Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar Uçak ve Uzay Mühendisi unvanı almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (147 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 40 günlük 2 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Program Profili

Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Aerodinamik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mühendislik Malzemeleri, Uçak Uzay Yapıları, Uçak Tasarımının Temelleri, Jet İtki Sistemleri gibi dersleri içerir. Öğretimde dördüncü yarıyıldan itibaren seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde Uçak ve Uzay Mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 40 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmelerinde bakım onarım işlerinde, TUSAŞ, TEI ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde mühendislik hizmetleri vermek üzere çalışma imkanları bulabilirler. TUBİTAK-MAM, SAGE araştırma merkezleri, ROKETSAN, HAVELSAN gibi firmalarda çalışabilirler. Mezunlar İngilizce diline profesyonel anlamda hâkim olacakları için yurtdışında da havacılık ve uzay firmalarında çalışabilirler. Mezunların bir kısmı da eğitimci olarak akademik görev yapabilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Tanıtım Formu"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (147 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 40 günlük 2 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan AHMET Tel :+90 (362) 511 3681 E-mail: aero@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Uçak Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı,
Ses Altı ve Ses Üstü Rüzgar Tünelleri,
Temel Bilim Laboratuvarları,
Bilgisayar Laboratuvarları,
Hangarlar, Kompozit Atölyesi ve Simülatör,
Pist, Kule,
Konferans Salonları,
Kütüphane,
Yurt, Yemekhane, Kantin,
Spor Salonları

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, sureci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü̈ ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, sureci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü¨ ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, is¸ hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 26 0 0 26.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ101Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBFİZ109Fizik I Lab. Ortak 0 0 2 1.0 2.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM109Genel Kimya Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
UUM113Bilgisayar Programlama I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
UUS151Teknik Olmayan Seçmeli Ders I SDG 3 0 0 3.0 3.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 4 2 21.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ102Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBFİZ110Fizik II Lab. Ortak 0 0 2 1.0 2.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
UUM100Yaz Stajı I Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
UUM102Uçuşa Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
UUM112Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
UUM114Yapısal Mekanik I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 2 2 21.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
UUM205Dinamik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
UUM207Yapısal Mekanik II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUM209Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
UUM211Lineer Cebir Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUM219Mühendislik Malzemeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
UUM200Yaz Stajı II Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
UUM202Mühendislik Termodinamiği Zorunlu 4 0 0 4.0 7.0
UUM206Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4.0 7.0
UUM208Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
UUS202Seçime Bağlı Ders I (TM) SDG 3 0 0 3.0 5.0
UUS252Teknik Olmayan Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 19 0 0 19.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UUM303Uçak-Uzay Yapıları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
UUM305Aerodinamiğin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
UUM311Ölçme Tekniği Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
UUM313Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
UUS303Seçime Bağlı Ders II (TB) 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 14 2 0 15.0 25.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
UUM304Uçuş Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUM306Sıkıştırılabilir Aerodinamik Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
UUM310Deneysel Mühendislik Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
UUM312Otomatik Kontrolün Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUS304Seçime Bağlı Ders III ( TM ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
UUS352Teknik Olmayan Seçmeli Ders III SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 17 4 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
UUM401Tasarım Projesi I Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
UUM403Uçak Tasarım I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
UUM405Stabilite ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUM409Jet İtki Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
UUS405Seçime Bağlı Ders IV ( TM ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
UUS407Seçime bağlı ders V ( MT ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 17 4 0 19.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UUM402Tasarım Projesi II Zorunlu 0 6 0 3.0 8.0
UUM404Uçak Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
UUM500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 4 22 0 15.0 0.0
UUS404Seçime Bağlı Ders VI ( TM ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
UUS406Seçime Bağlı Ders VII ( MT ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
UUS408Seçime Bağlı Ders VIII ( MT ) SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 16 28 0 30.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

UUS151 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM151 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM153 Arkeoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM155 Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM159 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 3 0 0 3.0 0.0
