Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FIZ109Fizik I Lab. 927001 0 2 0 0.0
KIM109Genel Kimya Lab. 927001 0 2 0 0.0
MET101Atmosfer Bilimlerine Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET103Bilgisayar Programlama I 927001 2 2 0 0.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0
TBKİM101Genel Kimya I 927006 3 0 0 0.0
TBMAT101Matematik I 927006 4 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 17 6 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİZ104Fizik II Lab. 927001 0 2 0 0.0
MET100Staj I 927001 0 0 0 0.0
MET102Meteoroloji Gözlem ve Ölçüm Usulleri 927001 2 2 0 0.0
MET104Bilgisayar Programlama II 927001 2 2 0 0.0
MET106Lineer Cebir 927001 3 0 0 0.0
TBFİZ108Fizik II 927006 3 0 0 0.0
TBMAT102Matematik II 927006 4 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 16 6 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET201Atmosfer Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
MET203Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 0.0
MET205Coğrafi Bilgi Sistemleri 927001 2 2 0 0.0
MET207Hidroloji 927001 3 0 0 0.0
MET209Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
Toplam 16 2 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET200Staj II 927001 0 0 0 0.0
MET202Meteorolojide Bilgisayar Uyg. 927001 2 2 0 0.0
MET204Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
MET206İklim Temelleri 927001 3 0 0 0.0
MET208Atmosferik Radyasyon 927001 3 0 0 0.0
MET210Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
Toplam 16 2 0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET301Dinamik Meteoroloji I 927001 4 0 0 0.0
MET303Sinoptik Meteoroloji I 927001 4 2 0 0.0
MET305Uydu ve Radar Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET307Veri Analizi 927001 3 0 0 0.0
MMS301Teknik Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 0.0
MMS303Teknik Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 0.0
Toplam 20 2 0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET300Staj III 927001 0 0 0 0.0
MET302Dinamik Meteoroloji II 927001 4 0 0 0.0
MET304Sinoptik Meteoroloji II 927001 4 2 0 0.0
MET306Bulut ve Yağış Fiziği 927001 3 0 0 0.0
MET308Havacılık Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MMS302Teknik Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 0.0
MMS304Teknik Seçmeli Ders IV 927003 3 0 0 0.0
Toplam 20 2 0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 0.0
MET401Sınır Tabaka ve Mikrometeoroloji 927001 3 0 0 0.0
MET403Sayısal Hava Tahmini 927001 3 0 0 0.0
MMS401Teknik Seçmeli Ders V 927003 3 0 0 0.0
MMS403Teknik Seçmeli Ders VI 927003 3 0 0 0.0
MMS405Teknik Olmayan Seçmeli Ders VII 927003 3 0 0 0.0
Toplam 19 0 0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 0.0
MET402Bitirme Projesi 927001 0 6 0 0.0
MET404Hidrometeoroloji 927001 3 0 0 0.0
MMS402Teknik Seçmeli Ders VIII 927003 3 0 0 0.0
MMS404Teknik Seçmeli Ders IX 927003 3 0 0 0.0
MMS406Teknik Olmayan Seçmeli Ders X 927003 3 0 0 0.0
Toplam 16 6 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
MMS301 / Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET309 Orta Atmosfer Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET311 Çevre Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MMS303 / Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET313 Hava Kirliği Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET315 Mezoölçek Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MMS302 / Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET310 Hava Kirliliği Modellemesi 927001 3 0 0 0.0
MET312 Yenilenebilir Enerji Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MMS304 / Teknik Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET314 Fiziksel Klimatoloji 927001 3 0 0 0.0
MET316 Oşinografi 927001 3 0 0 0.0
MMS401 / Teknik Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET405 Çok Kısa Vadeli Hava Tahmini 927001 3 0 0 0.0
MET407 İklim Dinamiği 927001 3 0 0 0.0
MMS403 / Teknik Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET409 Şiddetli Hava Öngörüsü 927001 3 0 0 0.0
MET411 Orta Enlem Hava Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
MMS405 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET413 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
MET415 Bilim Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MMS402 / Teknik Seçmeli Ders VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET406 Meteorolojik Teşkilatlar ve Etik 927001 3 0 0 0.0
MET408 İklim Değişkenliği ve Değişimi 927001 3 0 0 0.0
MMS404 / Teknik Seçmeli Ders IX
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET410 Medya Meteorolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET412 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
MMS406 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders X
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET414 Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri 927001 3 0 0 0.0
MET416 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknik 927001 3 0 0 0.0