Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Mühendisliği Bölümü, 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Kimyasal Teknolojiler, Temel İşlemler, Termodinamik ve Enerji Teknolojileri, ve Proses ve Reaktör Tasarımı olmak üzere dört Anabilim Dalında kurulmuştur. Kimya Mühendisliği Bölümünde 2013 yılı itibariyle Kimyasal Teknolojiler ABD’da bir Profösör ve bir Yardımcı Doçent; Proses ve Reaktör ABD’da bir Doçent; Temel İşlemler ABD’da bir Doçent ve Termodinamik ve Enerji Sistemleri ABD’da bir Yardımcı Doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ve biri doktor olmak üzere 2 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Kimya mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayarak ham maddelerin kullanılabilir ürünlere çevrilmesini sağlar. Yeni ürünler geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de rol alır. İlaç, petrokimya, plastikler, boya, kaplama, otomotiv vb. birçok sektörün ekonomik bir şekilde devam ettirilmesi Kimya Mühendisliği bilgi ve tecrübesi gerektirir. Atıkların geri dönüşümü, çevreye zararlı madde salınımının engellenmesi ve atık kirli suların arıtımı kimya mühendisliği uygulama alanlarındandır. Bir üretim için en ekonomik ve güvenli yöntemin endüstriyel ya da laboratuar boyutta tasarımı kimya mühendisi tarafından yapılır. Bir fabrikanın kurulumu, gerekli ekipmanın seçimi ve üretim için en uygun sistemin kurulması kimya mühendisinin görevleri arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Kimya Mühendisi" diploması verilir. Kimya mühendisleri; endüstriyel tesislerde (petrokimya, polimer, ilaç, gübre, otomotiv, gıda, tekstil, boya, cam, seramik, çimento, ambalaj sektörlerinde, yüzey işleme ve kaplama sanayinde, biyomedikal malzeme üretim tesislerinde), savunma sanayisinde, çevre kirliliği alanlarında, proses tasarımı ve optimizasyonu, kalite güvencesi ve çevre kalitesi, üniversite ve araştırma kurumlarında, satış, servis ve yönetim kadrolarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezuniyet koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı/ AKTS/DS Koordinatörü.
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN.
Tel : Bölüm Başkanlığı : 0362 312 19 19/ 1340
Bölüm Sekreterliği : 0362 312 19 19/ 1211
Fax : (0 362) 457 60 94
E-Posta : fezag@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Mühendisliği Bölümüne ait 75 m2 ve 40 m2 lik iki adet araştırma laboratuarı, 15 m2 lik iki adet cihaz odası, 100 m2 lik bir adet Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuarı ve 15 m2 bir havalandırma ve soğutma sistemli bir adet kimyasal deposu mevcuttur.
Araştıma Laboratuarı I (75 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar; magnetik karıştırıcılar, mekanik karıştırıcı, hassas teraziler, viskozimetre, vakumlu fırın, , çalkalamalı fırın, nem tayin cihazı, santrifüj, vorteks, mini santrijüj, buz makinası, peristaltik pompa, pH metreler, sirkülasyonlu su banyosu, saf su cihazı ve çeker ocaktır.
Araştıma Laboratuarı II (40 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar teraziler, magnetik karıştırıcılar, su banyosu, kül fırını, otoklav, balon ısıtıcılar, soğutmalı fırın, çoklu magnetik karıştırıcı, filtrasyon düzeneğidir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
 2. Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 3. Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak problemleri çözebilme becerisi.
 7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 8. Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 12. Çağın sorunları hakkında bilgi.
 13. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
 • Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 • Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak problemleri çözebilme becerisi.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 • Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Çağın sorunları hakkında bilgi.
 • Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BIL101Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMB101Kimya I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
KMB103Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1.0 5.0
KMB105Kimya Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ103Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 2 2 20.0 28.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMB102Kimya II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
KMB104Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1.0 5.0
KMB106Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TBFİZ104Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 2 2 18.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB201Fizikokimya Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB203Kimyasal Proses Hesaplamaları Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
KMB205Mühendislikte İstatistik Metotlar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
KMB207Organik Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB209Organik Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2 1.0 3.0
MAT201Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
SSEÇ-ISeçmeli Ders I SDG 3 0 0 3.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 21 0 2 22.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB202Mühendislikte Sayısal Metotlar Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB204Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
KMB208Anorganik Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB210Staj I Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
KMB212Analitik Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB214Analitik Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2 1.0 0.0
SSEÇ-IISeçmeli Ders II SDG 3 0 0 3.0 3.0
SSEÇ-IIISeçmeli Ders- III SDG 3 0 0 3.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 21 0 2 22.0 27.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
KMB303Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB305Kimya Mühendisliği Lab. I Zorunlu 0 0 4 2.0 5.0
KMB307Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB309Isı Transferi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB311Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SSEÇ-IVSeçmeli Ders IV SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 17 0 4 19.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
KMB302Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
KMB304Kütle Transferi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB306Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB308Enstrümantal Analiz Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
KMB310Kimya Mühendisliği Lab II Zorunlu 0 0 4 2.0 5.0
KMB312Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
KMB314Kimya Müh.Termodinamiği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SSEÇ-VSeçmeli Ders V SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 20 0 4 22.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB401Proses Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB403Kimya Mühendisliğinde Tasarım I Zorunlu 3 2 0 4.0 4.0
KMB405Kimya Mühendisliği Lab III Zorunlu 0 0 4 2.0 5.0
KMB407Ayırma Prosesleri Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
KMB409Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB457girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
SSEÇ-VISeçmeli Ders VI SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 20 2 4 23.0 28.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB402Kimyasal Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
KMB404Kimya Mühendisliğinde Tasarım II Zorunlu 3 2 0 4.0 8.0
KMB408Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2.0 7.0
KMB500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 24 0 18.0 0.0
SSEÇ-IXSeçmeli Ders Ix SDG 3 0 0 3.0 3.0
SSEÇ-VIISeçmeli Ders VII SDG 3 0 0 3.0 3.0
SSEÇ-VIIISeçmeli Ders VIII SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 21 30 0 36.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SSEÇ-I / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB225 Kimya Endüstrisinde Toplam Kalite Güvencesi 3 0 0 3.0 0.0
KMB227 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 3.0
KMB229 Kimyasal Güvenlik 3 0 0 3.0 0.0
KMB231 Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum Tekniği 3 0 0 3.0 0.0
KMB233 Enerji Teknolojileri 3 0 0 3.0 3.0
SSEÇ-II / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB222 Nükleer Enerji Reaktörleri 3 0 0 3.0 3.0
KMB224 Kolloid Kimyası 3 0 0 3.0 3.0
KMB226 Mesleki İngilizce 3 0 0 3.0 3.0
KMB228 Mühendislikte Lineer Cebir Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-III / Seçmeli Ders- III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB246 Hava Kirliliği ve Giderme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
KMB250 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
KMB252 Bor Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
KMB254 Polimere Giriş 3 0 0 3.0 3.0
SSEÇ-IV / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları 3 0 0 3.0 0.0
KMB323 Taşınım Olayları 3 0 0 3.0 3.0
KMB331 Nanoteknolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-V / Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi 3 0 0 3.0 3.0
KMB324 Kataliz ve Katalitik Prosesler 3 0 0 3.0 0.0
KMB326 Endüstriyel Atık Su ve Arıtımının Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-VI / Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB421 Organik Teknolojiler 3 0 0 3.0 3.0
KMB423 Seramik Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
KMB427 Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Ye. 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-IX / Seçmeli Ders Ix
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB440 Kimya Endüstrisinde Üretimle Entegre Olmuş Çevre Koruma ve Atık Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
KMB448 Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
KMB452 Yakıt Pili Teorisi ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-VII / Seçmeli Ders VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB442 Fabrika Organizasyonu 3 0 0 3.0 0.0
KMB444 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
KMB446 Bioreaksiyon Mühendisliği 3 0 0 3.0 0.0
KMB450 Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
SSEÇ-VIII / Seçmeli Ders VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB428 Reaktör Tasarım 3 0 0 3.0 0.0
KMB430 Yeni Ayırma Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
KMB436 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 3.0