Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemizde, Gıda eğitimi ilk olarak 1983 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Ürünleri teknolojisi bölümü adı altında kurulmuştur. Diğer taraftan 1992 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1999 yılında Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ne 2 öğretim üyesi atanarak Bölüm faaliyete başlamıştır. 2002 yılında Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 1983 yılından 2002 yılına kadar Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002 yılından bu yana mühendislik Fakültesi Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz, Gıda Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçişle de Bölümümüze öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gıda bilimi ve gıda teknolojisi Anabilim dalları altında başlıca Genel ve Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Süt İşleme Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Hububat İşleme Teknolojisi, Yağ İşleme Teknolojisi, Et Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji dersleri dışında gıdanın işlenmesi ve teknolojik uygulamaları ile ilgili dersler gösterilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Türkiye’deki gıda firmalarında, ekipmanlar ile gıda işlemlerinin tasarımı, kontrolü ve işlerliği alanlarında, araştırma, geliştirme, pazarlama ve yönetim departmanlarında aktif şekilde rol alırlarken. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Resmi Kurumlar’ da da görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, gıda endüstrisine yönelik laboratuarların tasarlanması, pazarlanması ve gıda üretimi yapan firmalara danışmanlık hizmetleri verilmesi de bölüm mezunları tarafından yapılabilmektedir. Bu konularda Gıda Mühendisleri Odası koordinasyon görevi üstlenmiştir ve gıda ile ilgilenen bir çok dernek ve birlikten bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, akademik hayata ilgi duyan öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) araştırma yapma imkanı bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Gıda Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Gıda Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda 2 kez staj yapılmaktadır. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programında toplam 240 AKTS karşılığı ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 60 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 - 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
 2. Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
 3. Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
 4. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
 5. Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
 6. Disiplin içi takımlarda ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
 8. Bireysel çalışabilme becerisinin kazanılması.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
 10. Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
 11. Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması
 12. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
 13. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
 • Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
 • Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
 • Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
 • Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
 • Disiplin içi takımlarda ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
 • Bireysel çalışabilme becerisinin kazanılması.
 • Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
 • Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
 • Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB101Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 4.0
GMB105Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Ortak 1 2 0 2.0 4.0
TBBİO121Biyoloji Ortak 2 0 0 2.0 0.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 18 4 2 21.0 23.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
GMB106Gıda Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2.0 3.0
GMB110Analitik Kimya Ortak 2 0 2 3.0 7.0
GMB112Organik Kimya Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TBFİZ114Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 17 0 4 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB201Gıda Kimyası - I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
GMB205Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 5.0
GMB207Kütle ve Enerji Denklikleri Ortak 3 0 0 3.0 5.0
GMB209Akışkanlar Mekaniği Ortak 3 0 0 3.0 5.0
GMB211Termodinamik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
GMB-TSEÇ-1Teknik Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 0 0 20.0 28.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB202Gıda Kimyası - II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
GMB206Genel Mikrobiyoloji Ortak 2 0 2 3.0 6.0
