Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar Meteoroloji Mühendisi ünvanı almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanunu'na ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (153 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Program Profili

Birinci yıl, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek amacıyla verilen fizik, kimya, matematik, bilgisayar programlama (iki adet) ve temel meteoroloji/atmosfer bilimi derslerini kapsar. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda Atmosfer Termodinamiği, Dinamik ve Sinoptik Meteoroloji, Sayısal Hava Tahmini gibi alanın belkemiğini oluşturan derslerin yanı sıra; Meteorolojide Bilgisayar Uygulamaları, Veri Analizi gibi bilgisayar programlamanın yoğun olarak kullanıldığı dersler zorunludur. Bölüm, özellikle Unix tabanlı işletim sistemlerini rahatlıkla kullanarak programlama temelli çalışabilen mezunlar vermeyi amaçlar. Öğrenciler 60 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri olmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında; yenilenebilir enerji ve inşaat firmalarında, afet yönetim enstitülerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, Dünya Meteoroloji Örgütü'nde (WMO), Avrupa Orta Vade Hava Tahminleri Merkezi'nde (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydu İşletmesi'nde (EUMETSAT); ve ayrıca ABD’nin önde gelen atmosferle ilgili araştırma merkezleri olan NCAR, NASA gibi kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca mezunlarımız ilgili ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, ders tanıtım formlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (153 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk Tel :+90 (362) 3121919 / 7698 (dahili) E-posta: ozan.gokturk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bir adet 64 işlemcili süper bilgisayar,
Bilgisayar Laboratuvarları,
Hangarlar, Kompozit Atölyesi ve Simülatör,
Pist, Kule,
Konferans Salonları,
Kütüphane,
Yurt, Yemekhane, Kantin,
Spor Salonları

