Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Turizm Fakültesi - Turizm Rehberliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

2012 Yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği bölümüne 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini DİL-1 puanıyla almıştır. İlk etapta Turizm Rehberliği Bölümü’ne 62 öğrenci alınmıştır. Fakülte binası Bafra ilçesinde yapılmış ve 2014 yılı içinde yeni binada faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

*Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması,
*Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir. Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiyeyi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Turizm rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavını başardıkları takdirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Çetinkaya Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, Ada Sk. No:18, 55430 Bafra/Samsun, Türkiye.
Tel: +90 362 552 00 25
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN
Tel:(362) 312-1919 / 7434
e-posta: seden.dogan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Ondokuzmayıs Üniversitesi Bafra Turizm Fakültesi binasında hizmet vermektedir. Bölümde , 2 Doçent Doktor, 4 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 8 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 4 derslik, 1 amfi, 1 kütüphane, 1 uygulama otel odası, 1 yemekhane ve 1 kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
 2. Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
 3. Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
 4. Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
 5. Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
 6. Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
 7. Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
 8. Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
 9. Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
 10. Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
 11. Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
 • Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
 • Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
 • Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
 • Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TRH101Turizme Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TRH103İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH107Hukuk Başlangıcı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH109Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH111Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH115Temel İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH155Samsun Zorunlu 1 0 0 0.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 0 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TRH102Turizm Rehberliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TRH106Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TRH108Genel Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH110Genel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
TRH112Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TRH114Temel İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
YDI102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 1 0 20.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD-201Mesleki Yabancı Dil I SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH201Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH203Dünya Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH205Turizmde Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH207Türk ve Anadolu Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH209Turizm Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH211Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH215Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 20 1 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD-202Mesleki Yabancı Dil II SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH202Arkeoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH206Anadolu Uygarlıkları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH208Yunan ve Roma Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH210Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH212Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH214İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRH216Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH288Mesleki Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 16.0
Toplam 18 1 0 19.0 46.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD-301Mesleki Yabancı Dil III SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH301Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH303Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH305Dinler Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRSEÇ-301Seçmeli Ders I SDG 2 0 0 2.0 8.0
YD-SEÇ301Seçmeli Yabancı Dil I SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 15 1 0 16.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD.302Mesleki Yabancı Dil IV SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH302Tur Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
TRH304Dünyada ve Türkiye'de Müzeler Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TRH306Turizm Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TRSEÇ-302Seçmeli Ders II SDG 2 0 0 2.0 6.0
YD-SEÇ302Seçmeli Yabancı Dil II SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 14 2 0 16.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD401.Mesleki Yabancı Dil V SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH401Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRH403Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH405Anadolu Halk Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRSEÇ-401Seçmeli Ders III SDG 2 0 0 2.0 8.0
