Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılına kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdırlar. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalıdırlar.

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsel okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan kimya öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Kimya öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

öğrenciler kendi alanlarında veya kimya alanında yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı bahar ve güz yarı yılı için uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrenciler 158 kredinin (240 AKTS) başarı ile tamamlanması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ana Bilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan YAKAN Adres: OMU Eğitim Fakültesi Atakum Samsun iletişim hasany@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
 2. Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
 3. Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
 4. Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
 5. Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
 6. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 7. Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
 11. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
 12. Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 13. Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
 14. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
 15. Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
 16. Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
 17. Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
 • Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
 • Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
 • Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
 • Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
 • Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
 • Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
 • Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
 • Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
 • Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
 • Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
 • Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
EGTM101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 0.0
KMO101Genel Kimya I 927001 6 0 0 6.0
KMO103Genel Kimya Lab I 927001 0 3 0 4.0
TBFİZ105Fizik I 927006 3 0 0 4.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 22 3 0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
EGTM102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMO102Genel Kimya II 927001 6 0 0 6.0
KMO104Genel Kimya Lab II 927001 0 3 0 4.0
TBFİZ106Fizik II 927006 3 0 0 4.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 22 3 0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM205Öğrenme ve Öğretme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
KMO201Analitik Kimya I 927001 3 2 0 6.0
KMO203Analitik Kimya Lab. I 927001 0 4 0 5.0
KMO205Organik Kimya I 927001 4 0 0 5.0
KMO207Organik Kimya Lab. I 927001 0 4 0 5.0
KMO209Kimyacılar İçin Matematik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 13 10 0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM208Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
KMO202Analitik Kimya II 927001 3 2 0 6.0
KMO204Analitik Kimya Lab. II 927001 0 4 0 5.0
KMO206Organik Kimya II 927001 4 0 0 5.0
KMO208Organik Kimya Lab. II 927001 0 4 0 5.0
KMO210Genel Biyoloji 927001 3 0 0 0.0
Toplam 12 10 0 21.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM305Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
EGTM309Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 4.0
ENF305Anorganik Kimya I 927001 4 0 0 0.0
KMO301Fizikokimya I 927001 3 2 0 0.0
KMO303Fizikokimya Lab. I 927001 0 4 0 0.0
KMO307Enstrümental Analiz I 927001 3 0 0 0.0
SEÇMELİ-A1Seçmeli I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 17 8 0 4.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM304Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
EGTM310Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 4.0
KMO302Fizikokimya II 927001 3 2 0 0.0
KMO304Fizikokimya Lab. II 927001 0 4 0 0.0
KMO306Anorganik Kimya II 927001 4 0 0 0.0
KMO308Enstrümental Analiz II 927001 3 0 0 0.0
KMO310Enstrümental Analiz Lab. 927001 0 4 0 0.0
SEÇMELİ-A2Seçmeli II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 16 12 0 4.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM403Okul Deneyimi 927001 1 4 0 0.0
EGTM405Program Geliştirme ve Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
KMO401Biyokimya I 927001 4 0 0 0.0
KMO405Organik Reaksiyon Mekanizması 927001 3 0 0 3.0
KMO409Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 2 2 0 5.0
SEÇMELİ-A3Seçmeli III 927003 2 0 0 0.0
Toplam 15 6 0 8.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM402Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 5.0
EGTM406Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 0.0
EGTM408Rehberlik 927001 3 0 0 0.0
EĞTM404Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 0.0
KMO402Biyokimya II 927001 4 0 0 0.0
KMO404Biyokimya Lab. 927001 0 4 0 0.0
SEÇMELİ-A4Seçmeli IV 927003 2 0 0 0.0
Toplam 14 14 0 5.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SEÇMELİ-A1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMO311 Kimyada Temel Kavramlar 927001 2 0 0 0.0
KMO313 Günlük Yaşamda Kimya 927001 2 0 0 3.0
SEÇMELİ-A2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMO314 Ortaöğretim Kimya Müfredatı 927001 2 0 0 0.0
KMO316 Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
SEÇMELİ-A3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMO411 Bilim Tarihi 927001 2 0 0 0.0
KMO413 Kimyada Özel Konular 927001 2 0 0 0.0
KMO415 Çekirdek Kimyası 927001 2 0 0 0.0
KMO417 Çevre Kimyası 927001 2 0 0 0.0
SEÇMELİ-A4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMO412 Ayırma Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
KMO414 Besin Kimyası 927001 2 0 0 0.0
KMO416 Elektrokimya 927001 2 0 0 0.0
KMO418 Kimyasal Kinetik 927001 2 0 0 0.0