Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yüksek kalitede bir eğitim vermek, araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek ve bu arada endüstri ile de işbirliği içinde olarak onlara teknik alanda yardım sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, b) 100.0 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak

Program Profili

İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma, geoteknik gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler meslek hayatlarında çok geniş bir yelpazede çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde İnşaat Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100.00 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU (Vekil)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1060
Faks: -
E-Posta: hckemal@omu.edu.tr
Web Adres : http://mf.omu.edu.tr/insaat/

Bölüm Olanakları

Programda tam zamanlı 8 öğretim üyesi (1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 4 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak 1 laboratuar binası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. İnşaat mühendisliği problemlerinin geniş içeriğini (problemin kaynağını ve mevcut imkânları belirleyebilmek ve alternatif çözüm teknikleri geliştirebilmek) tanımlamak
 2. İnşaat mühendisliği sistemlerinin temel elemanlarını ve sistem bileşenlerini güvenlik, kalite ve ekonomi açısından dizayn edebilmek ve işlem basamaklarını organize edebilmek
 3. İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla genel olarak kullanılan ölçme tekniklerine başvurarak laboratuvar, arazi ve diğer gerekli testleri uygulayabilmek
 4. İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla matematik, fizik ve bilgisayar analizi tekniklerini sistematik, geniş kapsamlı ve dikkatli bir şekilde uygulayabilmek
 5. Çevresel ve sosyal hassasiyeti göz önünde bulundurarak yapıcı ve yaratıcı mühendislik çözümleri geliştirmek için analiz sonuçlarını yorumlayabilmek
 6. Birden çok akademik disiplini ilgilendiren proje çalışma gruplarında etkili bir eleman olarak çalışabilme ve takım çalışmasına uygun davranabilme becerisi kazanmak
 7. Yazılı, sözlü veya grafiksel bir sunum yaparken dinleyicilere teknik sorunları açık bir şekilde belirtebilmek ve doğrulayabilmek
 8. İnşaat mühendisliğinin etik ve profesyonel sorumluluklarının önemini kavrayabilmek, ve etik olarak karar verebilmek için mevcut yönetmenliklerin ve diğer yönlendirici kaynakların bilgisine sahip olabilmek
 9. İnşaat mühendisliği alanında sürekli gelişen dizayn ve uygulamadaki yenilikleri kavrayabilmek, ve şantiyede mevcut son yeniliklerin uygulanmasına paralel hareket edebilmek
 10. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi
 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
 13. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 14. Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
 15. Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
 16. Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
 17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
 18. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
 19. Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur
 20. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 21. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 22. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 23. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 24. Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
 25. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin geniş içeriğini (problemin kaynağını ve mevcut imkânları belirleyebilmek ve alternatif çözüm teknikleri geliştirebilmek) tanımlamak
 • İnşaat mühendisliği sistemlerinin temel elemanlarını ve sistem bileşenlerini güvenlik, kalite ve ekonomi açısından dizayn edebilmek ve işlem basamaklarını organize edebilmek
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla genel olarak kullanılan ölçme tekniklerine başvurarak laboratuvar, arazi ve diğer gerekli testleri uygulayabilmek
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla matematik, fizik ve bilgisayar analizi tekniklerini sistematik, geniş kapsamlı ve dikkatli bir şekilde uygulayabilmek
 • Çevresel ve sosyal hassasiyeti göz önünde bulundurarak yapıcı ve yaratıcı mühendislik çözümleri geliştirmek için analiz sonuçlarını yorumlayabilmek
 • Birden çok akademik disiplini ilgilendiren proje çalışma gruplarında etkili bir eleman olarak çalışabilme ve takım çalışmasına uygun davranabilme becerisi kazanmak
 • Yazılı, sözlü veya grafiksel bir sunum yaparken dinleyicilere teknik sorunları açık bir şekilde belirtebilmek ve doğrulayabilmek
 • İnşaat mühendisliğinin etik ve profesyonel sorumluluklarının önemini kavrayabilmek, ve etik olarak karar verebilmek için mevcut yönetmenliklerin ve diğer yönlendirici kaynakların bilgisine sahip olabilmek
 • İnşaat mühendisliği alanında sürekli gelişen dizayn ve uygulamadaki yenilikleri kavrayabilmek, ve şantiyede mevcut son yeniliklerin uygulanmasına paralel hareket edebilmek
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 • Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
 • Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 • Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 • Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS101İnşaat Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INS105Temel Bilgisayar Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNS103Teknik Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNS107Lineer Cebir Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ101Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 4 0 24.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS104Statik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNS102Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNS106Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNS108Mühendisler İçin Jeoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ102Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 8 0 22.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS203Dinamik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
INS205Mukavemet-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
INS207Malzeme Bilimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
INS211Mühendislikte İstatistik Metotlar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İNS201Hidroloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNS213Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNŞSEÇ-ISosyal Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 17 8 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS206Mukavemet-II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
