Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi - Tıp (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927006 26 0 0 0.0
Toplam 26 0 0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKBE101CLINICAL SKILLS-I 927001 0 82 0 0.0
İMBE101PROFESSIONAL SKILLS-I 927001 0 130 0 0.0
İTIP101ADAPTATION 927001 18 0 0 0.0
İTIP103LIFE 927001 61 60 0 0.0
İTIP105NUTRITION 927001 39 52 0 6.0
İTIP107ENERGY 927001 36 24 0 0.0
İTIP109MICROENVIROMENT and HOMEOSTASIS 927001 46 20 0 0.0
İTIP111REPRODUCTION 927001 42 24 0 0.0
İTIP113MOVEMENT and CONTROL 927001 46 60 0 0.0
İTPS101PATIENT CENTERED APRROACH 927001 18 14 0 0.0
İTPS103MEDICAL TURKISH 927001 25 14 0 0.0
TIPTDKTurkish Language 927001 0 0 0 2.0
TIPTITPrinciples Of Atatürk And History Of Turkey 927001 0 0 0 2.0
TIPYDIForeign Language 927001 0 0 0 2.0
Toplam 331 480 0 12.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKBE201CLINICAL SKILLS-II 927001 0 80 0 0.0
İMBE201PROFESSIONAL SKILLS-II 927001 0 88 0 0.0
İTIP201BRAIN and SENSATION 927001 83 28 0 0.0
İTIP203GROWTH and DEVELOPMENT 927001 59 0 0 0.0
İTIP205ETHICS and MEDICAL RESEARCH TECHNIOUES 927001 41 48 0 7.0
İTIP207INJURY 927001 36 16 0 0.0
İTIP209BIOLOGICAL AGENTS 927001 54 16 0 0.0
İTIP211BLOOD 927001 44 26 0 0.0
İTIP213DEFENCE 927001 48 20 0 0.0
İTPS203HEALTH TURISM 927001 32 16 0 0.0
İTPS205ROLE OF PHYSICIAN 927001 38 20 0 0.0
İTPS207COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE 927001 10 11 0 0.0
İTPS209EVIDENCE BASED MEDICINE 927001 26 27 0 0.0
İTPS211SPORTS MEDICINE 927001 34 26 0 0.0
İTPS213MEDICAL TURKISH 927001 37 23 0 0.0
İTPS215HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN 927001 31 27 0 0.0
İTPS217HEALTY LIFESTYLE 927001 37 4 0 0.0
İTPS219HUMAN SCIENCES IN MEDICINE 927001 42 8 0 0.0
İTPS221MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS 927001 37 0 0 0.0
İTPS223PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY 927001 37 0 0 0.0
İTPS225FOOD AND HEALTH 927001 37 0 0 0.0
İTPS227OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES 927001 37 0 0 0.0
İTPS229STEM CELL AND GENE THERAPY 927001 37 0 0 0.0
İTPS231ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 927001 37 0 0 0.0
Toplam 874 484 0 7.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKBE301CLINICAL SKILLS EDUCATION-III 927001 0 184 0 0.0
İMBE301PROFESSIONAL SKILLS EDUCATION-III 927001 0 148 0 0.0
İTIP301PREGNANCY and DELIVERY 927001 60 8 0 0.0
İTIP303TRAUMA 927001 52 12 0 0.0
İTIP305CIRCULATION and RESPIRATION 927001 49 112 0 0.0
İTIP307INFECTION 927001 52 32 0 6.0
İTIP309AGING 927001 38 16 0 0.0
İTIP311ENDOCRINE SYSTEM 927001 48 20 0 0.0
İTIP313TUMORS 927001 30 16 0 0.0
İTIP315NEUROPSYCHIARTRY 927001 33 0 0 0.0
İTIP317DIGESTIVE SYSTEM 927001 36 16 0 0.0
İTPS303HEALTH TURISM 927001 32 16 0 0.0
İTPS305ROLE OF PHYSICIAN 927001 38 20 0 0.0
İTPS307COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE 927001 10 11 0 0.0
İTPS309EVIDENCE BASED MEDICINE 927001 26 27 0 0.0
İTPS311SPORTS MEDICINE 927001 34 26 0 0.0
İTPS315HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN 927001 31 27 0 0.0
İTPS317HEALTY LIFESTYLE 927001 37 4 0 0.0
İTPS319HUMAN SCIENCES IN MEDICINE 927001 42 8 0 0.0
İTPS321MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS 927001 37 4 0 0.0
İTPS323PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY 927001 37 0 0 0.0
İTPS325FOOD AND HEALTH 927001 37 0 0 0.0
İTPS327OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES 927001 37 0 0 0.0
İTPS329STEM CELL AND GENE THERAPY 927001 37 0 0 0.0
İTPS331ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 927001 37 0 0 0.0
Toplam 870 707 0 6.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İTIP401RATIONAL DRUG CHOICE 927001 12 7 0 0.0
İTIP403PEDIATRICS 927001 130 91 0 0.0
İTIP405GIS. HEMOTOPOIETIC SYSTEM, MASSES 927001 70 79 0 0.0
İTIP407ENDOCRINE-UROGENITAL SYSTEM 927001 54 94 0 0.0
İTIP409RESPIRATORY-CIRCULATORY SYSTEM and FEVER 927001 93 88 0 0.0
İTPS401ENDOCRINOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS403HEPATOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS405HEMATOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS407ONCOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS409NEPHROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS411IMMUNOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS413RHEUMATOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS415GASTROENTROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS417CARDIAC EMERGENCIES 927001 20 60 0 0.0
