Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1993yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 500 lisans ve yaklaşık 50 lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Seçmeli olan İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılabi lirler. Bölümde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Bölümde1 profesör,1 doçent ve 7 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrretim üyelerinin tümü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına katılmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Türkiye^de tüm üniversiteler için geçerli olan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen seçme ve yerleştirme sınavı mevzuatı uyarınca yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Lise mezunları düzeyinde eğitim-öğretimle ilgili hususlar Türkiye üniversiteleri için geçerli mevzuata uygundur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda varolan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100.00 üzerinden en az 60.00 ağırlıklı genel not ortalaması olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, Mühendislik Fakültesi kapsamında Lisans (Mühendislik), Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Yüksek Lisans (Yüksek Mühendislik) ve Doktora eğitim-öğretim programlarını yürütmektedir.
Lisans eğitim-öğretim programında beş ana yönelim ve seçenek olan “Elektromekanik ve Otomasyon”, “Elektrik Enerji Sistemleri”,”Haber-leşme Sistemleri”, “Haberleşme Elektroniği”, ”Biyomedikal Mühendislik” program kümeleri seçmeli olarak tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dallarında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, bölgemizin ve ülkenin haberleşme, endüstriyel otomasyon, elektronik enstrümantasyon, tıbbi elektronik, enerji sistemleri ve korunma, elektromekanik sistemler vb. alanlardaki altyapı ve uygulayım sorunlarına yönelik tasarım, proje ve danışmanlık hizmetleri, iş güvenliği ve imalat/kalite alanlarında belgeleme etkinliklerinin de yürütülebileceği bir yapı oluşturulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Mrzunlarımızın çalıştığı yerlerden bazıları : Üniversiteler(Yurtiçi/Yurtdışı), Milli Savunma Bakanlığı , Türk Silahlı Kuvvetleri , Enerji Bakanlığı , Telekomünikasyon Kurumu , TEDAŞ-YEDAŞ , TEİAŞ , EÜAŞ - HES , KOSGEB, Ereğli Demir Çelik AŞ , EMO Teknik ve Test Bölümleri, Vakıflar Md.lüğü, Türk Telekom AŞ, Telsim-Vodafone , Turkcell , Netaş , Türksat Kablo TV , ALCATEL , Siemens , Arçelik , OYAK Teknoloji , TAI(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) , HSBC Bankası , Data-Display, Moeller Electric , Teknotel , Anel Grup , KAREL , Termo Isı Sis. , Mutlu Akü , PID Ltd ( Ukrayna) , Adanet Telekomünikasyon AŞ, Toros Gübre San. , Aygün Tıbbi Cihazlar , NCR , Beka Enerji İnş. Ltd.Şti. , Çerkezköy YKK , ve kendi kurdukları özel girişim firmaları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümde sınavlar, ölçme ve değerlendirme uygulamları " Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" uyarınca yerine getirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) , Mühendislik Fakültesi,Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 55139 Kurupelit,Atakum-SAMSUN
Program Başkanı: Prof. Dr.Güven ÖNBİLGİN Tel : 0362 312 1919/1080 E-mail :gonbilgi@omu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Muammer ÖZDEMİR Tel : 0362 3121919 E-mail :sozdemirm@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde öğrencilerin lisans eğitim-öğretim planında yer alan laboratuvar ve uygulama derslerinde kullanabildiği; Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı, Temel Elektronik Laboratuvarı, Mikroişlemci ve Sayısal Elektronik Laboratuvarı,Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, Elektrik Makineleri- Güç Elektroniği- Enerji Sistemleri Laboratuvarı ve İletişim Sistemleri Laboratuvarı vardır. Fakültenin Bilgisayar Yazılım Laboratuvarında programlama ve yazılım geliştirme olanakları vardır. Öğrenciler gerek görülürse, bölümün sunduğu araştırma olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Bölümün diğer uygulama olanakları arasında, görsel-işitsel olanaklar içeren bir seminer-sunum salonu, bir elektrik-elektronik malzeme-teknisyen işliği ve bir adet de matkap,taşlama,torna, makine takımları, kompresör ,saç kesme ve bükme benzeri donanımı içeren mekanik işlik ile kuruluş çalışmaları sürdürülmekte olan baskılı devre tasarım - üretim merkezi ile kalibrasyon merkezi yer almaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
 2. Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
 3. Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
 4. Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
 5. Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
 6. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
 7. Etkin iletişim becerileri kazanma
 8. Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
 9. Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
 10. Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
 11. Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
 12. Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
 13. Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
 • Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
 • Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kaz
 • Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
 • Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
 • Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
 • Etkin iletişim becerileri kazanma
 • Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
 • Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
 • Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
 • Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
 • Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
 • Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölüml
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM107Bilgisayar Temelleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EEM181Elektrik Mühendisliği Temelleri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EEM191Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 0 2 2.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ115Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 21 0 4 23.0 28.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
