Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Beslenme ve Diyetetik

Program Tanımları

Kuruluş

Bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak için uluslar arası standartlara uygun eğitim-öğretim ve araştırmalar yapabilen, topluma danışmanlık hizmeti sunabilen DİYETİSYEN yetiştirmektir.
Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan yaz stajını koruyucu ve tedavi edici olarak sahada yürütür. Hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme hizmetleri yönetimi ile ilgili olarak derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar. Bu programın sahada, sağlık kuruluşlarında, çeşitli işletmelerde yürütülen uygulamalarıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.
Bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.
Diyetisyen, uluslar arası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde yer almaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırmalar planlayıp yürüten bir bölümdür.
Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı Bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar, diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.
Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği’ ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir. Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.Misyonumuz,
Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmek, Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA ve DANIŞMANLIK hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz,
Beslenme biliminin ilkelerinin sağlık ve hastalık durumlarında uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda eğitim, araştırma yapmak ve sürekli gelişmek.
Toplu Beslenme alanında donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir bölüm olmak, Bölümümüzü, Üniversitemizi ve Ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek.


Kazanılan Derece

Bu bölümden öğrenciler "Diyetisyen" ünvanı alarak mezun olurlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başvuru yapabilmek için ÖSYM (YGS-2 puanı ) sınavından geçerli not almak gerekir. Geçerli not alan öğrenciler kayıt tarihlerine uygun olarak başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümde hem teorik hem de uygulamalı eğitim ilkelerine uygun olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Ayrıca öğrenciler kayıt oldukları dersin içeriğine uygun olarak alan stajları yapabilir ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

bu programdan başarı ile mezun olabilmek niçin 120 ders kredisi ve 30 seçmeli ders kredisini öğrenciler almalı, toplamda 240 AKTS ile öğrenciler mezun olmalıdır.

Program Profili

beslenme ve diyetetik programı uygulamalı ve teorik içerikli derslerden oluşmaktadır. Programda öğrenciler 120 saat zorunlu 30 saat seçmeli (toplam 240 AKTS)dersleri alarak diyetisyen ünvanı ile mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun Diyetisyenlerin Hizmet Verebilecekleri Alanlar:

1. Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
Böbrek Hastalıkları Bakım Üniteleri
Diyabet Tedavi ve Bakım Üniteleri
Metabolizma Hastalıkları Üniteleri
Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
Onkoloji Üniteleri
Rehabilitasyon Üniteleri
Transplantasyon Üniteleri
Kardiyoloji Üniteleri

2.Halk Sağlığı
Aile Sağlığı Merkezleri
Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
Zayıflama Merkezleri
Medya
İşçi Sağlığı Merkezleri
Spor Kompleksleri ve Spor Salonları
Yaşlı Bakım Evleri
Çocuk Esirgeme Kurumları
Okul Beslenme Eğitimi Programları
Besin Üretim ve Pazarlama Hizmetleri
Besin Kontrol Laboratuvarları
Uluslararası Besin ve Beslenme Kuruluşları

3. Toplu Beslenme Sistemleri Hizmetleri
Okullar
Kreşler
Oteller
Huzurevleri
Yemek Fabrikaları
Kamu Kuruluşları
Hava Ulaşım Hizmetleri
Deniz Ulaşım Hizmetleri
Demiryolu Ulaşım Hizmetleri
Restoranlar
Sağlık Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler beslenme ve diyetetik alanında mevcut yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

öğrenciler eğitim öğretim süreçlerinde tüm derslerden bir vize ve bir final sınavı olmak zorundadırlar. Ayrıca uygulamalı derslerde uygulama değerlendirmesi hem vize hem de final notuna eklenerek hesaplama yapılmaktadır. Uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak kısa sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalı sınavlar, etkinlikler, projeler, seminer notları değerlendirmede kullanılmaktadır. Uygulamalı dersler için uygulama değerlendirme formları bulunmakta olup herbir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 120 saat zorunlu, 30 saat seçmeli ders yükünü VE 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır. Öğrenciler bütün dersleri başarmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. Aliye Özenoğlu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Kurupelit Yerleşkesi
Samsun
03623121919 / 6377

