Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi - Tıp (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

The Faculty of Medicine of Ondokuz Mayis University (OMU) started its academic structuring and education life in 1973 in Hacettepe University and Ondokuz Mayis University was established in 1975. The English Medical Program started in 2011, so it has become one of the universities with dual program education. There is English preparatory class for English Medical Program. Medical education is 6 years and the language of instruction is Turkish and English.

Kazanılan Derece

Medical doctor

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


For enrollment in the Turkish Medical Program, High School diplomas, results of Undergraduate Placement Examinations made throughout the country, and OMU Higher Education Examination (OMU-YÖS) score for international students are taken into account.
For the acceptance of international students to the Turkish Medical Program, the Turkish proficiency certificate at levels A and B according to the results of the Turkish examinations of the OMÜ Turkish Instruction Application and Research Center or C1 level according to the language level of the European Language Portfolio taken from TÖMER or equivalent is taken into account.
For all students enrolled in the English medical program, it is imperative to take at least 60 points from the foreign language exam that the university will take, or at least 70 from the YDS or an equivalent score from an internationally valid exam.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Turkey recognition of prior formal learning in Higher Education Institutions, internal migration, horizontal and vertical transitions are carried out under the regulations set by the Board of Higher Education.
Students who want to transfer to the OMU Faculty of Medicine may apply from the second year to the fifth year of their education. Applications for these students are accepted before the start of the academic year, and the files are examined by the commission determined by the faculty board of directors.
Exchange students are admitted to higher education institutions who have signed bilateral agreements with OMU.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

In our faculty, the first 3 years passing the class, and the next years passing the the block system is applied. In order to pass in the first three years, 70 or more out of 100 points of the Year-End Achievement score should be achieved. In clinic classes, the block success rate should be 70.

Program Profili

The pre-graduate education program of the OMÜ Medical School was accredited by the National Medical Education Accreditation Board (UTEAK) in 2012. The language of instruction is Turkish and English. The first three years are called preclinical, 4 and 5 are clinical periods. The 6th year is the period of Family Medicine. The aim of the OMU Medical School education program is; to educate doctors who are able to respond to the health needs of the society, know the health organization of the country and understand their problems, use contemporary communication and information resources efficiently, adopt a professional discipline and scientific method about the new problems to be encountered. Multiple educational strategies have been adopted at the OMU Faculty of Medicine, which has a spiral curriculum with horizontal and vertical characteristics that is designed according to the problems and application reasons. These educational strategies include systematic structuring, student-centered learning, problem-based learning, class based learning, integrated approach, community based training, and elective programs. Various methods such as multidisplinary applications, presentations, panels, laboratory studies, small group sessions, web based and brainstorming learning, trips, films, project studies are used and ethical, medical law, communication skills, clinical skills, scientific research are included. Multiple choice theoretical, structured oral, objective structured clinical exams, web-based probing based assessment exams and portfolio program are among the measurement and evaluation methods. There are structures that support learning such as a learning resource center, library, multidisciplinary, mirrored clinical skill laboratories.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Those medical faculty graduates whose certificates are approved by the Ministry of Health, may work in public or private health institutions as family doctors or specialists. For all physicians who have completed the medical faculty, there is a compulsory service for two years.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Graduates can study master's, doctoral and clinical sciences in basic sciences.
The Specialization Exam (TUS) is conducted twice a year by the Student Selection and Placement Center for admission to specialist training. Those who succeed in this examination are placed in the Ministry of Health Education and Research Hospitals or University Hospitals.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Multiple choice theoretical, structured oral, objective structured clinical exams, web-based problem based assessment exams and portfolio program are among the measurement and evaluation methods. More information can be obtained from Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Medical Education Program Education and Examination Regulations.

Mezuniyet Koşulları

Graduation conditions are as described in the "Qualification Requirements and Rules" section

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Address: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Phone: 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

There are 6 classrooms (one with 316, one with 220 and four with 135 student capacity), two classrooms with 50 students and three classrooms with 140 students, 38 classrooms with problem based learning sessions and 11 classrooms in the hospital. Histology laboratory; with an LCD panel with 60 microscopes and a special system with camera attachments, there is an educational environment that makes it possible to watch live microscope images. There are 2 multidisciplinary laboratories with human, organs and tissue models in which professional skills are performed, clinical skill laboratories called mirrored rooms, and simulated laboratories where web-based learning sessions are held.
There are a central library with visual and audio learning resources located close to the classrooms building, a learning resource center, and two student study halls on the hospital floor.