Program Çıktıları

 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 2. Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan araçsallaştırabilme
 3. Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 4. Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 5. Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 6. Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 7. Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullanabilme
 8. İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 9. Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturabilme
 10. Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 11. Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 12. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 13. Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 14. Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 • Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan a
 • Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 • Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 • Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 • Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 • Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullana
 • İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 • Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebi
 • Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 • Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 • Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 • Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 • Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi is¸ hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET101Atmosfer Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MET103Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TBFİZ101Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBFİZ109Fizik I Lab. Ortak 0 0 2 1.0 2.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM109Genel Kimya Lab. Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 4 2 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET100Staj I Zorunlu 0 0 0 0.0 2.0
MET102Meteoroloji Gözlem ve Ölçüm Usulleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MET104Bilgisayar Programlama II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MET106Lineer Cebir Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TBFİZ102Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 6.0
TBFİZ110Fizik II Lab. Ortak 0 0 2 1.0 2.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 4 2 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET201Atmosfer Termodinamiği Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
MET203Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET205Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
MET207Hidroloji Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET209Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 17.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET200Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 2.0
MET202Meteorolojide Bilgisayar Uyg. Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
MET204Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET206İklim Temelleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET208Atmosferik Radyasyon Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET210Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 17.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET301Dinamik Meteoroloji I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
MET303Sinoptik Meteoroloji I Zorunlu 4 2 0 5.0 6.0
MET305Uydu ve Radar Meteorolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MET307Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MMS301Teknik Seçmeli Ders I SDG 3 0 0 3.0 4.0
MMS303Teknik Olmayan Seçmeli Ders I SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MET300Staj III Zorunlu 0 0 0 0.0 2.0
MET302Dinamik Meteoroloji II Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
MET304Sinoptik Meteoroloji II Zorunlu 4 2 0 5.0 6.0
MET306Bulut ve Yağış Fiziği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MMS302Teknik Seçmeli Ders II SDG 3 0 0 3.0 4.0
MMS304Teknik Olmayan Seçmeli Ders II SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 21 2 0 22.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MET403Sayısal Hava Tahmini Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MMS401Teknik Seçmeli Ders III SDG 3 0 0 3.0 5.0
MMS403Teknik Seçmeli Ders IV SDG 3 0 0 3.0 5.0
MMS405Teknik Olmayan Seçmeli Ders III SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 16 0 0 16.0 25.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MET402Bitirme Projesi Zorunlu 0 6 0 3.0 7.0
MET414Havacılık Meteorolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MMS402Teknik Seçmeli Ders V SDG 3 0 0 3.0 5.0
MMS404Teknik Seçmeli Ders VI SDG 3 0 0 3.0 5.0
MMS406Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 12 6 0 15.0 21.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MMS301 / Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET309 Hava Kirliliği Meteorolojisi 3 0 0 3.0 4.0
MET311 Çevre Meteorolojisi 3 0 0 3.0 4.0
MET313 Orta Atmosfer Meteorolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MMS303 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET321 İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
MET323 Kalite Kontrol 3 0 0 3.0 0.0
MET325 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
MET327 İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
MET329 Kalite Kontrol 3 0 0 3.0 0.0
MET331 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
MMS302 / Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET310 Fiziksel Klimatoloji 3 0 0 3.0 4.0
MET312 Yenilenebilir Enerji Meteorolojisi 3 0 0 3.0 4.0
MET314 Hava Kirliliği Modellemesi 3 0 0 3.0 0.0
MMS304 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET152 Genel Fiziki Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
MET154 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 3 0 0 3.0 0.0
MET156 Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET158 Ekonomi 3 0 0 3.0 0.0
MET160 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
MET162 Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET164 Ortaçağ Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MET166 Vatandaşlık Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
MET168 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MET170 Sanat Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET172 Sanat Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
MET174 Genel Müzik Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MET176 Bilgi Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
MET178 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET180 Modern Mantık 3 0 0 3.0 0.0
MET182 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET184 18.Yüzyılda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET186 Ahlak Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
MET188 Yerleşme Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
MET190 Kartografya 3 0 0 3.0 0.0
MET192 Toprak Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
MET194 Ekonomik Coğrafya II 3 0 0 3.0 0.0
MET196 Sosyolojiye Giriş II 3 0 0 3.0 0.0
MET198 İktisada Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET252 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET254 Mitoloji II 3 0 0 3.0 0.0
MET256 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu II 3 0 0 3.0 0.0
MET258 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 3 0 0 3.0 0.0
MET260 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MET262 Fotoğrafçılık 3 0 0 3.0 0.0
MET264 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET266 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET268 Toplumbilim 3 0 0 3.0 0.0
MET270 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
MMS401 / Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET405 Çok Kısa Vadeli Hava Tahmini 3 0 0 3.0 5.0
MET407 İklim Değişkenliği ve Değişimi 3 0 0 3.0 5.0
MMS403 / Teknik Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET409 Mezoölçek Meteorolojisi 3 0 0 3.0 5.0
MET411 Orta Enlem Hava Sistemleri 3 0 0 3.0 4.0
MET413 İklim Dinamiği 3 0 0 3.0 0.0
MMS405 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET151 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET153 Arkeoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET155 Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET157 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
MET159 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 3 0 0 3.0 0.0
MET161 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET163 Temel Hukuk 3 0 0 3.0 0.0
MET165 Sanat ve Estetik 3 0 0 3.0 0.0
MET167 Batı Sanatı Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MET169 Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET171 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET173 Antikçağda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET175 Klasik Mantık 3 0 0 3.0 0.0
MET177 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET179 17.Yüzyılda Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
MET181 Varlık Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
MET183 İslam Felsefesi I 3 0 0 3.0 0.0
MET185 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET187 Coğrafyaya Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET189 Matematik Coğrafya 3 0 0 3.0 0.0
MET191 Jeomorfolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET193 Nüfus Coğrafyası 3 0 0 3.0 0.0
MET195 Ekonomik Coğrafya I 3 0 0 3.0 0.0
MET197 Sosyolojiye Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
MET251 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET253 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MET255 Klasik Sosyoloji Teorileri I 3 0 0 3.0 0.0
MET257 Türkiye'de Sosyoloji I 3 0 0 3.0 0.0
MET259 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 3 0 0 3.0 0.0
MET261 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET263 Arkeolojiye Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
MET265 Mitoloji I 3 0 0 3.0 0.0
MET267 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu I 3 0 0 3.0 0.0
MET269 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 3 0 0 3.0 0.0
MET271 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MET273 Sanat Tarihine Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
MET275 Erken İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET277 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET279 İslam Öncesi Türk Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET281 Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
MET283 Osmanlı Türkçesi I 3 0 0 3.0 0.0
MET285 Ortaçağ İslam Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET287 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET289 Anadolu Beylikleri Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET291 Erken Osmanlı Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET293 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET295 Bizans Sanatı I 3 0 0 3.0 0.0
MET297 Geleneksel Türk El Sanatları I 3 0 0 3.0 0.0
MET299 Psikolojiye Giriş-I 3 0 0 3.0 0.0
MET351 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
MET353 Davranışın Fizyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
MET355 Sosyolojiye Giriş 0 0 0 0.0 0.0
MET357 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
MET359 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
MET361 Seçmeli IV (Badminton Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
MET363 Seçmeli IV (Orientring Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
MET365 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) 3 0 0 3.0 0.0
MET367 Siyaset Bilimi I 3 0 0 3.0 0.0
MET369 Üniversite ve Toplum 3 0 0 3.0 0.0
MET371 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MMS402 / Teknik Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET406 Oşinografi 3 0 0 3.0 0.0
MET408 Şiddetli Hava Öngörüsü 3 0 0 3.0 5.0
MET412 Sınır Tabaka ve Mikrometeoroloji 3 0 0 3.0 0.0
MMS404 / Teknik Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET404 Hidrometeoroloji 3 0 0 3.0 0.0
MET410 Medya Meteorolojisi 3 0 0 3.0 5.0
MMS406 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MET416 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknik 3 0 0 3.0 4.0
MET418 Proje Hazırlama ve Yönetme 3 0 0 3.0 0.0
MET420 Girişimcilik ve İnovasyon 3 0 0 3.0 0.0