UUM161 Siyaset Bilimine Giriş 0 0 0 0.0 0.0
UUM163 Temel Hukuk 3 0 0 3.0 0.0
UUM165 Sanat ve Estetik 3 0 0 3.0 0.0
UUM167 Batı Sanatı Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM169 Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM171 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM173 Antikçağda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM175 Klasik Mantık 3 0 0 3.0 0.0
UUM177 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM179 17.Yüzyılda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM181 Varlık Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM183 İslam Felsefesi I 3 0 0 3.0 0.0
UUM185 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM187 Coğrafyaya Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM189 Matematik Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
UUM191 Jeomorfolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM193 Nüfus Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
UUM195 Ekonomik Coğrafya I 3 0 0 3.0 0.0
UUM197 Sosyolojiye Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
UUM251 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM253 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM255 Klasik Sosyoloji Teorileri I 3 0 0 3.0 0.0
UUM257 Türkiye'de Sosyoloji I 3 0 0 3.0 0.0
UUM259 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 3 0 0 3.0 0.0
UUM261 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM263 Arkeolojiye Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
UUM265 Mitoloji I 3 0 0 3.0 0.0
UUM267 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu I 3 0 0 3.0 0.0
UUM269 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 3 0 0 3.0 0.0
UUM271 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM273 Sanat Tarihine Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
UUM275 Erken İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM277 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM279 İslam Öncesi Türk Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM281 Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UUM283 Osmanlı Türkçesi I 3 0 0 3.0 0.0
UUM285 Ortaçağ İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM287 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM289 Anadolu Beylikleri Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM291 Erken Osmanlı Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM293 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM295 Bizans Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
UUM297 Geleneksel Türk El Sanatları I 3 0 0 3.0 0.0
UUM299 Psikolojiye Giriş-I 3 0 0 3.0 0.0
UUM351 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM353 Davranışın Fizyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM355 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM357 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
UUM359 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
UUM361 Seçmeli IV (Badminton Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
UUM363 Seçmeli IV (Orientring Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
UUM365 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
UUM367 Siyaset Bilimi I 3 0 0 3.0 0.0
UUM369 Üniversite ve Toplum 3 0 0 3.0 0.0
UUM371 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
UUS202 / Seçime Bağlı Ders I (TM)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM222 İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
UUM323 Kalite Kontrol 3 0 0 3.0 0.0
UUM325 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
UUS252 / Teknik Olmayan Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM152 Genel Fiziki Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
UUM154 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 3 0 0 3.0 0.0
UUM156 Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM158 Ekonomi 3 0 0 3.0 0.0
UUM160 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
UUM162 Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM164 Ortaçağ Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM166 Vatandaşlık Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM168 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM170 Sanat Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM172 Sanat Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM174 Genel Müzik Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM176 Bilgi Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM178 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM180 Modern Mantık 3 0 0 3.0 0.0
UUM182 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM184 18.Yüzyılda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM186 Ahlak Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM188 Yerleşme Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
UUM190 Kartografya 3 0 0 3.0 0.0
UUM192 Toprak Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
UUM194 Ekonomik Coğrafya II 3 0 0 3.0 0.0
UUM196 Sosyolojiye Giriş II 3 0 0 3.0 0.0
UUM198 İktisada Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM252 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM254 Mitoloji II 3 0 0 3.0 0.0
UUM256 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu II 3 0 0 3.0 0.0
UUM258 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 3 0 0 3.0 0.0
UUM260 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM262 Fotoğrafçılık 3 0 0 3.0 0.0
UUM264 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM266 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM268 Toplumbilim 3 0 0 3.0 0.0
UUM270 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
UUS303 / Seçime Bağlı Ders II (TB)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM330 Mühendislikte Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM340 Modern Fizik 3 0 0 3.0 0.0
UUM350 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
UUS304 / Seçime Bağlı Ders III ( TM )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM307 Isı Transferi 3 0 0 3.0 0.0
UUM322 Mekanik Titreşimler 3 0 0 3.0 5.0
UUM326 Kompozit Malzemeler 3 0 0 3.0 5.0
UUM328 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM332 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
