Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi - Spor Yöneticiliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13/10/1997 tarih ve 20293 sayılı yazısı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Spor Yöneticiliği Bölümü” kurulmuştur. 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’ ne dönüştürülmüştür. Spor Yöneticiliği Bölümüne (I. ve II. Öğretim) 2009-2010 Eğitim- Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve, fitness merkezlerinde çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Tel: TEL : 0 362 457 76 00 Faks: FAKS: 0 362 457 69 24

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır

Program Çıktıları

 1. Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
 2. Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
 3. Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 4. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
 5. Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 7. Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 8. Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 9. Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
 10. Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 11. Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 12. Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 13. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 14. Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
 15. Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 16. Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 17. Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
 18. Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 19. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
 • Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
 • Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
 • Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 • İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 • Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 • Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
 • Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendireb
 • Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 • Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
 • Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 • İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0 3.0
SYB101Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş 927001 2 0 0 6.0 2.0
SYB103Yönetim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB105Genel Cimnastik 927001 2 0 0 6.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YBS-IBireysel Sporlar - 1 927003 2 0 0 6.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 31.0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SYB102.Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 2 0 0 0.0 2.0
SYB104Spor Tarihi 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB106Atletizm Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0 2.0
SYB108İktisada Giriş 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YBS-IIBireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- II 927003 2 0 0 6.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 0 0 25.0 14.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
SYB201Spor Fizyolojisi 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB203Genel İşletme Bilgisi 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB205Türkiye'nin Yönetim Yapısı 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB207Spor ve Medya İlişkileri 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB209Spor Yönetimi 927001 2 0 0 6.0 2.0
YTS-ITakım Sporları Öğretim yöntemleri - I 927003 2 0 0 6.0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
SYB202Hukuka Giriş. 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB204Antrenman Bilgisi 927001 2 0 0 6.0 2.0
SYB206Bütçe ve Muhasebe 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB208Spor Ekonomisi 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB210Bilimsel Araştırma Teknikleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
YTS-IITakım Sporları Öğretim yöntemleri - II 927003 2 0 0 6.0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0 14.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SYB301Spor Hukuku 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB305Spor Sosyolojisi 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB307Spor Psikolojisi 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB309Sporda Sponsorluk 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB311Yüzme Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
YBS-IIIBireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- III 927003 2 0 0 3.0 2.0
YSD-5Seçmeli I 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0 14.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SYB302Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB304Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor 927001 2 0 0 3.0 2.0
SYB306Spor Yönetiminde Liderlik 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB308Psikomotor Gelişim 927001 2 0 0 3.0 2.0
SYB310Tören ve Kutlamalar 927001 2 0 0 4.0 2.0
SYB330Spor ve Turizm 927001 2 0 0 4.0 2.0
YSD-6-1Seçmeli II 927003 2 0 0 4.0 2.0
YSD-6-2Seçmeli III 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 16 0 0 30.0 16.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SYB401Rekreasyon 927001 2 0 0 3.0 2.0
SYB403Mahalli İdareler 927001 2 0 0 3.0 2.0
SYB405Mesleki Yabancı Dil-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
SYB407Spor İşletmeciliği 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB409.Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje-I 927001 2 0 0 0.0 2.0
SYB411Spor Saha ve Malzeme Bilgisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
YSD-7-1Seçmeli IV 927003 2 0 0 3.0 2.0
YSD-7-2Seçmeli V 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 16 0 0 24.0 16.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SYB404.Spor Yönetimi Uygulaması 927001 2 6 0 0.0 4.0
