Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1992-1993 öğretim yılında da II. öğretim programı açılmıştır.
10/06/1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu kurulmuştur. Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığının 16/07/1997 tarih ve 13209 sayılı yazısı ile ise Yüksek okulumuz bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılmış ve bu bölüm ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” birleştirilerek Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aktarılmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’ ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde bünyesinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında "Lisans derecesi" alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. http://oidb.omu.edu.tr/uluslararasi-ogrenci

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabililer. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınav sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir. Seçme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Eğitmenliği

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi.
Kurupelit Kampüsü 55100 Kurupelit / SAMSUN
Doç. Dr. Özgür BOSTANCI
Tel: 0362 457 76 00
Fax: 0362 457 69 24
Email: bostanci@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuvarı, uygulamalı, eğitim derslikleri gibi imkanları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası, ve artistik jimnastik salonları, fitnes solonu okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
 2. Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
 3. Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
 4. Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
 5. Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
 6. Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
 7. Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
 8. Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
 9. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
 10. Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
 11. Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
 12. Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
 13. Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
 14. Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
 15. Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
 16. Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
 • Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
 • Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
 • Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
 • Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
 • Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
 • Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
 • Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
 • Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
 • Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi
 • Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
 • Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
 • Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
 • Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
 • Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
 • Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
AİS-1Alan İçi Seçmeli I 927003 2 2 0 4.0 3.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
BSÖ101Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 927001 2 1 0 4.0 3.0
BSÖ103İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji 927001 4 0 0 4.0 4.0
BSÖ105Genel Cimnastik 927001 1 2 0 4.0 2.0
BSÖ109Yüzme 927001 2 2 0 4.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0 3.0
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 7 0 31.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
BSÖ102Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 1 2 0 4.0 2.0
BSÖ104Artistik Cimnastik 927001 1 2 0 5.0 2.0
BSÖ106Atletizm 927001 2 2 0 6.0 3.0
BSÖ112Doğa Sporları 927001 1 2 0 5.0 2.0
EĞT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
MÜZ102Temel Müzik Eğitimi 927001 1 2 0 3.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 10 0 31.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
AİS-3Alan İçi Seçmeli II 927003 2 2 0 4.0 3.0
BSÖ201Egzersiz Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0 3.0
BSÖ203Ritm Eğitimi ve Dans 927001 1 2 0 4.0 2.0
EĞT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
GKS-3Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 4.0 2.0
MBS-3Mb Seçmeli 927003 2 0 0 6.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 6 0 30.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
AİS-4Alan İçi Seçmeli III 927003 2 2 0 5.0 3.0
ASS-4A Seçmeli I 927003 2 2 0 4.0 3.0
BSÖ202Antrenman Bilgisi 927001 2 2 0 5.0 3.0
BSÖ206Halk Oyunları 927001 2 2 0 5.0 3.0
EĞT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 5.0 3.0
EĞT204Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 4.0 3.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 10 0 30.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
AİS-5Alan İçi Seçmeli IV 927003 2 2 0 3.0 3.0
ASS-5A Seçmeli II 927003 2 2 0 3.0 3.0
BSÖ301Psikomotor Gelişim 927001 3 0 0 4.0 3.0
BSÖ303Fiziksel Uygunluk 927001 2 2 0 4.0 3.0
BSÖ307Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
BSÖ331Özel Eğitim 927001 2 0 0 3.0 2.0
BSÖ341Spor Masajı 927001 2 0 0 2.0 2.0
EĞT301Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
GKS-5Gk Seçmeli II 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 19 8 0 30.0 23.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
BSÖ302Beceri Öğrenimi 927001 3 0 0 4.0 3.0
BSÖ304Egzersiz ve Beslenme 927001 2 0 0 3.0 2.0
BSÖ306Eğitsel Oyunlar 927001 1 2 0 3.0 2.0
BSÖ310Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
BSÖ324Tören ve Kutlamalar 927001 2 0 0 2.0 2.0
EĞT302Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 5.0 3.0
EĞT304Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
EĞT306Okul Deneyimi-I 927001 1 4 0 3.0 3.0
GKS-6Gk Seçmeli III 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 18 8 0 30.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ASS-7A Seçmeli III 927003 3 0 0 6.0 3.0
BSÖ401Engelliler İçin Beden Eğitim ve Spor 927001 1 2 0 4.0 2.0
BSÖ431Drama Eğitimi 927001 1 2 0 4.0 2.0
BSÖ433Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0 2.0
EĞT401Rehberlik 927001 3 0 0 6.0 3.0
EĞT403Okul Deneyimi-II 927001 1 4 0 6.0 3.0
Toplam 10 10 0 30.0 15.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
BSO404Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 927001 3 0 0 7.0 3.0
BSÖ402Mezuniyet Projesi 927001 2 2 0 7.0 3.0
EĞT402Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 11.0 5.0
GKS-8Gk Seçmeli IV 927003 2 0 0 5.0 2.0
Toplam 9 8 0 30.0 13.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AİS-1 / Alan İçi Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ115 Alan İçi Seçmeli I (Voleybol) 927001 2 2 0 4.0
AİS-3 / Alan İçi Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ205 Alan İçi Seçmeli II (Hentbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ251 Alan İçi Seçmeli II (Basketbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ253 Alan İçi Seçmeli II (Futbol) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ255 Alan İçi Seçmeli II (Voleybol) 927001 2 2 0 4.0
