Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar Uçak ve Uzay Mühendisi unvanı almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (147 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Program Profili

Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Aerodinamik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mühendislik Malzemeleri, Uçak Uzay Yapıları, Uçak Tasarımının Temelleri, Jet İtki Sistemleri gibi dersleri içerir. Öğretimde dördüncü yarıyıldan itibaren seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde Uçak ve Uzay Mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 60 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmelerinde bakım onarım işlerinde, TUSAŞ, TEI ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde mühendislik hizmetleri vermek üzere çalışma imkanları bulabilirler. TUBİTAK-MAM, SAGE araştırma merkezleri, ROKETSAN, HAVELSAN gibi firmalarda çalışabilirler. Mezunlar İngilizce diline profesyonel anlamda hâkim olacakları için yurtdışında da havacılık ve uzay firmalarında çalışabilirler. Mezunların bir kısmı da eğitimci olarak akademik görev yapabilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Tanıtım Formu"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (147 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan AHMET Tel :+90 (362) 511 3681 E-mail: aero@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Uçak Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı,
Ses Altı ve Ses Üstü Rüzgar Tünelleri,
Temel Bilim Laboratuvarları,
Bilgisayar Laboratuvarları,
Hangarlar, Kompozit Atölyesi ve Simülatör,
Pist, Kule,
Konferans Salonları,
Kütüphane,
Yurt, Yemekhane, Kantin,
Spor Salonları

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, sureci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü̈ ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, sureci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü¨ ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, is¸ hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927006 26 0 0 30.0
Toplam 26 0 0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0
TBFİZ101Fizik I 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ109Fizik I Lab. 927006 0 0 2 2.0
TBKİM101Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0
TBKİM109Genel Kimya Lab. 927001 0 2 0 2.0
TBMAT101Matematik I 927006 4 0 0 5.0
UUM101Uçak ve Uzay Mühendisliğine Giriş ve Etik 927001 3 0 0 3.0
UUM113Bilgisayar Programlama I 927001 1 2 0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 18 4 2 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0
TBFİZ102Fizik II 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ110Fizik II Lab. 927006 0 0 2 2.0
TBMAT102Matematik II 927006 4 0 0 5.0
UUM100Yaz Stajı I 927001 0 0 0 2.0
UUM102Uçuşa Giriş 927001 3 0 0 3.0
UUM112Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 927001 2 2 0 3.0
UUM120Statik 927001 3 0 0 5.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 19 2 2 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
UUM203Mukavemet I 927001 3 0 0 5.0
UUM205Dinamik 927001 3 0 0 6.0
UUM209Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 6.0
UUM211Lineer Cebir 927001 3 0 0 5.0
UUM219Mühendislik Malzemeleri 927001 3 0 0 6.0
Toplam 18 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
UUM200Yaz Stajı II 927001 0 0 0 2.0
UUM202Mühendislik Termodinamiği 927001 4 0 0 5.0
UUM204Mukavemet II 927001 3 0 0 5.0
UUM206Akışkanlar Mekaniği 927001 4 0 0 6.0
UUM208Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 5.0
UUS202Teknik Olmayan Seçmeli I 927003 3 0 0 5.0
Toplam 19 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM303Uçak-Uzay Yapıları 927001 3 0 0 5.0
UUM305Aerodinamiğin Temelleri 927001 2 2 0 5.0
UUM307Isı Transferi 927001 3 0 0 5.0
UUM311Ölçme Tekniği 927001 3 0 0 5.0
UUM313Elektrik Mühendisliğinin Temelleri 927001 3 0 0 5.0
UUS301Teknik Olmayan Seçmeli II 927003 3 0 0 5.0
Toplam 17 2 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM300Yaz Stajı III 927001 0 0 0 2.0
UUM304Uçuş Mekaniği 927001 3 0 0 4.0
UUM306Sıkıştırılabilir Aerodinamik 927001 2 2 0 5.0
UUM310Deneysel Mühendislik 927001 1 2 0 4.0
UUM312Otomatik Kontrolün Prensipleri 927001 3 0 0 5.0
UUS302Teknik Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 10.0
Toplam 12 4 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
UUM401Tasarım Projesi I 927001 0 4 0 4.0
UUM403Uçak Tasarımının Temelleri 927001 3 0 0 4.0
UUM405Stabilite ve Kontrol 927001 3 0 0 5.0
UUM409Jet İtki Sistemleri 927001 3 0 0 5.0
UUS401Teknik Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 10.0
Toplam 14 4 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
UUM402Tasarım Projesi II 927001 0 6 0 7.0
UUM404Uçak Tasarımı 927001 3 0 0 6.0
UUS402Teknik Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 15.0
Toplam 8 6 0 30.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
UUS202 / Teknik Olmayan Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM222 İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
UUM224 Havacılıkta İnsan Faktörleri 927001 3 0 0 0.0
UUS301 / Teknik Olmayan Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM323 Kalite Kontrol 927001 3 0 0 5.0
UUM325 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
UUS302 / Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM314 Yörünge Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
UUM322 Mekanik Titreşimler 927001 3 0 0 0.0
UUM324 Sistem Dinamiği 927001 3 0 0 0.0
UUM326 Kompozit Malzemeler 927001 3 0 0 5.0
UUM328 Mikroişlemci Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
UUM330 Mühendislikte Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş 927001 3 0 0 0.0
UUM332 Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 0.0
UUM334 Devrelerin Elektroniği ve Aletleri 927001 3 0 0 0.0
UUM336 Vektör Matematiği 927001 3 0 0 0.0
UUM338 Mühendislik Metrolojisi 927001 3 0 0 0.0
UUM340 Modern Fizik 927001 3 0 0 0.0
UUM342 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
UUS401 / Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM413 Uzay Aracı Haberleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
UUM415 Yönelme Belirleme ve Kontrolü 927001 3 0 0 5.0
UUM419 Roket İtki Sistemleri 927001 3 0 0 5.0
UUM421 Uçak-Uzay Aletleri 927001 3 0 0 5.0
UUM423 Tahribatsız Malzeme Muayenesi 927001 3 0 0 0.0
UUM425 Mekatronik 927001 3 0 0 0.0
UUM427 Hava Yolu İşletmeciliği 927001 3 0 0 5.0
UUS402 / Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM412 Uzay Aracı Sistemleri Tasarımı 927001 0 6 0 5.0
UUM414 Uzay Ortamı 927001 3 0 0 5.0
UUM420 Hasar Bilgisi 927001 3 0 0 6.0
UUM422 Havacılık Elektroniğinde Prototipleme 927001 3 0 0 6.0
UUM424 Mekanik Sistem 927001 3 0 0 5.0
UUM426 Alternatif Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 5.0
UUM428 Helikopter Teorisi 927001 3 0 0 6.0
UUM430 Havacılıkta Bakım Yönetimi 927001 3 0 0 6.0