Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Devlet Konservatuvarı - Müzik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulmuş; 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Yönergeler” bölümünde yer alan “OMÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi Yönergesi” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres : Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Kampüsü 55200 İlkadım / SAMSUN

Bölüm Başkanı: Doç. Gülşen ANNAGİYEVA

Bölüm Olanakları

Bölümümüz 1 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 m2 kullanım alanına sahip binamızda öğrenciler için ses izolasyonu tamamlanmış, her birinde bir adet piyanonun yer aldığı 11 adet çalışma odası, toplu derslerin yapılabileceği 4 adet derslik, 1 adet orkestra sınıfı, öğretim elemanlarının ofisleri ve içerisinde bir adet yarım kuyruk piyanonun bulunduğu 75 kişilik bir konser salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 2. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 3. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 4. Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 5. Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 6. Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 7. Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 8. Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 9. Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 11. Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 12. Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 13. Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
 • Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
 • Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
 • Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
 • Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
 • Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
 • Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
 • Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM101Müzik Kuram ve Uygulamaları I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
GTM103Türk Halk Müziği Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM105Türk Halk Müziği Dağarcığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM107Klasik Türk Müziği Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM109Klasik Türk Müziği Dağarcığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM111Temel Piyano I Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
GTM113Müzikte Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
SEÇBİRÇAL-IBireysel Çalgı I SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-ISeçmeli Ders I SDG 0 0 0 0.0 2.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM102Müzik Kuram ve Uygulamaları II Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
GTM104Türk Halk Müziği Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM106Türk Halk Müziği Dağarcığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM108Klasik Türk Müziği Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM110Klasik Türk Müziği Dağarcığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM112Temel Piyano II Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
GTM114Müzikte Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
SEÇBİRÇAL-IIBireysel Çalgı II SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-IISeçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 2.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM201Müzik Kuram ve Uygulamaları III Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
GTM203Türk Halk Müziği Bilgileri III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM205Türk Halk Müziği Dağarcığı III Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM207Klasik Türk Müziği Bilgileri III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM209Klasik Türk Müziği Dağarcığı III Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM211Piyano I Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-IIIBİREYSEL ÇALGI III SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-IIISEÇMELİ DERS III SDG 0 0 0 0.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 15.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM202Müziği Kuram ve Uygulamaları IV Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
GTM204Türk Halk Müziği Bilgileri IV Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM206Türk Halk Müziği Dağarcığı IV Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM208Klasik Türk Müziği Bilgileri IV Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM210Klasik Türk Müziği Dağarcığı IV Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM212Piyano II Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-IVBireysel Çalgı IV SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-IVSeçmeli Ders IV SDG 0 0 0 0.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 15.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM301Armoni I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM303Türk Halk Müziği Bilgileri V Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM305Türk Halk Müziği Dağacığ V Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM307Klasik Türk Müziği Bilgileri V Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM309Klasik Türk Müziği Dağarcığı V Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM311Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM313Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VBİREYSEL ÇALGI V SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-VSeçmeli Ders V SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM302Armoni II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM304Türk Halk Müziği Bilgileri VI Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM306Türk Halk Müziği Dağacığ VI Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM308Klasik Türk Müziği Bilgileri VI Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM310Klasik Türk Müziği Dağarcığı VI Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM312Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM314Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIBİREYSEL ÇALGI VI SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-VISeçmeli Ders VI SDG 0 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 0 0 16.