Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Devlet Konservatuvarı - Müzik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı 15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulmuş; 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Yönergeler” bölümünde yer alan “OMÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi Yönergesi” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres : Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Kampüsü 55200 İlkadım / SAMSUN

Bölüm Başkanı: Doç. Gülşen ANNAGİYEVA

Bölüm Olanakları

Bölümümüz 1 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 m2 kullanım alanına sahip binamızda öğrenciler için ses izolasyonu tamamlanmış, her birinde bir adet piyanonun yer aldığı 11 adet çalışma odası, toplu derslerin yapılabileceği 4 adet derslik, 1 adet orkestra sınıfı, öğretim elemanlarının ofisleri ve içerisinde bir adet yarım kuyruk piyanonun bulunduğu 75 kişilik bir konser salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 2. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 3. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 4. Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 5. Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 6. Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 7. Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 8. Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 9. Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 11. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 12. Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 13. Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 • Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 • Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 • Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 • Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 • Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 • Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM101Müzik Kuram ve Uygulamaları I 927001 4 0 0 6.0 4.0
GTM103Türk Halk Müziği Bilgileri I 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM105Türk Halk Müziği Dağarcığı I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM107Klasik Türk Müziği Bilgileri I 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM109Klasik Türk Müziği Dağarcığı I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM111Temel Piyano I 927001 1 0 0 1.0 1.0
GTM113Müzikte Bilgisayar Kullanımı I 927001 2 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-IBireysel Çalgı I 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-ISeçmeli Ders I 927003 0 0 0 2.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 0 0 30.0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM102Müzik Kuram ve Uygulamaları II 927001 4 0 0 6.0 4.0
GTM104Türk Halk Müziği Bilgileri II 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM106Türk Halk Müziği Dağarcığı II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM108Klasik Türk Müziği Bilgileri II 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM110Klasik Türk Müziği Dağarcığı II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM112Temel Piyano II 927001 1 0 0 1.0 1.0
GTM114Müzikte Bilgisayar Kullanımı II 927001 2 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-IIBireysel Çalgı II 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-IISeçmeli Ders II 927003 0 0 0 2.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 0 0 30.0 17.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM201Müzik Kuram ve Uygulamaları III 927001 4 0 0 6.0 4.0
GTM203Türk Halk Müziği Bilgileri III 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM205Türk Halk Müziği Dağarcığı III 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM207Klasik Türk Müziği Bilgileri III 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM209Klasik Türk Müziği Dağarcığı III 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM211Piyano I 927001 1 0 0 2.0 1.0
SEÇBİRÇAL-IIIBİREYSEL ÇALGI III 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-IIISEÇMELİ DERS III 927003 0 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM202Müziği Kuram ve Uygulamaları IV 927001 4 0 0 6.0 4.0
GTM204Türk Halk Müziği Bilgileri IV 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM206Türk Halk Müziği Dağarcığı IV 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM208Klasik Türk Müziği Bilgileri IV 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM210Klasik Türk Müziği Dağarcığı IV 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM212Piyano II 927001 1 0 0 2.0 1.0
