Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SAY101Genel İşletme 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY103İktisat I 927001 3 0 0 5.0 3.0
SAY105Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 4.0 3.0
SAY107İşletme Matematiği 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY109Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY-ISeçmeli Dersler-I 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 21 0 0 13.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY102Yönetim Bilimleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY104İktisat II 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY106Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 5.0 3.0
SAY108Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY110Epidemiyoloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY-IISeçmeli Dersler-II 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 21 0 0 7.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY201Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY203Biyoistatistik 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY205Sağlık Hizmetleri Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY207Kamu Maliyesi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY209İdare Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY211Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi I 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY-IIISeçmeli Dersler-III 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 0 0 0.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY202Tıbbi Dökümantasyon 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY204Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY206Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY208Sağlık Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY210Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY212Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi II 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY214Sağlık Yönetimi Yaz Stajı 927001 0 40 0 0.0 0.0
SEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 40 0 0.0 17.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY301Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY303Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY305Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY307Sağlık Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY309Sağlık Kurumlarında Pazarlama 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY-VSeçmeli Dersler-V 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 0 0 0.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY302Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY304Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY306Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY308Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY-VISeçmeli Dersler-VI 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 13 0 0 0.0 13.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY401Sağlık Yönetimi Uygulamaları-I 927001 1 16 0 0.0 9.0
SAY403Sağlık Politikası ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY405Sağlık Yönetiminde Araştırma ve Değerlendirme-I 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY407Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY-VIISeçmeli Dersler-VII 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 11 16 0 0.0 19.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAY402Sağlık Yönetimi Uygulamaları-II 927001 1 24 0 0.0 13.0
SAY404Sağlık Yönetiminde Seminer 927001 3 0 0 0.0 3.0
SAY406Sağlık Yönetiminde Araştırma ve Değerlendirme-II 927001 2 0 0 0.0 2.0
SAY-VIIISeçmeli Dersler-VIII 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 8 24 0 0.0 20.0
SAY-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY111 Mesleki Oryantasyon 927001 2 0 0 0.0
SAY113 Davranış Bilimleri 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
SAY-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 1 2 0 0.0
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
SAY-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY213 İş Hukuku 927001 2 0 0 0.0
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri 927001 2 0 0 0.0
SEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 0.0
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri 927001 2 0 0 0.0
SAY-V / Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY311 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 0.0
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 927001 2 0 0 0.0
SAY-VI / Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 0.0
SAY312 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
SAY-VII / Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY409 Sağlık Sigortacılığı 927001 2 0 0 0.0
SAY411 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
SAY-VIII / Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAY408 Sağlık Turizmi 927001 2 0 0 0.0
SAY410 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 0.0