GKS-3 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ229 Gk Seçmeli I (Biyoloji) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ231 Gk Seçmeli I (Sosyolojiye Giriş) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ233 Gk Seçmeli I (Yönetim Bilimine Giriş) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ235 Gk Seçmeli I (Sporda Fair Play Eğitimi) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ237 Gk Seçmeli I (Spor Animatörlüğü) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ239 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ241 Gk Seçmeli I (Felsefeye Giriş) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ243 Gk Seçmeli I (Okul Öncesi Eğitim) 927001 2 0 0 4.0
MBS-3 / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ207 Mb Seçmeli (Basketbol Eğitimi ) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ209 Mb Seçmeli (Futbol Eğitimi ) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ211 Mb Seçmeli (Havacılık Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ213 Mb Seçmeli (Voleybol Eğitimi ) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ215 Mb Seçmeli (Su Topu Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ217 Mb Seçmeli (Halk Dansları Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ219 Mb Seçmeli (Su Altı Spor. Eğitimi ) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ221 Mb Seçmeli (Çim Hokeyi Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ223 Mb Seçmeli (Masaj Eğitimi ) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ225 Mb Seçmeli (Kayak Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
BSÖ249 Mb Seçmeli (Karate Eğitimi) 927001 2 0 0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
AİS-4 / Alan İçi Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ204 Alan İçi Seçmeli III (Futbol) 927001 2 2 0 5.0
BSÖ242 Alan İçi Seçmeli III (Hentbol) 927001 2 2 0 5.0
BSÖ244 Alan İçi Seçmeli III (Basketbol) 927001 2 2 0 5.0
BSÖ246 Alan İçi Seçmeli III (Voleybol) 927001 2 2 0 5.0
ASS-4 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ208 A Seçmeli I (Yüzme) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ210 A Seçmeli I (Badminton) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ212 A Seçmeli I (Sport.Ritm.Cim.) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ214 A Seçmeli I (Güreş) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ216 A Seçmeli I (Kayak) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ218 A Seçmeli I (Tenis) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ220 A Seçmeli I (Dağcılık) 927001 2 0 0 4.0
BSÖ222 A Seçmeli I (Masa Tenisi) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ224 A Seçmeli I (Bisiklet) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ226 A Seçmeli I (Trambolin) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ228 A Seçmeli I (Kule Atlama) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ230 A Seçmeli I (İzcilik ve Kampçılık) 927001 2 2 0 4.0
BSÖ232 A Seçmeli I (Atletizm) 927001 2 2 0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
AİS-5 / Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ305 Alan İçi Seçmeli IV (Voleybol) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ353 Alan İçi Seçmeli IV (Futbol) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ355 Alan İçi Seçmeli IV (Hentbol) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ357 Alan İçi Seçmeli IV (Basketbol) 927001 2 2 0 3.0
ASS-5 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ309 A Seçmeli II (Basketbol Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ311 A Seçmeli II (Futbol Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ313 A Seçmeli II (Hentbol Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ317 A Seçmeli II (Gösteri Cimnastiği Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ319 A Seçmeli II (Badminton Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ321 A Seçmeli II (Güreş Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ323 A Seçmeli II (Judo Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ325 A Seçmeli II (Tenis Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ327 A Seçmeli II (Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
BSÖ329 A Seçmeli II (Atletizm Öğretim Yöntemleri) 927001 2 2 0 3.0
GKS-5 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ333 Gk Seçmeli II (Felsefeye Giriş) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ335 Gk Seçmeli II (Biyomekanik) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ337 Gk Seçmeli II (Türk Folklorü) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ339 Gk Seçmeli II (Bilimsel Araştırma Teknikleri) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ343 Gk Seçmeli II (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ345 Gk Seçmeli II (Spor Tarihi) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ347 Gk Seçmeli II (Spor ve Turizm) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ349 Gk Seçmeli II (İstatistik) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ351 Gk Seçmeli II (Spor Felsefesi ve Olimpizm) 927001 2 0 0 3.0
GKS-6 / Gk Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ312 Gk Seçmeli III (Beden Egtimi ve Sporda Halkla İlişkiler) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ314 Gk Seçmeli III (Spor İşletmeciliği) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ316 Gk Seçmeli III (Geleneksel Sporlar) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ318 Gk Seçmeli III (Spor ve Medya) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ320 Gk Seçmeli III (Spor ve Çevre) 927001 2 0 0 3.0
BSÖ322 Gk Seçmeli III (Felsefeye Giriş) 927001 2 0 0 3.0
ASS-7 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ403 A Seçmeli III (Futbol) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ405 A Seçmeli III (Voleybol) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ407 A Seçmeli III (Hentbol) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ409 A Seçmeli III (Basketbol) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ411 A Seçmeli III (Yüzme) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ413 A Seçmeli III (Badminton) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ415 A Seçmeli III (Sportif Ritmik Cim.) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ417 A Seçmeli III (Güreş) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ419 A Seçmeli III (Judo) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ421 A Seçmeli III (Aletli Cimnastik) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ423 A Seçmeli III (Tenis) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ425 A Seçemeli III (Atletizm) 927001 3 0 0 6.0
BSÖ427 A Seçmeli III (Masaj) 927001 3 0 0 6.0
GKS-8 / Gk Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ406 Gk Seçmeli IV (Spor Sosyolojisi) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ410 Gk Seçmeli IV (Modern Spor. Öğr.) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ418 Gk Seçmeli IV (Sporda Yetenek Seçimi) 927001 2 0 0 5.0
BSÖ420 GK Seçmeli IV (Girişimcilik) 927001 4 0 0 5.0