SYB406Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje -II 927001 2 0 0 6.0 2.0
SYB408Mesleki Yabancı Dil-II 927001 2 0 0 5.0 2.0
SYB410Spor Pazarlaması 927001 2 0 0 5.0 2.0
YSD-8Seçmeli VI (Uzm.Spor.Dalı) 927003 2 2 0 7.0 3.0
Toplam 10 8 0 23.0 13.0
YBS-I / Bireysel Sporlar - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB109 Yüzme 927001 2 0 0 6.0
SYB111 Badminton 927001 2 0 0 6.0
SYB113 Judo 927001 2 0 0 6.0
SYB115 Step -Aerobik 927001 2 0 0 6.0
SYB117 Kayak 927001 2 0 0 6.0
SYB119 Gösteri Cimnastiği 927001 2 0 0 6.0
SYB121 Masa Tenisi 927001 2 0 0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YBS-II / Bireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB110 Dağcılık Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
SYB112 Orientring Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
SYB114 Güreş Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
SYB116 Tenis Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
SYB118 Artistik Cimnastik Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 5.8
SYB120 Okçuluk Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 5.9
SYB122 Halter Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
SYB124 Karete Öğretim yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
YTS-I / Takım Sporları Öğretim yöntemleri - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB211 Basketbol Öğretim yöntemleri - I 927001 2 0 0 6.0
SYB213 Futbol Öğretim yöntemleri - I 927001 2 0 0 6.0
SYB215 Hentbol Öğretim yöntemleri - I 927001 2 0 0 6.0
SYB217 Voleybol Öğretim yöntemleri - I 927001 2 0 0 6.0
YTS-II / Takım Sporları Öğretim yöntemleri - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB212 Basketbol Öğretim yöntemleri - II 927001 2 0 0 6.0
SYB212. Takım Sporları Seçmeli II (Basketbol) 927001 1 2 0 0.0
SYB214 Futbol Öğretim yöntemleri - II 927001 2 0 0 6.0
SYB214. Takım Sporları Seçmeli II (Futbol) 927001 1 2 0 0.0
SYB216 Hentbol Öğretim yöntemleri - II 927001 2 0 0 6.0
SYB218 Voleybol Öğretim yöntemleri - II 927001 2 0 0 6.0
YBS-III / Bireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB313 Badminton Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB315 Judo Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB317 Step -Aerobik Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB319 Kayak Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB321 Artistik Cimnastik Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB323 Masa Tenisi Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB325 Dağcılık Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB327 Orientring Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB329 Halter Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB331 Güreş Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB333 Tenis Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB335 Okçuluk Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
SYB337 Karete Öğretim yöntemleri- III 927001 2 0 0 3.0
YSD-5 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB339 Seçmeli I (Fiziksel Uygunluk) 927001 2 0 0 3.0
SYB341 Seçmeli I (Olimpik Hareketler) 927001 2 0 0 3.0
SYB343 Seçmeli I (Spor Organizasyon Teknikleri) 927001 2 0 0 3.0
SYB345 Seçmeli I (Spor ve Çevre) 927001 2 0 0 2.9
SYB347 Seçmeli I (Spor Masajı) 927001 2 0 0 3.0
SYB349 Seçmeli I (İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji) 927001 2 0 0 3.0
YSD-6-1 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB312 Seçmeli II (Yönetim Psikolojisi) 927001 2 0 0 4.0
SYB314 Seçmeli-II (Örgütsel Değişme) 927001 2 0 0 4.0
SYB316 Seçmeli II (Sporcu Beslenmesi) 927001 2 0 0 4.0
SYB318 Seçmeli II (Spor Kazalarından Korunma V 927001 2 0 0 4.0
SYB320 Seçmeli II (Spor Felsefesi) 927001 2 0 0 4.0
YSD-6-2 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB322 Seçmeli III (İdare Hukuku) 927001 2 0 0 4.0
SYB324 Seçmeli III (Sosyal Psikoloji) 927001 2 0 0 4.0
SYB326 Seçmeli III (Kamu Yönetiminde Yeni Yakla 927001 2 0 0 4.0
SYB328 Seçmeli III (Sporda Fair-Play Eğitimi) 927001 2 0 0 4.0
YSD-7-1 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB413 Seçmeli IV (İş ve Sosyalgüvenlik Hukuku) 927001 2 0 0 3.0
SYB415 Seçmeli IV (Siyaset Bilimi) 927001 2 0 0 3.0
SYB417 Seçmeli IV (Toplam Kalite Yönetimi) 927001 2 0 0 3.0
SYB419 Seçmeli IV (Spor Politikaları) 927001 2 0 0 3.0
YSD-7-2 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB421 Seçmeli-V (İnsan Hakları ve Demokrasi) 927001 2 0 0 4.0
SYB423 Seçmeli-V (Türkiye Ekonomisi) 927001 2 0 0 4.0
SYB425 Seçmeli V (Spor Yönetiminde Örnek Olay O 927001 2 0 0 4.0
SYB427 Seçmeli-V (Spor Yönetiminde Güncel Konular) 927001 2 0 0 4.0
YSD-8 / Seçmeli VI (Uzm.Spor.Dalı)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SYB412 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Halter) 927001 2 3 0 7.0
SYB414 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Futbol) 927001 2 2 0 7.0
SYB416 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Voleybol) 927001 2 2 0 7.0
SYB418 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Hentbol) 927001 2 2 0 7.0
SYB420 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Basketbol) 927001 2 2 0 7.0
SYB422 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Yüzme) 927001 2 2 0 7.0
SYB424 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Badminton) 927001 2 2 0 7.0
SYB426 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Tenis) 927001 2 2 0 7.0
SYB428 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Step-Aerobik) 927001 2 2 0 7.0
SYB430 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Güreş) 927001 2 2 0 7.0
SYB432 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Atletizm) 927001 2 2 0 7.0
SYB434 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Artistik Cimn 927001 2 2 0 7.0
SYB436 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Masa Tenisi) 927001 2 2 0 7.0
SYB438 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Spor Masajı) 927001 2 2 0 7.0
SYB440 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Judo) 927001 2 2 0 7.0