeriklere yer verilmektedir. Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Öğrenme kaynakları merkezi, kütüphane, multidisipliner, aynalı klinik beceri laboratuarları gibi öğrenmeyi destekleyen yapılar bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tıp fakültesi mezunları, Aile Doktoru veya Uzman Hekim olarak kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tıp fakültesini bitiren tüm hekimler için iki yıl mecburi hizmet zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun hekimler, temel bilimlerde yüksek lisans, doktora ve klinik bilimlerde uzmanlık eğitimi yapabilirler.
Uzmanlık eğitimine kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerindeki uzmanlık eğitim kadrolarına yerleştirilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine daha fazla bilgi için başvurulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Telefon: 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

Derslikler bloğunda 6 adet ( bir adet 316, bir adet 220, dört tanesi 135 öğrenci kapasiteli) amfilerimiz, iki adet 50 ve üç adet 140 kişilik sınıf, probleme dayalı öğrenim oturumlarının gerçekleştirildiği 38 adet 12 kişilik sınıf ve hastane binasında toplam 11 adet sınıf bulunmaktadır. Histoloji laboratuarında; 60 adet mikroskop içeren LCD paneller ve kamera ataçmanlı özel bir sistemle, mikroskop görüntülerini canlı olarak izlemeyi mümkün kılan bir eğitim ortamı bulunmaktadır. Mesleksel becerilerin gerçekleştirildiği insan, organ ve doku maketlerinin bulunduğu 2 adet Multidisipliner laboratuar, aynalı odalar olarak adlandırılan klinik beceri laboratuarları ve web’e dayalı öğrenme oturumunun gerçekleştirildiği simülasyon laboratuarı bulunmaktadır.
Derslikler binasına yakın şekilde konumlanmış, görsel ve işitsel öğrenim kaynaklarının yer aldığı merkez kütüphanesi, 7 kişinin görev aldığı öğrenci işleri bürosu, öğrenme kaynakları merkezi, Hastane A katında 2 adet öğrenci çalışma salonları mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
 2. Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
 3. Hasta/hastalık yönetir
 4. Sürekli mesleki gelişim gösterir
 5. İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 6. Biyopsikososyal anlayışla davranır
 7. Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
 8. Sağlığı korur ve hastalıkları önler
 9. Kültürel yetkinliğini geliştirir
 10. Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır
 11. Ekip üyesi olarak davranır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
 12. Kişisel olarak sürekli kendini geliştirir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Hasta/hastalık yönetir
 • Sağlığı korur ve hastalıkları önler
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sürekli mesleki gelişim gösterir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 • Kültürel yetkinliğini geliştirir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Biyopsikososyal anlayışla davranır
 • Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KBE101KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-I Zorunlu 0 82 0 2.0 0.0
MBE101MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-I Zorunlu 0 130 0 4.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TIP.101Sınıf-I Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
TIP1Dönem-I Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
TIP101UYUM HAFTASI Zorunlu 18 0 0 1.0 0.0
TIP103YAŞAM Zorunlu 41 32 0 6.0 0.0
TIP105BESLENME Zorunlu 39 52 0 6.0 6.0
TIP107ENERJİ Zorunlu 36 24 0 6.0 0.0
TIP109MİKROÇEVREDE DENGE Zorunlu 46 20 0 6.0 0.0
TIP111ÜREME Zorunlu 42 24 0 6.0 0.0
TIP113HAREKET VE KONTROL MEKANİZMALARI Zorunlu 46 60 0 10.0 0.0
TIP115HAYATIN TEMELİ Zorunlu 36 12 0 4.0 0.0
TIPTDKTürk Dili Zorunlu 0 0 0 2.0 2.0
TIPTITAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 0 0 0 4.0 2.0
TIPYDIYabancı Dil Zorunlu 0 0 0 2.0 2.0
TPS101HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Zorunlu 18 14 0 3.0 0.0
TPS103ETİK, TARİH, HUKUK Zorunlu 24 14 0 3.0 3.0
TPS107MESLEKLERARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ Zorunlu 25 14 0 3.0 0.0
TPS109SANAT VE TIP Zorunlu 16 18 0 3.0 0.0
TPS111TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 0 22 0 3.0 0.0
YDİ101İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 391 518 0 198.0 19.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KBE201KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-II Zorunlu 0 80 0 3.0 0.0
MBE201MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-II Zorunlu 0 88 0 3.0 0.0
TIP.201Sınıf-II Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
TIP201BEYİN VE DUYULAR Zorunlu 83 28 0 10.0 0.0
TIP203BÜYÜME, GELİŞME VE DAVRANIŞ Zorunlu 59 0 0 7.0 0.0
TIP205ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 41 48 0 7.0 7.0
TIP207ZEDELENME Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
TIP209BİYOLOJİK ETMENLER Zorunlu 54 16 0 7.0 0.0
TIP211KAN Zorunlu 44 26 0 7.0 0.0
TIP213SAVUNMA Zorunlu 48 20 0 7.0 7.0
TPS203SAĞLIK TURİZMİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS205HEKİM ROLLERİ Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
TPS207İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
TPS209KANITA DAYALI TIP Zorunlu 38 0 0 4.0 0.0
TPS211SPOR HEKİMLİĞİ Zorunlu 34 26 0 4.0 4.0
TPS213TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 37 23 0 4.0 0.0
TPS215BİREY, TOPLUM VE HEKİM Zorunlu 37 0 0 4.0 4.0
TPS221SAĞLIKLI YAŞAM TARZI Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS223TIPTA İNSAN BİLİMLERİ Zorunlu 42 8 0 4.0 0.0
TPS227FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS229GIDA VE SAĞLIK Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS231İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 37 0 0 4.0 4.0
TPS233KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS235GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 860 410 0 172.0 26.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KBE301KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-III Zorunlu 0 184 0 4.0 0.0
MBE301MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-III Zorunlu 0 148 0 2.0 0.0
TIP.301Sınıf-III Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
TIP301GEBELİK VE DOĞUM Zorunlu 60 8 0 5.0 0.0
TIP303TRAVMA Zorunlu 52 12 0 6.0 0.0
TIP305SOLUNUM VE DOLAŞIM Zorunlu 49 112 0 6.0 0.0
TIP307ENFEKSİYON Zorunlu 52 32 0 6.0 6.0
TIP309YAŞLANMA Zorunlu 38 16 0 5.0 0.0
TIP311ENDOKRİN SİSTEM Zorunlu 48 20 0 6.0 6.0
TIP313SİNDİRİM SİSTEMİ Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
TIP315TÜMÖRLER Zorunlu 30 16 0 5.0 0.0
TIP317NÖROPSİKİYATRİYE GİRİŞ Zorunlu 33 0 0 6.0 6.0
TPS303SAĞLIK TURİZMİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS305HEKİM ROLLERİ Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
TPS307İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
TPS309KANITA DAYALI TIP Zorunlu 38 0 0 4.0 0.0
TPS311SPOR HEKİMLİĞİ Zorunlu 34 26 0 4.0 0.0
TPS313TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 37 23 0 4.0 0.0
