Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır..

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. OMÜ Yabancı öğrenci Sınavıyla (YÖS) da öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 60 günlük staj mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılarken diğer taraftan araştırma faaliyetleriyle ülkemiz bilim üretimine de katkı sağlamaktadır. Bilginin üretilmesi kadar bu bilginin pratik uygulanabilirliğinin tescili olan patent üretimi için AR-GE desteği vermek de bölümün başlıca hedeflediği amaçlarındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN, OMU Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Tel: +90(362)312 1919-1327 ozcanh@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İMALAT-KONSTRÜKSİYON LABORATUVARI,
TERMODİNAMİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI,
ENERJİ LABORATUVARI,
MEKANİK VE MAKİNA DİNAMİĞİ LABORATUVARI,
ÖLÇME TEKNİĞİ VE OTOMASYON LABORATUVARI,
MOTORLAR LABORATUVARI

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
 2. Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
 3. Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 4. Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
 5. Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
 6. Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 7. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 8. Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
 9. Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
 10. Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
 11. Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
 12. Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği
 13. Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
 • Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
 • Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
 • Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
 • Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 • Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
 • Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
 • Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
 • Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği
 • Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 6.0
MAK105Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ortak 1 2 0 2.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ115Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 4 2 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
MAK102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 6.0
MAK104Statik Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK108Bilgisayar Programlama Ortak 1 2 0 2.0 5.0
TBFİZ116Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 16 4 2 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK201Mühendislik Matematiği I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK203Termodinamik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK215Elektrik-Elektronik Bilgisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK217Mukavemet I Ortak 3 1 0 4.0 4.0
MAK219Dinamik Ortak 3 1 0 4.0 5.0
MAK221Malzeme Bilgisi I Zorunlu 2 0 1 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 21 2 1 24.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
MAK202Mühendislik Matematiği II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK204Termodinamik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK208Akışkanlar Mekaniği I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK212Sayısal Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK216Malzeme Bilgisi II Ortak 2 0 1 3.0 4.0
MAK218Mukavemet II Ortak 3 1 0 4.0 4.0
Toplam 21 1 1 23.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK303Makine Elemanları I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK305İmal Usulleri I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK309Akışkanlar Mekaniği II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK311Enerji Sistemleri Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK313Mekanizma Tekniği Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK315Isı Transferi Ortak 3 1 0 4.0 5.0
MAK317Ölçme Tekniği Ortak 2 1 0 3.0 4.0
Toplam 20 2 0 22.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK302Makine Mühendisliği Laboratuvarı I Ortak 0 0 2 1.0 4.0
MAK304Makine Elemanları II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK306İmal Usulleri II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK308Makina Dinamiği Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK310İçten Yanmalı Motorlar Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK312Girişimcilik ve Yenilikçilik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MAK314Staj Ortak 0 0 0 0.0 10.0
MAKSEÇ-1Teknik Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 18 0 2 19.0 40.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK401Makine Proje Ortak 1 2 0 2.0 8.0
MAK403Otomatik Kontrol Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK405Makine Mühendisliği Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 4.0
MAKSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 13 2 2 15.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK404Üretim Yönetimi ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MAK410Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 10.0
MAK500Mesleki Uygulama Programı Ortak 14 4 0 16.0 30.0
MAKSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-8Sosyal Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 28 8 0 32.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 4.0
MAKSEÇ-1 / Teknik Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK320 Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK322 Yakma Sistemleri (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK324 Akışkan Makinaları (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK326 Alternatif Enerji Kaynakları (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK330 Toz Metalürjisi (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK332 Kompozit Malzemeler (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAK334 Mühendislikte İstatistik Yöntemler (TS 1) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-2 / Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK411 Isıtma-Havalandırma ve İklimlendirme (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MAK413 Soğutma Tekniği (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MAK415 Isıl Sistem Tasarımı (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-3 / Teknik Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK433 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler (TS 3) 3 0 0 3.0 5.0
MAK435 Mekanik Sistem Tasarımı (TS 3) 3 0 0 3.0 5.0
MAK437 Mukavemet Artırıcı Sistemler ve Mikroyapı Tasarımı (TS 3) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-4 / Teknik Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK453 Triboloji (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAK455 Hava Kirliliği ve Kontrolü (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAK457 Aerodinamik (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAK459 Gaz Dinamiği (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAK461 Sayısal Akışkanlar Dinamiğine Giriş (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAK467 Hasar Bilgisi (TS 4) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-5 / Teknik Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK412 Tesisat Tekniği (TS 5) 3 0 0 3.0 5.0
MAK414 Doğalgaz Tesisatı (TS 5) 3 0 0 3.0 5.0
MAK416 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı (TS 5) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-6 / Teknik Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK432 Transport Tekniği (TS 6) 3 0 0 3.0 5.0
MAK436 Motorlu Taşıtlar Tekniği (TS 6) 3 0 0 3.0 5.0
MAKSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK452 Güneş Enerjisi (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK454 Enerji Yönetimi (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK456 Alışılmamış İmalat Yöntemleri (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK462 Yalıtım Teknikleri (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK464 Yakma Sistemlerinde Modelleme (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK466 Tahribatsız Malzeme Muayenesi (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK468 Gaz Türbinleri (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK470 Plazma Uygulamaları (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAK472 Kontrol Sistemleri Tasarımı (TS 7) 3 0 0 3.0 4.0
MAKSEÇ-8 / Sosyal Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK480 İş Hukuku (SSD) 2 0 0 2.0 2.0
MAK482 Mühendislik ve Etik (SSD) 2 0 0 2.0 2.0
MAK484 Bilim Tarihi (SSD) 2 0 0 2.0 2.0
MAK486 Mühendislik Ekonomisi (SSD) 2 0 0 2.0 2.0
MAK488 Genel ve Teknik İletişim (SSD) 2 0 0 2.0 2.0