Bölüm Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler diyetisyen ünvanına sahip olurlar. Bölüm Samsun Sağlık Yüksekokulu binasında geniş dersliklere ve ferah eğitim öğretim ortamına sahip öğrenme laboratuvarlarına sahiptir. Bölümde Besin Hazırlama laboratuvarı, antropometri labaratuvarı 4 derslik ve bilgisayar sınıfı mevcuttur. Ayrıca Yüksekokulun yemekhane, okuma salonu, konferans salonu, kantin, sosyal alanlar ve seminer odası imkanları hemşirelik bölümü öğrencileri içinde geçerlidir.

Program Çıktıları

 1. Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
 2. Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
 3. Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
 4. Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
 5. Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
 6. Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
 7. Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
 8. Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
 9. Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
 10. Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
 11. Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
 12. Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
 13. Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
 14. Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
 15. Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
 16. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
 17. Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
 18. İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
 19. Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
 20. Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
 21. Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
 22. Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
 23. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
 • Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
 • Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
 • Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
 • Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
 • Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
 • Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
 • Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
 • Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
 • Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
 • Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
 • Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması
 • Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
 • Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojis
 • Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
 • Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devam
 • İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
 • Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yap
 • Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini v
 • Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
 • Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
 • Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BES101Temel Kimya I 927001 2 2 0 3.0 3.0
BES103Temel Matematik 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES111Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES123Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES125Beslenmeye Giriş-I 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES127Tıbbi Biyoloji ve Genetik 927001 2 0 0 0.0 2.0
BESSEÇ-1Seçmeli I 927003 2 0 0 0.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 15.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BES102Temel Kimya-II 927001 2 2 0 3.0 3.0
BES106Beslenmeye Giriş-II 927001 2 0 0 4.0 2.0
BES108İnsan İlişkileri ve İletişim 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES124Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES126Beslenme Antropolojisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES128Türk Mutfak Kültürü 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES130Hijyen ve Sanitasyon 927001 2 0 0 0.0 2.0
BESSEÇ-2Seçmeli II 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 2 0 16.0 23.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES201Anatomi-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES203Fizyoloji-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES205Beslenme İlkeleri ve Besinler I 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES207Besin Kimyası ve Analizleri-I 927001 2 2 0 4.0 3.0
BES209Beslenme Biyokimyası-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES211Genel Mikrobiyoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
BES213İktisada Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
BESSEÇ-3Seçmeli III 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 6 0 26.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES202Anatomi-II 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES204Fizyoloji-II 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES206Beslenme İlkeleri ve Besinler II 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES208Besin Kimyası ve Analizleri II 927001 2 2 0 4.0 3.0