EEM108Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 0 2 3.0 0.0
EEM152Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EEM182Elektrik Mühendisliği Temelleri-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBFİZ116Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 19 0 4 21.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM201Devre Kuramı-I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
EEM203Alanlar Kuramı-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
EEM205Temel Elektrik Müh.Lab.-I Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM213Elektrik Mühendisliğinde Malzeme Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
EEM215Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EEM241Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EEM251Olasılık Kuramı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 23 0 2 24.0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM202Devre Kuramı-II Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
EEM204Alanlar Kuramı-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EEM206Temel Elektrik Müh.Lab.-II Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM208Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EEM212Elektronik-I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
EEM256Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 21 0 2 22.0 32.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM301Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
EEM303Elektromagnetik Dalga Kuramı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EEM311Elektronik-II Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
EEM313Elektronik Lab.I Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM321Enerji Dönüşümü Temelleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EEM351Sayısal Çözümleme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EEM381Ölçme Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 17 2 2 19.0 27.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM302Kontrol Sistemlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EEM312Sayısal Elektronik Mantık Devreleri Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
EEM314Elektronik Lab.-II Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM316İş Hayatı İçin İngilizce Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EEM328Enerji Dönüşümü Temelleri Lab. Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM350Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EEM382Ölçme Teknolojisi Lab. Zorunlu 0 0 2 1.0 2.0
EEM390Elektrik Mühendisliğinde Tasarım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EEMSEÇ-6Seçmeli Abc SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 0 6 13.0 18.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM401Otomatik Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EEM411Sayısal Elektronik Lab. Zorunlu 0 0 2 1.0 3.0
EEM449Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 2 3.0 5.0
EEMSEÇ-7Seçmeli Abc-1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 5 0 4 7.0 13.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM476Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EEM490Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2.0 0.0
EEM500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 0 24 0 14.0 0.0
EEMSEÇ-8Seçmeli Abc-2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 28 0 19.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 0.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 0.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 0.0
EEMSEÇ-6 / Seçmeli Abc
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM322 Elektrik Makineleri (Seç-A) 4 0 0 4.0 5.0
EEM324 Güç Elektroniği (Seç-A) 4 0 0 4.0 0.0
EEM332 İletişim Tekniği (Seç-B) 4 0 0 4.0 5.0
EEM334 Mikrodalga Tekniği (Seç-B) 4 0 0 4.0 0.0
EEM342 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (Seç-C) 4 0 0 4.0 6.0
EEM344 Tıbbi Biyoloji (Seç-C) 2 0 0 2.0 2.0
EEM346 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (Seç-C) 2 0 0 2.0 2.0
EEMSEÇ-7 / Seçmeli Abc-1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM413 Sayısal İşaret İşleme (B1,B2,C) 3 0 0 3.0 5.0
EEM415 Yarı İletken Elektroniği (B2) 3 0 0 3.0 0.0
EEM417 Vlsı Tüm Devreler (B2) 3 0 2 3.0 0.0
EEM421 Elektrik Makineleri Lab.(A1,A2) 0 0 2 0.0 2.0
EEM423 Elektrik Makineleri Dinamiği (A1,A2) 2 0 0 2.0 3.0
EEM425 Güç Elektroniği Lab. (A1,A2) 0 0 2 0.0 2.0
EEM427 Sürücü Düzenekler (A1) 4 0 0 4.0 7.0
EEM429 Özel Elektrik Makinaları (A1) 2 0 0 2.0 0.0
EEM431 İletişim Dizgeleri (B1,B2) 3 0 0 3.0 5.0
EEM433 İletişim Lab.-I (B1) 0 0 2 0.0 0.0
EEM435 Mikrodalga Dizgeleri (B1) 3 0 0 3.0 5.0
EEM445 Biyomedikal Görüntüleme Teknikleri (C) 3 0 0 3.0 0.0
EEM447 Biyomedikal Müh. Temelleri (C) 4 0 0 4.0 0.0
EEM471 Enerji Sistemleri-I (A2) 3 0 0 3.0 5.0
EEM475 Yüksek Gerilim Tekniği (A2) 3 0 0 3.0 0.0
EEMSEÇ-8 / Seçmeli Abc-2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM402 Kontrol Sistemleri Lab. (A1) 0 0 2 0.0 0.0
EEM404 Sayısal Kontrol Sistemleri (A1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM406 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (A1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM416 Mikroelektronik Tasarım Lab. (B2) 0 0 2 0.0 0.0
EEM418 Mikro-Elektronik Üretim Süreçleri (C) 3 0 0 3.0 0.0
EEM426 İnsansız Araçlar ve Uygulamaları (A1) 1 2 0 2.0 0.0
EEM428 Sürücü Düzenekler Lab. (A1) 0 0 2 0.0 2.0
EEM430 Anten ve Propagasyon (B1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM432 Radyo-Tv Mühendisliği (B1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM434 İletişim Lab.-II (B1) 0 0 2 0.0 0.0
EEM436 Mikrodalga Antenler Lab. (B1) 0 0 2 0.0 0.0
EEM438 İletişim Ağları ( B1, B2 ) 3 0 0 3.0 0.0
EEM440 Biyomedikal Müh.De Bilgisayar Uyg.(B2) 2 2 0 3.0 0.0
EEM444 Biyomedikal Sistemler Lab. (B2) 0 0 2 0.0 0.0
EEM446 Biyomedikal Enstrümantasyon (B2) 4 0 0 4.0 0.0
EEM448 Biyomalzeme (B2) 2 0 0 2.0 0.0
EEM450 Fiber Optik Haberleşme Sistemleri (C) 3 0 0 3.0 0.0
EEM452 Gerçek Zaman Gömülü Sistemler (8A1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM454 Biyomekatronik (8A1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM456 Sistem Tanıma (8A1) 3 0 0 3.0 0.0
EEM470 Enerji Lab. (A2) 0 0 2 0.0 2.0
EEM472 Enerji Sistemleri-II (A2) 3 0 0 3.0 5.0
EEM474 Enerji Sist.Koruma (A2) 3 0 0 3.0 0.0
EEM478 Dağıtım Sistemleri (A2) 3 0 0 3.0 5.0