Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar Meteoroloji Mühendisi ünvanı almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanunu'na ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (153 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Program Profili

Birinci yıl, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek amacıyla verilen fizik, kimya, matematik, bilgisayar programlama (iki adet) ve temel meteoroloji/atmosfer bilimi derslerini kapsar. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda Atmosfer Termodinamiği, Dinamik ve Sinoptik Meteoroloji, Sayısal Hava Tahmini gibi alanın belkemiğini oluşturan derslerin yanı sıra; Meteorolojide Bilgisayar Uygulamaları, Veri Analizi gibi bilgisayar programlamanın yoğun olarak kullanıldığı dersler zorunludur. Bölüm, özellikle Unix tabanlı işletim sistemlerini rahatlıkla kullanarak programlama temelli çalışabilen mezunlar vermeyi amaçlar. Öğrenciler 60 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri olmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında; yenilenebilir enerji ve inşaat firmalarında, afet yönetim enstitülerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, Dünya Meteoroloji Örgütü'nde (WMO), Avrupa Orta Vade Hava Tahminleri Merkezi'nde (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydu İşletmesi'nde (EUMETSAT); ve ayrıca ABD’nin önde gelen atmosferle ilgili araştırma merkezleri olan NCAR, NASA gibi kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca mezunlarımız ilgili ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, ders tanıtım formlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için müfredatta sunulan derslerin tümünün (153 kredi veya 240 AKTS kredisi) alınmış ve başarılmış olması ve toplam 60 günlük 3 adet stajın başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk Tel :+90 (362) 3121919 / 7698 (dahili) E-posta: ozan.gokturk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bir adet 64 işlemcili süper bilgisayar,
Bilgisayar Laboratuvarları,
Hangarlar, Kompozit Atölyesi ve Simülatör,
Pist, Kule,
Konferans Salonları,
Kütüphane,
Yurt, Yemekhane, Kantin,
Spor Salonları

Program Çıktıları

 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 2. Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan araçsallaştırabilme
 3. Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 4. Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 5. Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 6. Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 7. Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullanabilme
 8. İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 9. Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturabilme
 10. Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 11. Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 12. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 13. Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 14. Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 • Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan a
 • Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 • Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 • Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 • Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 • Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullana
 • İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 • Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebi
 • Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 • Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 • Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 • Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 • Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi is¸ hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET101Atmosfer Bilimlerine Giriş 927001 3 0 0 4.0
MET103Bilgisayar Programlama I 927001 2 2 0 5.0
TBFİZ101Fizik I 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ109Fizik I Lab. 927006 0 0 2 2.0
TBKİM101Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0
TBKİM109Genel Kimya Lab. 927001 0 2 0 2.0
TBMAT101Matematik I 927006 4 0 0 5.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 4 2 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET100Staj I 927001 0 0 0 2.0
MET102Meteoroloji Gözlem ve Ölçüm Usulleri 927001 2 2 0 4.0
MET104Bilgisayar Programlama II 927001 2 2 0 5.0
MET106Lineer Cebir 927001 3 0 0 4.0
TBFİZ102Fizik II 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ110Fizik II Lab. 927006 0 0 2 2.0
TBMAT102Matematik II 927006 4 0 0 5.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 16 4 2 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET201Atmosfer Termodinamiği 927001 3 0 0 6.0
MET203Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 5.0
MET205Coğrafi Bilgi Sistemleri 927001 2 2 0 7.0
MET207Hidroloji 927001 3 0 0 5.0
MET209Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 5.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
Toplam 16 2 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET200Staj II 927001 0 0 0 2.0
MET202Meteorolojide Bilgisayar Uyg. 927001 2 2 0 6.0
MET204Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 5.0
MET206İklim Temelleri 927001 3 0 0 5.0
MET208Atmosferik Radyasyon 927001 3 0 0 5.0
MET210Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 5.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
Toplam 16 2 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET301Dinamik Meteoroloji I 927001 4 0 0 6.0
MET303Sinoptik Meteoroloji I 927001 4 2 0 6.0
MET305Uydu ve Radar Meteorolojisi 927001 3 0 0 5.0
MET307Veri Analizi 927001 3 0 0 5.0
MMS301Teknik Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 4.0
MMS303Teknik Olmayan Seçmeli Ders I 927003 3 0 0 4.0
Toplam 20 2 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET300Staj III 927001 0 0 0 2.0
MET302Dinamik Meteoroloji II 927001 4 0 0 6.0
MET304Sinoptik Meteoroloji II 927001 4 2 0 6.0
MET306Bulut ve Yağış Fiziği 927001 3 0 0 4.0
MET308Havacılık Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MMS302Teknik Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 4.0
MMS304Teknik Olmayan Seçmeli Ders II 927003 3 0 0 4.0
Toplam 20 2 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0
MET401Sınır Tabaka ve Mikrometeoroloji 927001 3 0 0 5.0
MET403Sayısal Hava Tahmini 927001 3 0 0 5.0
MMS401Teknik Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 5.0
MMS403Teknik Seçmeli Ders IV 927003 3 0 0 5.0
MMS405Teknik Olmayan Seçmeli Ders III 927003 3 0 0 6.0
Toplam 19 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0
MET402Bitirme Projesi 927001 0 6 0 7.0
MET404Hidrometeoroloji 927001 3 0 0 5.0
MMS402Teknik Seçmeli Ders V 927003 3 0 0 5.0
MMS404Teknik Seçmeli Ders VI 927003 3 0 0 5.0
MMS406Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV 927003 3 0 0 4.0
Toplam 16 6 0 30.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MMS301 / Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET309 Hava Kirliliği Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MET311 Çevre Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MMS303 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL105 Klasik Mantık 927006 4 0 0 6.0
UUM323 Kalite Kontrol 927001 3 0 0 5.0
MMS302 / Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET310 Fiziksel Klimatoloji 927001 3 0 0 4.0
MET312 Yenilenebilir Enerji Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MMS304 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL106 Modern Mantık 927006 4 0 0 6.0
UUM222 İş Hukuku 927001 3 0 0 4.0
MMS401 / Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET405 Çok Kısa Vadeli Hava Tahmini 927001 3 0 0 5.0
MET407 İklim Değişkenliği ve Değişimi 927001 3 0 0 5.0
MMS403 / Teknik Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET409 Mezoölçek Meteorolojisi 927001 3 0 0 5.0
MET411 Orta Enlem Hava Sistemleri 927001 3 0 0 4.0
MMS405 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET413 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 3.0
MET415 Bilim Tarihi 927001 3 0 0 4.0
MMS402 / Teknik Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET406 Meteorolojik Teşkilatlar ve Etik 927001 3 0 0 5.0
MET408 Şiddetli Hava Öngörüsü 927001 3 0 0 5.0
MMS404 / Teknik Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET410 Medya Meteorolojisi 927001 3 0 0 5.0
MET412 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 3.0
MMS406 / Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MET414 Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri 927001 3 0 0 3.0
MET416 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknik 927001 3 0 0 4.0