Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2005 yılında kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOĞLU

Bölüm Olanakları

Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuarı, uygulamalı, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme
 2. Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
 3. Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme
 4. Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
 5. Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
 6. Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
 7. Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme
 8. Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
 9. Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme
 10. Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme
 11. Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme
 12. Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 13. Dürüst ve çalışkan olma, yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşıma.
 14. Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme
 • Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
 • Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme
 • Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
 • Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
 • Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
 • Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme
 • Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
 • Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme
 • Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme
 • Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme
 • Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Dürüst ve çalışkan olma, yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşıma.
 • Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-ISEÇMELİ I SDG 2 0 0 2.0 3.0
ANT101Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT103İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT105Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT107Voleybol Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ANT111Futbol Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ANT113Sporcu Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 4 0 18.0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-II-ISEÇMELİ II SDG 2 0 0 2.0 4.0
AES-II-IISEÇEMLİ III SDG 2 0 0 2.0 4.0
ANT102Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT104Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ANT108Basketbol Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
ANT110Yüzme Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 6 0 16.0 31.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-3-1Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 3.0
AES-3-2Seçmeli V SDG 2 0 0 2.0 3.0
ANT201Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT203İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT205Atletizm Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ANT209Psikomotor Gelişim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANT211Genel Antrenman Bilgisi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT215Kinesyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-4-1Seçmeli VI SDG 2 0 0 2.0 3.0
AES-4-2Seçmeli VII SDG 2 0 0 2.0 3.0
ANT202Spor Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT204Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT206Hentbol Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
ANT210Genel Antrenman Bilgisi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT228Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 15 2 0 16.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-5Seçmeli VIII SDG 2 0 0 2.0 4.0
ANT301Genel Antrenman Bilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT305Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT307Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT309Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT325Performans Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
UDT-1Uzmanlık Dalı ve Teorisi I SDG 1 2 0 2.0 6.0
Toplam 13 2 0 14.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-VISEÇMELİ IX SDG 2 0 0 2.0 4.0
ANT302Doping ve Ergojenik Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT304Spor Biyomekaniği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT308Sporda Beceri Öğrenimi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT344Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ANT350Spor Masajı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
UDT-2Uzmanlık Dalı ve Teorisi II SDG 1 2 0 2.0 5.0
Toplam 12 4 0 14.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-XSEÇMELİ-X SDG 2 0 0 2.0 3.0
AES-XISEÇMELİ-XI SDG 2 0 0 2.0 3.0
ANT401Eğitsel Oyunlar Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
ANT403Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANT407Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT409Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
MYD-1Mesleki Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 3.0
UDT-3Uzmanlık Dalı ve Teorisi III SDG 1 2 0 2.0 4.0
Toplam 15 2 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-XIISEÇMELİ-XII SDG 2 0 0 2.0 3.0
ANT402Sporda Organizasyon ve Planlama Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT404Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT406Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT408Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
MYD-2Mesleki Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 3.0
UDT-4Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV SDG 1 2 0 2.0 5.0
Toplam 13 2 0 14.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

AES-I / SEÇMELİ I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT117 Seçmeli I (Sportif Ritmik Cim.Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT121 Seçmeli I (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT129 Seçmeli I (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT131 Seçmeli I (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT135 Seçmeli I (Eskrim Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT137 Seçmeli I (Kürek Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT139 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT141 Seçmeli I (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT143 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT151 Seçmeli I (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT165 Seçmeli I (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT167 Seçmeli I(Temel Bilgi Teknolojileri) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
AES-II-I / SEÇMELİ II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT116 Seçmeli lI (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT124 Seçmeli Il (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.9
ANT124. Seçmeli II (Tenis) 1 2 0 2.0 0.0
ANT126 Seçmeli Il (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT128 Seçmeli Il (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT128. Seçmeli II (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 0.0
ANT140 Seçmeli Il (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT146 Seçmeli Il (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT146. Seçmeli II (Okçuluk) 1 2 0 2.0 0.0
ANT148 Seçmeli Il (Yelken Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT150 Seçmeli lI (Santranç Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT154 Seçmeli Il (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 0 0 0 0.0 4.0
ANT168 Seçmeli lI (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT176 Seçmeli lI (Genel Masaj Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
