Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemizde, Gıda eğitimi ilk olarak 1983 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Ürünleri teknolojisi bölümü adı altında kurulmuştur. Diğer taraftan 1992 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1999 yılında Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ne 2 öğretim üyesi atanarak Bölüm faaliyete başlamıştır. 2002 yılında Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 1983 yılından 2002 yılına kadar Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002 yılından bu yana mühendislik Fakültesi Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz, Gıda Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçişle de Bölümümüze öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gıda bilimi ve gıda teknolojisi Anabilim dalları altında başlıca Genel ve Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Süt İşleme Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Hububat İşleme Teknolojisi, Yağ İşleme Teknolojisi, Et Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji dersleri dışında gıdanın işlenmesi ve teknolojik uygulamaları ile ilgili dersler gösterilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Türkiye’deki gıda firmalarında, ekipmanlar ile gıda işlemlerinin tasarımı, kontrolü ve işlerliği alanlarında, araştırma, geliştirme, pazarlama ve yönetim departmanlarında aktif şekilde rol alırlarken. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Resmi Kurumlar’ da da görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, gıda endüstrisine yönelik laboratuarların tasarlanması, pazarlanması ve gıda üretimi yapan firmalara danışmanlık hizmetleri verilmesi de bölüm mezunları tarafından yapılabilmektedir. Bu konularda Gıda Mühendisleri Odası koordinasyon görevi üstlenmiştir ve gıda ile ilgilenen bir çok dernek ve birlikten bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, akademik hayata ilgi duyan öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) araştırma yapma imkanı bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Gıda Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Gıda Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda 2 kez staj yapılmaktadır. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programında toplam 240 AKTS karşılığı ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 60 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 - 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
 2. Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
 3. Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
 4. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
 5. Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
 6. Disiplin içi takımlarda ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
 8. Bireysel çalışabilme becerisinin kazanılması.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
 10. Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
 11. Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması
 12. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
 13. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
 • Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
 • Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
 • Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
 • Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
 • Disiplin içi takımlarda ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
 • Bireysel çalışabilme becerisinin kazanılması.
 • Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
 • Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
 • Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB101Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 0 4.0 2.0
GMB103Bilgisayar Programlama 927001 2 2 0 5.0 3.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBBİO111Biyoloji 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ103Fizik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBKİM103Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB102Analitik Kimya 927001 3 2 0 6.0 4.0
GMB104Organik Kimya 927001 2 2 0 5.0 3.0
GMB106Gıda Mühendisliğine Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
GMB108Genel ve Teknik İletişim 927001 2 0 0 3.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ104Fizik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB203Gıda Kimyası-I 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB205Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB207Kütle ve Enerji Denklikleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
GMB209Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 5.0 3.0
GMB211Termodinamik 927001 3 0 0 5.0 3.0
GMBSEÇ-1Seçmeli 1 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-2Seçmeli 2 927003 2 0 0 3.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 21 0 0 30.0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB204Gıda Kimyası-II 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB206Genel Mikrobiyoloji 927001 2 2 0 6.0 3.0
GMB208Mühendislikte İstatistik Yöntemler 927001 3 0 0 5.0 3.0
GMB210Isı ve Kütle Aktarımı 927001 4 0 0 6.0 4.0
GMB212Biyokimya 927001 2 0 0 4.0 2.0
GMB214Staj-I 927001 0 0 0 1.0 0.0
GMBSEÇ-3Seçmeli 3 927003 2 0 0 3.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
GMB301Gıda Mikrobiyolojisi 927001 3 2 0 5.0 4.0
GMB303Reaksiyon Kinetiği 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB305Enstrümental Gıda Analizi 927001 2 2 0 6.0 3.0
GMB307Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler-I 927001 4 0 0 5.0 4.0
