Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği

Program Tanımları

Kuruluş

Diş Hekimliği Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 1993 yılında kuruldu. Eğitim programı 32 öğrenci, 1 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 14 araştırma görevlisi ile kuruluş yılında başladı. Hasta bakımı ve araştırma faaliyetlerine ise 1994 yılında başlandı. Bugün akademik çalışan sayısı 108 araştırma görevlisi ile beraber 174'e ulaşmıştır. Bu güne kadar 125'i Doktora düzeyinde olmak üzere fakülteden 545 Diş Hekimi mezun edilmiştir.

Kazanılan Derece

Diş Hekimi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olup öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince yapilan yerleştirme sinavinda yeterli düzeyde puan almiş olmak.
Üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş olan kayit ve kabul şartlarini yerine getirmiş olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmeler henüz tanınmamaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almış olmak.

Program Profili

Fakültemizin müfredatı diş hekimliği mesleğinin ve toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirilmiş olup yine ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmektedir. Fakültemiz öncelikli olarak hasta odaklı bir misyonla çalışmaktadır. Eğitimdeki temel amacımız insan biyolojisi ve davranış bilimlerindeki öğretileri teknik bilgi ve becerilerle birleştirebilen ve bunları tanı, ağız hastalıklarının tedavisi ve koruyucu uygulamalar düzeyindeki hizmet alanlarında uygulayabilen dişhekimleri yetiştirmektir. Eğitim süreci teorik, laboratuvar çalışmaları ve hasta simülasyon çalışmalarını içeren 5 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 1. Yıl temel olarak organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, biyofizik, anatomi ve bioistatistik gibi temel bilimleri ve hasta simülasyon çalışmalarını içerir. 2. Yıl mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji ve anatomi gibi temel bilimleri preklinik kurslarla birlikte içerir. 3. Yılda öğrenciler yoğunlaşmış bir klinik programla birlikte vücut sistreminin patolojisini de öğrenirler. Klinik uygulamalarda birbirleri üzerinde prosedürleri uygularlar, hastaları asiste ederler ve üst sınıf öğrencileri gözlemlerler. 4. ve 5. Yıl programı yoğun olarak klinik uygulamaları içerir. Bu yıllarda bazı günlerde teorik dersler ama ağırlıklı olarak klinik rotasyonlar, küçük staj seminerleri aracılığı ile hasta tedavisi alanında deneyim kazanırlar. Klinik staj grupları 10 özelleşmiş bölüme ayrılmış olarak bir döngü içerisinde gerçekleştirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES ve YDS sınavlarının alınması sonucunda Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Diş Hekimliği Anabilim Dallarından birisinde Doktora eğitimi için başvuru ve daha sonra sözlü sınava tabii tutulma. Merkezi olarak yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'na (DUS) başvuru.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavları. Uygulama ve stajlar için anabilim dalı tercihine bağlı sözlü sınavlar.

Mezuniyet Koşulları

100'lük not sistemine göre ara sınav notunun % 50'si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50'sinin toplamı başarı notudur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için final ve bütünleme sınav notunun 50 puanı aşması zorunludur. Ayrıca onaylı bitirme tezinin ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

DEKANLIK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 55139, ATAKUM , SAMSUN
TEL: 0 362 312 19 19/3780
FAX:0 362 457 60 32

