Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Devlet Konservatuvarı - Müzik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulmuş; 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Yönergeler” bölümünde yer alan “OMÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi Yönergesi” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres : Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Kampüsü 55200 İlkadım / SAMSUN

Bölüm Başkanı: Doç. Gülşen ANNAGİYEVA

Bölüm Olanakları

Bölümümüz 1 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 m2 kullanım alanına sahip binamızda öğrenciler için ses izolasyonu tamamlanmış, her birinde bir adet piyanonun yer aldığı 11 adet çalışma odası, toplu derslerin yapılabileceği 4 adet derslik, 1 adet orkestra sınıfı, öğretim elemanlarının ofisleri ve içerisinde bir adet yarım kuyruk piyanonun bulunduğu 75 kişilik bir konser salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 2. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 3. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 4. Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 5. Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 6. Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 7. Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 8. Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 9. Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 11. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 12. Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 13. Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 • Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 • Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 • Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 • Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 • Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 • Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG101.Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları I Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
KMG103Türk Halk Müziği Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
KMG105.Türk Halk Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
KMG107.Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
KMG109.Türk Sanat Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG111.Temel Piyano I Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
KMG113.Bilgisayar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG115Seçmeli Ders I SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG139Meslek Çalgısı I SDG 0 0 0 0.0 0.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 5 0 17.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG102.Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları II Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
KMG104Türk Halk Müziği Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG106.Türk Halk Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG108.Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KMG110.Türk Sanat Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG112.Temel Piyano II Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
KMG114.Bilgisayar II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG116Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG140Meslek Çalgısı II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 5 0 17.0 2.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG203Türk Halk Müziği Bilgileri III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
KMG205.Türk Halk Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG207.Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji III Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
KMG209.Türk Sanat Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG215Seçmeli Ders III SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG239Meslek Çalgısı III SDG 0 0 0 0.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 8 4 0 11.0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG204Türk Halk Müziği Bilgileri IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG206.Türk Halk Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG208.Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji IV Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KMG210.Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG216Seçmeli Ders IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG240Meslek Çalgısı IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 8 4 0 11.0 2.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMG301.Türk Halk Müziği Bilgileri V Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
KMG303.Türk Halk Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG305.Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
