Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-ISEÇMELİ I SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT101Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT103İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT105Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT107Voleybol Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT111Futbol Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT113Sporcu Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 4 0 18.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-II-ISEÇMELİ II SDG 2 0 0 2.0 0.0
AES-II-IISEÇEMLİ III SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT102Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT104Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT108Basketbol Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT110Yüzme Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 6 0 16.0 2.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-3-1Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
AES-3-2Seçmeli V SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT201Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT203İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT205Atletizm Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT209Psikomotor Gelişim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT211Genel Antrenman Bilgisi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT215Kinesyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 2 0 18.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-4-1Seçmeli VI SDG 2 0 0 2.0 0.0
AES-4-2Seçmeli VII SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT202Spor Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT204Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT206Hentbol Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
ANT210Genel Antrenman Bilgisi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT228Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 2 0 16.0 5.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-5Seçmeli VIII SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT301Genel Antrenman Bilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT305Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT307Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT309Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT325Performans Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT361Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
UDT-1Uzmanlık Dalı ve Teorisi I SDG 1 2 0 2.0 0.0
Toplam 14 4 0 16.0 8.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-VISEÇMELİ IX SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT302Doping ve Ergojenik Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT304Spor Biyomekaniği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT308Sporda Beceri Öğrenimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT344Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ANT350Spor Masajı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT350.Badminton Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
UDT-2Uzmanlık Dalı ve Teorisi II SDG 1 2 0 2.0 0.0
Toplam 14 4 0 16.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-XSEÇMELİ-X SDG 2 0 0 2.0 0.0
AES-XISEÇMELİ-XI SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT401Eğitsel Oyunlar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT403Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT407Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ANT409Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MYD-1Mesleki Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
UDT-3Uzmanlık Dalı ve Teorisi III SDG 1 2 0 2.0 0.0
Toplam 15 2 0 16.0 4.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AES-XIISEÇMELİ-XII SDG 2 0 0 2.0 0.0
ANT402Sporda Organizasyon ve Planlama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT404Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANT406Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT406.Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ANT408Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MYD-2Mesleki Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
UDT-4Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV SDG 1 2 0 2.0 0.0
Toplam 15 2 0 16.0 5.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

AES-I / SEÇMELİ I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT117 Seçmeli I (Sportif Ritmik Cim.Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT121 Seçmeli I (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT129 Seçmeli I (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT131 Seçmeli I (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT135 Seçmeli I (Eskrim Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT137 Seçmeli I (Kürek Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT139 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT141 Seçmeli I (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT143 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT151 Seçmeli I (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT165 Seçmeli I (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT167 Seçmeli I(Temel Bilgi Teknolojileri) 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
AES-II-I / SEÇMELİ II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT116 Seçmeli lI (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT124 Seçmeli Il (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT126 Seçmeli Il (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT128 Seçmeli Il (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT140 Seçmeli Il (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT146 Seçmeli Il (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT148 Seçmeli Il (Yelken Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT150 Seçmeli lI (Santranç Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT154 Seçmeli Il (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 0 0 0 0.0 0.0
ANT168 Seçmeli lI (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT176 Seçmeli lI (Genel Masaj Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-II-II / SEÇEMLİ III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT120 Seçmeli Ill (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT134 Seçmeli llI (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT144 Seçmeli Ill (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT156 Seçmeli Ill (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT158 Seçmeli Ill (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT160 Seçmeli llI (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT162 Seçmeli Ill (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT164 Seçmeli llI (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT170 Seçmeli llI (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT172 Seçmeli llI (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT174. Seçmeli III (Karate) 1 2 0 2.0 0.0
