Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak
2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, matematik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin matematik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda matematik öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Matematik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Matematik Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve 156 kredi toplaması ve dört üzerinden en az iki (2.00/4.00) genel başarı ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
 2. Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 3. Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 4. Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 5. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 6. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
 7. Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 8. Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 9. Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
 10. Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 11. Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 12. Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
 13. Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 14. Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 15. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
 • Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 • Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
 • Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 • Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 • Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
 • Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 • Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
 • Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 • Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 0.0
MTO101Analiz I 927001 4 2 0 8.0
MTO103Lineer Cebir I 927001 3 2 0 6.0
MTO105Soyut Matematik I 927001 4 0 0 5.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 20 4 0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
EGTM102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 0.0
MTO102Analiz II 927001 4 2 0 0.0
MTO104Lineer Cebir II 927001 3 2 0 6.0
MTO106Soyut Matematik II 927001 4 0 0 5.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 20 4 0 15.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM205Öğrenme ve Öğretme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
MTO201Analiz III 927001 4 2 0 8.0
MTO203Analitik Geometri I 927001 2 2 0 5.0
MTO205Diferansiyel Denklemler I 927001 2 2 0 5.0
MTO207Olasılık ve İstatistik I 927001 2 2 0 0.0
TBFİZ105Fizik I 927006 3 0 0 4.0
Toplam 16 8 0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM208Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
MTO202Analiz IV 927001 4 2 0 9.0
MTO204Analitik Geometri II 927001 2 2 0 5.0
MTO206Diferansiyel Denklemler II 927001 2 2 0 0.0
MTO208Olasılık ve İstatistik II 927001 2 2 0 0.0
TBFİZ106Fizik II 927006 3 0 0 4.0
Toplam 15 8 0 18.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM305Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
MTO303Diferansiyel Geometri I 927001 3 2 0 6.0
MTO305Topolojiye Giriş 927001 4 0 0 5.0
MTO307Cebir-I 927001 4 2 0 7.0
MTO309Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 4.0
MTO-A1Seçmeli I 927003 3 0 0 0.0
Toplam 19 6 0 22.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM304Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
MTO304Diferansiyel Geometri II 927001 3 2 0 6.0
MTO306Kompleks Fonksiyon Teorisine Giriş 927001 4 0 0 5.0
MTO308Cebir-II 927001 4 2 0 7.0
MTO310Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 8.0
MTO-A2Seçmeli II 927003 3 0 0 0.0
Toplam 18 6 0 26.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM405Program Geliştirme ve Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
MTO401Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 2 2 0 9.0
MTO403Okul Deneyimi 927001 1 4 0 0.0
MTO405Bilgisayar Destekli Mat. Eğt. 927001 2 2 0 8.0
MTO-A3Seçmeli III 927003 2 0 0 0.0
Toplam 10 8 0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGTM404Rehberlik 927001 2 2 0 0.0
MTO402Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0
MTO404Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 0.0
MTO406Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 0.0
MTO-A4Seçmeli IV 927003 3 0 0 0.0
Toplam 10 12 0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MTO-A1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTO311 Matrisler Teorisi 927001 3 0 0 3.0
MTO313 Vektörel Analiz 927001 3 0 0 0.0
MTO315 Değişmeli Cebir 927001 3 0 0 0.0
MTO-A2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTO312 Dönüşümler ve Geometri 927001 3 0 0 4.0
MTO314 Projektif Geometri 927001 3 0 0 0.0
MTO316 İleri Lineer Cebir 927001 3 0 0 0.0
MTO-A3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTO409 Matematik Tarihi 927001 2 0 0 3.0
MTO411 Hareket Geometri 927001 2 0 0 0.0
MTO413 Topoloji 927001 2 0 0 0.0
MTO-A4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTO408 Modül Teori 927001 3 0 0 0.0
MTO410 Numerik Analiz 927001 3 0 0 0.0
MTO412 Lise Matematik Ders Kitabı İncelemesi 927001 3 0 0 0.0