Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
AİS-1Alan İçi Seçmeli I 927003 2 2 0 0.0 3.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
BSÖ101Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 927001 2 1 0 0.0 3.0
BSÖ103İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji 927001 4 0 0 0.0 4.0
BSÖ105Genel Cimnastik 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ109Yüzme 927001 2 2 0 0.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0 3.0
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0 2.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 23 7 0 4.0 27.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0 2.0
BSÖ102Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ104Artistik Cimnastik 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ106Atletizm 927001 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ112Doğa Sporları 927001 1 2 0 0.0 2.0
EĞT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
MÜZ102Temel Müzik Eğitimi 927001 1 2 0 0.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 10 0 2.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
AİS-3Alan İçi Seçmeli II 927003 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ201Egzersiz Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ203Ritm Eğitimi ve Dans 927001 1 2 0 0.0 2.0
EĞT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
GKS-3Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 0.0 2.0
MBS-3Mb Seçmeli 927003 2 0 0 0.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 6 0 0.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
AİS-4Alan İçi Seçmeli III 927003 2 2 0 0.0 3.0
ASS-4A Seçmeli I 927003 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ202Antrenman Bilgisi 927001 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ206Halk Oyunları 927001 2 2 0 0.0 3.0
EĞT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 0.0 3.0
EĞT204Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0 3.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 10 0 0.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
AİS-5Alan İçi Seçmeli IV 927003 2 2 0 0.0 3.0
ASS-5A Seçmeli II 927003 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ301Psikomotor Gelişim 927001 3 0 0 0.0 3.0
BSÖ303Fiziksel Uygunluk 927001 2 2 0 0.0 3.0
BSÖ307Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
BSÖ331Özel Eğitim 927001 2 0 0 0.0 2.0
BSÖ341Spor Masajı 927001 2 0 0 0.0 2.0
EĞT301Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 0.0 3.0
GKS-5Gk Seçmeli II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 8 0 0.0 23.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BSÖ302Beceri Öğrenimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
BSÖ304Egzersiz ve Beslenme 927001 2 0 0 0.0 2.0
BSÖ306Eğitsel Oyunlar 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ310Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
BSÖ324Tören ve Kutlamalar 927001 2 0 0 0.0 2.0
EĞT302Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 0.0 3.0
EĞT304Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 0.0 2.0
EĞT306Okul Deneyimi-I 927001 1 4 0 0.0 3.0
GKS-6Gk Seçmeli III 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 8 0 0.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ASS-7A Seçmeli III 927003 3 0 0 0.0 3.0
BSÖ401Engelliler İçin Beden Eğitim ve Spor 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ431Drama Eğitimi 927001 1 2 0 0.0 2.0
BSÖ433Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 0.0 2.0
EĞT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0 3.0
EĞT403Okul Deneyimi-II 927001 1 4 0 0.0 3.0
Toplam 10 10 0 5.0 15.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BSO404Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
BSÖ402Mezuniyet Projesi 927001 2 2 0 0.0 3.0
EĞT402Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 0.0 5.0
GKS-8Gk Seçmeli IV 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 9 8 0 0.0 13.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AİS-1 / Alan İçi Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AİS-3 / Alan İçi Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GKS-3 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBS-3 / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AİS-4 / Alan İçi Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ASS-4 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AİS-5 / Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ASS-5 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GKS-5 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GKS-6 / Gk Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ASS-7 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GKS-8 / Gk Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BSÖ406 Gk Seçmeli IV (Spor Sosyolojisi) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ410 Gk Seçmeli IV (Modern Spor. Öğr.) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ418 Gk Seçmeli IV (Sporda Yetenek Seçimi) 927001 2 0 0 0.0
BSÖ420 GK Seçmeli IV (Girişimcilik) 927001 4 0 0 0.0