Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FIZ109Fizik I Lab. 927001 0 2 0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 0.0
KIM109Genel Kimya Lab. 927001 0 2 0 0.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0
TBKİM101Genel Kimya I 927006 3 0 0 0.0
TBMAT101Matematik I 927006 4 0 0 0.0
UUM101Uçak-Uzay Müh. Giriş ve Etik 927001 3 0 0 0.0
UUM113Bilgisayar Programlama I 927001 1 2 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 6 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİZ104Fizik II Lab. 927001 0 2 0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 0.0
TBFİZ108Fizik II 927006 3 0 0 0.0
TBMAT102Matematik II 927006 4 0 0 0.0
UUM100Yaz Stajı I 927001 0 0 0 0.0
UUM102Uçuşa Giriş 927001 3 0 0 0.0
UUM112Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 927001 2 0 2 0.0
UUM120Statik 927001 3 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 19 2 2 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
UUM203Mukavemet I 927001 3 0 0 0.0
UUM205Dinamik 927001 3 0 0 0.0
UUM209Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 0.0
UUM211Lineer Cebir 927001 3 0 0 0.0
UUM219Mühendislik Malzemeleri 927001 3 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
UUM200Yaz Stajı II 927001 0 0 0 0.0
UUM202Mühendislik Termodinamiği 927001 4 0 0 0.0
UUM204Mukavemet II 927001 3 0 0 0.0
UUM206Akışkanlar Mekaniği 927001 4 0 0 0.0
UUM208Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
UUS202Teknik Olmayan Seçmeli I 927003 3 0 0 0.0
Toplam 19 0 0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM303Uçak-Uzay Yapıları 927001 3 0 0 0.0
UUM305Aerodinamiğin Temelleri 927001 2 2 0 0.0
UUM307Isı Transferi 927001 3 0 0 0.0
UUM311Ölçme Tekniği 927001 3 0 0 0.0
UUM313Elektrik Mühendisliğinin Temelleri 927001 3 0 0 0.0
UUS301Teknik Olmayan Seçmeli II 927003 3 0 0 0.0
Toplam 17 2 0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM300Yaz Stajı III 927001 0 0 0 0.0
UUM304Uçuş Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
UUM306Sıkıştırılabilir Aerodinamik 927001 2 2 0 0.0
UUM310Deneysel Mühendislik 927001 1 2 0 0.0
UUM312Otomatik Kontrolün Prensipleri 927001 3 0 0 0.0
UUS302Teknik Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 0.0
Toplam 12 4 0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
UUM401Tasarım Projesi I 927001 0 4 0 0.0
UUM403Uçak Tasarımının Temelleri 927001 3 0 0 0.0
UUM405Stabilite ve Kontrol 927001 3 0 0 0.0
UUM409Jet İtki Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
UUS401Teknik Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 0.0
Toplam 14 4 0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
UUM402Tasarım Projesi II 927001 0 6 0 0.0
UUM404Uçak Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
UUS402Teknik Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 0.0
Toplam 8 6 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
UUS202 / Teknik Olmayan Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM222 İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
UUM224 Havacılıkta İnsan Faktörleri 927001 3 0 0 0.0
UUS301 / Teknik Olmayan Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM323 Kalite Kontrol 927001 3 0 0 0.0
UUM325 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
UUS302 / Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM314 Yörünge Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
UUM322 Mekanik Titreşimler 927001 3 0 0 0.0
UUM324 Sistem Dinamiği 927001 3 0 0 0.0
UUM326 Kompozit Malzemeler 927001 3 0 0 0.0
UUM328 Mikroişlemci Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
UUM330 Mühendislikte Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş 927001 3 0 0 0.0
UUM332 Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 0.0
UUM334 Devrelerin Elektroniği ve Aletleri 927001 3 0 0 0.0
UUM336 Vektör Matematiği 927001 3 0 0 0.0
UUM338 Mühendislik Metrolojisi 927001 3 0 0 0.0
UUM340 Modern Fizik 927001 3 0 0 0.0
UUM342 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
UUS401 / Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM413 Uzay Aracı Haberleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
UUM415 Yönelme Belirleme ve Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
UUM419 Roket İtki Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
UUM421 Uçak-Uzay Aletleri 927001 3 0 0 0.0
UUM423 Tahribatsız Malzeme Muayenesi 927001 3 0 0 0.0
UUM425 Mekatronik 927001 3 0 0 0.0
UUM427 Hava Yolu İşletmeciliği 927001 3 0 0 0.0
UUS402 / Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UUM412 Uzay Aracı Sistemleri Tasarımı 927001 0 6 0 0.0
UUM414 Uzay Ortamı 927001 3 0 0 0.0
UUM420 Hasar Bilgisi 927001 3 0 0 0.0
UUM422 Havacılık Elektroniğinde Prototipleme 927001 3 0 0 0.0
UUM424 Mekanik Sistem 927001 3 0 0 0.0
UUM426 Alternatif Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
UUM428 Helikopter Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UUM430 Havacılıkta Bakım Yönetimi 927001 3 0 0 0.0