Program Çıktıları

 1. Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
 2. Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
 3. Hasta/hastalık yönetir
 4. Sağlığı korur ve hastalıkları önler
 5. Sürekli mesleki gelişim gösterir
 6. İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 7. Kültürel yetkinliğini geliştirir
 8. Biyopsikososyal anlayışla davranır
 9. Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Hasta/hastalık yönetir
 • Sağlığı korur ve hastalıkları önler
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sürekli mesleki gelişim gösterir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
 • Kültürel yetkinliğini geliştirir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Biyopsikososyal anlayışla davranır
 • Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP115BASICS OF LIFE Zorunlu 36 12 0 4.0 0.0
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 62 12 0 30.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE101CLINICAL SKILLS-I Zorunlu 0 82 0 2.0 0.0
İMBE101PROFESSIONAL SKILLS-I Zorunlu 0 130 0 4.0 0.0
İTIP101Class-I Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
İTIP101.ADAPTATION Zorunlu 18 0 0 1.0 0.0
İTIP103LIFE Zorunlu 41 32 0 6.0 0.0
İTIP105NUTRITION Zorunlu 39 52 0 6.0 6.0
İTIP107ENERGY Zorunlu 36 24 0 6.0 0.0
İTIP109MICROENVIROMENT and HOMEOSTASIS Zorunlu 46 20 0 6.0 0.0
İTIP111REPRODUCTION Zorunlu 42 24 0 6.0 0.0
İTIP113MOVEMENT and CONTROL Zorunlu 46 60 0 10.0 0.0
İTPS101PATIENT CENTERED APRROACH Zorunlu 18 14 0 3.0 0.0
İTPS103MEDICAL TURKISH Zorunlu 25 14 0 3.0 0.0
TIPTDKTurkish Language Zorunlu 0 0 0 4.0 2.0
TIPTITPrinciples Of Atatürk And History Of Turkey Zorunlu 0 0 0 4.0 2.0
TIPYDIForeign Language Zorunlu 0 0 0 2.0 2.0
Toplam 311 452 0 123.0 12.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE201CLINICAL SKILLS-II Zorunlu 0 80 0 3.0 0.0
İMBE201PROFESSIONAL SKILLS-II Zorunlu 0 88 0 3.0 0.0
İTIP.201Class-II Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
İTIP201BRAIN and SENSATION Zorunlu 83 28 0 10.0 0.0
İTIP203GROWTH and DEVELOPMENT Zorunlu 59 0 0 7.0 0.0
İTIP205ETHICS and MEDICAL RESEARCH TECHNIOUES Zorunlu 41 48 0 7.0 7.0
İTIP207INJURY Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
İTIP209BIOLOGICAL AGENTS Zorunlu 54 16 0 7.0 0.0
İTIP211BLOOD Zorunlu 44 26 0 7.0 0.0
İTIP213DEFENCE Zorunlu 48 20 0 7.0 7.0
İTPS203HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4.0 0.0
İTPS205ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
İTPS207COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
İTPS209EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4.0 0.0
İTPS211SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4.0 0.0
İTPS213MEDICAL TURKISH Zorunlu 37 23 0 4.0 0.0
İTPS215HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4.0 4.0
İTPS217HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS219HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4.0 0.0
İTPS221MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS223PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS225FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS227OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS229STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS231ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 874 484 0 176.0 18.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE301CLINICAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 184 0 4.0 0.0
İMBE301PROFESSIONAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 148 0 2.0 0.0
İTIP.301Class-III Zorunlu 0 0 0 60.0 0.0
İTIP301PREGNANCY and DELIVERY Zorunlu 60 8 0 5.0 0.0
İTIP303TRAUMA Zorunlu 52 12 0 6.0 0.0
İTIP305CIRCULATION and RESPIRATION Zorunlu 49 112 0 6.0 0.0
İTIP307INFECTION Zorunlu 52 32 0 6.0 6.0
İTIP309AGING Zorunlu 38 16 0 5.0 0.0
İTIP311ENDOCRINE SYSTEM Zorunlu 48 20 0 6.0 0.0
İTIP313TUMORS Zorunlu 30 16 0 5.0 0.0
İTIP315NEUROPSYCHIARTRY Zorunlu 33 0 0 6.0 0.0
İTIP317DIGESTIVE SYSTEM Zorunlu 36 16 0 5.0 0.0
İTPS303HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4.0 0.0
İTPS305ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4.0 0.0
İTPS307COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4.0 0.0
İTPS309EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4.0 0.0
İTPS311SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4.0 0.0
İTPS315HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4.0 4.0
İTPS317HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS319HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4.0 0.0
İTPS321MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 4 0 4.0 0.0
İTPS323PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS325FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS327OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS329STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
İTPS331ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4.0 0.0
Toplam 870 707 0 172.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP401RATIONAL DRUG CHOICE Zorunlu 12 7 0 3.0 0.0
İTIP403PEDIATRICS Zorunlu 130 91 0 13.0 0.0
İTIP405GIS. HEMOTOPOIETIC SYSTEM, MASSES Zorunlu 70 79 0 13.0 0.0
İTIP407ENDOCRINE-UROGENITAL SYSTEM Zorunlu 54 94 0 13.0 0.0
İTIP409RESPIRATORY-CIRCULATORY SYSTEM Zorunlu 93 88 0 13.0 13.0