SEÇBİRÇAL-IVBireysel Çalgı IV 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-IVSeçmeli Ders IV 927003 0 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0 15.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM301Armoni I 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM303Türk Halk Müziği Bilgileri V 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM305Türk Halk Müziği Dağacığ V 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM307Klasik Türk Müziği Bilgileri V 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM309Klasik Türk Müziği Dağarcığı V 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM311Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM313Müzik Tarihi 927001 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VBİREYSEL ÇALGI V 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-VSeçmeli Ders V 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 30.0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM302Armoni II 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM304Türk Halk Müziği Bilgileri VI 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM306Türk Halk Müziği Dağacığ VI 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM308Klasik Türk Müziği Bilgileri VI 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM310Klasik Türk Müziği Dağarcığı VI 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM312Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM314Türk Müzik Tarihi 927001 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIBİREYSEL ÇALGI VI 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-VISeçmeli Ders VI 927003 0 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 0 0 30.0 16.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM401Form Bilgisi I 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM403Türk Halk Müziği Bilgileri VII 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM405Türk Halk Müziği Dağarcığı VII 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM407Klasik Türk Müziği Bilgileri VII 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM409Klasik Türk Müziği Dağarcığı VII 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM411Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM413Bitirme Projesi (Bireysel) 927001 2 0 0 0.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIIBİREYSEL ÇALGI VII 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-VIISEÇMELİ DERS VII 927003 0 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 26.0 14.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTM402Form Bilgisi II 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM404Türk Halk Müziği Bilgileri VIII 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM406Türk Halk Müziği Dağarcığı VIII 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM408Klasik Türk Müziği Bilgileri VIII 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTM410Klasik Türk Müziği Dağarcığı VIII 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM412Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTM414Bitirme Projesi (Toplu) 927001 2 0 0 0.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIIIBİREYSEL ÇALGI VIII 927003 0 0 0 6.0 0.0
SEÇGTM-VIIISEÇMELİ DERSLER VIII 927003 0 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 26.0 14.0
SEÇBİRÇAL-I / Bireysel Çalgı I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM141 Bağlama I 927001 4 0 0 5.8
GTM143 Kabak Kemane I 927001 4 0 0 6.0
GTM145 Kanun I 927001 4 0 0 6.0
GTM147 Karadeniz Kemençe I 927001 4 0 0 6.0
GTM149 Kaval I 927001 4 0 0 5.8
GTM151 Klarnet (Sol) I 927001 4 0 0 5.8
GTM153 Klasik Kemençe I 927001 4 0 0 5.8
GTM155 Lavta I 927001 4 0 0 6.0
GTM157 Mey I 927001 4 0 0 5.8
GTM159 Ney I 927001 4 0 0 6.0
GTM161 Rebab 927001 4 0 0 5.8
GTM163 Tanbur (Mızraplı) I 927001 4 0 0 6.0
GTM165 Tanbur (Yaylı) I 927001 4 0 0 6.0
GTM167 Tar I 927001 4 0 0 6.0
GTM169 Tulum I 927001 4 0 0 6.0
GTM171 Ud I 927001 4 0 0 6.0
GTM173 Zurna I 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-I / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM117 Tartım ve Solfej Teknikleri I 927001 1 0 0 2.0
GTM119 Ritim Bilgisi I 927001 1 0 0 2.0
GTM121 Çalgı Bakım Onarımı I 927001 1 0 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SEÇBİRÇAL-II / Bireysel Çalgı II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM142 Bağlama II 927001 4 0 0 5.8
GTM144 Kabak Kemane II 927001 4 0 0 6.0
GTM146 Kanun II 927001 4 0 0 6.0
GTM148 Karadeniz Kemençe II 927001 4 0 0 6.0
GTM150 Kaval II 927001 4 0 0 5.8
GTM152 Klarnet (Sol) II 927001 4 0 0 6.0
GTM154 Klasik Kemençe II 927001 4 0 0 6.0
GTM156 Lavta II 927001 4 0 0 6.0
GTM158 Mey II 927001 4 0 0 6.0
GTM160 Ney II 927001 4 0 0 6.0
GTM162 Rebab II 927001 4 0 0 6.0
GTM164 Tanbur (Mızraplı) II 927001 4 0 0 6.0
GTM166 Tanbur (Yaylı) II 927001 4 0 0 6.0
GTM168 Tar II 927001 4 0 0 6.0
GTM170 Tulum II 927001 4 0 0 6.0
GTM172 Ud II 927001 4 0 0 6.0
GTM174 Zurna II 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-II / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM118 Tartım ve Solfej Teknikleri II 927001 1 0 0 2.0
GTM120 Ritim Bilgisi II 927001 1 0 0 2.0
GTM122 Çalgı Bakım Onarım II 927001 1 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-III / BİREYSEL ÇALGI III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM241 Bağlama III 927001 4 0 0 5.8
GTM243 Kabak Kemane III 927001 4 0 0 5.8
GTM245 Kanun III 927001 4 0 0 6.0
GTM247 Karadeniz Kemençe III 927001 4 0 0 5.8
GTM249 Kaval III 927001 4 0 0 5.8
GTM251 Klarnet (Sol) III 927001 4 0 0 5.8
GTM253 Klasik Kemençe III 927001 4 0 0 5.8
GTM255 Lavta III 927001 4 0 0 6.0
GTM257 Mey III 927001 4 0 0 5.8
GTM259 Ney III 927001 4 0 0 6.0
GTM261 Rebab III 927001 4 0 0 5.8
GTM263 Tanbur (Mızraplı) III 927001 4 0 0 5.8
GTM265 Tanbur (Yaylı) III 927001 4 0 0 5.8
GTM267 Tar III 927001 4 0 0 5.8
GTM269 Tulum III 927001 4 0 0 5.8
GTM271 Ud III 927001 4 0 0 6.0
GTM273 Zurna III 927001 4 0 0 5.8
SEÇGTM-III / SEÇMELİ DERS III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM217 Tartım ve Solfej Teknikleri III 927001 1 0 0 2.0