TPS315BİREY, TOPLUM VE HEKİM Zorunlu 37 0 0 4.0 4.0
TPS321SAĞLIKLI YAŞAM TARZI Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS323TIPTA İNSAN BİLİMLERİ Zorunlu 42 8 0 4.0 4.0
TPS325ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS327FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS329GIDA VE SAĞLIK Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS331İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 37 0 0 4.0 4.0
TPS333KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
TPS335GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 930 652 0 176.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP401AKILCI İLAÇ Zorunlu 12 7 0 3.0 2.0
TIP403ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 130 91 0 13.0 13.0
TIP405GİS VE HEMOTOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARI VE KİTLELER Zorunlu 70 79 0 13.0 0.0
TIP407ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 54 94 0 13.0 0.0
TIP409SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ATEŞ Zorunlu 93 88 0 13.0 13.0
TPS401ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS403HEPATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS405HEMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS409NEFROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS411İMMUNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS413ROMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS415GASTROENTERELOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS417KARDİYAK ACİLLER Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS419KARDİYAK ARİTMİLER VE ELEKTROFİZYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS421KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS423GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS425ÇOCUK KARDİYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS427ÇOCUK HEMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS429ÇOCUK NEFROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS431ÇOCUK ALLERJİ İMMUNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS433ÇOCUK METABOLİZMA Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS435YENİ DOĞAN Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS437ÇOCUK YOĞUN BAKIM Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS439ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS441ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS443ÇOCUK NÖROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS445KOLOREKTAL CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS447HEPATOBİLİER CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS449ERKEK FERTİLİTE BOZUKLUKLARI Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS451GİRİŞİMSEL ÜROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS453ÜROLOJİK ACİLLER Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS455ONKOLOJİK CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS457ÇOCUK ONKOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS459TRANSPLANTASYON Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS461ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS463KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
TPS465GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
Toplam 999 2279 0 215.0 28.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP501ACİL KRİTİK HASTA Zorunlu 69 84 0 10.0 0.0
TIP503AĞRI Zorunlu 108 77 0 10.0 10.0
TIP507DÖKÜNTÜ HASTALIKLARI Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
TIP509KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
TIP511GÖRME BOZUKLUKLARI Zorunlu 34 40 0 5.0 5.0
TIP513KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 35 45 0 5.0 0.0
TIP515PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Zorunlu 36 40 0 5.0 5.0
TPS501GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS503ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS505RADYASYON ONKOLOJİ Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS507NÜKLEER TIP Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS509KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS511RADYOLOJİ Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
TPS513KLİNİKTE LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 90 30 0 5.0 5.0
TPS515TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
Toplam 1068 638 0 85.0 25.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP601İç Hastalıkları Zorunlu 0 480 0 10.0 0.0
TIP603Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 0 480 0 10.0 0.0
TIP605Acil Tıp Zorunlu 0 480 0 10.0 0.0
TIP607Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 0 240 0 5.0 5.0
TIP609Genel Cerrahi Zorunlu 0 249 0 5.0 0.0
TIP611Aile Hekimliği Zorunlu 0 240 0 5.0 5.0
TIP613Halk Sağlığı Zorunlu 0 240 0 5.0 5.0
TIP615Psikiyatri Zorunlu 0 240 0 5.0 5.0
TPS601Kardiyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS602Göğüs Hastalıkları Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS603Anatomi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS604Anesteziyoloji ve Reanimasyon Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS605Beyin ve Sinir Cerrahi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS606Biyofizik Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS607Biyoistatistik Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS608Çocuk Cerrahi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS609Dermatoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS610Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS611Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS612Fizyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS613Göğüs Cerrahi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS614Göz Hastalıkları Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS615Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS616Kalp ve Damar Cerrahi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS617Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS618Nöroloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS619Nükleer Tıp Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS620Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS621Plastik ve Estetik Cerrahi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS622Radyasyon Onkoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS623Radyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS624Tıbbi Biyokimya Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS625Tıbbi Biyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS626Tıbbi Farmakoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS627Tıbbi Genetik Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS628Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS629Tıbbi Patoloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS630Tıp Eğitimi Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
TPS631Üroloji Zorunlu 0 240 0 5.0 0.0
Toplam 0 10089 0 210.0 20.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 206