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM401Form Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM403Türk Halk Müziği Bilgileri VII Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM405Türk Halk Müziği Dağarcığı VII Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM407Klasik Türk Müziği Bilgileri VII Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM409Klasik Türk Müziği Dağarcığı VII Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM411Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM413Bitirme Projesi (Bireysel) Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SEÇBİRÇAL-VIIBİREYSEL ÇALGI VII SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-VIISEÇMELİ DERS VII SDG 0 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 0 0 14.0 26.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM402Form Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM404Türk Halk Müziği Bilgileri VIII Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM406Türk Halk Müziği Dağarcığı VIII Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM408Klasik Türk Müziği Bilgileri VIII Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GTM410Klasik Türk Müziği Dağarcığı VIII Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM412Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GTM414Bitirme Projesi (Toplu) Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SEÇBİRÇAL-VIIIBİREYSEL ÇALGI VIII SDG 0 0 0 0.0 6.0
SEÇGTM-VIIISEÇMELİ DERSLER VIII SDG 0 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 0 0 14.0 26.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SEÇBİRÇAL-I / Bireysel Çalgı I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM141 Bağlama I 4 0 0 4.0 5.8
GTM143 Kabak Kemane I 4 0 0 4.0 6.0
GTM145 Kanun I 4 0 0 4.0 6.0
GTM147 Karadeniz Kemençe I 4 0 0 4.0 6.0
GTM149 Kaval I 4 0 0 4.0 5.8
GTM151 Klarnet (Sol) I 4 0 0 4.0 5.8
GTM153 Klasik Kemençe I 4 0 0 4.0 5.8
GTM155 Lavta I 4 0 0 4.0 6.0
GTM157 Mey I 4 0 0 4.0 5.8
GTM159 Ney I 4 0 0 4.0 6.0
GTM161 Rebab 4 0 0 4.0 5.8
GTM163 Tanbur (Mızraplı) I 4 0 0 4.0 6.0
GTM165 Tanbur (Yaylı) I 4 0 0 4.0 6.0
GTM167 Tar I 4 0 0 4.0 6.0
GTM169 Tulum I 4 0 0 4.0 6.0
GTM171 Ud I 4 0 0 4.0 6.0
GTM173 Zurna I 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-I / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM117 Tartım ve Solfej Teknikleri I 1 0 0 1.0 2.0
GTM119 Ritim Bilgisi I 1 0 0 1.0 2.0
GTM121 Çalgı Bakım Onarımı I 1 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-II / Bireysel Çalgı II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM142 Bağlama II 4 0 0 4.0 5.8
GTM144 Kabak Kemane II 4 0 0 4.0 6.0
GTM146 Kanun II 4 0 0 4.0 6.0
GTM148 Karadeniz Kemençe II 4 0 0 4.0 6.0
GTM150 Kaval II 4 0 0 4.0 5.8
GTM152 Klarnet (Sol) II 4 0 0 4.0 6.0
GTM154 Klasik Kemençe II 4 0 0 4.0 6.0
GTM156 Lavta II 4 0 0 4.0 6.0
GTM158 Mey II 4 0 0 4.0 6.0
GTM160 Ney II 4 0 0 4.0 6.0
GTM162 Rebab II 4 0 0 4.0 6.0
GTM164 Tanbur (Mızraplı) II 4 0 0 4.0 6.0
GTM166 Tanbur (Yaylı) II 4 0 0 4.0 6.0
GTM168 Tar II 4 0 0 4.0 6.0
GTM170 Tulum II 4 0 0 4.0 6.0
GTM172 Ud II 4 0 0 4.0 6.0
GTM174 Zurna II 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-II / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM118 Tartım ve Solfej Teknikleri II 1 0 0 1.0 2.0
GTM120 Ritim Bilgisi II 1 0 0 1.0 2.0
GTM122 Çalgı Bakım Onarım II 1 0 0 1.0 2.0
SEÇBİRÇAL-III / BİREYSEL ÇALGI III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM241 Bağlama III 4 0 0 4.0 5.8
GTM243 Kabak Kemane III 4 0 0 4.0 5.8
GTM245 Kanun III 4 0 0 4.0 6.0
GTM247 Karadeniz Kemençe III 4 0 0 4.0 5.8
GTM249 Kaval III 4 0 0 4.0 5.8
GTM251 Klarnet (Sol) III 4 0 0 4.0 5.8
GTM253 Klasik Kemençe III 4 0 0 4.0 5.8
GTM255 Lavta III 4 0 0 4.0 6.0
GTM257 Mey III 4 0 0 4.0 5.8
GTM259 Ney III 4 0 0 4.0 6.0
GTM261 Rebab III 4 0 0 4.0 5.8
GTM263 Tanbur (Mızraplı) III 4 0 0 4.0 5.8
GTM265 Tanbur (Yaylı) III 4 0 0 4.0 5.8
GTM267 Tar III 4 0 0 4.0 5.8
GTM269 Tulum III 4 0 0 4.0 5.8
GTM271 Ud III 4 0 0 4.0 6.0
GTM273 Zurna III 4 0 0 4.0 5.8
SEÇGTM-III / SEÇMELİ DERS III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM217 Tartım ve Solfej Teknikleri III 1 0 0 1.0 2.0
GTM219 Ritim Bilgisi III 1 0 0 1.0 2.0
GTM221 Çalgı Bakım Onarım III 1 0 0 1.0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-IV / Bireysel Çalgı IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM242 Bağlama IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM244 Kabak Kemane IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM246 Kanun IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM248 Karadeniz Kemençe IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM250 Kaval IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM252 Klarnet (Sol) IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM254 Klasik Kemençe IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM256 Lavta IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM258 Mey IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM260 Ney IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM262 Rebab IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM264 Tanbur (Mızraplı) IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM266 Tanbur (Yaylı) IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM268 Tar IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM270 Tulum IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM272 Ud IV 4 0 0 4.0 6.0