INS208Yapı Malzemeleri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
INS210Topografya Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
INS212Yapı Statiği-I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
İNS204Mimarlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İNS214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
INS301Zemin Mekaniği-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
INS307Betonarme-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
INS309Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNS311Ulaştırma-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNS313Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNŞ303Çelik Yapılar-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNŞ305Yapı Statiği-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 16 14 0 23.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
INS302Zemin Mekaniği-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
INS308Betonarme-II Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
INS310Hidrolik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNS312Ulaştırma-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNS314Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İNS316Staj-II Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
İNŞ304Çelik Yapılar-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 15 10 0 20.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNŞ463Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
İNŞSEÇ-7Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
İNŞSEÇ-IISosyal Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 9 0 0 9.0 10.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNS400Bitirme Çalışması Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
İNŞ406Temeller Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
İNŞ464Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 22 0 17.0 0.0
İNŞSEÇ-8Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 20.0
Toplam 11 28 0 25.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-I / Sosyal Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS215 Güvenli Sürüş Teknikleri (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS217 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS219 Dünyada ve Türkiye'de Önemli Mühendislik Yapıları (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS221 Fosiller (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS223 Yapı Dünyasındaki Yenilikler ve İlginç Tasarımlar (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS225 Bilim ve Mühendislik Tarihine Giriş (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
INS227 Binalarla İlgili Mevzuat (Sosyal Seçmeli I) 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-7 / Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS409 Tüneller (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS421 Betonarme Yapılar (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS423 Yalıtım Sistemleri (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS425 Yapıların Deneysel Davranışı (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS429 Sonlu Elemanlar Metodu-I (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS431 Yapı Dinamiğine Giriş (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS433 Elyaf Malzemeler (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS435 Demiryolu (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS437 Kil Zeminlerin Yapısı (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS439 Zemin Mekaniği Laboratuvar Uygulamaları (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS441 Alt Yapı Tesisleri (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS443 Su Yapıları (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS445 Su Yapıları.Depreme Karşı Dav. (Hidrolik Paket) 3 0 0 3.0 0.0
INS447 Denize Deşarj Yapıları (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS449 Kıyı ve Liman Yapıları (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS451 Yapı Sis. Çöz. Paket Prog. Kullanımı (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
INS453 Sayısal Çözümleme Yöntemleri (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNŞ401 Yapı İşletmesi (Seçmeli Ders) 3 0 0 3.0 0.0
İNŞ427 Bileşik Malzemeler (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
İNŞ455 Restorasyon Teknikleri (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
İNŞ461 Dayanma Yapıları (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNŞSEÇ-II / Sosyal Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS403 Standart ve Kalite (Sosyal Seçmeli II) 2 0 0 2.0 4.0
INS407 İş Hukuku (Sosyal Seçmeli II) 2 0 0 2.0 4.0
İNŞSEÇ-8 / Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS404 Köprüler (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS422 Beton Teknolojisi (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS424 Yap. Onarım ve Güçlendirilmesine Giriş (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS428 Mühendislik Mekaniğinde Enerji Metotları (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS430 Sonlu Elemanlar Metodu-II (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS432 Deprem Mühendisliğine Giriş (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS434 Eşdüzey Kavşakların Planlanması (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS436 Yol Drenaj Sistemleri (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS438 Kaya Kütlelerin Mühendislik Özellikleri (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS440 Heyelanlar (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS442 Nehir Hidroliği (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS444 Barajlar (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS446 Kuyu Hidroliği (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS448 Sulama Sistemleri (Hidrolik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS450 Güçlendirmede Elyaf Kullanımı (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS452 Kazıklı Temeller (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
INS454 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNS426 Prefabrikasyon Yapılar (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNŞ408 Mühendislik Ekonomisi (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0
İNŞ456 Yapı Denetimi (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNŞ458 Kentsel Dönüşüm (Yapı ve Mekanik Paketi) 3 0 0 3.0 5.0
İNŞ462 Zemin İncelemesi (Ulaştırma ve Geoteknik Paketi) 3 0 0 3.0 0.0