KMG307.Türk Sanat Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG309.Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG311Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG315Seçmeli Ders V SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG321Seçmeli Ders VI SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG339Meslek Çalgısı V SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 5 0 15.0 15.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMG302.Türk Halk Müziği Bilgileri VI Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG304.Türk Halk Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG306.Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KMG308.Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG310.Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG312Türk Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG316Seçmeli Ders VII SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG322Seçmeli Ders VIII SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG340Meslek Çalgısı VI SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 5 0 15.0 2.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG401.Türk Müziği Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMG403Türk Halk Bilimi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KMG405.Türk Halk Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG407.Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG409.Türk Sanat Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG411.Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları III Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
KMG413Bitirme Projesi (Bireysel) I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
KMG415Seçmeli Ders IX SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG421Seçmeli Ders X SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG439Meslek Çalgısı VII SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 4 0 14.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG402.Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG404Türk Halk Bilimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG406.Türk Halk Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG408.Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VIII Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG410.Türk Sanat Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG412.Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları IV Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
KMG414Bitirme Projesi (Bireysel) II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KMG416Seçmeli Ders XI SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG422Seçmeli Ders XII SDG 0 0 0 0.0 0.0
KMG440Meslek Çalgısı VIII SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 4 0 14.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

KMG115 / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG117 Tartım ve Solfej Teknikleri I 1 0 0 1.0 0.0
KMG119 Çalgı Bilgisi I 1 0 0 1.0 0.0
KMG121 Türk Halk Edebiyatı I 1 0 0 1.0 0.0
KMG123. Ritim Bilgisi I 1 0 0 1.0 0.0
KMG139 / Meslek Çalgısı I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG141. Bağlama I 2 2 0 3.0 6.0
KMG143. Kabak Kemane I 2 2 0 3.0 0.0
KMG145. Kanun I 2 2 0 3.0 6.0
KMG147. Karadeniz Kemençe I 2 2 0 3.0 0.0
KMG149. Kaval I 2 2 0 3.0 0.0
KMG151. Klarnet (Sol) I 2 2 0 3.0 0.0
KMG153. Klasik Kemençe I 2 2 0 3.0 0.0
KMG155. Lavta I 2 2 0 3.0 0.0
KMG157. Mey I 2 2 0 3.0 6.0
KMG159. Ney I 2 2 0 3.0 0.0
KMG161. Rebab I 2 2 0 3.0 0.0
KMG163. Tanbur (Mızraplı) I 2 2 0 3.0 0.0
KMG165. Tanbur (Yaylı) I 2 2 0 3.0 0.0
KMG167. Tar I 2 2 0 3.0 0.0
KMG169. Tulum I 2 2 0 3.0 0.0
KMG171. Ud I 2 2 0 3.0 0.0
KMG173, Zurna I 2 2 0 3.0 0.0
KMG175 Vurmalı Çalgılar I 2 2 0 3.0 0.0
KMG177 Dört Telli Kemençe I 2 2 0 3.0 0.0
KMG179 Keman I 2 2 0 3.0 0.0
KMG181 Viyola I 2 2 0 3.0 0.0
KMG183 Viyolonsel I 2 2 0 3.0 0.0
KMG116 / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG118 Tartım ve Solfej Teknikleri II 1 0 0 1.0 0.0
KMG120 Çalgı Bilgisi II 1 0 0 1.0 0.0
KMG122 Türk Halk Edebiyatı II 1 0 0 1.0 0.0
KMG124, Ritim Bilgisi II 1 0 0 1.0 0.0
KMG140 / Meslek Çalgısı II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG142. Bağlama II 2 2 0 3.0 0.0
KMG144. Kabak Kemane II 2 2 0 3.0 0.0
KMG146. Kanun II 2 2 0 3.0 0.0
KMG148. Karadeniz Kemençe II 2 2 0 3.0 0.0
KMG150. Kaval II 2 2 0 3.0 0.0
KMG152. Klarnet (Sol) II 2 2 0 3.0 0.0
KMG154. Klasik Kemençe II 2 2 0 3.0 0.0
KMG156. Lavta II 2 2 0 3.0 0.0
KMG158. Mey II 2 2 0 3.0 0.0
KMG160. Ney II 2 2 0 3.0 0.0
KMG162. Rebab II 2 2 0 3.0 0.0
KMG164. Tanbur (Mızraplı) II 2 2 0 3.0 0.0
KMG166. Tanbur (Yaylı) II 2 2 0 3.0 0.0
KMG168. Tar II 2 2 0 3.0 0.0
KMG170. Tulum II 2 2 0 3.0 0.0
KMG172. Ud II 2 2 0 3.0 0.0
KMG174. Zurna II 2 2 0 3.0 0.0
KMG176 Vurmalı Çalgılar II 2 2 0 3.0 0.0
KMG178 Dört Telli Kemençe II 2 2 0 3.0 0.0
KMG180 Keman II 2 2 0 3.0 0.0
KMG182 Viyola II 2 2 0 3.0 0.0
KMG184 Viyolonsel II 2 2 0 3.0 0.0
