Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler, Termodinamik ve Enerji Teknolojileri, Kimyasal Teknolojiler ve Proses ve Reaktör Tasarımı olmak üzere dört Anabilim dalında kurulmuştur. Bu Anabilim dallarından Temel İşlemler Anabilim Dalı’nda 1 Doktor öğretim üyesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda 2 Doçent, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı’nda 1 Doçent, Termodinamik Anabilim dalında 2 Doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. 2011-2012 öğretim yılında 30 öğrenci ile lisans eğitim ve öğretimine başlayan bölümümüz temel bilimler, temel mühendislikler ve meslek dersleriyle, bölümün amaçlarını sağlayabilecek diğer mühendislik dallarını (biyoteknoloji, çevre, enerji ve malzeme bilimi) kapsamaktadır. Öğrencilerin bu alanlarda temel bilgiler alabilmelerine olanaklar sağlayacaktır. Ayrıca bölümümüzde isteğe bağlı olarak bir yıllık ingilizce hazırlık programı uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Kimya mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayarak ham maddelerin kullanılabilir ürünlere çevrilmesini sağlar. Yeni ürünler geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de rol alır. İlaç, petrokimya, plastikler, boya, kaplama, otomotiv vb. birçok sektörün ekonomik bir şekilde devam ettirilmesi Kimya Mühendisliği bilgi ve tecrübesi gerektirir. Atıkların geri dönüşümü, çevreye zararlı madde salınımının engellenmesi ve atık kirli suların arıtımı kimya mühendisliği uygulama alanlarındandır. Bir üretim için en ekonomik ve güvenli yöntemin endüstriyel ya da laboratuar boyutta tasarımı kimya mühendisi tarafından yapılır. Bir fabrikanın kurulumu, gerekli ekipmanın seçimi ve üretim için en uygun sistemin kurulması kimya mühendisinin görevleri arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Kimya Mühendisi" diploması verilir. Kimya mühendisleri; endüstriyel tesislerde (petrokimya, polimer, ilaç, gübre, otomotiv, gıda, tekstil, boya, cam, seramik, çimento, ambalaj sektörlerinde, yüzey işleme ve kaplama sanayinde, biyomedikal malzeme üretim tesislerinde), savunma sanayisinde, çevre kirliliği alanlarında, proses tasarımı ve optimizasyonu, kalite güvencesi ve çevre kalitesi, üniversite ve araştırma kurumlarında, satış, servis ve yönetim kadrolarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezuniyet koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı/ AKTS/DS Koordinatörü. Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN.Tel : Bölüm Başkanlığı : 0362 312 19 19/ 1340Bölüm Sekreterliği : 0362 312 19 19/ 1040Fax : (0 362) 457 60 94E-Posta : fezag@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Mühendisliği Bölümüne ait 75 m2 ve 40 m2 lik iki adet araştırma laboratuarı, 15 m2 lik iki adet cihaz odası, 100 m2 lik bir adet Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuarı ve 15 m2 bir havalandırma ve soğutma sistemli bir adet kimyasal deposu mevcuttur.
Araştıma Laboratuarı I (75 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar; magnetik karıştırıcılar, mekanik karıştırıcı, hassas teraziler, viskozimetre, vakumlu fırın, , çalkalamalı fırın, nem tayin cihazı, santrifüj, vorteks, mini santrijüj, buz makinası, peristaltik pompa, pH metreler, sirkülasyonlu su banyosu, saf su cihazı ve çeker ocaktır.
Araştıma Laboratuarı II (40 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar teraziler, magnetik karıştırıcılar, su banyosu, kül fırını, otoklav, balon ısıtıcılar, soğutmalı fırın, çoklu magnetik karıştırıcı, filtrasyon düzeneğidir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
 2. Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 3. Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 4. Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
 7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 8. Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 12. Çağın sorunları hakkında bilgi.
 13. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
 • Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 • Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 • Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Çağın sorunları hakkında bilgi.
 • Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB101Kimya I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB103Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1.0 4.0
KMB105Kimya Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMB107Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 18 2 4 21.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
KMB102Kimya II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB104Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1.0 4.0
KMB106Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TBFİZ114Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 16 2 4 19.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-1Seçmeli Ders 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
KMB201Fizikokimya Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB203Kimyasal Proses Hesaplamaları Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
KMB205Mühendislikte İstatistik Metotlar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
KMB215Organik Kimya Zorunlu 3 0 2 4.0 0.0
KMB241Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 22 0 2 23.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
KİMSEÇ-2Seçmeli Ders 2 SDG 2 0 0 2.0 0.0
KİMSEÇ-3Seçmeli Ders 3 SDG 2 0 0 2.0 0.0
KMB202Mühendislikte Sayısal Metotlar Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB204Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
KMB208Anorganik Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB216Analitik Kimya Zorunlu 3 0 2 4.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 21 0 2 22.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-4Seçmeli Ders 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
KMB305Kimya Mühendisliği Lab. I Zorunlu 0 0 4 2.0 5.0
KMB309Isı Transferi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB311Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB335Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB339Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 15 0 4 17.0 24.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-5Seçmeli Ders 5 SDG 3 0 0 3.0 0.0
KMB304Kütle Transferi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB310Kimya Mühendisliği Lab II Zorunlu 0 0 4 2.0 5.0
KMB314Kimya Müh.Termodinamiği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB332Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
KMB334Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMB336Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 0 4 17.0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-6Seçmeli Ders 6 SDG 3 0 0 3.0 0.0
KMB401Proses Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
KMB405Kimya Mühendisliği Lab III Zorunlu 0 0 4 2.0 4.0
KMB407Ayırma Prosesleri Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
KMB409Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
KMB415Malzeme Bilimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
KMB437Kimya Mühendisliğinde Tasarım I Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
Toplam 17 4 4 21.0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-7Seçmeli Ders 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
KİMSEÇ-8Seçmeli Ders 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
KMB402Kimyasal Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
KMB408Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2.0 7.0
KMB412Kimya Mühendisliğinde Tasarım II Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
KMB500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 24 0 18.0 0.0
Toplam 16 32 0 32.0 13.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 0.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 0.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 0.0
KİMSEÇ-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB237 Kimya Endüstrisinde Toplam Kalite Güvencesi (SD 1) 2 0 0 2.0 0.0
KMB239 Kimyasal Güvenlik (SD 1) 2 0 0 2.0 0.0
KMB243 Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum Tekniği (SD 1) 2 0 0 2.0 0.0
KMB245 Enerji Teknolojileri (SD 1) 2 0 0 2.0 0.0
KİMSEÇ-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB232 Nükleer Enerji Reaktörleri (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
KMB234 Kolloid Kimyası (SD 2) 2 0 0 2.0 0.0
KMB236 Mesleki İngilizce (SD 2) 2 0 0 2.0 0.0
KMB238 Mühendislikte Lineer Cebir Uygulamaları (SD 2) 2 0 0 2.0 0.0
KMB240 Biyokatalizörler (SD 2) 2 0 0 2.0 0.0
KİMSEÇ-3 / Seçmeli Ders 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB242 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (SD 3) 2 0 0 2.0 0.0
KMB248 Bor Teknolojisi (SD 3) 2 0 0 2.0 0.0
KMB256 Polimere Giriş (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
KİMSEÇ-4 / Seçmeli Ders 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları (SD 4) 3 0 0 3.0 0.0
KMB323 Taşınım Olayları (SD 4) 3 0 0 3.0 0.0
KMB333 Nanoteknoloji (SD 4) 3 0 0 3.0 0.0
KMB337 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Kontrollü Prosesler (SD 4) 3 0 0 3.0 0.0
KMB341 Kompozit Malzemelere Giriş (SD 4) 3 0 0 3.0 0.0
KİMSEÇ-5 / Seçmeli Ders 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi (SD 5) 3 0 0 3.0 5.0
KMB324 Kataliz ve Katalitik Prosesler (SD 5) 3 0 0 3.0 0.0
KMB326 Endüstriyel Atık Su ve Arıtımının Temelleri (SD 5) 3 0 0 3.0 0.0
KİMSEÇ-6 / Seçmeli Ders 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB421 Organik Teknolojiler (SD 6) 3 0 0 3.0 0.0
KMB423 Seramik Kimyası (SD 6) 3 0 0 3.0 0.0
KMB427 Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Ye. (SD 6) 3 0 0 3.0 0.0
KİMSEÇ-7 / Seçmeli Ders 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB442 Fabrika Organizasyonu (SD 7) 3 0 0 3.0 0.0
KMB444 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi (SD 7) 3 0 0 3.0 0.0
KMB446 Bioreaksiyon Mühendisliği (SD 7) 3 0 0 3.0 0.0
KMB450 Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği (SD 7) 3 0 0 3.0 0.0
KİMSEÇ-8 / Seçmeli Ders 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB428 Reaktör Tasarım (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB430 Yeni Ayırma Teknolojileri (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB436 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB448 Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB452 Yakıt Pili Teorisi ve Uygulamaları (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB454 Kömür Teknolojisi (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0
KMB456 Kimya Endüstrisinde Entegre Atık Yönetimi (SD 8) 3 0 0 3.0 0.0