Bölüm Olanakları

Fakültemizde Ağız Diş ve Çene Cerrahi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti ve Periodontoloji olmak üzere toplam 8 anabilim dalı mevcuttur. Bu anabilim dallarında 12 profesör, 27 doçent, 24 yardımcı doçentle toplamda 502 öğrenci ve 108 DUS ve Doktora öğrencisine eğitim verilmekte ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde ayda ortalama 20.000 hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak
 2. Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
 3. Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
 4. Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak
 5. Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek
 6. Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek
 7. Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olma
 8. Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
 9. Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek
 10. Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek
 11. Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak
 • Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
 • Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
 • Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak
 • Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek
 • Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olma
 • Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
 • Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek
 • Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek
 • Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 • Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 • Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 • Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 • Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 • Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 • Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ-101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 2.0 4.0
BİK101Biyokimya 927001 2 0 0 4.0 2.0
BİO-101Tıbbi Biyoloji ve Genetik 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ141Maddeler ve Aletler Bilimi 927001 1 0 0 3.0 1.0
DİŞ143Koruyucu Hekimlik ve Epidemiyoloji 927001 2 0 0 6.0 2.0
DİŞ145Diş Hekimliğinde Manüplasyon 927001 2 6 0 0.0 5.0
DİŞ155Diş Hekimliğine Giriş 927001 3 0 0 2.0 3.0
DİŞ157Üç Boyutlu Modelleme 927001 1 2 0 0.0 2.0
DSEÇ11.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
KİM-101Organik Kimya 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSİ-101Davranış Bilimleri 927001 1 0 0 2.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ-101Türk Dili 927001 4 0 0 2.0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 26 8 0 31.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ANA102Anatomi 927001 2 2 0 5.0 3.0
BİO-102Biyofizik 927001 2 0 0 3.0 2.0
DİŞ142Diş Hekimliği Tarihi 927001 1 0 0 3.0 1.0
DİŞ160Edebiyat ve İletişim 927001 2 0 0 2.0 2.0
DSEÇ21.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
İST-102Biyoistatistik 927001 1 0 0 2.0 1.0
Toplam 8 2 0 15.0 9.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DİŞ205Restoratif Diş Tedavisi (Teorik) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ207Endodonti (T) 927001 3 0 0 4.0 3.0
DİŞ215Protetik Diş Tedavisi (T) 927001 4 0 0 4.0 4.0
DİŞ225Restoratif Diş Tedavisi (Pratik) 927001 0 8 0 8.0 4.0
DİŞ227Endodonti (Pratik) 927001 0 8 0 8.0 4.0
DİŞ235Protetik Diş Tedavisi (Pratik) 927001 0 8 0 6.0 4.0
DSEÇ32.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
FZY201Fizyoloji 927001 4 0 0 4.0 4.0
HİS201Histoloji-Embriyoloji 927001 2 4 0 6.0 4.0
MİK201Mikrobiyoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 17 28 0 48.0 31.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ANA202Anatomi (Baş-Boyun) 927001 2 2 0 6.0 3.0
Toplam 2 2 0 6.0 3.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DİŞ301Ağız Diş ve Çene Cerrahisi(T) 927001 4 0 0 5.0 4.0
DİŞ303Ağız Diş ve Çene Radyolojisi(T) 927001 3 0 0 4.0 3.0
