Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Turizm Fakültesi - Turizm Rehberliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

2012 Yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği bölümüne 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini DİL-1 puanıyla almıştır. İlk etapta Turizm Rehberliği Bölümü’ne 62 öğrenci alınmıştır. Fakülte binası Bafra ilçesinde yapılmış ve 2014 yılı içinde yeni binada faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

*Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması,
*Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir. Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiyeyi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Turizm rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavını başardıkları takdirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Çetinkaya Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, Ada Sk. No:18, 55430 Bafra/Samsun, Türkiye.
Tel: +90 362 552 00 25
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş
Tel:(362) 312-1919 / 7434
e-posta: yasin.keles@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Ondokuzmayıs Üniversitesi Bafra Turizm Fakültesi binasında hizmet vermektedir. Bölümde , 2 Doçent Doktor, 4 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 8 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 4 derslik, 1 amfi, 1 kütüphane, 1 uygulama otel odası, 1 yemekhane ve 1 kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
 2. Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
 3. Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
 4. Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
 5. Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
 6. Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
 7. Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
 8. Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
 9. Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
 10. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
 • Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
 • Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
 • Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
TRH101Turizme Giriş 927001 4 0 0 5.0
TRH103İşletme Bilimine Giriş 927001 4 0 0 5.0
TRH105Davranış Bilimleri 927001 3 0 0 4.0
TRH107Hukuk Başlangıcı 927001 3 0 0 3.0
TRH109Genel Ekonomi 927001 3 0 0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 5.0
Toplam 23 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
TRH102Turizm Rehberliğine Giriş 927001 4 0 0 5.0
TRH104Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 5.0
TRH106Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler 927001 4 0 0 5.0
TRH108Genel Muhasebe 927001 3 0 0 3.0
TRH110Genel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 3 0 0 3.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 23 0 0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD-201Mesleki Yabancı Dil I 927003 3 0 0 5.0
TRH201Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 927001 3 0 0 4.0
TRH203Dünya Uygarlık Tarihi 927001 3 0 0 3.0
TRH205Turizmde Yönetim ve Organizasyon 927001 4 0 0 4.0
TRH207Türk ve Anadolu Mitolojisi 927001 3 0 0 3.0
TRH209Turizm Pazarlaması 927001 3 0 0 3.0
TRH211Turizm Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0
TRH213Dünya Çoğrafyası ve Turizm Destinasyonları 927001 3 0 0 4.0
Toplam 25 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD-202Mesleki Yabancı Dil II 927003 3 0 0 0.0
TRH202Arkeoloji 927001 3 0 0 3.0
TRH204Turizm Coğrafyası 927001 4 0 0 4.0
TRH206Anadolu Uygarlıkları 927001 3 0 0 4.0
TRH208Yunan ve Roma Mitolojisi 927001 3 0 0 3.0
TRH210Türk Tarihi ve Kültürü 927001 3 0 0 4.0
TRH212Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 4.0
TRH214İstatistik 927001 3 0 0 3.0
Toplam 25 0 0 25.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD-301Mesleki Yabancı Dil III 927003 3 0 0 5.0
TRH301Turizm Mevzuatı 927001 3 0 0 4.0
TRH303Sanat Tarihi 927001 3 0 0 4.0
TRH305Dinler Tarihi 927001 3 0 0 4.0
TRSEÇ-301Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 8.0
YD-SEÇ301Seçmeli Yabancı Dil I 927003 3 0 0 5.0
Toplam 18 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD302Mesleki Yabancı Dil IV 927003 3 0 0 0.0
TRH302Tur Yönetimi 927001 3 0 0 4.0
TRH304Müze Rehberliği 927001 3 0 0 4.0
TRH306Turizm Sosyolojisi 927001 3 0 0 4.0
TRH320Mesleki Staj 927001 0 0 0 4.0
TRSEÇ-302Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 0.0
YD-SEÇ302Seçmeli Yabancı Dil II 927003 3 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 16.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD401Mesleki Yabancı Dil V 927003 3 0 0 5.0
TRH401Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 4.0
TRH403Sosyal Sorumluluk ve Meslek Eğitimi 927001 3 0 0 4.0
TRH405Anadolu Halk Kültürü 927001 3 0 0 4.0
TRSEÇ-401Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 8.0
YD-SEÇ401Seçmeli Yabancı Dil III 927003 3 0 0 5.0
Toplam 18 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYD402Mesleki Yabancı Dil VI 927003 3 0 0 0.0
TRH402Mezuniyet Projesi 927001 3 0 0 4.0