ANT178 Seçmeli III (Vücut Geliştirme ve Spor Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT180 Seçmeli III (Plates Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
AES-3-1 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT207 Seçmeli IV (Ritm ve Dans Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT217 Seçmeli IV (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT219 Seçmeli IV (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT221 Seçmeli IV (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT223 Seçmeli IV (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT225 Seçmeli IV (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT227 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-3-2 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT229 Seçmeli V (Futbol Eğitimi ) 2 0 0 2.0 0.0
ANT231 Seçmeli V (Basketbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT233 Seçmeli V (Voleybol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT235 Seçmeli V (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-4-1 / Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT230 Seçmeli VI (Futbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT232 Seçmeli VI (Basketbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT234 Seçmeli VI (Voleybol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT236 Seçmeli VI (Hentbol Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-4-2 / Seçmeli VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT240 Seçmeli VII (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT242 Seçmeli VII (Tenis Eğitmi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT244 Seçmeli VII (Atletizm Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT246 Seçmeli VII (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT248 Seçmeli VII (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT250 Seçmeli VII (Spor Masajı) 2 0 0 2.0 0.0
ANT252 Seçmeli VII (Su Kayağı) 2 0 0 2.0 0.0
ANT254 Seçmeli VII (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
AES-5 / Seçmeli VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT303 Seçmeli VIII (Kondisyon Atrenmanı ve Yöntemleri) 2 0 0 2.0 0.0
ANT313 Seçmeli VIII (Spor Tarihi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT315 Seçmeli VIII (Antropometri) 2 0 0 2.0 0.0
ANT317 Seçmeli VIII (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) 2 0 0 2.0 0.0
ANT319 Seçmeli VIII (Spor Hukuku) 2 0 0 2.0 0.0
ANT321 Seçmeli VIII (Sporda Liderlik) 2 0 0 2.0 0.0
ANT323 Seçmeli VIII (Sporda İşletme) 2 0 0 2.0 0.0
ANT325. Seçmeli VIII (Performans Ölçüm Yöntemleri) 2 0 0 2.0 0.0
UDT-1 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT335 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Futbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT337 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Basketbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT339 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Voleybol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT341 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Hentbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT343 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Atletizm) 1 2 0 2.0 0.0
ANT345 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Yüzme) 1 2 0 2.0 0.0
ANT347 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Cimnastik) 1 2 0 2.0 0.0
ANT349 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Badminton) 1 2 0 2.0 0.0
ANT351 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I(Güreş) 1 2 0 2.0 0.0
ANT353 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Tenis) 1 2 0 2.0 0.0
ANT355 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Judo) 1 2 0 2.0 0.0
ANT357 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Kayak) 1 2 0 2.0 0.0
ANT359 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Okçuluk) 1 2 0 2.0 0.0
ANT363 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Masa Tenisi) 1 2 0 2.0 0.0
ANT365 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Taekwando) 1 2 0 2.0 0.0
AES-VI / SEÇMELİ IX
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT352 Seçmeli IX (Sportif Ritmik Cim. Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT354 Seçmeli IX (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT356 Seçmeli IX (Kayak Eğitimi) 0 0 0 0.0 0.0
ANT358 Seçmeli IX (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT360 Seçmeli IX (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT362 Seçmeli IX (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT364 Seçmeli IX (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT366 Seçmeli IX (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT368 Seçmeli IX (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT370 Seçmeli IX (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT372 Seçmeli IX (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT374 Seçmeli IX (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT376 Seçmeli IX (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT378 Seçmeli IX (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT380 Seçmeli IX (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT382 Seçmeli IX (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT384 Seçmeli IX (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT386 Seçmeli IX (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT388 Seçmeli IX (Yoga ve Shiatsu Teknikleri) 2 0 0 2.0 0.0
ANT390 Seçmeli IX (Aerobik Kondisyon ve Fıtness) 2 0 0 2.0 0.0
ANT392 Seçmeli IX (Atlı Sporlar ve Cirit) 2 0 0 2.0 0.0
ANT394 Seçmeli IX (Badminton Eğitimi ) 2 0 0 2.0 0.0
UDT-2 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT318 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Futbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT320 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Basketbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT322 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Voleybol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT324 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Hentbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT326 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Atletizm) 1 2 0 2.0 0.0
ANT328 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Yüzme) 1 2 0 2.0 0.0
ANT330 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Cimnastik) 1 2 0 2.0 0.0
ANT332 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Badminton) 1 2 0 2.0 0.0