GMBSEÇ-4Seçmeli 4 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-5Seçmeli 5 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-6Seçmeli 6 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0 22.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
GMB302Meyve Sebze Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB304Et Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB308Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler II 927001 4 0 0 0.0 4.0
GMB310Yağ Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB312Gıda Kalite Kontrol-I 927001 1 2 0 4.0 2.0
GMB314Staj II 927001 0 0 0 1.0 0.0
GMBSEÇ-7Seçmeli 7 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-8Seçmeli 8 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 20 2 0 24.0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB401Süt Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB403Tahıl Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GMB405Gıda Mühendisliğinde Tasarım-I 927001 2 2 0 6.0 3.0
GMB407Gıda Kalite Kontrol-II 927001 1 2 0 4.0 2.0
GMB409Gıda Araştırma Teknikleri-I 927001 0 4 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-10Seçmeli 10 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-11Seçmeli 11 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-9Seçmeli 9 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 15 8 0 30.0 19.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GMB402Gıda Mühendisliğinde Tasarım-II 927001 2 2 0 0.0 3.0
GMB404Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Lab. 927001 1 2 0 0.0 2.0
GMB406Gıda Araştırma Teknikleri-II 927001 0 4 0 0.0 2.0
GMB408Proses Kontrol 927001 2 0 0 0.0 2.0
GMB450Girişimcilik ve İnovasyon 927001 4 0 0 0.0 4.0
GMB500Mesleki Uygulama Programı 927001 15 8 0 0.0 19.0
GMBSEÇ-12Seçmeli 12 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-13Seçmeli 13 927003 2 0 0 3.0 2.0
GMBSEÇ-14Seçmeli 14 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 30 16 0 9.0 38.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
GMBSEÇ-1 / Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB221 Gıda Ambalajlama (Seçmeli I) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-2 / Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB225 Teknik İngilizce I (Seçmeli II) 927001 2 0 0 3.0
GMB227 İleri İngilizce I (Seçmeli II) 927001 2 0 0 0.0
GMBSEÇ-3 / Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB222 Teknik İngilizce II (Seçmeli III) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-4 / Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB321 Duyusal Analiz (Seçmeli IV) 927001 2 0 0 3.0
GMB325 Gıda Toksikolojisi (Seçmeli IV) 927001 2 0 0 3.0
GMB329 Gıda Makine ve Ekipmanları (Seçmeli IV) 927001 2 0 0 0.0
GMBSEÇ-5 / Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB323 Fonksiyonel Gıdalar (Seçmeli V) 927001 2 0 0 0.0
GMB327 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (Seçmeli V) 927001 2 0 0 3.0
GMB331 Alkollü İçkiler Teknolojisi (Seçmeli V) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-6 / Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB333 Mühendislik Ekonomisi (Seçmeli VI) 927001 2 0 0 3.0
GMB335 İşletme Yönetimi (Seçmeli VI) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-7 / Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB322 Çay Teknolojisi (Seçmeli VII) 927001 2 0 0 3.0
GMB324 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi (Seçmeli VII) 927001 2 0 0 3.0
GMB330 Starter Kültür Teknolojisi (Seçmeli VII) 927001 2 0 0 0.0
GMBSEÇ-8 / Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB326 Beslenme (Seçmeli VIII) 927001 2 0 0 3.0
GMB328 Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar (Seçmeli VIII) 927001 2 0 0 3.0
GMB332 Gıda Muhafaza Teknikleri (Seçmeli VIII) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-10 / Seçmeli 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB429 Endüstriyel Mikrobiyoloji (Seçmeli X) 927001 2 0 0 3.0
GMB431 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (Seçmeli X) 927001 2 0 0 3.0
GMB435 Geleneksel Gıdalar Teknolojisi (Seçmeli X) 927001 2 0 0 0.0
GMBSEÇ-11 / Seçmeli 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB427 Gıda Güvenliği ve Hijyen (Seçmeli XI) 927001 2 0 0 0.0
GMB433 Meyve Suyu Teknolojisi (Seçmeli XI) 927001 2 0 0 3.0
GMB437 Gıda Endüstrisinde Problem Çözme Teknikleri (Seçmeli XI) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-9 / Seçmeli 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB421 Katı Yağ Teknolojisi (Seçmeli Ix) 927001 2 0 0 3.0
GMB423 Soğuk Tekniği (Seçmeli Ix) 927001 2 0 0 3.0
GMB425 Hazır Yemek Teknolojisi (Seçmeli IX) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-12 / Seçmeli 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB424 Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi (Seçmeli XII) 927001 2 0 0 3.0
GMB428 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (Seçmeli XII) 927001 2 0 0 0.0
GMB438 Öğütme Teknolojisi (Seçmeli XII) 927001 2 0 0 0.0
GMBSEÇ-13 / Seçmeli 13
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB422 Gıda Kanun ve Tüzükleri (Seçmeli XIII) 927001 2 0 0 0.0
GMB430 Fermente Süt Ürün Teknolojisi (Seçmeli XIII) 927001 2 0 0 3.0
GMB432 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (Seçmeli XIII) 927001 2 0 0 3.0
GMBSEÇ-14 / Seçmeli 14
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GMB426 Gıda Katkı Maddeleri (Seçmeli XIV) 927001 2 0 0 0.0
GMB434 Gıda Endüstrisi Artıkları (Seçmeli XIV) 927001 2 0 0 3.0
GMB436 Modern Biyoteknoloji (Seçmeli XIV) 927001 2 0 0 3.0