BES210Beslenme Biyokimyası-II 927001 2 0 0 3.0 2.0
BES212Besin Mikrobiyolojisi 927001 2 2 0 5.0 3.0
BES214Beslenme Ekolojisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
BESSEÇ-4Seçmeli IV 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 16 6 0 28.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES301Anne ve Çocuk Beslenmesi 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES303Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 927001 2 0 0 6.0 2.0
BES305Toplu Beslenme Sistemleri-I 927001 2 0 0 6.0 2.0
BES307Hastalıklarda Diyet Tedavisi I 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES309Beslenme Eğitimi 927001 2 0 0 2.0 2.0
BES311Sağlık Bil. Araş. Tek. ve İstatistik 927001 2 0 0 2.0 2.0
BESSEÇ-5Seçmeli V 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 4 0 28.0 16.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES302Çocuk Hastalıklarında Beslenme 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES304Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
BES306Toplu Beslenme Sistemleri-II 927001 2 0 0 4.0 2.0
BES308Hastalıklarda Diyet Tedavisi II 927001 2 2 0 6.0 3.0
BES310Besin Kontrolü ve Mevzuatı 927001 2 0 0 2.0 2.0
BESSEÇ-6Seçmeli VI 927003 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ302.Toplum Sağlığında Beslenme Yaz Stajı 927001 0 40 0 6.0 0.0
Toplam 12 44 0 32.0 14.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
BES401Klinik ve Kurum Beslenme Stajı-I 927001 0 24 0 18.0 12.0
BES421Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri I 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES423Mezuniyet Tezi I 927001 0 2 0 0.0 1.0
BESSEÇ-7Seçmeli VII 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 4 26 0 18.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES402Klinik ve Kurum Beslenme Stajı-II 927001 0 24 0 18.0 12.0
BES420Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri II 927001 2 0 0 0.0 2.0
BES426Mezuniyet Tezi II 927001 0 2 0 0.0 1.0
BESSEÇ-8Seçmeli VIII 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 4 26 0 18.0 17.0
BESSEÇ-1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES115 Sağlığı Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
BES117 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
BES119 Mesleki Oryantasyon 927001 2 0 0 0.0
BES121 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
ENF101. Temel Bilgisayar Uygulamaları 927001 1 2 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BESSEÇ-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES116 Halk Sağlığı 927001 2 0 0 2.0
BES118 Ergen Sağlığı 927001 2 0 0 2.0
BES120 Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0
BES122 Fiziksel Aktivite Belirleme Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BESSEÇ-3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES215 Mesleki İngilizce-I 927001 2 0 0 2.0
BES217 Genel İlaç Bilgisi 927001 2 0 0 2.0
BES219 Egzersiz ve Beslenme 927001 2 0 0 2.0
BES221 Meyve Sebze Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0
BES223 Gıda Katkı Maddeleri 927001 2 0 0 0.0
BES225 Yağ ve Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
BESSEÇ-4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES216 Mesleki İngilizce-II 927001 2 0 0 2.0
BES218 Yoksulluk ve İstismar 927001 2 0 0 2.0
BES220 İlaç Zehirlenmeleri 927001 2 0 0 2.0
BES222 Et Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0
BES224 Besin Zehirlenmeleri 927001 2 0 0 0.0
BES226 Küfler ve Mikotoksin 927001 2 0 0 0.0
BESSEÇ-5 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES315 Biyokimyasal Yöntemler ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2.0
BES317 Besin İlaç Etkileşimleri 927001 2 0 0 2.0
BES319 Beslenme Desteği ve Besin Destek 927001 2 0 0 2.0
BES321 Tahıl Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0
BES323 Menü Planlama 927001 2 0 0 0.0
BESSEÇ-6 / Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES316 Psikiyatrik Bozukluklarda Beslenme 927001 2 0 0 0.0
BES318 Hastane Enfeksiyonları 927001 2 0 0 0.0
BES320 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
BES322 Mikrobiyota ve Beslenme 927001 2 0 0 0.0
BES324 Profesyonel Sporcu Beslenmesi 927001 2 0 0 0.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BESSEÇ-7 / Seçmeli VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES411 Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
BES413 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
BES415 Fitoterapi 927001 2 0 0 2.0
BES417 Sağlık Hukuku 927001 2 0 0 0.0
BES419 Sağlık Kurumlarında İletişim 927001 2 0 0 0.0
BESSEÇ-8 / Seçmeli VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES412 Enteral-Parenteral Beslenme 927001 2 0 0 2.0
BES414 Beslenme Hastalıklarının Biyokimyası 927001 2 0 0 2.0
BES416 Yaşlılıkta Beslenme 927001 2 0 0 2.0
BES418 Sağlık Politikaları 927001 2 0 0 2.0
BES422 İşçi Beslenmesi 927001 2 0 0 0.0
BES424 Beslenme ve Genetik 927001 2 0 0 0.0