Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak
2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, matematik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin matematik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda matematik öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Matematik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Matematik Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve 156 kredi toplaması ve dört üzerinden en az iki (2.00/4.00) genel başarı ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
 2. Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 3. Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 4. Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 5. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 6. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
 7. Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 8. Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 9. Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
 10. Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 11. Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 12. Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
 13. Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 14. Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 15. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
 • Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 • Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
 • Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 • Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 • Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
 • Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 • Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
 • Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 • Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAEAE SEÇMELİ (Matematik) SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 2 0 0 2.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAE101Analiz I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MÖAE103Soyut Matematik I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MTO101Analiz I Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
MTO103Lineer Cebir I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
MTO105Soyut Matematik I Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 40 4 0 42.0 48.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGTM102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MÖAE102Analiz II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MÖAE104Soyut Matematik II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAE104Soyut Matematik II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAE106Öklid Geometrisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE106Öklid Geometrisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MTO102Analiz II Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
MTO104Lineer Cebir II Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
MTO106Soyut Matematik II Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 44 4 0 46.0 44.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGTM205Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAEAE SEÇMELİ (Matematik) SDG 2 0 0 2.0 0.0
MTO201Analiz III Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
MTO203Analitik Geometri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MTO205Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MTO207Olasılık ve İstatistik I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TBFİZ105Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 22 8 0 26.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGTM208Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE204Lise Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE204Lise Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE206Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE208Analitik Geometri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE208Analitik Geometri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE210Algoritma ve Programlama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MTO202Analiz IV Zorunlu 4 2 0 5.0 9.0
MTO204Analitik Geometri II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MTO206Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MTO208Olasılık ve İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TBFİZ106Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 29 8 0 33.0 23.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM305Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MÖAE303Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAE309Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MTO303Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
MTO305Topolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
MTO307Cebir-I Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
MTO309Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MTO-A1Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 25 6 0 28.0 27.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM304Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MÖAE304Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MTO304Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
MTO306Kompleks Fonksiyon Teorisine Giriş Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
MTO308Cebir-II Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
MTO310Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 8.0
MTO-A2Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 21 6 0 24.0 26.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM405Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MÖAE405Cebir Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MTO401Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 9.0
MTO403Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
MTO405Bilgisayar Destekli Mat. Eğt. Zorunlu 2 2 0 3.0 8.0
MTO-A3Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 8 0 16.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM404Rehberlik Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MÖAE404Geometri Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MTO402Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
MTO404Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
MTO406Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MTO-A4Seçmeli IV SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 12 12 0 18.0 6.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MÖAE / AE SEÇMELİ (Matematik)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTAE001 Diferansiyel Geometri 2 0 0 2.0 0.0
MTAE002 Dönüşümler ve Geometri 2 0 0 2.0 0.0
MTAE003 Genel Topoloji 2 0 0 2.0 0.0
MTAE004 Komplex Analiz 2 0 0 2.0 0.0
MTAE005 Matematik Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2.0 0.0
MTAE006 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
MTAE007 Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2.0 0.0
MTAE008 Matematik Öğretiminde Drama 2 0 0 2.0 0.0
MTAE009 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
MTAE010 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
MTAE011 Numerik Analiz 2 0 0 2.0 0.0
MTAE012 Sayılar Teorisi 2 0 0 2.0 0.0
MTAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
MTO-A1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO311 Matrisler Teorisi 3 0 0 3.0 3.0
MTO313 Vektörel Analiz 3 0 0 3.0 0.0
MTO315 Değişmeli Cebir 3 0 0 3.0 0.0
MTO-A2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO312 Dönüşümler ve Geometri 3 0 0 3.0 4.0
MTO314 Projektif Geometri 3 0 0 3.0 0.0
MTO316 İleri Lineer Cebir 3 0 0 3.0 0.0
MTO-A3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO409 Matematik Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
MTO411 Hareket Geometri 2 0 0 2.0 0.0
MTO413 Topoloji 2 0 0 2.0 0.0
MTO-A4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO408 Modül Teori 3 0 0 3.0 0.0
MTO410 Numerik Analiz 3 0 0 3.0 0.0
MTO412 Lise Matematik Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3.0 4.0