İTPS401ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS403HEPATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS405HEMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS407ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS409NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS411IMMUNOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS413RHEUMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS415GASTROENTROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS417CARDIAC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS419CARDIAC ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS421CARDIAC IMAGING Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS423CHEST DISEASES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS425PEDIATRIC CARDIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS427PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS429PEDIATRIC NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS431PEDIATRIC IMMUNOLOGY AND ALLERGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS433PEDIATRIC METABOLIC DISEASES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS435NEONATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS437PEDIATRIC INTENSIVE CARE Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS439PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS441PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS443PEDIATRIC NEUROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS445COLORECTAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS447HEPATOBILIER SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS449MALE FERTILITY DISFUNCTIONS Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS451INTERVENTIONAL UROLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS453UROLOGIC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS455ONCOLOGICAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS457PEDIATRIC ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS459TRANSPLANTATION Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS461INFECTIOUS DISEASES AND CLINICALŞ MICROBIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
İTPS463CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 20 60 0 5.0 0.0
Toplam 999 2279 0 215.0 13.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP501Emergent And Critical Patient Zorunlu 69 84 0 10.0 0.0
İTIP503Pain Zorunlu 108 77 0 10.0 0.0
İTIP505Nervous System Diseases Zorunlu 89 93 0 10.0 0.0
İTIP507Eruption Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
İTIP509VISION LOSS Zorunlu 34 40 0 5.0 5.0
İTIP513OBSTETRICS and GYNECOLOGY Zorunlu 33 56 0 5.0 0.0
İTIP515OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 35 45 0 5.0 0.0
İTIP517PSCHIATRY Zorunlu 36 40 0 10.0 0.0
İTPS501THORACIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS503PEDIATRIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS505RADIATION ONCOLOGY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS507NUCLEAR MEDICINE Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS509CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS511RADIOLOGY Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
İTPS513ASSESMENT OF CLINICAL LABORATORY RESULTS Zorunlu 90 30 0 5.0 5.0
İTPS515BASIC STATISTIC Zorunlu 90 30 0 5.0 0.0
Toplam 1157 731 0 100.0 10.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP601Internal Medicine Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP603PEDIATRICS Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP605Emergency Medicine Zorunlu 480 0 0 10.0 0.0
İTIP607OBSTETRICS and GYNECOLOGY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP609GENERAL SURGERY Zorunlu 249 0 0 5.0 0.0
İTIP611FAMILY MEDICINE Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP613PUBLIC HEALTH Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTIP615PSYCHIATRY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS601Cardiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS602Chest Diseases Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS603Anatomy Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS604Anesthesiology And Reanimatıon Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS605Neurosurgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS606Biophysics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS607Bioistatistics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS608Pediatric Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS609Dermatology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS610Infections Diseases Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS611Physical Therapy And Rehabilitation Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS612Physiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS613Chest Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS614Opfhtalmology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS615Histology And Embriology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS616Cardıovascular Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS617OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS618Neurology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS619Nuclear Medicine Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS620Orthopedics And Traumatology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS621Plastic And Reconstructive Surgery Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS622Radiation Oncology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS623Radiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS624Medical Biochemistry Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS625Medical Biology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS626Medical Pharmacology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS627Medical Genetics Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS628Medical Microbiology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS629Medical Pathology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS630Medical Educatıon Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
İTPS631Urology Zorunlu 240 0 0 5.0 0.0
Toplam 10089 0 0 210.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 206