DİŞ305Restoratif Diş Tedavisi (Teorik) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ307Endodonti (T) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ309Ortodonti(T) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ311Pedodonti(T) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ313Periodontoloji(T) 927001 4 0 0 5.0 4.0
DİŞ315Protetik Diş Tedavisi (T) 927001 2 0 0 4.0 2.0
DİŞ325Restoratif Diş Tedavisi (Pratik) 927001 0 4 0 3.0 2.0
DİŞ335Protetik Diş Tedavisi(P) 927001 0 4 0 3.0 2.0
DİŞ347Dental Anestezi 927001 1 0 0 2.0 2.0
FAR301Farmakoloji 927001 2 0 0 3.0 2.0
PAT301Pataloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 26 8 0 45.0 31.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DİŞ328Endodonti (Pratik) 927001 0 4 0 3.0 2.0
DİŞ344Çene Haraketleri ve Oklüzyon 927001 1 0 0 2.0 1.0
DİŞ366Gözlemci Öğrenci Uygulaması 927001 0 2 0 3.0 0.0
DSEÇ63.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 1 6 0 8.0 3.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DİŞ401Ağız Diş ve Çene Cerrahisi(T) 927001 2 0 0 2.0 2.0
DİŞ403Ağız Diş ve Çene Radyolojisi(T) 927001 4 0 0 2.0 4.0
DİŞ409Ortodonti(T) 927001 2 0 0 2.0 2.0
DİŞ411Pedodonti(T) 927001 2 0 0 2.0 2.0
DİŞ413Periodontoloji (Teorik) 927001 4 0 0 2.0 4.0
DİŞ421Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Pratik 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ423Ağız Diş ve Çene Radyolojisi(P) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ425Restoratif Diş Tedavisi (Pratik) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ427Endodonti (P) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ429Ortodonti(P) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ431Pedodonti(P) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ433Periodontoloji(P) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ435Protetik Diş Tedavisi (Pratik) 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ437Toplum Ağız ve Diş Sağlığı (Pratik) 927001 0 2 0 2.0 2.0
DİŞ439Multidisiplinler Klinik Uygulama (Pratik) 927001 0 2 0 2.0 2.0
DİŞ451Genel Anestezi 927001 1 0 0 1.0 1.0
DSEÇ74.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 36 0 47.0 35.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DAH402Dahiliye 927001 1 0 0 0.0 1.0
DİŞ450Ağız Hastalıkları 927001 1 0 0 1.0 1.0
DSEÇ84.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
GEC402Genel Cerrahi 927001 1 0 0 1.0 1.0
Toplam 3 0 0 2.0 3.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADT501Adli Tıp 927001 1 0 0 1.0 1.0
DİŞ517Toplum Ağız Diş Sağlığı Teorik 927001 2 0 0 2.0 2.0
DİŞ521Ağız Diş ve Çene Cerrahi Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ523Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ525Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ527Endodonti Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ529Ortodonti Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ531Pedodonti Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ533Periodontoloji Klinik Uygulama 927001 0 4 0 4.0 2.0
DİŞ535Protetik Diş Tedavisi Klinik Uygulama 927001 0 4 0 0.0 2.0
DİŞ537Toplum Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama 927001 0 2 0 2.0 2.0
DİŞ553Çene-Yüz Cerrahisi/Protezi 927001 2 0 0 2.0 2.0
DİŞ557Seminer 927001 0 4 0 2.0 0.0
DİŞ561Genel Anestezi-Sedasyon Klinik Uygulama 927001 0 2 0 0.0 2.0
DSEÇ95.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
KBB501Kbb501 927001 1 0 0 0.0 1.0
Toplam 6 40 0 37.0 26.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DİŞ546Diş Hekimliği Deondotolojisi 927001 1 0 0 2.0 1.0
DİŞ548İmplantıoloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
DSEÇ105.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 0 0 2.0 3.0
DSEÇ1 / 1.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC101 İnternette Diş Hekimliği 927001 2 0 0 0.0
SEC103 Çocuklarda Fiziksel Ruhsal Gelişim 927001 2 0 0 0.0
SEC105 Geçmiştn Günümüze Diş Hekimliği Radyolojisi 927001 2 0 0 0.0
SEC107 Yabancı Dilde Okuma Konuşma 927001 2 0 0 1.5
