Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Yönetimi Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAY101Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY103İktisat I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAY105Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SAY107İşletme Matematiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY109Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY-ISeçmeli Dersler-I SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 21 0 0 21.0 13.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY102Yönetim Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY104İktisat II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY106Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAY108Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY110Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY-IISeçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 21 0 0 21.0 7.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY201Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY203Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY205Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY207Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY209İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY211Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY-IIISeçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY202Tıbbi Dökümantasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY204Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY206Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY208Sağlık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY210Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY212Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY214Sağlık Yönetimi Yaz Stajı Zorunlu 0 40 0 0.0 0.0
SEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 40 0 17.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY301Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY303Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY305Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY307Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY309Sağlık Kurumlarında Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY-VSeçmeli Dersler-V SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY302Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY304Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY306Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY308Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY-VISeçmeli Dersler-VI SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 0 0 13.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY401Sağlık Yönetimi Uygulamaları-I Zorunlu 1 16 0 9.0 0.0
SAY403Sağlık Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY405Sağlık Yönetiminde Araştırma ve Değerlendirme-I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY407Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY-VIISeçmeli Dersler-VII SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 11 16 0 19.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY402Sağlık Yönetimi Uygulamaları-II Zorunlu 1 24 0 13.0 0.0
SAY404Sağlık Yönetiminde Seminer Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY406Sağlık Yönetiminde Araştırma ve Değerlendirme-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VIIISeçmeli Dersler-VIII SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 8 24 0 20.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SAY-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY111 Mesleki Oryantasyon 2 0 0 2.0 0.0
SAY113 Davranış Bilimleri 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
SAY-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 0 2.0 0.0
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
SAY-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY213 İş Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri 2 0 0 2.0 0.0
SEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri 2 0 0 2.0 0.0
SAY-V / Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY311 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VI / Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 0.0
SAY312 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VII / Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY409 Sağlık Sigortacılığı 2 0 0 2.0 0.0
SAY411 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VIII / Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY408 Sağlık Turizmi 2 0 0 2.0 0.0
SAY410 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0