GMB212Biyokimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
GMB216Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 2 0 0 2.0 4.0
GMB218Isı ve Kütle Aktarımı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
GMB-TSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 17 0 2 18.0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB301Gıda Mikrobiyolojisi Ortak 3 0 2 4.0 5.0
GMB309Reaksiyon Kinetiği Ortak 2 0 0 2.0 3.0
GMB311Enstrümental Gıda Analizi Ortak 1 0 2 2.0 4.0
GMB313Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
GMB319Girişimcilik ve Yenilikçilik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
GMB-TSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 2 0 2 3.0 0.0
GMB-TSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 2 6 19.0 23.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB306Meyve Sebze Teknolojisi Ortak 3 0 2 4.0 6.0
GMB316Et Teknolojisi Ortak 3 0 2 4.0 6.0
GMB318Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
GMB320Yağ Teknolojisi Ortak 3 0 2 4.0 6.0
GMB334Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
GMB-TSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 2 6 19.0 24.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB411Süt Teknolojisi Ortak 3 0 2 4.0 6.0
GMB413Tahıl Teknolojisi Ortak 3 0 2 4.0 6.0
GMB415Gıda Mühendisliğinde Tasarım Ortak 2 2 0 3.0 6.0
GMB417Bitirme Projesi - I Ortak 0 4 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 6 4 17.0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB410Proses Kontrol Ortak 2 0 0 2.0 0.0
GMB412Bitirme Projesi - II Ortak 0 4 0 2.0 0.0
GMB502Mesleki Uygulama Programı Ortak 10 4 2 13.0 30.0
GMB-TSEÇ-10Teknik Seçmeli 10 SDG 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-11Teknik Seçmeli 11 SDG 2 0 2 3.0 0.0
GMB-TSEÇ-12Teknik Seçmeli 12 SDG 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 20 8 4 26.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 0.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 0.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 0.0
GMB-TSEÇ-1 / Teknik Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB241 Teknik İngilizce (TS 1) 2 0 0 2.0 3.0
GMB243 Genel ve Teknik İletişim (TS 1) 2 0 0 2.0 3.0
GMB245 Gıda Mühendisliğinde Etik (TS 1) 2 0 0 2.0 3.0
GMB-TSEÇ-2 / Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB240 Gıda Katkı Maddeleri (TS 2) 2 0 0 2.0 3.0
GMB242 Malzeme Bilgisi (TS 2) 2 0 0 2.0 3.0
GMB244 Geleneksel Gıdalar (TS 2) 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB-TSEÇ-3 / Teknik Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 2 0 2 2.0 4.0
GMB343 Duyusal Analiz (TS 3) 2 0 2 2.0 4.0
GMB345 Alkollü İçkiler Teknolojisi (TS 3) 2 0 2 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-4 / Teknik Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB347 Gıda Ambalajlama (TS 4) 2 0 0 2.0 3.0
GMB349 Gıda Makine ve Ekipmanları (TS 4) 2 0 0 2.0 3.0
GMB351 Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-5 / Teknik Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB340 Gıda Güvenliği Sistemleri (TS 5) 2 0 0 2.0 0.0
GMB342 Gıda Kanun ve Tüzükleri (TS 5) 2 0 0 2.0 3.0
GMB344 Gıda İşletme Yönetimi (TS 5) 2 0 0 2.0 3.0
GMB-TSEÇ-6 / Teknik Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB348 Meyve Sebze Suyu Teknolojisi (TS 6) 2 0 0 2.0 3.0
GMB350 Gıda Endüstrisi Hammaddeleri (TS 6) 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB441 Gıda Endüstrisinde Sorun Çözme Teknikleri (TS 7) 2 0 0 2.0 3.0
GMB443 Gıda Muhafaza Teknikleri (TS 7) 2 0 0 2.0 0.0
GMB445 Toplu Beslenme Sistemleri (TS 7) 2 0 0 2.0 3.0
GMB-TSEÇ-8 / Teknik Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB447 Beslenme İlkeleri (TS 8) 2 0 0 2.0 3.0
GMB451 Gıdalarda Toksik Bileşenler (TS 8) 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-10 / Teknik Seçmeli 10
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB446 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi (TS 10) 2 0 0 2.0 4.0
GMB448 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (TS 10) 2 0 0 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-11 / Teknik Seçmeli 11
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB452 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi (TS 11) 2 0 2 2.0 6.0
GMB454 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon (TS 11) 2 0 2 2.0 6.0
GMB456 Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi(TS 11) 2 0 2 2.0 0.0
GMB-TSEÇ-12 / Teknik Seçmeli 12
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB458 Profesyonel Gelişim ve Kariyer Planlama (TS 12) 2 0 0 2.0 4.0
GMB462 Gıda Mühendisliğinde Ürün Geliştirme (TS 12) 2 0 0 2.0 4.0
GMB-TSEÇ-9 / Teknik Seçmeli 9
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB440 Dünyada Gıda Sorunları (TS 9) 2 0 0 2.0 0.0
GMB442 Gıda ve Tüketici (TS 9) 2 0 0 2.0 4.0
GMB444 Gıda Güvencesi (TS 9) 2 0 0 2.0 4.0