Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İletişim Fakültesi - Gazetecilik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü medya alanına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gazetecilik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS’den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gazetecilik lisans programının amacı; basın sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Gazetecilik mesleğinde entelektüel bir arka plana ihtiyaç vardır ve bu bağlamda sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılmaktadır. Kitle iletişim kuramları, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri ve etik değerler temel dersler olarak yer almaktadır. Kuramsal derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik haber yazım, sayfa düzeni, araştırmacı gazetecilik gibi dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci olarak görev yapmakta, çalıştıkları yayın organlarında kısa sürede üst yönetim kadrolarına yükselebilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 156 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba e-posta: onur.bekiroglu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Gazetecilik Bölümünde 3 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Uygulamalı atölyelerin oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir.

Program Çıktıları

 1. Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
 2. İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
 3. Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
 4. Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
 5. Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
 6. Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
 7. Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
 8. Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
 9. Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
 10. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
 • İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
 • Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZT101İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT103Temel Gazetecilik 927001 3 0 0 5.0 3.0
GZT105Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 5.0 2.0
GZT107Siyaset Bilimi 927001 3 0 0 4.0 3.0
GZT109Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZT121Yazım ve Sunum Teknikleri 927001 2 1 0 4.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 1 0 30.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZT102Temel Fotoğrafçılık 927001 2 1 0 5.0 3.0
GZT104Medya Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
GZT106Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 5.0 2.0
GZT108İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 5.0 2.0
GZT110Siyasi Tarih 927001 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 1 0 30.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT201Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927001 2 1 0 5.0 3.0
GZT203Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 927001 2 2 0 4.0 3.0
GZT205Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZT207Türkiye Siyasi Tarihi 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT209Basın Fotoğrafçılığı 927001 2 1 0 4.0 3.0
GZT211Kitle İletişim Kuramları 927001 3 0 0 4.0 3.0
GZT213Osmanlıca - I 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZTS-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 4 0 26.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT202İletişim Sosyolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
GZT204Gazete Yazı Türleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
GZT206Sayfa Tasarımı 927001 2 1 0 5.0 3.0
GZT208Türkiye Basın Tarihi 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT210Metin Yazarlığı 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT212Osmanlıca - II 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZTS-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 1 0 26.0 15.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT301Mesleki Yabancı Dil - I 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT303Web Tasarımı 927001 2 1 0 5.0 3.0
GZT305Yeni Medya, Yeni Kimlikler 927001 3 0 0 4.0 3.0
GZT307Siyasal İletişim 927001 3 0 0 4.0 3.0
GZT309Uygulamalı Gazetecilik 927001 2 1 0 5.0 3.0
GZTS-5Seçmeli Dersler-V 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 12 2 0 22.0 14.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT302Mesleki Yabancı Dil - II 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT304Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
GZT306Söylem Analizi 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZT308İnternet Gazeteciliği 927001 1 2 0 3.0 2.0
GZT310Radyo-Tv Haberciliği 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZT312Kamuoyu ve Medya 927001 2 0 0 2.0 2.0
GZTS-6Seçmeli Dersler-VI 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 9 2 0 22.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT401Mesleki Yabancı Dil - III 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT403İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZT405Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 927001 2 1 0 3.0 3.0
GZT407Haber Analizi 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT409Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZTS-7Seçmeli Dersler-VII 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 1 0 18.0 11.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GZT402Mesleki Yabancı Dil - IV 927001 2 0 0 4.0 2.0
GZT404Medya Etiği 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZT406Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 5.0 1.0
GZT408Göstergebilim 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZT410Basının Güncel Sorunları 927001 2 0 0 3.0 2.0
GZTS-8Seçmeli Dersler-VIII 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 2 0 18.0 9.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
GZTS-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT221 Yerel Basın 927001 2 0 0 4.0
GZT223 Mitoloji 927001 2 0 0 4.0
GZT225 Yönetim Sanatı ve Liderlik 927001 2 0 0 4.0
GZT227 Kişilerarası İletişim 927001 2 0 0 4.0
GZTS-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT222 Baskı Teknolojisi 927001 2 0 0 4.0
GZT224 Dijital Fotoğrafçılık 927001 1 2 0 4.0
GZT226 Fonetik ve Diksiyon 927001 1 2 0 4.0
GZT228 Ajans Haberciliği 927001 2 0 0 4.0
GZTS-5 / Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT321 Dergi Tasarımı ve Yayıncılığı 927001 1 2 0 4.0
GZT323 Spor ve Magazin Haberciliği 927001 2 0 0 4.0
GZT325 Reklam Fotoğrafçılığı 927001 1 2 0 4.0
GZT327 Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri 927001 1 2 0 4.0
GZT329 Anlatı Türleri ve İncelemeleri 927001 2 0 0 4.0
GZTS-6 / Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT322 Savaş Muhabirliği 927001 2 0 0 4.0
GZT324 Uluslararası Basın Yayın Sistemleri 927001 2 0 0 4.0
GZT326 Web Tasarım Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0
GZT328 Köşe Yazarlığı ve Ombudsmanlık 927001 2 0 0 4.0
GZTS-7 / Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT421 AB Medya Politikaları 927001 2 0 0 4.0
GZT423 Toplumsal Sorumluluk Projesi 927001 1 2 0 4.0
GZT425 Azınlık Medyası 927001 2 0 0 4.0
GZT427 Medya ve Sansür 927001 2 0 0 4.0
GZT429 Medyada Gerçekliğin Temsili 927001 2 0 0 4.0
GZT431 Medya İşletmeciliği 927001 2 0 0 4.0
GZT433 Gazetecilikte Girişimcilik I 927001 2 0 0 4.0
GZT435 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 4.0
GZTS-8 / Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GZT422 Klavye Teknikleri 927001 1 2 0 4.0
GZT424 Yurttaş Gazeteciliği 927001 2 0 0 4.0
GZT426 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi 927001 2 0 0 4.0
GZT428 Medyada Toplumsal Cinsiyet 927001 2 0 0 4.0
GZT430 Popüler Kültür ve Medya 927001 2 0 0 4.0
GZT432 Medya ve Çocuk 927001 2 0 0 4.0
GZT434 Kültürlerarası İletişim 927001 2 0 0 4.0
GZT436 Gazetecilikte Girişimcilik II 927001 2 0 0 4.0
GZT438 İşaret Dili 927001 2 0 0 4.0