KMG215 / Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG217 Tartım ve Solfej Teknikleri III 1 0 0 1.0 0.0
KMG219 Ses Eğitimi I 1 0 0 1.0 0.0
KMG223. Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları III 1 0 0 1.0 0.0
KMG225. Piyano I 1 0 0 1.0 2.0
KMG227 Ritim Bilgisi III 1 0 0 1.0 0.0
KMG239 / Meslek Çalgısı III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG241. Bağlama III 1 1 0 1.5 10.0
KMG243. Kabak Kemane III 1 1 0 1.5 0.0
KMG245. Kanun III 1 1 0 1.5 0.0
KMG247. Karadeniz Kemençe III 1 1 0 1.5 0.0
KMG249. Kaval III 1 1 0 1.5 0.0
KMG251. Klarnet (Sol) III 1 1 0 1.5 0.0
KMG253. Klasik Kemençe III 1 1 0 1.5 0.0
KMG255. Lavta III 1 1 0 1.5 0.0
KMG257. Mey III 1 1 0 1.5 10.0
KMG259. Ney III 1 1 0 1.5 0.0
KMG261. Rebab III 1 1 0 1.5 0.0
KMG263. Tanbur (Mızraplı) III 1 1 0 1.5 0.0
KMG265. Tanbur (Yaylı) III 1 1 0 1.5 0.0
KMG267. Tar III 1 1 0 1.5 0.0
KMG269. Tulum III 1 1 0 1.5 0.0
KMG271. Ud III 1 1 0 1.5 0.0
KMG273. Zurna III 1 1 0 1.5 0.0
KMG275 Vurmalı Çalgılar III 1 1 0 1.5 0.0
KMG277 Dört Telli Kemençe III 1 1 0 1.5 0.0
KMG279 Keman III 1 1 0 1.5 0.0
KMG281 Viyola III 1 1 0 1.5 0.0
KMG283 Viyolonsel III 1 1 0 1.5 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
KMG216 / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG220 Ses Eğitimi II 1 0 0 1.0 0.0
KMG222 Çalgı Bilgisi IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG224. Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG226. Piyano II 1 0 0 1.0 0.0
KMG228. Ritim Bilgisi IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG240 / Meslek Çalgısı IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG242. Bağlama IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG244. Kabak Kemane IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG246. Kanun IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG248. Karadeniz Kemençe IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG250. Kaval IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG252. Klarnet (Sol) IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG254. Klasik Kemençe IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG256. Lavta IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG258. Mey IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG260. Ney IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG262. Rebab IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG264. Tanbur (Mızraplı) IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG266. Tanbur (Yaylı) IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG268. Tar IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG270. Tulum IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG272. Ud IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG274. Zurna IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG276 Vurmalı Çalgılar IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG278 Dört Telli Kemençe IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG280 Keman IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG282 Viyola IV 1 1 0 1.5 0.0
KMG284 Viyolonsel IV 1 1 0 1.5 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
KMG315 / Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 2 0 0 2.0 0.0
KMG317. Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 1 0 0 1.0 0.0
KMG319 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I 2 0 0 2.0 0.0
KMG319. Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I 1 0 0 1.0 0.0
KMG321 / Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 0.0
KMG325 Armoni I 2 0 0 2.0 0.0
KMG327 Ses Fiziği I 2 0 0 2.0 0.0
KMG329 Türk Müziği Koro I 2 0 0 2.0 0.0
KMG339 / Meslek Çalgısı V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG341. Bağlama V 1 1 0 1.5 6.0
KMG343. Kabak Kemane V 1 1 0 1.5 6.0
KMG345. Kanun V 1 1 0 1.5 6.0
KMG347. Karadeniz Kemençe V 1 1 0 1.5 6.0
KMG349. Kaval V 1 1 0 1.5 6.0
KMG351. Klarnet (Sol) V 1 1 0 1.5 6.0
KMG353. Klasik Kemençe V 1 1 0 1.5 6.0
KMG355. Lavta V 1 1 0 1.5 6.0
KMG357. Mey V 1 1 0 1.5 6.0
KMG359. Ney V 1 1 0 1.5 0.0
KMG361. Rebab V 1 1 0 1.5 6.0
KMG363. Tanbur (Mızraplı) V 1 1 0 1.5 6.0
KMG365. Tanbur (Yaylı) V 1 1 0 1.5 6.0
KMG367. Tar V 1 1 0 1.5 6.0
KMG369. Tulum V 1 1 0 1.5 6.0
KMG371. Ud V 1 1 0 1.5 0.0
KMG373. Zurna V 1 1 0 1.5 6.0
KMG375 Vurmalı Çalgılar V 1 1 0 1.5 6.0
KMG377 Dört Telli Kemençe V 1 1 0 1.5 6.0
KMG379 Keman V 1 1 0 1.5 6.0
KMG381 Viyola V 1 1 0 1.5 6.0
KMG383 Viyolonsel V 1 1 0 1.5 6.0
KMG316 / Seçmeli Ders VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG318. Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II 1 0 0 1.0 0.0
KMG320. Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama II 1 0 0 1.0 0.0
KMG322 / Seçmeli Ders VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 2 0 0 2.0 0.0
KMG326 Armoni II 2 0 0 2.0 0.0
KMG328 Ses Fiziği II 2 0 0 2.0 0.0
KMG340 / Meslek Çalgısı VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG342. Bağlama VI 1 1 0 1.5 0.0
