Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Fakültemiz Bakanlar Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 2012/2972 sayılı kararının, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmasıyla kurulmuştur.
 
Fakültemiz 2013-2014 eğitim öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilk öğrenci kabulünü gerçekleştirmiş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında Resim Bölümü, 2015-2016 öğretim yılında ise Seramik-Cam Bölümü ilk öğrencileri kabulünü gerçekleştirmiştir. Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrenci almak için öğretim üyesi sayısını tamamlamıştır ama altyapı çalışmalarını sürdürmektedir. Heykel Bölümü ve Animasyon Anasanat Dalı’na öğrenci alımları ise gerekli öğretim üye sayı ve koşulları tamamlandığında gerçekleştirilecektir.

Fakültemiz 3 Profesör, 2 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu’nda (ÖSYM) belirtildiği üzere Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi’ ne göre yükseköğretim programına yerleştirme işlemi yapılmakta ve adaylar kabul edilmektedir. Her yıl özel yetenek sınavı öncesi hazırlanan ve üniversitemizin web sayfasında yayınlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda kabul ve kayıt koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizin Grafik Anasanat Dalı, Animasyon Anasanat Dalı, Resim Bölümü ve Seramik-Cam Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınav sonuçları belli olduktan sonra o yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Kılavuzu’nda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversitemiz tarafından duyurulur. Özel Yetenek Sınavları, fakültemizde yer alan bölüm ve anasanat dalı programlarının adaylardan beklediği özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00’lük not sistemi üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Görsel İletişim Tasarımı programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar, “Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Tasarım” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kendi alanlarında (alan içi) kabul koşullarına uygunluğu durumunda başvuruda bulunabilir, diğer ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda ise öğrenim görebilirler. Ayrıca, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunlarımız, basım ve yayın sanayiinin tasarım, baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda, ambalaj sanayiinin tasarım süreçlerinde, web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında, reklam sektöründe, televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilecekleri gibi bireysel girişimlerde de bulunabilirler.

Bu kapsamda: Sanat / tasarım yönetmeni, illüstratör, web tasarımcısı, reklamcılık ve tanıtım uzmanı, yayın grafiği tasarımcısı (kitap, gazete, katalog vb.), etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı, ambalaj tasarımcısı, tipografi tasarımcısı, işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı, marka ve kurumsal kimlik tasarımcısı, sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı, pazarlama ve iletişim uzmanı olabilirler. 

Ayrıca, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ara sınav, final sınavı, quiz ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Derslerde uygulamalı ve kuramsal sınavlar gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Ali TOMAK
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4842

Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4753

Bölüm Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde 6 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
 2. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 3. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 4. Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
 5. Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 6. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 7. Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 8. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 9. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
 10. Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
 11. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
 12. Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
 13. Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 14. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
 15. Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 16. Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
 • İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 • Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 • Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
 • Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 • Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 • Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 • Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 • Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 • Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GİT101Görsel İletişime Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF101Temel Tasarım I Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF103Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF105Çizim I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF107Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 9 0 22.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GİT102Grafik Tasarımına Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF102Temel Tasarım II Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF104Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF106Çizim II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF108Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 9 0 22.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT201Grafik Tasarım I Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT203İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT205Fotoğraf I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT207Tipografi I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GİT209Grafik Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF201Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF203Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-3Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 14 12 0 20.0 31.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT202Grafik Tasarım II Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT204İllüstrasyon II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT206Fotoğraf II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT208Tipografi II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT210Grafik Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF202Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF204İletişim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 14 12 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT301Grafik Tasarım III Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT303Sayısal Arayüz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT305Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
GSF301Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF303Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GSF3073 Boyutlu (3B) Modelleme -I Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
GSS-5Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 14 8 0 18.0 33.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT302Grafik Tasarım IV Zorunlu 4 4 0 6.0 5.0
GİT304Dijital Medya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT306Reklam Analizi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT308Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSF302Bilgi Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF304Araştırma Metodolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GSF3083 Boyutlu (3B) Modelleme -II Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
GSS-6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 14 8 0 18.0 29.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT401Grafik Tasarım V Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT403Sergi ve Çevresel Grafik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT405Sosyal Medya ve Görsel İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GİT407Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT409Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF401Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-7Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 14 8 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT402Grafik Tasarım VI Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT404Sunum Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT406Tasarım Etiği ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GİT408Sanat Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT410Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF402Görsel Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-8Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 14 8 0 18.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
GSS-3 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS201 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
GSS203 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2.0 0.0
GSS205 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 0 2.0 0.0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 2.0
GSS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS202 Kültür Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
GSS204 Türk Mitolojisi 2 0 0 2.0 2.0
GSS206 Fotoğraf 2 0 0 2.0 0.0
GSS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS301 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS303 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS305 Medya ve Sanat 2 0 0 2.0 3.0
GSS307 Sanat Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
GSS311 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2.0 0.0
GSS313 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS325 İtalyanca 2 0 0 2.0 0.0
GSS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS302 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS306 Yeni Medya 2 0 0 2.0 0.0
GSS308 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2.0 3.0
GSS310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
GSS312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2.0 0.0
GSS314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS316 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
GSS318 Bilgilendirme Grafiği 2 0 0 2.0 3.0
GSS326 İspanyolca 2 0 0 2.0 0.0
GSS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre 2 0 0 2.0 0.0
GSS403 Sanatsal Okuryazarlık 2 0 0 2.0 0.0
GSS405 Tüketim Estetiği 2 0 0 2.0 0.0
GSS407 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS409 Yaratıcılık 2 0 0 2.0 0.0
GSS411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS413 Resim Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2.0 0.0
GSS417 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS402 Görsel Algı 2 0 0 2.0 0.0
GSS404 Teknoloji Okur Yazarlıkları 2 0 0 2.0 0.0
GSS406 Anti-Estetik 2 0 0 2.0 0.0
GSS408 Renk Teorileri 2 0 0 2.0 0.0
GSS410 Endüstriyel Tasarım Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS412 Heykel Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS414 Seramik-Cam Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS416 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 2 0 3.0 0.0