Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
GSF101Temel Tasarım I 927001 3 3 0 0.0
GSF103Perspektif I 927001 2 2 0 6.0
GSF105Çizim I 927001 2 2 0 0.0
GSF107Sanat Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 15 7 0 8.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
GSF102Temel Tasarım II 927001 3 3 0 0.0
GSF104Perspektif II 927001 2 2 0 0.0
GSF106Çizim II 927001 2 2 0 0.0
GSF108Sanat Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 15 7 0 2.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF205Estetik 927001 2 0 0 3.0
GSS-3Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-3Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES201Resim Atelye I 927001 4 4 0 0.0
RES201Resim Atelye I 927001 4 4 0 0.0
RES201Resim Atelye I 927001 4 4 0 0.0
RES203Baskı Resim I 927001 2 2 0 5.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 927001 2 2 0 0.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 927001 2 2 0 0.0
RES207Temel Bilgisayar ve İletişim Tekn. Giriş 927001 2 2 0 0.0
RES209Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 927001 2 0 0 4.0
Toplam 24 20 0 12.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF206Çağdaş Sanat Estetiği 927001 2 0 0 0.0
GSS-4Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-4Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES202Resim Atelye II 927001 4 4 0 0.0
RES202Resim Atelye II 927001 4 4 0 0.0
RES202Resim Atelye II 927001 4 4 0 0.0
RES204Baskı Resim II 927001 2 2 0 0.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 927001 2 2 0 0.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 927001 2 2 0 0.0
RES208İllüstrasyon 927001 2 2 0 0.0
RES210Renk Teorileri 927001 2 0 0 0.0
Toplam 24 20 0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF303Sanat Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSF305Sanat Ontolojisi 927001 2 0 0 3.0
GSS-5Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-5Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 927001 2 2 0 0.0
RES301Resim Atelye III 927001 4 4 0 0.0
RES301Resim Atelye III 927001 4 4 0 7.0
RES303Duvar Resmi I 927001 2 2 0 5.0
RES305Deneysel Sanat 927001 2 2 0 0.0
RES305Deneysel Sanat 927001 2 2 0 0.0
RES307Batı Resim Sanatı 927001 2 0 0 3.0
Toplam 22 16 0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF304Araştırma Metodolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSF306Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 2 0 0 0.0
GSS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 927001 2 2 0 0.0
RES302Resim Atelye IV 927001 4 4 0 0.0
RES302Resim Atelye IV 927001 4 4 0 0.0
RES304Duvar Resmi II 927001 2 2 0 0.0
RES306Disiplinlerarası Sanat 927001 2 2 0 0.0
RES308Türk Resim Sanatı 927001 2 0 0 0.0
Toplam 20 14 0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES301Resim Atelye III 927001 4 4 0 0.0
RES401Resim Atelye V 927001 4 4 0 0.0
RES401Resim Atelye V 927001 4 4 0 0.0
RES403Dijital Resim I 927001 2 2 0 0.0
RES405Dekor ve Montaj Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
RES405Dekor ve Montaj Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
RES407Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 2 2 0 0.0
Toplam 20 20 0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
GSS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
RES302Resim Atelye IV 927001 4 4 0 0.0
RES402Resim Atelye VI 927001 4 4 0 0.0
RES402Resim Atelye VI 927001 4 4 0 0.0
RES404Dijital Resim II 927001 2 2 0 0.0
RES406Sergi ve Sunum Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
RES408Mezuniyet Proje Uygulama 927001 2 2 0 0.0
Toplam 18 18 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
GSS-3 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RES203 Baskı Resim I 927001 2 2 0 0.0
RES209 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 927001 2 0 0 0.0
GSS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS202 Kültür Tarihi 927001 2 0 0 0.0
GSS204 Türk Mitolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSS206 Fotoğraf 927001 2 0 0 0.0
GSS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RES303 Duvar Resmi I 927001 2 2 0 0.0
GSS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS302 Sanat Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSS304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSS306 Yeni Medya 927001 2 0 0 0.0
GSS308 Kültürel Antropoloji 927001 2 0 0 0.0
GSS310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
GSS312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927001 2 0 0 0.0
GSS314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927001 2 0 0 0.0
GSS316 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 0.0
GSS320 Staj 927001 0 0 0 0.0
GSS326 İspanyolca 927001 2 0 0 0.0
GSS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RES403 Dijital Resim I 927001 2 2 0 0.0
GSS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS402 Görsel Algı 927001 2 0 0 0.0
GSS404 Teknoloji Okur Yazarlıkları 927001 2 0 0 0.0
GSS406 Anti-Estetik 927001 2 0 0 0.0
GSS408 Renk Teorileri 927001 2 0 0 0.0
GSS410 Endüstriyel Tasarım Atelye 927001 2 2 0 0.0
GSS412 Heykel Atelye 927001 2 2 0 0.0
GSS414 Seramik-Cam Atelye 927001 2 2 0 0.0
GSS416 İç Mekan Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 927001 2 2 0 0.0