Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBKİM107Genel Kimya 927006 2 0 0 4.0 2.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
ZMT101Teknik Resim 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZMT103Mühendislik Bilimine Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 21 2 0 20.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBBİO112Biyoloji 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ108Fizik II 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBMAT108Matematik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
TMB102Ölçme Tekniği 927001 1 2 0 5.0 2.0
TMB104Biyolojik Malzemenin Teknik Özelliklerine Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
ZMT102İstatistik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 23 2 0 20.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB201Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
TYS201Kültürteknik 927001 2 2 0 0.0 3.0
ZMT201Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT205Akışkanlar Mekaniği 927001 2 0 0 0.0 2.0
ZMT209Mühendislik Mekaniği 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT211Makina Tasarımında Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 0 0.0 2.0
ZTB201Zootekni 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 16 6 0 4.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB202Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 0.0 3.0
BKB202Bitki Koruma 927001 2 2 0 0.0 3.0
TBB202Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 0.0 3.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TOP202Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 0.0 3.0
ZMT212Mühendislik Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT214Staj-I 927001 0 0 0 0.0 0.0
ZMT216Makine Dinamiği 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 10 0 4.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB301Makina Elemanları 927001 3 0 0 0.0 3.0
TMB303Tarımsal Kuvvet Makinaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
TMB305Makina Malzeme Bilgisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
TMB307Taşıma ve İletim Tekniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMB311Ergonomi 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMTMSEÇ-5Seçmeli ders-5 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 13 2 0 8.0 14.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB302İçsel Tarım Mekanizasyonu 927001 2 2 0 0.0 3.0
TMB304Mekanizma Tekniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMB306Makina Teknik Resmi 927001 1 2 0 0.0 2.0
TMB312Hassas Tarım Teknolojileri 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMTMSEÇ-6TMTMSEÇ-6 927003 2 0 0 0.0 2.0
ZMT316Staj II 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 9 4 0 8.0 11.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB401Bitki Koruma Makinaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
TMB403Tarım Makinaları I 927001 2 2 0 7.0 3.0
TMB405Mühendislik Tasarım Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
TMTMSEÇ-7TMTMSEÇ-7 927003 0 0 0 0.0 0.0
TMTMSOS-ITMTMSOS-I (SOSYAL KÜLTÜREL SEÇMELİ) 927003 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 10 4 0 7.0 12.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB402Hasat ve Harman Makinaları 927001 2 2 0 7.0 3.0
TMB404Tarım Makinaları Tasarımı 927001 2 2 0 0.0 3.0
TMB406Tarım Makinaları İşletme Tekniği 927001 2 0 0 7.0 2.0
TMTMSEÇ-8TMTMSEÇ-8 927003 22 0 0 0.0 3.0
TMTMSOS-IITMTMSOS-II (SOSYAL KÜLTÜREL SEÇMELİ II) 927003 3 0 0 0.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 33 4 0 14.0 16.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
TMTMSEÇ-5 / Seçmeli ders-5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB309 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927001 2 0 0 0.0
TMB313 İklimlendirme Tekniği 927001 2 0 0 0.0
TMTMSEÇ-6 / TMTMSEÇ-6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB308 Kalite Kontrol ve Güvence Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
TMB310 İş Güvenliği 927001 2 0 0 0.0
TMB314 Otomatik Kontrol Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
TMTMSEÇ-7 / TMTMSEÇ-7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB407 Tarımsal Elektrifikasyon 927001 2 2 0 0.0
TMB409 Hasat Sonu Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
TMB411 Tarım Makinaları İmalat Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
TMTMSOS-I / TMTMSOS-I (SOSYAL KÜLTÜREL SEÇMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD501 Yüzme 927006 2 2 0 0.0
SKD503 Halk Oyunları 927006 2 2 0 0.0
SKD505 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 0.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 0.0
SKD509 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi 927001 2 2 0 0.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927006 2 2 0 0.0
SKD513 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 0.0
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci 927001 3 0 0 0.0
SKD519 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama 927001 2 2 0 0.0
SKD521 Girişimcilik 927006 2 2 0 0.0
TMTMSEÇ-8 / TMTMSEÇ-8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB408 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu 927001 2 2 0 0.0
TMB410 Endüstriyel Pnomatik ve Hidrolik 927001 2 2 0 0.0
TMB412 Sulama Makinaları 927001 2 2 0 0.0
TMTMSOS-II / TMTMSOS-II (SOSYAL KÜLTÜREL SEÇMELİ II)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD502 Yüzme 927006 2 2 0 0.0
SKD504 Halk Oyunları 927006 2 2 0 0.0
SKD506 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 0.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 0.0
SKD510 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi 927006 2 2 0 0.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927001 2 2 0 0.0
SKD514 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 0.0
SKD518 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci 927006 3 0 0 0.0
SKD520 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama 927001 2 2 0 0.0
SKD522 Girişimcilk 927001 2 2 0 0.0