Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi - Tıp (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
Toplam 26 0 0 26.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE101CLINICAL SKILLS-I Zorunlu 0 82 0 2.0 0.0
İMBE101PROFESSIONAL SKILLS-I Zorunlu 0 130 0 4.0 0.0
İTIP101ADAPTATION Zorunlu 18 0 0 1.0 0.0
İTIP103LIFE Zorunlu 61 60 0 10.0 0.0
İTIP105NUTRITION Zorunlu 39 52 0 6.0 6.0
İTIP107ENERGY Zorunlu 36 24 0 6.0 0.0
İTIP109MICROENVIROMENT and HOMEOSTASIS Zorunlu 46 20 0 6.0 0.0
İTIP111REPRODUCTION Zorunlu 42 24 0 6.0 0.0
İTIP113MOVEMENT and CONTROL Zorunlu 46 60 0 10.0 0.0
İTPS101PATIENT CENTERED APRROACH Zorunlu 18 14 0 3.0 0.0
İTPS103MEDICAL TURKISH Zorunlu 25 14 0 3.0 0.0
TIPTDKTurkish Language Zorunlu 0 0 0 4.0 2.0
TIPTITPrinciples Of Atatürk And History Of Turkey Zorunlu 0 0 0 4.0 2.0
TIPYDIForeign Language Zorunlu 0 0 0 2.0 2.0
Toplam 331 480 0 67.0 12.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE201CLINICAL SKILLS-II Zorunlu 0 80 0 3.0 0.0
İMBE201PROFESSIONAL SKILLS-II Zorunlu 0 88 0 3.0 0.0
İTIP201BRAIN and SENSATION Zorunlu 83 28 0 10.0 0.0
İTIP203GROWTH and DEVELOPMENT Zorunlu 59 0 0 7.0 0.0
İTIP205ETHICS and MEDICAL RESEARCH TECHNIOUES Zorunlu 41 48 0 7.0 7.0
İTIP207INJURY Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
İTIP209BIOLOGICAL AGENTS Zorunlu 54 16 0 7.0 0.0
İTIP211BLOOD Zorunlu 44 26 0 7.0 0.0
İTIP213DEFENCE Zorunlu 48 20 0 7.0 0.0
İTPS203HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4.0 0.0
İTPS205ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
İTPS207COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
İTPS209EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4.0 0.0
İTPS211SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4.0 0.0
İTPS213MEDICAL TURKISH Zorunlu 37 23 0 4.0 0.0
İTPS215HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4.0 0.0
İTPS217HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS219HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4.0 0.0
İTPS221MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS223PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS225FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS227OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS229STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS231ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 874 484 0 116.0 7.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE301CLINICAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 184 0 4.0 0.0
İMBE301PROFESSIONAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 148 0 2.0 0.0
İTIP301PREGNANCY and DELIVERY Zorunlu 60 8 0 5.0 0.0
İTIP303TRAUMA Zorunlu 52 12 0 6.0 0.0
İTIP305CIRCULATION and RESPIRATION Zorunlu 49 112 0 6.0 0.0
İTIP307INFECTION Zorunlu 52 32 0 6.0 6.0
İTIP309AGING Zorunlu 38 16 0 5.0 0.0
İTIP311ENDOCRINE SYSTEM Zorunlu 48 20 0 6.0 0.0
İTIP313TUMORS Zorunlu 30 16 0 5.0 0.0
İTIP315NEUROPSYCHIARTRY Zorunlu 33 0 0 6.0 0.0
İTIP317DIGESTIVE SYSTEM Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
İTPS303HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4.0 0.0
İTPS305ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
İTPS307COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
İTPS309EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4.0 0.0
İTPS311SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4.0 0.0
İTPS315HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4.0 0.0
İTPS317HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS319HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4.0 0.0
İTPS321MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS323PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS325FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS327OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS329STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS331ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 870 707 0 112.0 6.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP401RATIONAL DRUG CHOICE Zorunlu 12 7 0 3.0 0.0
İTIP403PEDIATRICS Zorunlu 130 91 0 13.0 0.0
İTIP405GIS. HEMOTOPOIETIC SYSTEM, MASSES Zorunlu 70 79 0 13.0 0.0
İTIP407ENDOCRINE-UROGENITAL SYSTEM Zorunlu 54 94 0 13.0 0.0
İTIP409RESPIRATORY-CIRCULATORY SYSTEM and FEVER Zorunlu 93 88 0 13.0 0.0
İTPS401ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS403HEPATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS405HEMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS407ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS409NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS411IMMUNOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS413RHEUMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS415GASTROENTROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS417CARDIAC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS419CARDIAC ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS421CARDIAC IMAGING Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS423CHEST DISEASES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS425PEDIATRIC CARDIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS427PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS429PEDIATRIC NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS431PEDIATRIC IMMUNOLOGY AND ALLERGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS433PEDIATRIC METABOLIC DISEASES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS435NEONATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS437PEDIATRIC INTENSIVE CARE Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS439PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS441PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS443PEDIATRIC NEUROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS445COLORECTAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS447HEPATOBILIER SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS449MALE FERTILITY DISFUNCTIONS Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS451INTERVENTIONAL UROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS453UROLOGIC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS455ONCOLOGICAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS457PEDIATRIC ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS459TRANSPLANTATION Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS461INFECTIOUS DISEASES AND CLINICALŞ MICROBIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS463CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
Toplam 999 2279 0 215.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP501Emergent And Critical Patient Zorunlu 69 84 0 10.0 0.0
İTIP503Pain Zorunlu 108 77 0 10.0 0.0
İTIP505Nervous System Diseases Zorunlu 89 93 0 10.0 0.0
İTIP507Eruption Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
İTIP509VISION LOSS Zorunlu 34 40 0 5.0 0.0
İTIP513OBSTETRICS and GYNECOLOGY Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
İTIP515OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 35 45 0 5.0 0.0
İTIP517PSCHIATRY Zorunlu 36 40 0 10.0 0.0
İTPS501THORACIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS503PEDIATRIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS505RADIATION ONCOLOGY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS507NUCLEAR MEDICINE Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS509CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS511RADIOLOGY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS513ASSESMENT OF CLINICAL LABORATORY RESULTS Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS515BASIC STATISTIC Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
Toplam 1157 731 0 100.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP601Internal Medicine Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP603PEDIATRICS Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP605Emergency Medicine Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP607OBSTETRICS and GYNECOLOGY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP609GENERAL SURGERY Zorunlu 249 0 0 5.0 0.0
İTIP611FAMILY MEDICINE Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP613PUBLIC HEALTH Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP615PSYCHIATRY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS601Cardiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS602Chest Diseases Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS603Anatomy Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS604Anesthesiology And Reanimatıon Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS605Neurosurgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS606Biophysics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS607Bioistatistics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS608Pediatric Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS609Dermatology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS610Infections Diseases Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS611Physical Therapy And Rehabilitation Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS612Physiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS613Chest Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS614Opfhtalmology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS615Histology And Embriology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS616Cardıovascular Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS617OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS618Neurology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS619Nuclear Medicine Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS620Orthopedics And Traumatology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS621Plastic And Reconstructive Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS622Radiation Oncology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS623Radiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS624Medical Biochemistry Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS625Medical Biology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS626Medical Pharmacology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS627Medical Genetics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS628Medical Microbiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS629Medical Pathology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS630Medical Educatıon Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS631Urology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
Toplam 10089 0 0 210.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 206