GTM274 Zurna IV 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-IV / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV 1 0 0 1.0 2.0
GTM220 Ritim Bilgisi IV 1 0 0 1.0 2.0
GTM222 Çalgı Bakım-Onarım IV 1 0 0 1.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-V / BİREYSEL ÇALGI V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM341 Bağlama V 4 0 0 4.0 6.0
GTM343 Kabak Kemane V 4 0 0 4.0 6.0
GTM345 Kanun V 4 0 0 4.0 6.0
GTM347 Karadeniz Kemençe V 4 0 0 4.0 6.0
GTM349 Kaval V 4 0 0 4.0 5.8
GTM351 Klarnet (Sol) V 4 0 0 4.0 6.0
GTM353 Klasik Kemençe V 4 0 0 4.0 6.0
GTM355 Lavta V 4 0 0 4.0 6.0
GTM357 Mey V 4 0 0 4.0 6.0
GTM359 Ney V 4 0 0 4.0 6.0
GTM361 Rebab V 4 0 0 4.0 6.0
GTM363 Tanbur (Mızraplı) V 4 0 0 4.0 6.0
GTM365 Tanbur (Yaylı) V 4 0 0 4.0 6.0
GTM367 Tar V 4 0 0 4.0 6.0
GTM369 Tulum V 4 0 0 4.0 6.0
GTM371 Ud V 4 0 0 4.0 6.0
GTM373 Zurna V 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-V / Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 2 0 0 2.0 2.0
GTM319 Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama I 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VI / BİREYSEL ÇALGI VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM342 Bağlama VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM344 Kabak Kemane VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM346 Kanun VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM348 Karadeniz Kemençe VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM350 Kaval VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM352 Klarnet (Sol) VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM354 Klasik Kemençe VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM356 Lavta VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM358 Mey VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM360 Ney VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM362 Rebab VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM364 Tanbur (Mızraplı) VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM366 Tanbur (Yaylı) VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM368 Tar VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM370 Tulum VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM372 Ud VI 4 0 0 4.0 6.0
GTM374 Zurna VI 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-VI / Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM318 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II 2 0 0 2.0 2.0
GTM320 Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama II 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VII / BİREYSEL ÇALGI VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM441 Bağlama VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM443 Kabak Kemane VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM445 Kanun VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM447 Karadeniz Kemençe VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM449 Kaval VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM451 Klarnet (Sol) VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM453 Klasik Kemençe VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM455 Lavta VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM457 Mey VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM459 Ney VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM461 Rebab VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM463 Tanbur (Mızraplı) VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM465 Tanbur (Yaylı) VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM467 Tar VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM469 Tulum VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM471 Ud VII 4 0 0 4.0 6.0
GTM473 Zurna VII 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-VII / SEÇMELİ DERS VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM417 Müzik Toplulukları Yönetimi I 2 0 0 2.0 2.0
GTM419 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 2.0
SEÇBİRÇAL-VIII / BİREYSEL ÇALGI VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM442 Bağlama VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM444 Kabak Kemane VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM446 Kanun VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM448 Karadeniz Kemençe VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM450 Kaval VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM452 Klarnet (Sol) VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM454 Klasik Kemençe VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM456 Lavta VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM458 Mey VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM460 Ney VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM462 Rebab VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM464 Tanbur (Mızraplı) VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM466 Tanbur (Yaylı) VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM468 Tar VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM470 Tulum VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM472 Ud VIII 4 0 0 4.0 6.0
GTM474 Zurna VIII 4 0 0 4.0 6.0
SEÇGTM-VIII / SEÇMELİ DERSLER VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM418 Müzik Toplulukları Yönetimi II 2 0 0 2.0 2.0
GTM420 Müzik Felsefesi 2 0 0 2.0 2.0