YD-SEÇ401Seçmeli Yabancı Dil III SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 15 1 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD402.Mesleki Yabancı Dil VI SDG 3 1 0 4.0 5.0
TRH402Mezuniyet Projesi Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TRH404Turizmin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRH406Dünyada ve Anadolu'da Antik Kentler Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRSEÇ-402Seçmeli Ders IV SDG 2 0 0 2.0 8.0
YD-SEÇ402Seçmeli Yabancı Dil IV SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 13 3 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YDI102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
MYD-201 / Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA201 Mesleki Yabancı Dil I (ALMANCA) 3 1 0 4.0 5.0
MYF201 Mesleki Yabancı Dil I (FRANSIZCA) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ201 Mesleki Yabancı Dil I (İNGİLİZCE) 3 1 0 4.0 5.0
MYD-202 / Mesleki Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA202 Mesleki Yabancı Dil II (ALMANCA) 3 1 0 4.0 5.0
MYF202 Mesleki Yabancı Dil II (FRANSIZCA) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ202 Mesleki Yabancı Dil II (İNGİLİZCE) 3 1 0 4.0 5.0
MYD-301 / Mesleki Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA301 Mesleki Yabancı Dil III (Almanca) 3 1 0 4.0 5.0
MYF301 Mesleki Yabancı Dil III (Fransızca) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ301 Mesleki Yabancı Dil III (İngilizce) 3 1 0 4.0 5.0
TRSEÇ-301 / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRH307 Turizmde Örgütsel Davranış 2 0 0 2.0 4.0
TRH309 Destinasyon Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TRH311 Önbüro Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TRH313 Türk Mimarisi ve Sanatı 2 0 0 2.0 4.0
TRH317 Dünya Mutfak Kültürü 2 0 0 2.0 4.0
TRH319 Türkiye Coğrafyası 2 0 0 2.0 4.0
TRH321 Marka Şehirler 2 0 0 2.0 4.0
YD-SEÇ301 / Seçmeli Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAL301 Seçmeli Yabancı Dil I (Almanca) 3 0 0 3.0 5.0
SAR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Arapça) 3 0 0 3.0 5.0
SFR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Fransızca) 3 0 0 3.0 5.0
SİN301 Seçmeli Yabancı Dil I (İngilizce) 3 0 0 3.0 5.0
SRS301 Seçmeli Yabancı Dil I (Rusça) 3 0 0 3.0 5.0
MYD.302 / Mesleki Yabancı Dil IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA302 Mesleki Yabancı Dil IV (Almanca) 3 1 0 4.0 5.0
MYF302 Mesleki Yabancı Dil IV (Fransızca) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ302 Mesleki Yabancı Dil IV (İngilizce) 3 1 0 4.0 5.0
TRSEÇ-302 / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRH308 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
TRH310 Protokol Bilgisi ve Görgü Kuralları 2 0 0 2.0 3.0
TRH312 Anadolu El Sanatları 2 0 0 2.0 3.0
TRH314 Turizmde Tüketici Davranışları 2 0 0 2.0 3.0
TRH316 Özel İlgi Turizmi 2 0 0 2.0 3.0
TRH318 Türk Mutfak Kültürü 2 0 0 2.0 3.0
YD-SEÇ302 / Seçmeli Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAL302 Seçmeli Yabancı Dil II (Almanca) 3 0 0 3.0 4.0
SAR302 Seçmeli Yabancı Dil II (Arapça) 3 0 0 3.0 4.0
SFR302 Seçmeli Yabancı Dil II (Fransızca) 3 0 0 3.0 4.0
SİN302 Seçmeli Yabancı Dil II (İngilizce) 3 0 0 3.0 4.0
SRS302 Seçmeli Yabancı Dil II (Rusça) 3 0 0 3.0 4.0
MYD401. / Mesleki Yabancı Dil V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA401 Mesleki Yabancı Dil V (Almanca) 3 1 0 4.0 5.0
MYF401 Mesleki Yabancı Dil V (Fransızca) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ401 Mesleki Yabancı Dil V (İngilizce) 3 1 0 4.0 5.0
TRSEÇ-401 / Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRH407 Seyahat İşletmelerinde Biletleme ve Rezervasyon 1 2 0 2.0 4.0
TRH409 İkonografi 2 0 0 2.0 4.0
TRH411 Sürdürülebilir Turizm 2 0 0 2.0 4.0
TRH413 Gastronomi Turizmi 2 0 0 2.0 4.0
TRH415 Kongre, Toplantı ve Fuar Organizasyonu 2 0 0 2.0 4.0
TRH421 Turizm Rehberliği Seminerleri I 2 0 0 2.0 4.0
YD-SEÇ401 / Seçmeli Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAL401 Seçmeli Yabancı Dil III (Almanca) 3 0 0 3.0 5.0
SAR401 Seçmeli Yabancı Dil III (Arapça) 3 0 0 3.0 5.0
SFR401 Seçmeli Yabancı Dil III (Fransızca) 3 0 0 3.0 5.0
SİN401 Seçmeli Yabancı Dil III (İngilizce) 3 0 0 3.0 5.0
SRS401 Seçmeli Yabancı Dil III (Rusça) 3 0 0 3.0 5.0
MYD402. / Mesleki Yabancı Dil VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MYA402 Mesleki Yabancı Dil VI (Almanca) 3 1 0 4.0 5.0
MYF402 Mesleki Yabancı Dil VI (Fransızca) 3 1 0 4.0 5.0
MYİ402 Mesleki Yabancı Dil VI (İngilizce) 3 1 0 4.0 5.0
TRSEÇ-402 / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRH408 Türkiye Flora ve Faunası 2 0 0 2.0 4.0
TRH412 Turizm Politikası ve Planlaması 2 0 0 2.0 4.0
TRH414 Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 4.0
TRH416 Harita Okuma Bilgisi 2 0 0 2.0 4.0
TRH418 Kültürel Miras Turizmi 2 0 0 2.0 4.0
TRH420 Samsun Halk Kültürü ve Gelenekleri 2 0 0 2.0 4.0
TRH422 Turizm Rehberliği Seminerleri II 2 0 0 2.0 4.0
YD-SEÇ402 / Seçmeli Yabancı Dil IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAL402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Almanca) 3 0 0 3.0 5.0
SAR402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Arapça) 3 0 0 3.0 5.0
SFR402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Fransızca) 3 0 0 3.0 5.0
SİN402 Seçmeli Yabancı Dil IV (İngilizce) 3 0 0 3.0 5.0
SRS402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Rusça) 3 0 0 3.0 5.0