Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Biyoloji Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılına kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Biyoloji öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalıdırlar.

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsel okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan biyoloji öğretmenleri yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Biyoloji öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler kendi alanlarında veya biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı hem bahar ve hem güz yarıyılında uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrenciler 146 kredinin (240 AKTS) başarı ile tamamlanması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. M. Handan GÜNEŞ Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi Atakum/SAMSUN İletişim: hgunes@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
 2. Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
 3. Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
 4. Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
 5. Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
 6. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 7. Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
 11. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
 12. Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
 13. Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
 14. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
 15. Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
 16. Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
 17. Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
 18. Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
 • Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
 • Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
 • Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
 • Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
 • Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
 • Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
 • Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
 • Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
 • Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
 • Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
 • Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
 • Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BİAE101Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
BİAE103Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO101Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3.0 8.0
BYO105Sistematiğin Esasları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BYO107Genel Biyoloji Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1.0 3.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 34 4 0 36.0 46.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BİAE102Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BİAE104Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BİAE106Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BİAE108Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO102Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO108Genel Biyoloji Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO110Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TBKİM104Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 33 6 0 36.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAEAE SEÇMELİ (Biyoloji) SDG 2 0 0 2.0 0.0
BYO201Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
BYO203Omurgasızlar I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO205Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
BYO207Mikrobiyoloji I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO209Hayvan Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO217Sitoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO219Omurgasızlar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO221Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO223Mikrobiyoloji I Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO-A1Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGTM205Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 25 8 0 29.0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE206Zooloji II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BİAE208Zooloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BİAE212Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BİAE214Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYAE007Disiplinlerarası Biyoloji Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO202Hayvan Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYO204Mikrobiyoloji II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO206Omurgasızlar II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO208Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYO210Bitki Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BYO218Hayvan Histolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO220Mikrobiyoloji II Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO222Omurgasızlar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO-A2Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2.0 0.0
EGTM208Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 25 10 0 30.0 12.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO301Tohumsuz Bitki Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO303Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO305Genetik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYO307Biyokimya I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO315Tohumsuz Bitki Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO317Hayvan Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO319Biyokimya I Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO-A3Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGTM305Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGTM309Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
Toplam 19 8 0 23.0 12.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO302Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYO304Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO306Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO308Biyokimya II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO316Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
BYO320Bitki Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO322Biyokimya II Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO-A4Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGTM304Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGTM310Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
Toplam 17 8 0 21.0 9.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO403Omurgalılar I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BYO405İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO407Evolüsyon Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BYO409Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO411Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
BYO415Omurgalılar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
EGTM403Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
EGTM405Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 8 0 19.0 13.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO402Omurgalılar II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO404Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BYO412Omurgalılar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
BYO414Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EGTM402Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
EGTM406Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
EĞTM404Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 12 12 0 18.0 9.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BİAE / AE SEÇMELİ (Biyoloji)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYAE001 Bilim Felsefesi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2.0 0.0
BYAE002 Biyofizik 2 0 0 2.0 0.0
BYAE003 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2.0 0.0
BYAE004 Biyoloji Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
BYAE005 Biyoloji Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
BYAE006 Biyolojik Okuryazarlık 2 0 0 2.0 0.0
BYAE007 Disiplinlerarası Biyoloji Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
BYAE008 Embriyoloji 2 0 0 2.0 0.0
BYAE009 Evrim Teorisi 2 0 0 2.0 0.0
BYAE010 Hidrobiyoloji 2 0 0 2.0 0.0
BYAE011 Histoloji 2 0 0 2.0 0.0
BYAE012 Parazitoloji 2 0 0 2.0 0.0
BYAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
BYO-A1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO211 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 2 0 0 2.0 0.0
BYO213 Davranış Biyolojisi 2 0 0 2.0 3.0
BYO215 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
BYO-A2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO212 İlkyardım 2 0 0 2.0 3.0
BYO214 Genel Toprak Bilimi 2 0 0 2.0 0.0
BYO216 Doğa Koruma 2 0 0 2.0 0.0
BYO-A3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO309 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
BYO311 Biyolojik Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
BYO313 Vitaminler 2 0 0 2.0 0.0
BYO-A4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO310 Ekonomik ve Tıbbi Bitkiler 2 0 0 2.0 0.0
BYO312 Biyolojide Temel Kavramlar 2 0 0 2.0 3.0
BYO314 Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 0.0