Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE101Ebelik Esasları-I 927001 3 8 0 5.0
EBE103Anatomi 927001 3 0 0 0.0
EBE105Biyokimya 927001 2 0 0 2.0
EBE107Fizyoloji 927001 3 0 0 0.0
EBE109Mikrobiyoloji-Parazitoloji 927001 1 2 0 4.0
EBESEÇ-1Seçmeli - 1 927003 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 10 0 11.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
EBE102Ebelik Esasları-II 927001 4 12 0 22.0
EBESEÇ-2Seçmeli - 2 927003 2 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 10 12 0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
EBE201Hastalıklar Bilgisi 927001 4 8 0 12.0
EBE203Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 927001 4 4 0 0.0
EBE205Farmakoloji 927001 2 0 0 2.0
EBE207Patoloji 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-3Seçmeli - 3 927003 2 0 0 0.0
Toplam 16 12 0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
EBE202Doğum Bilgisi-II (Riskli Doğum Öncesi Dönem) 927001 2 8 0 0.0
EBE212Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Plnlaması 927001 4 8 0 0.0
EBE214Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoşoji 927001 3 0 0 0.0
EBESEÇ-4Seçmeli - 4 927003 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 13 16 0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE301Doğum Bilgisi III (Normal Doğum ve Doğum Sonrası) 927001 4 12 0 0.0
EBE303Kadın Sağlığı ve Hast. Bilgisi 927001 2 8 0 12.0
EBESEÇ-5Seçmeli - 5 927003 2 0 0 0.0
Toplam 8 20 0 12.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE302Doğum Bilgisi IV (Riskli Doğum Sonrası) 927001 4 8 0 0.0
EBE304Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi 927001 4 8 0 0.0
EBE306Araştırma 927001 2 0 0 0.0
EBE308Biyoistatistik 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-6Seçmeli - 6 927003 2 0 0 0.0
STJ302Yaz Stajı 927001 0 0 0 0.0
Toplam 14 16 0 2.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE401Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 927001 2 0 0 6.0
EBE409Entegre Uygulamaları-I 927001 4 24 0 0.0
EBESEÇ-7Seçmeli - 7 927003 2 0 0 0.0
Toplam 8 24 0 6.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE412Entegre Uygulamaları-II 927001 4 24 0 0.0
EBESEÇ-8Seçmeli - 8 927003 2 0 0 0.0
Toplam 6 24 0 0.0
EBESEÇ-1 / Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE111 Psikoloji 927001 2 0 0 3.0
EBE113 Histoloji-Embriyoloji 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBESEÇ-2 / Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
EBE106 Genel Beslenme 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-3 / Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE209 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
EBE211 Genetik 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-4 / Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE208 İlkyardım 927001 2 0 0 0.0
EBE216 Cinsel Sağlık 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE305 Ebelikte Öğretim 927001 2 0 0 2.0
EBE313 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE316 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
EBE318 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE405 Ebelikte Yönetim 927001 2 0 0 2.0
EBE407 Ebelik Tarihi ve Deontoloji 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE404 Transkültürel Bakım 927001 2 0 0 0.0
EBE406 Aile İçi Şiddet 927001 2 0 0 0.0
EBE408 Sağlık Politikaları 927001 2 0 0 0.0
EBE410 Doğumda Yenilikler ve Yöntemler 927001 2 0 0 0.0