GTM219 Ritim Bilgisi III 927001 1 0 0 2.0
GTM221 Çalgı Bakım Onarım III 927001 1 0 0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-IV / Bireysel Çalgı IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM242 Bağlama IV 927001 4 0 0 6.0
GTM244 Kabak Kemane IV 927001 4 0 0 6.0
GTM246 Kanun IV 927001 4 0 0 6.0
GTM248 Karadeniz Kemençe IV 927001 4 0 0 6.0
GTM250 Kaval IV 927001 4 0 0 6.0
GTM252 Klarnet (Sol) IV 927001 4 0 0 6.0
GTM254 Klasik Kemençe IV 927001 4 0 0 6.0
GTM256 Lavta IV 927001 4 0 0 6.0
GTM258 Mey IV 927001 4 0 0 6.0
GTM260 Ney IV 927001 4 0 0 6.0
GTM262 Rebab IV 927001 4 0 0 6.0
GTM264 Tanbur (Mızraplı) IV 927001 4 0 0 6.0
GTM266 Tanbur (Yaylı) IV 927001 4 0 0 6.0
GTM268 Tar IV 927001 4 0 0 6.0
GTM270 Tulum IV 927001 4 0 0 6.0
GTM272 Ud IV 927001 4 0 0 6.0
GTM274 Zurna IV 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-IV / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV 927001 1 0 0 2.0
GTM220 Ritim Bilgisi IV 927001 1 0 0 2.0
GTM222 Çalgı Bakım-Onarım IV 927001 1 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-V / BİREYSEL ÇALGI V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM341 Bağlama V 927001 4 0 0 6.0
GTM343 Kabak Kemane V 927001 4 0 0 6.0
GTM345 Kanun V 927001 4 0 0 6.0
GTM347 Karadeniz Kemençe V 927001 4 0 0 6.0
GTM349 Kaval V 927001 4 0 0 5.8
GTM351 Klarnet (Sol) V 927001 4 0 0 6.0
GTM353 Klasik Kemençe V 927001 4 0 0 6.0
GTM355 Lavta V 927001 4 0 0 6.0
GTM357 Mey V 927001 4 0 0 6.0
GTM359 Ney V 927001 4 0 0 6.0
GTM361 Rebab V 927001 4 0 0 6.0
GTM363 Tanbur (Mızraplı) V 927001 4 0 0 6.0
GTM365 Tanbur (Yaylı) V 927001 4 0 0 6.0
GTM367 Tar V 927001 4 0 0 6.0
GTM369 Tulum V 927001 4 0 0 6.0
GTM371 Ud V 927001 4 0 0 6.0
GTM373 Zurna V 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-V / Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 927001 2 0 0 2.0
GTM319 Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama I 927001 2 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-VI / BİREYSEL ÇALGI VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM342 Bağlama VI 927001 4 0 0 6.0
GTM344 Kabak Kemane VI 927001 4 0 0 6.0
GTM346 Kanun VI 927001 4 0 0 6.0
GTM348 Karadeniz Kemençe VI 927001 4 0 0 6.0
GTM350 Kaval VI 927001 4 0 0 6.0
GTM352 Klarnet (Sol) VI 927001 4 0 0 6.0
GTM354 Klasik Kemençe VI 927001 4 0 0 6.0
GTM356 Lavta VI 927001 4 0 0 6.0
GTM358 Mey VI 927001 4 0 0 6.0
GTM360 Ney VI 927001 4 0 0 6.0
GTM362 Rebab VI 927001 4 0 0 6.0
GTM364 Tanbur (Mızraplı) VI 927001 4 0 0 6.0
GTM366 Tanbur (Yaylı) VI 927001 4 0 0 6.0
GTM368 Tar VI 927001 4 0 0 6.0
GTM370 Tulum VI 927001 4 0 0 6.0
GTM372 Ud VI 927001 4 0 0 6.0
GTM374 Zurna VI 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-VI / Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM318 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II 927001 2 0 0 2.0
GTM320 Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama II 927001 2 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-VII / BİREYSEL ÇALGI VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM441 Bağlama VII 927001 4 0 0 6.0
GTM443 Kabak Kemane VII 927001 4 0 0 6.0
GTM445 Kanun VII 927001 4 0 0 6.0
GTM447 Karadeniz Kemençe VII 927001 4 0 0 6.0
GTM449 Kaval VII 927001 4 0 0 6.0
GTM451 Klarnet (Sol) VII 927001 4 0 0 6.0
GTM453 Klasik Kemençe VII 927001 4 0 0 6.0
GTM455 Lavta VII 927001 4 0 0 6.0
GTM457 Mey VII 927001 4 0 0 6.0
GTM459 Ney VII 927001 4 0 0 6.0
GTM461 Rebab VII 927001 4 0 0 6.0
GTM463 Tanbur (Mızraplı) VII 927001 4 0 0 6.0
GTM465 Tanbur (Yaylı) VII 927001 4 0 0 6.0
GTM467 Tar VII 927001 4 0 0 6.0
GTM469 Tulum VII 927001 4 0 0 6.0
GTM471 Ud VII 927001 4 0 0 6.0
GTM473 Zurna VII 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-VII / SEÇMELİ DERS VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM417 Müzik Toplulukları Yönetimi I 927001 2 0 0 2.0
GTM419 Sanat Felsefesi 927001 2 0 0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIII / BİREYSEL ÇALGI VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM442 Bağlama VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM444 Kabak Kemane VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM446 Kanun VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM448 Karadeniz Kemençe VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM450 Kaval VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM452 Klarnet (Sol) VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM454 Klasik Kemençe VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM456 Lavta VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM458 Mey VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM460 Ney VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM462 Rebab VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM464 Tanbur (Mızraplı) VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM466 Tanbur (Yaylı) VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM468 Tar VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM470 Tulum VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM472 Ud VIII 927001 4 0 0 6.0
GTM474 Zurna VIII 927001 4 0 0 6.0
SEÇGTM-VIII / SEÇMELİ DERSLER VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTM418 Müzik Toplulukları Yönetimi II 927001 2 0 0 2.0
GTM420 Müzik Felsefesi 927001 2 0 0 2.0