Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
AİS-1Alan İçi Seçmeli I SDG 2 2 0 3.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ101Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
BSÖ103İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
BSÖ105Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ109Yüzme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 23 7 0 27.0 4.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ102Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ104Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ106Atletizm Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ112Doğa Sporları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
EĞT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MÜZ102Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 10 0 20.0 7.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AİS-3Alan İçi Seçmeli II SDG 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ201Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ203Ritm Eğitimi ve Dans Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
EĞT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
GKS-3Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 0.0
MBS-3Mb Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AİS-4Alan İçi Seçmeli III SDG 2 2 0 3.0 0.0
ASS-4A Seçmeli I SDG 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ202Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ206Halk Oyunları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
EĞT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
EĞT204Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 10 0 20.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AİS-5Alan İçi Seçmeli IV SDG 2 2 0 3.0 0.0
ASS-5A Seçmeli II SDG 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ301Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BSÖ303Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BSÖ307Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ331Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ341Spor Masajı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EĞT301Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
GKS-5Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 8 0 23.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ302Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BSÖ304Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ306Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ310Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BSÖ324Tören ve Kutlamalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EĞT302Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
EĞT304Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EĞT306Okul Deneyimi-I Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
GKS-6Gk Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 8 0 22.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASS-7A Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 0.0
BSÖ401Engelliler İçin Beden Eğitim ve Spor Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ431Drama Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
BSÖ433Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
EĞT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EĞT403Okul Deneyimi-II Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
Toplam 10 10 0 15.0 5.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSO404Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
BSÖ402Mezuniyet Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
EĞT402Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
GKS-8Gk Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 9 8 0 13.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AİS-1 / Alan İçi Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AİS-3 / Alan İçi Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKS-3 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSÖ229 Gk Seçmeli I (Biyoloji) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ231 Gk Seçmeli I (Sosyolojiye Giriş) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ233 Gk Seçmeli I (Yönetim Bilimine Giriş) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ235 Gk Seçmeli I (Sporda Fair Play Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ237 Gk Seçmeli I (Spor Animatörlüğü) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ239 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ241 Gk Seçmeli I (Felsefeye Giriş) 2 0 0 2.0 0.0
MBS-3 / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AİS-4 / Alan İçi Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASS-4 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AİS-5 / Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASS-5 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKS-5 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKS-6 / Gk Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASS-7 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKS-8 / Gk Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSÖ406 Gk Seçmeli IV (Spor Sosyolojisi) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ410 Gk Seçmeli IV (Modern Spor. Öğr.) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ418 Gk Seçmeli IV (Sporda Yetenek Seçimi) 2 0 0 2.0 0.0
BSÖ420 GK Seçmeli IV (Girişimcilik) 4 0 0 4.0 0.0