AES-II-II / SEÇEMLİ III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT120 Seçmeli Ill (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT120. Seçmeli III (Güreş) 1 2 0 2.0 0.0
ANT134 Seçmeli llI (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT134. Seçmeli III (Orientring) 1 2 0 2.0 0.0
ANT144 Seçmeli Ill (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT156 Seçmeli Ill (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT158 Seçmeli Ill (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT160 Seçmeli llI (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT162 Seçmeli Ill (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT164 Seçmeli llI (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT164. Seçmeli III (Taekwondo) 1 2 0 2.0 0.0
ANT170 Seçmeli llI (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT172 Seçmeli llI (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT174. Seçmeli III (Karate) 1 2 0 2.0 4.0
ANT178 Seçmeli III (Vücut Geliştirme ve Spor Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT178. Seçmeli III (Vücüt Geliştirme ve Spor) 1 2 0 2.0 0.0
ANT180 Seçmeli III (Plates Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AES-3-1 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT207 Seçmeli IV (Ritm ve Dans Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT217 Seçmeli IV (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT219 Seçmeli IV (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT221 Seçmeli IV (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT223 Seçmeli IV (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT225 Seçmeli IV (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT227 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
AES-3-2 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT229 Seçmeli V (Futbol Eğitimi ) 2 0 0 2.0 3.0
ANT231 Seçmeli V (Basketbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT233 Seçmeli V (Voleybol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT235 Seçmeli V (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT237 Seçmeli V (Golf Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-4-1 / Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT230 Seçmeli VI (Futbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT232 Seçmeli VI (Basketbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT234 Seçmeli VI (Voleybol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT236 Seçmeli VI (Hentbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT238 Seçmeli VI (Golf Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-4-2 / Seçmeli VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT240 Seçmeli VII (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT242 Seçmeli VII (Tenis Eğitmi) 2 0 0 2.0 2.8
ANT244 Seçmeli VII (Atletizm Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT246 Seçmeli VII (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT248 Seçmeli VII (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT250 Seçmeli VII (Spor Masajı) 2 0 0 2.0 3.0
ANT252 Seçmeli VII (Su Kayağı) 2 0 0 2.0 3.0
ANT254 Seçmeli VII (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
AES-5 / Seçmeli VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT303 Seçmeli VIII (Kondisyon Atrenmanı ve Yöntemleri) 2 0 0 2.0 4.0
ANT313 Seçmeli VIII (Spor Tarihi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT315 Seçmeli VIII (Antropometri) 2 0 0 2.0 4.0
ANT317 Seçmeli VIII (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) 2 0 0 2.0 4.0
ANT319 Seçmeli VIII (Spor Hukuku) 2 0 0 2.0 4.0
ANT321 Seçmeli VIII (Sporda Liderlik) 2 0 0 2.0 4.0
ANT323 Seçmeli VIII (Sporda İşletme) 2 0 0 2.0 4.0
UDT-1 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT335 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Futbol) 1 2 0 2.0 6.0
ANT337 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Basketbol) 1 2 0 2.0 6.0
ANT339 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Voleybol) 1 2 0 2.0 6.0
ANT341 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Hentbol) 1 2 0 2.0 6.0
ANT343 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Atletizm) 1 2 0 2.0 6.0
ANT345 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Yüzme) 1 2 0 2.0 6.0
ANT347 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Cimnastik) 1 2 0 2.0 6.0
ANT349 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Badminton) 1 2 0 2.0 6.0
ANT351 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I(Güreş) 1 2 0 2.0 6.0
ANT353 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Tenis) 1 2 0 2.0 6.0
ANT355 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Judo) 1 2 0 2.0 6.0
ANT357 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Kayak) 1 2 0 2.0 6.0
ANT359 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Okçuluk) 1 2 0 2.0 5.9
ANT363 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 5.9
ANT365 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Taekwando) 1 2 0 2.0 6.0
AES-VI / SEÇMELİ IX
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT352 Seçmeli IX (Sportif Ritmik Cim. Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT354 Seçmeli IX (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT356 Seçmeli IX (Kayak Eğitimi) 0 0 0 0.0 4.0
ANT358 Seçmeli IX (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.9
ANT360 Seçmeli IX (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT362 Seçmeli IX (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT364 Seçmeli IX (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT366 Seçmeli IX (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT368 Seçmeli IX (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT370 Seçmeli IX (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT372 Seçmeli IX (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT374 Seçmeli IX (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT376 Seçmeli IX (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT378 Seçmeli IX (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT380 Seçmeli IX (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT382 Seçmeli IX (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT384 Seçmeli IX (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT386 Seçmeli IX (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT388 Seçmeli IX (Yoga ve Shiatsu Teknikleri) 2 0 0 2.0 4.0
ANT390 Seçmeli IX (Aerobik Kondisyon ve Fıtness) 2 0 0 2.0 4.0
ANT392 Seçmeli IX (Atlı Sporlar ve Cirit) 2 0 0 2.0 4.0
ANT394 Seçmeli IX (Badminton Eğitimi ) 2 0 0 2.0 0.0
UDT-2 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT314 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 5.0
ANT316 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Taekwando) 1 2 0 2.0 4.9
ANT318 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Futbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT320 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Basketbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT322 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Voleybol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT324 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Hentbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT326 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Atletizm) 1 2 0 2.0 5.0
ANT328 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Yüzme) 1 2 0 2.0 5.0
ANT330 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Cimnastik) 1 2 0 2.0 5.0
ANT332 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Badminton) 1 2 0 2.0 5.0
ANT334 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Güreş) 1 2 0 2.0 5.0
ANT336 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Tenis) 1 2 0 2.0 5.0
ANT338 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Judo) 1 2 0 2.0 5.0