SEC109 Power Point Sunum Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
SEC111 Restoratif Materyaller 927001 2 0 0 2.0
SEC113 Diş Hekimliğinde Fotoğraf ve Görüntüleme 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ-101 Yabancı Dil (İngilizce) 927001 4 0 0 4.0
DSEÇ2 / 1.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC102 İş Hayatında Yabancı Dil 927001 2 0 0 2.0
SEC104 Cerrahi Anatomi 927001 2 0 0 2.0
SEC106 Diş ve Çevre Dokularında Embriyolojik Gelişim 927001 2 0 0 2.0
SEC108 Radyasyonun Zararları 927001 2 0 0 1.9
SEC110 Kanıta Dayalı Diş Hekimliği 927001 2 0 0 2.0
SEC112 Understandıng Orthodontıcs 927001 2 0 0 2.0
SEC114 Maddeler ve Aletler Bilimi II 927001 2 0 0 0.0
SEC116 Diş Hekimliğinde Genetik 927001 2 0 0 2.0
DSEÇ3 / 2.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC201 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Terminalojisi 927001 2 0 0 2.0
SEC203 Endodontiye Giriş 927001 2 0 0 0.0
SEC205 Diş Hekimliği Radyolojisinde Kullanılan Alet ve Cihazlar 927001 2 0 0 2.0
SEC207 Restoratif ve Endodontik Ekipmanlar 927001 2 0 0 2.0
SEC209 Ağız Mikrobiyolojisi 927001 2 0 0 0.0
SEC211 Sağlık Fiziği 927001 2 0 0 0.0
SEC213 Ağız Diş Sağlığı Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
SEC215 Proje Hazırlama ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2.0
DSEÇ6 / 3.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC302 21.Yüzyılda Diş Hekimliği 927001 2 0 0 0.0
SEC304 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 2 0 0 0.0
SEC306 Radyograflarda İşlenen Anotomik Yapılar 927001 2 0 0 1.9
SEC308 Civa Hijyeni 927001 2 0 0 2.0
SEC310 Ortodontide Manüplasyon 927001 2 0 0 0.0
SEC312 Tıbbi Atık Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
DSEÇ7 / 4.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC401 Restoratif Tedavide Tıbbi Sorunlar 927001 2 0 0 2.0
SEC403 Endodontide Travmatik Yaralanmalar ve Tedavi Seçenekleri 927001 2 0 0 2.0
SEC407 Pedodontide Yer Tutucu Uygulamaları 927001 2 0 0 0.0
SEC409 Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
SEC411 Klinik Laboratuar Değerlendirmeleri 927001 2 0 0 0.0
SEC413 Oral Mukoza Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
SEC415 Vaka Tartışmaları-I- 927001 2 0 0 0.0
SEC417 Minör Cerrahi 927001 2 0 0 2.0
DSEÇ8 / 4.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC402 Engelli Bireyler ve Diş Hekimliği 927001 2 0 0 0.0
SEC404 Pedodontide Klinik Uygulamalar 927001 2 0 0 2.0
SEC406 İleri Protetik Tedaviler 927001 2 0 0 2.0
SEC408 Diş Hekimliğinde Görülen Meslek Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0
SEC410 Medikal Problemli Çoc. Dent. Yaklaşım 927001 2 0 0 0.0
SEC412 Araştırma Metodları 927001 2 0 0 2.0
SEC414 İlk Yardım ve Acil Tedavi 927001 2 0 0 0.0
SEC416 Vaka Tartışmaları -II- 927001 2 0 0 0.0
SEÇ418 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0
DSEÇ9 / 5.Sınıf Güz Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC501 Protetik Diş Tedavisinde Estetik ve Renk 927001 2 0 0 0.0
SEC503 Protetik Tedavide Biyomekanik 927001 2 0 0 0.0
SEC505 Tme Hast. ve Tedavi Yaklaşımları 927001 2 0 0 2.0
SEC507 Maksiller Sinüs Has. ve Tedavisi 927001 2 0 0 2.0
SEC509 Dental Cad/Cam Uygulamaları 927001 2 0 0 2.0
SEC511 Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi 927001 2 0 0 2.0
SEC513 Vaka Tartışmaları-III- 927001 2 0 0 2.0
SEC515 Aşırı Madde Kaybına Uğramış Dişlerde Restoratif Yaklaşım 927001 2 0 0 2.0
SEC517 Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İletişimi 927001 2 0 0 0.0
DSEÇ10 / 5.Sınıf Bahar Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEC502 Periodontoloji ve İmplantolojide Risk Değerlendirmesi 927001 2 0 0 2.0
SEC504 Endodontide Mikrocerrahi 927001 2 0 0 2.0
SEC506 Tıbbi Periodontoloji 927001 2 0 0 0.0
SEC508 Diş Hekimliğinde Mikrocerrahi Uygulamaları 927001 2 0 0 0.0
SEC510 Ortognatik Cerrahi 927001 2 0 0 0.0
SEC512 Geriatrik Diş Hekimliği 927001 2 0 0 2.0
SEC514 Vaka Tartışmaları-IV- 927001 2 0 0 0.0
SEC516 Tıp Hukuku 927001 2 0 0 20.6