KMG344. Kabak Kemane VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG346. Kanun VI 1 1 0 1.5 0.0
KMG348. Karadeniz Kemençe VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG350. Kaval VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG352. Klarnet (Sol) VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG354. Klasik Kemençe VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG356. Lavta VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG358. Mey VI 1 1 0 1.5 0.0
KMG360. Ney VI 1 1 0 1.5 0.0
KMG362. Rebab VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG364. Tanbur (Mızraplı) VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG366. Tanbur (Yaylı) VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG368. Tar VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG370. Tulum VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG372. Ud VI 1 1 0 1.5 0.0
KMG374. Zurna VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG376 Vurmalı Çalgılar VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG378 Dört Telli Kemençe VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG380 Keman VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG382 Viyola VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG384 Viyolonsel VI 1 1 0 1.5 6.0
KMG415 / Seçmeli Ders IX
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG417. Türk Halk Müziği Toplu Uygulama III 1 0 0 1.0 2.0
KMG419. Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama III 1 0 0 1.0 0.0
KMG421 / Seçmeli Ders X
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG423 Müzik Toplulukları Yönetimi I 2 0 0 2.0 0.0
KMG425 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 2 0 0 2.0 0.0
KMG429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 2 0 0 2.0 0.0
KMG431 Türk Müziği Koro III 2 0 0 2.0 0.0
KMG439 / Meslek Çalgısı VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG441. Bağlama VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG443. Kabak Kemane VII 1 1 0 1.5 6.5
KMG445. Kanun VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG447. Karadeniz Kemençe VII 1 1 0 1.5 6.5
KMG449. Kaval VII 1 1 0 1.5 6.5
KMG451. Klarnet (Sol) VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG453. Klasik Kemençe VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG455. Lavta VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG457. Mey VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG459. Ney VII 1 1 0 1.5 0.0
KMG461. Rebab VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG463. Tanbur (Mızraplı) VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG465. Tanbur (Yaylı) VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG467. Tar VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG469. Tulum VII 1 1 0 1.5 6.5
KMG471. Ud VII 1 1 0 1.5 0.0
KMG473. Zurna VII 1 1 0 1.5 6.5
KMG475 Vurmalı Çalgılar VII 1 1 0 1.5 4.0
KMG477 Dört Telli Kemençe VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG479 Keman VII 1 1 0 1.5 0.0
KMG481 Viyola VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG483 Viyolonsel VII 1 1 0 1.5 6.0
KMG416 / Seçmeli Ders XI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG418. Türk Halk Müziği Toplu Uygulama IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG420. Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama IV 1 0 0 1.0 0.0
KMG422 / Seçmeli Ders XII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG424 Müzik Toplulukları Yönetimi II 2 0 0 2.0 0.0
KMG426 Müzik Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 2 0 0 2.0 0.0
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 2 0 0 2.0 0.0
KMG432 Türk Müziği Koro IV 2 0 0 2.0 0.0
KMG440 / Meslek Çalgısı VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG442. Bağlama VIII 1 1 0 1.5 0.0
KMG444. Kabak Kemane VIII 1 1 0 1.5 6.5
KMG446. Kanun VIII 1 1 0 1.5 0.0
KMG448. Karadeniz Kemençe VIII 1 1 0 1.5 6.5
KMG450. Kaval VIII 1 1 0 1.5 6.5
KMG452. Klarnet (Sol) VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG454. Klasik Kemençe VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG456. Lavta VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG458. Mey VIII 1 1 0 1.5 0.0
KMG460. Ney VIII 1 1 0 1.5 0.0
KMG462. Rebab VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG464. Tanbur (Mızraplı) VIII 1 1 0 1.5 5.0
KMG466. Tanbur (Yaylı) VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG468. Tar VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG470. Tulum VIII 1 1 0 1.5 6.5
KMG472. Ud VIII 1 1 0 1.5 0.0
KMG474. Zurna VIII 1 1 0 1.5 6.5
KMG476 Vurmalı Çalgılar VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG478 Dört Telli Kemençe VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG480 Keman VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG482 Viyola VIII 1 1 0 1.5 6.0
KMG484 Viyolonsel VIII 1 1 0 1.5 6.0