Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHU103Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU107Genel İktisat I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU109Uçuş Teorisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
SHU111Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 0 0 21.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHU106Havacılık Meteorolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU108Havaalanı ve Havaalanı Donanımları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU110Temel Bilgi Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SHU112Genel İktisat II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBMAT108Matematik II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 21.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU201Seyrüsefer ve Yardımcıları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU203Temel Harekat Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SHU207Havaalanı Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SHU209Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SHU211Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU213Havacılık İngilizcesi I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHUSEÇ-IIISeçmeli -I SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 18 4 0 20.0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU202Yer Hizmetleri ve Ramp Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU204Harekat Performans Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU206Yolcu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU208Bilet ve Kargo Satış Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU210Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 5.0
SHUSEÇ-IVSeçmeli -II SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU303Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU305Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU307İşletmelerde Finansal Yönetim Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SHU309İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU311Havacılık İngilizcesi II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHUSEÇ-VSeçmeli -III SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 22.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU302Havayolu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU304Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU306Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU308Havayolu Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU310Uluslararası Havacılık Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SHU312Staj-II Zorunlu 0 0 0 0.0 5.0
SHUSEÇ-VISeçmeli -IV SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 25.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU403Mali Raporlar Analizi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SHU405Havacılık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU407Filo Planlaması ve Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU409Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SHU411Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHUSEÇ-VIISeçmeli -V SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 16 0 0 16.0 24.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU402Havacılık Bakım Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU404Havacılık Kuralları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU406Havacılık Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU408Taşımacılık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SHU410Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uyg. Zorunlu 0 6 0 3.0 5.0
SHUSEÇ-VIIISeçmeli -VI SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 6 0 18.0 26.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SHUSEÇ-III / Seçmeli -I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU221 İşletmeye Giriş 3 0 0 3.0 4.0
SHU223 Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü 3 0 0 3.0 4.0
SHU225 Tehlikeli Maddeler 3 0 0 3.0 4.0
SHUSEÇ-IV / Seçmeli -II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU222 Araştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 4.0
SHU224 Sayısal Yöntemler 3 0 0 3.0 4.0
SHU226 Muhasebe Denetim 3 0 0 3.0 4.0
SHUSEÇ-V / Seçmeli -III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU321 Hizmet Sektörü İşletmeciliği 3 0 0 3.0 4.0
SHU323 İşletme Matematiği 3 0 0 3.0 4.0
SHU325 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 4.0
SHUSEÇ-VI / Seçmeli -IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU322 İşletme İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
SHU324 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3.0 5.0
SHU326 Sosyoloji 3 0 0 3.0 5.0
SHUSEÇ-VII / Seçmeli -V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU421 Sermaye Piyasaları ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
SHU423 Uçak Tasarımı 2 2 0 3.0 6.0
SHU425 Havayolu Ağları 3 0 0 3.0 0.0
SHU427 Havayolu Sistemleri, Planlaması ve Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VIII / Seçmeli -VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU422 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3.0 4.0
SHU424 Temel İlkyardım 3 0 0 3.0 0.0
SHU426 İş Hukuku 3 0 0 3.0 4.0
SHU428 Girişimcilik 4 0 0 4.0 0.0