Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

2009 ylında kurulan bölümde, devamlı sayısı artan değişik alanlarda çalışan 7 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, Lisans üstü eğitimde danışmanlığı yapılan 8 öğrenci bulunmakta (bu sayı ilk mezunların verileceği 2013 yılı sonbaharında 20 ye çıkması beklenmektedir), 2 araştırma laboratuarı bir adet multidisiplin laboratuarında eğitim verilmektedir. Yüksek Lisans yanında 2013 yılı içerisinde Türkçe Eğitim veren bölüm 2013 güz yarıyılından sonra, Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi içeren Doktora programının da açılması planlanmaktadır.

Çalışma Konuları
Tarım alanında yetiştirme teknikleri ile yapılan iyileştirmeler her geçen gün yükselen teknoloji ile daha çok makinalaşmaya doğru bir seyir göstermiştir. Yetiştirme imkanlarının iyileştirilmesi konuyu doğrudan doğruya ürünleri geliştirilmesine doğru yönlendirmiştir. Ürünlerin geliştirilmesi ise Yüksek teknolojik bir alt yapı ihtiyacı göstermektedir. İşte tam bu noktada Tarımsal Biyoteknoloji gündeme gelmektedir. Kısaca tarımsal ürünlerde laboratuardan mamüle kadar bütün aşamalarda yapılan teknoloji uygulamalardır diyebiliriz.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı çalışma yapılan bölümde; marka, patent tescil için hedeflenen projelerde tohum ıslahı, tohum kaplama teknolojisi(nano), hayvan ıslahı, mikrobiyolojik ajanlar, enzim üretimi, sterilizasyon, GDO testi, Bioplastik, Biodiesel ve Bioethanol,Gıda katkı maddeleri üretimi, ilaç sanayi hammadde üretimi, hastalık ve ebeveyn test kitleri, DNA testleri gibi konularda uzman araştırmacılar yer almaktadır. Bölüm elemanlarının 200 den fazla eseri bulunmaktadır. Bölümün yurt içi ve dışından birçok ziyaretçisi bulunmaktadır.

Bölüm İmkanları
Laboratuar ağırlıklı çalışma olan bölümde 2 adet laboratuvarda doku kültürü, DNA testleri, DNA analizleri, enzim üretimi, mikrobiyolojik testler, embiryo üretimi, protein testleri gibi çalışma imkanları sunulmaktadır. Ayrıca tohum üretimi için sera ve tarla deneme alanlarından yararlanılmaktadır.

Staj İmkanları ve İşbirlikleri
Bölüm öğrencileri staj yapmak üzere il kontrol laboratuvarları, ilaç üretimi yapan firma laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuarlar, özel firma laboratuvarları, kamu laboratuarları, tohum firmaları, biyoteknoloji firmaları laboratuvarları gibi alanlarda proje hazırlama, analiz etme, sonuç değerlendirme eğitimleri için katılabilirler. Bölüm elemanları, SANAYİ-ÜNİVERSİTE işbirlikleri şeklinde SANTEZ, TEYDEB, KOSGEB ortaklıklarında projelere açıktır. Bu kapsamda proje hazırlama, girişimcilik, proje yürütme ve analiz etme yetisinde ortak TEKNOLOJİK çalışmalar teşvik edilmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrenci Ziraat Mühendisliği Lisans derecesini kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tarım Meslek Liseleri ile normal lise mezunları ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde doğrudan lisans programımıza kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı 8 yarıyıl olmak üzere 4 yıllık sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde toplam 135 kredilik ders alması ve 2. ve 3. sınıf sonunda 15 ve 30 iş gününden oluşan stajların yapılması gerekmektedir. Öğrenciler eğitim süresince Ziraat Mühendisliğinin temelini oluşturan dersleri ve tarımsal biyoteknoloji konusunda derler almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohum Firmaları
Biyoteknoloji Firmaları
İlaç Firmaları
Gıda sektörü
Atık Yönetim Sistemi
Belediyeler
Fabrikalar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programını tamamlayan öğrenciler, Tarımsal Biyoteknoloji ve diğer lisansüstü programlara devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 135 kredi saat dersi, 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
55139 SAMSUN

Tel : 362 3121919
Sekreter : 1357
Faks : 362 4576034

Bölüm Olanakları

Moleküler Genetik Laboratuvarı
Embiryoloji Laboratuvarı
Multidisplin Laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
 2. Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
 3. Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
 4. Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
 5. Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 6. Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
 7. Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
 8. Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
 9. Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
 10. Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 11. Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
 • Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
 • Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme be

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 4.0
TBBİO107Botanik-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TBBİO109Zooloji-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBFİZ107Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM107Genel Kimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 23 2 0 24.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KİM106Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT106Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ZMT108Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
ZMT116Laboratuar Tekniği Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
Toplam 17 4 0 19.0 23.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT201Biyoteknolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TEB201Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TMB201Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYS201Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT201Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT203Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZTB201Zootekni Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 6 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BKB202Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
KİM210Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB202Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBT204Genel Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TOP202Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT202Genetik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 14 10 0 19.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBT301Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
TBT303Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
TBT305Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
TBT307Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
TBTSEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 11 4 0 13.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBT302Moleküler Genetik Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
TBT304Bitki Islahı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TBT306Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TBT308Enzimoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
TBTSEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3.0 4.0
ZMT316Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 11 6 0 14.0 35.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT401Rekonbinant Dna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TBT403Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme I Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TBT405Tohumculukta Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TBTSEÇ-7ASeçmeli - 7A SDG 2 2 0 3.0 5.0
TBTSEÇ-7BSeçmeli - 7B SDG 1 2 0 2.0 5.0
TBTSOS-ISosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 11 10 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT402Hayvan Islahı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TBT404Biyoinformatik Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TBT406Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme II Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TBTSEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 3 0 0 3.0 12.0
TBTSOS-IISosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 4 0 15.0 28.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TBTSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT309 Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji 3 0 0 3.0 5.0
TBT311 Gıda ve Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 5.0
TBTSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT310 Biyogüvenlik 3 0 0 3.0 5.0
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 5.0
TBTSEÇ-7A / Seçmeli - 7A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları 2 2 0 3.0 5.0
TBT409 Hayvan Gen Kaynakları 2 2 0 3.0 5.0
TBTSEÇ-7B / Seçmeli - 7B
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT411 Hayvanlarda Doku Kültürü 1 2 0 2.0 5.0
TBT413 Bitkilerde Doku Kültürü 1 2 0 2.0 5.0
TBTSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD501 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0
TBTSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT408 Genomikler 3 0 0 3.0 6.0
TBT410 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 0 3.0 6.0
TBT412 Stres Koşullarına Dayanıklılık 3 0 0 3.0 6.0
TBT414 Moleküler Markerler ve Analiz Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
TBTSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD502 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0