İTPS419CARDIAC ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS421CARDIAC IMAGING 927001 20 60 0 0.0
İTPS423CHEST DISEASES 927001 20 60 0 0.0
İTPS425PEDIATRIC CARDIOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS427PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS429PEDIATRIC NEPHROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS431PEDIATRIC IMMUNOLOGY AND ALLERGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS433PEDIATRIC METABOLIC DISEASES 927001 20 60 0 0.0
İTPS435NEONATOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS437PEDIATRIC INTENSIVE CARE 927001 20 60 0 0.0
İTPS439PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS441PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS443PEDIATRIC NEUROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS445COLORECTAL SURGERY 927001 20 60 0 0.0
İTPS447HEPATOBILIER SURGERY 927001 20 60 0 0.0
İTPS449MALE FERTILITY DISFUNCTIONS 927001 20 60 0 0.0
İTPS451INTERVENTIONAL UROLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS453UROLOGIC EMERGENCIES 927001 20 60 0 0.0
İTPS455ONCOLOGICAL SURGERY 927001 20 60 0 0.0
İTPS457PEDIATRIC ONCOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS459TRANSPLANTATION 927001 20 60 0 0.0
İTPS461INFECTIOUS DISEASES AND CLINICALŞ MICROBIOLOGY 927001 20 60 0 0.0
İTPS463CARDIOVASCULAR SURGERY 927001 20 60 0 0.0
Toplam 999 2279 0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İTIP501Emergent And Critical Patient 927001 69 84 0 0.0
İTIP503Pain 927001 108 77 0 0.0
İTIP505Nervous System Diseases 927001 89 93 0 0.0
İTIP507Eruption 927001 33 56 0 0.0
İTIP509VISION LOSS 927001 34 40 0 0.0
İTIP513OBSTETRICS and GYNECOLOGY 927001 33 56 0 0.0
İTIP515OTORHINOLARYNGOLOGY 927001 35 45 0 0.0
İTIP517PSCHIATRY 927001 36 40 0 0.0
İTPS501THORACIC SURGERY 927001 90 30 0 0.0
İTPS503PEDIATRIC SURGERY 927001 90 30 0 0.0
İTPS505RADIATION ONCOLOGY 927001 90 30 0 0.0
İTPS507NUCLEAR MEDICINE 927001 90 30 0 0.0
İTPS509CARDIOVASCULAR SURGERY 927001 90 30 0 0.0
İTPS511RADIOLOGY 927001 90 30 0 0.0
İTPS513ASSESMENT OF CLINICAL LABORATORY RESULTS 927001 90 30 0 0.0
İTPS515BASIC STATISTIC 927001 90 30 0 0.0
Toplam 1157 731 0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İTIP601Internal Medicine 927001 480 0 0 0.0
İTIP603PEDIATRICS 927001 480 0 0 0.0
İTIP605Emergency Medicine 927001 480 0 0 0.0
İTIP607OBSTETRICS and GYNECOLOGY 927001 240 0 0 0.0
İTIP609GENERAL SURGERY 927001 249 0 0 0.0
İTIP611FAMILY MEDICINE 927001 240 0 0 0.0
İTIP613PUBLIC HEALTH 927001 240 0 0 0.0
İTIP615PSYCHIATRY 927001 240 0 0 0.0
İTPS601Cardiology 927001 240 0 0 0.0
İTPS602Chest Diseases 927001 240 0 0 0.0
İTPS603Anatomy 927001 240 0 0 0.0
İTPS604Anesthesiology And Reanimatıon 927001 240 0 0 0.0
İTPS605Neurosurgery 927001 240 0 0 0.0
İTPS606Biophysics 927001 240 0 0 0.0
İTPS607Bioistatistics 927001 240 0 0 0.0
İTPS608Pediatric Surgery 927001 240 0 0 0.0
İTPS609Dermatology 927001 240 0 0 0.0
İTPS610Infections Diseases 927001 240 0 0 0.0
İTPS611Physical Therapy And Rehabilitation 927001 240 0 0 0.0
İTPS612Physiology 927001 240 0 0 0.0
İTPS613Chest Surgery 927001 240 0 0 0.0
İTPS614Opfhtalmology 927001 240 0 0 0.0
İTPS615Histology And Embriology 927001 240 0 0 0.0
İTPS616Cardıovascular Surgery 927001 240 0 0 0.0
İTPS617OTORHINOLARYNGOLOGY 927001 240 0 0 0.0
İTPS618Neurology 927001 240 0 0 0.0
İTPS619Nuclear Medicine 927001 240 0 0 0.0
İTPS620Orthopedics And Traumatology 927001 240 0 0 0.0
İTPS621Plastic And Reconstructive Surgery 927001 240 0 0 0.0
İTPS622Radiation Oncology 927001 240 0 0 0.0
İTPS623Radiology 927001 240 0 0 0.0
İTPS624Medical Biochemistry 927001 240 0 0 0.0
İTPS625Medical Biology 927001 240 0 0 0.0
İTPS626Medical Pharmacology 927001 240 0 0 0.0
İTPS627Medical Genetics 927001 240 0 0 0.0
İTPS628Medical Microbiology 927001 240 0 0 0.0
İTPS629Medical Pathology 927001 240 0 0 0.0
İTPS630Medical Educatıon 927001 240 0 0 0.0
İTPS631Urology 927001 240 0 0 0.0
Toplam 10089 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 195