Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır..

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. OMÜ Yabancı öğrenci Sınavıyla (YÖS) da öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 60 günlük staj mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılarken diğer taraftan araştırma faaliyetleriyle ülkemiz bilim üretimine de katkı sağlamaktadır. Bilginin üretilmesi kadar bu bilginin pratik uygulanabilirliğinin tescili olan patent üretimi için AR-GE desteği vermek de bölümün başlıca hedeflediği amaçlarındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN, OMU Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Tel: +90(362)312 1919-1327 ozcanh@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İMALAT-KONSTRÜKSİYON LABORATUVARI,
TERMODİNAMİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI,
ENERJİ LABORATUVARI,
MEKANİK VE MAKİNA DİNAMİĞİ LABORATUVARI,
ÖLÇME TEKNİĞİ VE OTOMASYON LABORATUVARI,
MOTORLAR LABORATUVARI

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
 2. Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
 3. Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 4. Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
 5. Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
 6. Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 7. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 8. Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
 9. Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
 10. Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
 11. Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
 12. Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği
 13. Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
 • Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
 • Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
 • Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
 • Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 • Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
 • Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
 • Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
 • Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği
 • Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAK101Teknik Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
MAK103Makine Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MAK105Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TBFİZ101Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 4 0 20.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAK102Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
MAK104Statik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK106Genel ve Teknik İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MAK108Bilgisayar Programlama Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TBFİZ102Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 4 0 20.0 32.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK201Mühendislik Matematiği I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK203Termodinamik I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MAK205Mukavemet I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK207Malzeme Bilgisi I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK209Dinamik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MAK211Mühendislikte İstatistik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK213Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK200Staj I Zorunlu 0 0 0 0.0 2.0
MAK202Mühendislik Matematiği II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK204Termodinamik II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK206Mukavemet II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK208Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK210Elektrik-Elektronik Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK212Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK214Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MAK216Malzeme Bilgisi II Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 24 1 0 25.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
MAK301Isı Transferi Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
MAK303Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK305İmal Usulleri I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK307Ölçme Tekniği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK309Akışkanlar Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK311Enerji Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK313Mekanizma Tekniği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 24 0 0 24.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
MAK300Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 2.0
MAK302Makine Mühendisliği Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1.0 6.0
MAK304Makine Elemanları II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK306İmal Usulleri II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK308Makina Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK310İçten Yanmalı Motorlar Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-ITeknik Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK400Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
MAK401Makine Proje Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
MAK403Otomatik Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK405Makine Mühendisliği Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1.0 6.0
MAKSEÇ-IIIIsıl Tasarım Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-VMekanik Tasarım Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-VIITeknik Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 17 4 0 19.0 28.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK402Bitirme Çalışması Zorunlu 0 4 0 2.0 10.0
MAK404Üretim Yönetimi ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MAK500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 20 0 16.0 0.0
MAKSEÇ-IIIsıl Tasarım Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-IVMekanik Tasarım Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-VITeknik Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-VIIISosyal Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 24 0 32.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MAKSEÇ-I / Teknik Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK320 Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAK322 Yakma Sistemleri (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAK324 Akışkan Makinaları (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAK326 Alternatif Enerji Kaynakları (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAK330 Toz Metalürjisi (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAK332 Kompozit Malzemeler (Teknik Seçmeli I) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-III / Isıl Tasarım Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK411 Isıtma-Havalandırma ve İklimlendirme 3 0 0 3.0 5.0
MAK413 Soğutma Tekniği 3 0 0 3.0 0.0
MAK415 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
MAKSEÇ-V / Mekanik Tasarım Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK431 Güç İletim Sistemleri 3 0 0 3.0 5.0
MAK433 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 3 0 0 3.0 0.0
MAK435 Mekanik Sistem Tasarımı 3 0 0 3.0 5.0
MAK437 Mukavemet Artırıcı Sistemler ve Mikroyapı Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
MAKSEÇ-VII / Teknik Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK451 Mekanik Titreşimler (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK453 Triboloji (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK455 Hava Kirliliği ve Kontrolü (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK457 Aerodinamik (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK459 Gaz Dinamiği (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK461 Sayısal Akışkanlar Dinamiğine Giriş (Teknik Seçmeli II) 3 0 0 3.0 4.0
MAK467 Hasar Bilgisi (Teknik Seçmeli-II) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-II / Isıl Tasarım Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK412 Tesisat Tekniği (Isıl Tasarım-II) 3 0 0 3.0 5.0
MAK414 Doğalgaz Tesisatı (Isıl Tasarım-II) 3 0 0 3.0 5.0
MAK416 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı (Isıl Tasarım-II) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-IV / Mekanik Tasarım Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK432 Transport Tekniği (Mekanik Tasarım-II) 3 0 0 3.0 5.0
MAK434 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (Cad/Cam) (Mekanik Tasarım-II) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-VI / Teknik Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK452 Güneş Enerjisi (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK454 Enerji Yönetimi (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK456 Alışılmamış İmalat Yöntemleri (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK458 Sayısal Denetimli Takım Tezgahları (Cnc) (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK460 Mekatronik (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK462 Yalıtım Teknikleri (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK464 Yakma Sistemlerinde Modelleme (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK466 Tahribatsız Malzeme Muayenesi (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK468 Gaz Türbinleri (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAK470 Plazma Uygulamaları (Teknik Seçmeli-III) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-VIII / Sosyal Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK480 İş Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
MAK482 Mühendislik ve Etik 2 0 0 2.0 2.0
MAK484 Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 2.0
MAK486 Mühendislik Ekonomisi 2 0 0 2.0 0.0