ANT334 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Güreş) 1 2 0 2.0 0.0
ANT336 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Tenis) 1 2 0 2.0 0.0
ANT338 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Judo) 1 2 0 2.0 0.0
ANT340 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Kayak) 1 2 0 2.0 0.0
ANT342 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Okçuluk) 1 2 0 2.0 0.0
AES-X / SEÇMELİ-X
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AES-XI / SEÇMELİ-XI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT405 Seçmeli XI (Spor Sosyolojisi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT453 Seçmeli XI (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT455 Seçmeli XI (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT457 Seçmeli XI (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT459 Seçmeli XI (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT461 Seçmeli XI (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT465 Seçmeli XI (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT479 Seçmeli XI (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT483 Seçmeli XI (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT485 Seçmeli XI (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT487 Seçmeli XI (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT489 Seçmeli XI (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT491 Seçmeli XI (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT493 Seçmeli XI (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT495 Seçmeli XI (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT497 Seçmeli XI (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
MYD-1 / Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT411 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
UDT-3 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT415 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Futbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT417 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Basketbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT419 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Voleybol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT421 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Hentbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT423 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Atletizm) 1 2 0 2.0 0.0
ANT425 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Yüzme) 1 2 0 2.0 0.0
ANT427 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Cimnasik) 1 2 0 2.0 0.0
ANT429 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Badminton) 1 2 0 2.0 0.0
ANT431 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Güreş) 1 2 0 2.0 4.0
ANT433 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Tenis) 1 2 0 2.0 0.0
ANT435 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Judo) 1 2 0 2.0 0.0
ANT437 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Kayak) 1 2 0 2.0 0.0
ANT439 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Okçuluk) 1 2 0 2.0 0.0
AES-XII / SEÇMELİ-XII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT400 Seçmeli XII (Girişimcilik ve Spor) 2 2 0 3.0 0.0
ANT440 Seçmeli XII (Badminton Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT442 Seçmeli XII (Sportif Ritmik Cim. Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT444 Seçmeli XII (Güreş Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT446 Seçmeli XII (Kayak Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT448 Seçmeli XII (Tenis Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT450 Seçmeli XII (Dağcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT452 Seçmeli XII (Masa Tenisi Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT454 Seçmeli XII (Bisiklet Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT456 Seçmeli XII (Halter Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT458 Seçmeli XII (Orientring Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT460 Seçmeli XII (Yüzme Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT462 Seçmeli XII (Kürek Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT464 Seçmeli XII (Step-Aerobik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT466 Seçmeli XII (Yamaç Paraşütü Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT468 Seçmeli XII (Halk Oyunları Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT470 Seçmeli XII (Okçuluk Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT472 Seçmeli XII (Yelken Eğitimi) 2 0 0 2.0 4.0
ANT474 Seçmeli XII (Santranç Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT476 Seçmeli XII (İzcilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT478 Seçmeli XII (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT480 Seçmeli XII (Judo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT482 Seçmeli XII (Atıcılık Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT484 Seçmeli XII (Binicilik Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT486 Seçmeli XII (Boks Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT488 Seçmeli XII (Taekwondo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT490 Seçmeli XII (Bilardo Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT492 Seçmeli XII (Kule Atlama Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT494 Seçmeli XII (Squash Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
ANT496 Seçmeli XII (Buz Pateni Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
MYD-2 / Mesleki Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UDT-4 / Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANT410 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Futbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT412 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Basketbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT414 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Voleybol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT416 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Hentbol) 1 2 0 2.0 0.0
ANT418 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Atletizm) 1 2 0 2.0 0.0
ANT420 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Yüzme) 1 2 0 2.0 0.0
ANT422 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Cimnastik) 1 2 0 2.0 0.0
ANT424 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Badminton) 1 2 0 2.0 0.0
ANT426 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Güreş) 1 2 0 2.0 0.0
ANT428 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Tenis) 1 2 0 2.0 0.0
ANT430 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Judo) 1 2 0 2.0 0.0
ANT432 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Kayak) 1 2 0 2.0 0.0
ANT434 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV(Okçuluk) 1 2 0 2.0 0.0