UUM334 Devrelerin Elektroniği ve Aletleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM336 Vektör Matematiği 3 0 0 3.0 0.0
UUM338 Aeroelastisite 3 0 0 3.0 0.0
UUM342 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UUM425 Mekatronik 3 0 0 3.0 0.0
UUS352 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM152 Genel Fiziki Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
UUM154 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 3 0 0 3.0 0.0
UUM156 Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM158 Ekonomi 3 0 0 3.0 0.0
UUM160 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
UUM162 Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM164 Ortaçağ Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM166 Vatandaşlık Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM168 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM170 Sanat Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM172 Sanat Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM174 Genel Müzik Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
UUM176 Bilgi Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM178 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM180 Modern Mantık 3 0 0 3.0 0.0
UUM182 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM184 18.Yüzyılda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
UUM186 Ahlak Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM188 Yerleşme Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
UUM190 Kartografya 3 0 0 3.0 0.0
UUM192 Toprak Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
UUM194 Ekonomik Coğrafya II 3 0 0 3.0 0.0
UUM196 Sosyolojiye Giriş II 3 0 0 3.0 0.0
UUM198 İktisada Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM252 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM254 Mitoloji II 3 0 0 3.0 0.0
UUM256 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu II 3 0 0 3.0 0.0
UUM258 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 3 0 0 3.0 0.0
UUM260 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM262 Fotoğrafçılık 3 0 0 3.0 0.0
UUM264 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
UUM266 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
UUM268 Toplumbilim 3 0 0 3.0 0.0
UUM270 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
UUS405 / Seçime Bağlı Ders IV ( TM )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM307 Isı Transferi 3 0 0 3.0 0.0
UUM322 Mekanik Titreşimler 3 0 0 3.0 0.0
UUM326 Kompozit Malzemeler 3 0 0 3.0 0.0
UUM328 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM332 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
UUM334 Devrelerin Elektroniği ve Aletleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM336 Vektör Matematiği 3 0 0 3.0 0.0
UUM338 Aeroelastisite 3 0 0 3.0 0.0
UUM342 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UUM425 Mekatronik 3 0 0 3.0 0.0
UUS407 / Seçime bağlı ders V ( MT )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM224 Havacılıkta İnsan Faktörleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM314 Yörünge Mekaniği 3 0 0 3.0 0.0
UUM412 Uzay Aracı Sistemleri Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
UUM413 Uzay Aracı Haberleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM414 Uzay Ortamı 3 0 0 3.0 0.0
UUM415 Yönelme Belirleme ve Kontrolü 3 0 0 3.0 5.0
UUM419 Roket İtki Sistemleri 3 0 0 3.0 5.0
UUM420 Hasar Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM421 Uçak-Uzay Aletleri 3 0 0 3.0 5.0
UUM423 Tahribatsız Malzeme Muayenesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM426 Rüzgar Enerjisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM427 Hava Yolu İşletmeciliği 3 0 0 3.0 5.0
UUM428 Helikopter Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM430 Havacılıkta Bakım Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
UUS404 / Seçime Bağlı Ders VI ( TM )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM307 Isı Transferi 3 0 0 3.0 0.0
UUM322 Mekanik Titreşimler 3 0 0 3.0 0.0
UUM326 Kompozit Malzemeler 3 0 0 3.0 0.0
UUM328 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM332 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
UUM334 Devrelerin Elektroniği ve Aletleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM336 Vektör Matematiği 3 0 0 3.0 0.0
UUM338 Aeroelastisite 3 0 0 3.0 0.0
UUM342 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UUM425 Mekatronik 3 0 0 3.0 0.0
UUS406 / Seçime Bağlı Ders VII ( MT )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM224 Havacılıkta İnsan Faktörleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM314 Yörünge Mekaniği 3 0 0 3.0 0.0
UUM412 Uzay Aracı Sistemleri Tasarımı 3 0 0 3.0 5.0
UUM413 Uzay Aracı Haberleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM414 Uzay Ortamı 3 0 0 3.0 5.0
UUM415 Yönelme Belirleme ve Kontrolü 3 0 0 3.0 0.0
UUM419 Roket İtki Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM420 Hasar Bilgisi 3 0 0 3.0 6.0
UUM421 Uçak-Uzay Aletleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM423 Tahribatsız Malzeme Muayenesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM426 Rüzgar Enerjisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM427 Hava Yolu İşletmeciliği 3 0 0 3.0 0.0
UUM428 Helikopter Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
UUM430 Havacılıkta Bakım Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
UUS408 / Seçime Bağlı Ders VIII ( MT )
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UUM224 Havacılıkta İnsan Faktörleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM314 Yörünge Mekaniği 3 0 0 3.0 0.0
UUM412 Uzay Aracı Sistemleri Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
UUM413 Uzay Aracı Haberleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM414 Uzay Ortamı 3 0 0 3.0 0.0
UUM415 Yönelme Belirleme ve Kontrolü 3 0 0 3.0 0.0
UUM419 Roket İtki Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM420 Hasar Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM421 Uçak-Uzay Aletleri 3 0 0 3.0 0.0
UUM423 Tahribatsız Malzeme Muayenesi 3 0 0 3.0 0.0
UUM426 Rüzgar Enerjisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM427 Hava Yolu İşletmeciliği 3 0 0 3.0 0.0
UUM428 Helikopter Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
UUM430 Havacılıkta Bakım Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0