TRH404Turizmin Güncel Sorunları 927001 3 0 0 4.0
TRH406Dünyada ve Anadolu'da Antik Kentler 927001 3 0 0 4.0
TRSEÇ-402Seçmeli Ders IV 927003 3 0 0 0.0
YD-SEÇ402Seçmeli Yabancı Dil IV 927003 3 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 12.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 5.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 5.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 5.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MYD-201 / Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA201 Mesleki Yabancı Dil I (ALMANCA) 927001 3 0 0 5.0
MYF201 Mesleki Yabancı Dil I (FRANSIZCA) 927001 3 0 0 5.0
MYİ201 Mesleki Yabancı Dil I (İNGİLİZCE) 927001 3 0 0 5.0
MYD-202 / Mesleki Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA202 Mesleki Yabancı Dil II (ALMANCA) 927001 3 0 0 5.0
MYF202 Mesleki Yabancı Dil II (FRANSIZCA) 927001 3 0 0 2.0
MYİ202 Mesleki Yabancı Dil II (İNGİLİZCE) 927001 3 0 0 2.0
MYD-301 / Mesleki Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA301 Mesleki Yabancı Dil III (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
MYF301 Mesleki Yabancı Dil III (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
MYİ301 Mesleki Yabancı Dil III (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
TRSEÇ-301 / Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRH307 Turizmde Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 4.0
TRH309 Destinasyon Yönetimi 927001 3 0 0 4.0
TRH311 Önbüro Yönetimi 927001 3 0 0 4.0
TRH313 Türk Mimarisi ve Sanatı 927001 3 0 0 4.0
TRH315 Yiyecek-İçecek Kültürü 927001 3 0 0 4.0
YD-SEÇ301 / Seçmeli Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAL301 Seçmeli Yabancı Dil I (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
SAR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Arapça) 927001 3 0 0 5.0
SFR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
SİN301 Seçmeli Yabancı Dil I (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
SRS301 Seçmeli Yabancı Dil I (Rusça) 927001 3 0 0 5.0
MYD302 / Mesleki Yabancı Dil IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA302 Mesleki Yabancı Dil IV (Almanca) 927001 3 0 0 4.0
MYF302 Mesleki Yabancı Dil IV (Fransızca) 927001 3 0 0 4.0
MYİ302 Mesleki Yabancı Dil IV (İngilizce) 927001 3 0 0 4.0
TRSEÇ-302 / Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRH308 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 927001 3 0 0 3.0
TRH310 Protokol Bilgisi ve Görgü Kuralları 927001 3 0 0 3.0
TRH312 Anadolu El Sanatları 927001 3 0 0 3.0
TRH314 Turizmde Tüketici Davranışları 927001 3 0 0 3.0
TRH316 Özel İlgi Turizmi 927001 3 0 0 3.0
YD-SEÇ302 / Seçmeli Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAL302 Seçmeli Yabancı Dil II (Almanca) 927001 3 0 0 4.0
SAR302 Seçmeli Yabancı Dil II (Arapça) 927001 3 0 0 4.0
SFR302 Seçmeli Yabancı Dil II (Fransızca) 927001 3 0 0 4.0
SİN302 Seçmeli Yabancı Dil II (İngilizce) 927001 3 0 0 4.0
SRS302 Seçmeli Yabancı Dil II (Rusça) 927001 3 0 0 4.0
MYD401 / Mesleki Yabancı Dil V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA401 Mesleki Yabancı Dil V (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
MYF401 Mesleki Yabancı Dil V (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
MYİ401 Mesleki Yabancı Dil V (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
TRSEÇ-401 / Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRH407 Seyahat İşletmelerinde Biletleme ve Rezervasyon 927001 3 0 0 4.0
TRH409 İkonografi 927001 3 0 0 4.0
TRH411 Sürdürülebilir Turizm 927001 3 0 0 4.0
TRH413 Gastronomi 927001 3 0 0 4.0
YD-SEÇ401 / Seçmeli Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAL401 Seçmeli Yabancı Dil III (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
SAR401 Seçmeli Yabancı Dil III (Arapça) 927001 3 0 0 5.0
SFR401 Seçmeli Yabancı Dil III (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
SİN401 Seçmeli Yabancı Dil III (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
SRS401 Seçmeli Yabancı Dil III (Rusça) 927001 3 0 0 5.0
MYD402 / Mesleki Yabancı Dil VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MYA402 Mesleki Yabancı Dil VI (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
MYF402 Mesleki Yabancı Dil VI (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
MYİ402 Mesleki Yabancı Dil VI (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
TRSEÇ-402 / Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TRH408 Türkiye Flora ve Faunası 927001 3 0 0 4.0
TRH410 Uluslararası Turizm 927001 3 0 0 4.0
TRH412 Turizm Politikası ve Planlaması 927001 3 0 0 4.0
TRH414 Bilim Tarihi 927001 3 0 0 4.0
YD-SEÇ402 / Seçmeli Yabancı Dil IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAL402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Almanca) 927001 3 0 0 5.0
SAR402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Arapça) 927001 3 0 0 5.0
SFR402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Fransızca) 927001 3 0 0 5.0
SİN402 Seçmeli Yabancı Dil IV (İngilizce) 927001 3 0 0 5.0
SRS402 Seçmeli Yabancı Dil IV (Rusça) 927001 3 0 0 5.0