ANT340 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Kayak) 1 2 0 2.0 5.0
ANT342 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Okçuluk) 1 2 0 2.0 4.8
AES-X / SEÇMELİ-X
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT441 Seçmeli X (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT443 Seçmeli X (Sportif Ritmik Cim. Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT445 Seçmeli X (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT447 Seçmeli X (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT449 Seçmeli X (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.8
ANT451 Seçmeli X (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT463 Seçmeli X (Kürek Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT467 Seçmeli X (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT469 Seçmeli X (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT471 Seçmeli X (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT473 Seçmeli X (Yelken Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT475 Seçmeli X (Santranç Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT477 Seçmeli X (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT481 Seçmeli X (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
AES-XI / SEÇMELİ-XI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT405 Seçmeli XI (Spor Sosyolojisi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT453 Seçmeli XI (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT455 Seçmeli XI (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT457 Seçmeli XI (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT459 Seçmeli XI (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT461 Seçmeli XI (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT465 Seçmeli XI (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT479 Seçmeli XI (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT483 Seçmeli XI (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.9
ANT485 Seçmeli XI (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT487 Seçmeli XI (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT489 Seçmeli XI (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.9
ANT491 Seçmeli XI (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT493 Seçmeli XI (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT495 Seçmeli XI (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT497 Seçmeli XI (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
MYD-1 / Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT411 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
UDT-3 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT415 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Futbol) 1 2 0 2.0 4.0
ANT417 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Basketbol) 1 2 0 2.0 4.0
ANT419 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Voleybol) 1 2 0 2.0 4.0
ANT421 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Hentbol) 1 2 0 2.0 4.0
ANT423 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Atletizm) 1 2 0 2.0 4.0
ANT425 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Yüzme) 1 2 0 2.0 4.0
ANT427 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Cimnasik) 1 2 0 2.0 4.0
ANT429 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Badminton) 1 2 0 2.0 4.0
ANT431 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Güreş) 1 2 0 2.0 4.0
ANT433 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Tenis) 1 2 0 2.0 3.9
ANT435 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Judo) 1 2 0 2.0 4.0
ANT437 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Kayak) 1 2 0 2.0 4.0
ANT439 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Okçuluk) 1 2 0 2.0 4.0
ANTU401 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 0.0
ANTU403 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Taekwondo) 1 2 0 2.0 4.0
AES-XII / SEÇMELİ-XII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT400 Seçmeli XII (Girişimcilik ve Spor) 2 2 0 3.0 3.0
ANT440 Seçmeli XII (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT442 Seçmeli XII (Sportif Ritmik Cim. Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT444 Seçmeli XII (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT446 Seçmeli XII (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT448 Seçmeli XII (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.8
ANT450 Seçmeli XII (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT452 Seçmeli XII (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT454 Seçmeli XII (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT456 Seçmeli XII (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT458 Seçmeli XII (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT460 Seçmeli XII (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT462 Seçmeli XII (Kürek Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT464 Seçmeli XII (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT466 Seçmeli XII (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT468 Seçmeli XII (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT470 Seçmeli XII (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT472 Seçmeli XII (Yelken Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT474 Seçmeli XII (Santranç Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT476 Seçmeli XII (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT478 Seçmeli XII (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT480 Seçmeli XII (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT482 Seçmeli XII (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.9
ANT484 Seçmeli XII (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT486 Seçmeli XII (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT488 Seçmeli XII (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT490 Seçmeli XII (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT492 Seçmeli XII (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ANT494 Seçmeli XII (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 2.9
ANT496 Seçmeli XII (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
MYD-2 / Mesleki Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT436 Mesleki Yabancı Dil-II (İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
UDT-4 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT410 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Futbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT412 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Basketbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT414 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Voleybol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT416 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Hentbol) 1 2 0 2.0 5.0
ANT418 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Atletizm) 1 2 0 2.0 5.0
ANT420 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Yüzme) 1 2 0 2.0 5.0
ANT422 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Cimnastik) 1 2 0 2.0 5.0
ANT424 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Badminton) 1 2 0 2.0 5.0
ANT426 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Güreş) 1 2 0 2.0 5.0
ANT428 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Tenis) 1 2 0 2.0 5.0
ANT430 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Judo) 1 2 0 2.0 5.0
ANT432 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Kayak) 1 2 0 2.0 5.0
ANT434 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Okçuluk) 1 2 0 2.0 4.8
ANTU04 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 5.0
ANTU06 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Taekwando) 1 2 0 2.0 5.0