Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SYB101Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB103Yönetim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB105Genel Cimnastik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YBS-IBireysel Sporlar - 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB102Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SYB104Spor Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB106Atletizm Öğretim yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB108İktisada Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YBS-IIBireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- II SDG 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 2.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB201Spor Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB203Genel İşletme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB205Türkiye'nin Yönetim Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB207Spor ve Medya İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB209Spor Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YTS-ITakım Sporları Öğretim yöntemleri - I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 14.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB202Hukuka Giriş. Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB204Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB206Bütçe ve Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB208Spor Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB210Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YTS-IITakım Sporları Öğretim yöntemleri - II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 14.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB301Spor Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB305Spor Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB307Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB309Sporda Sponsorluk Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB311Yüzme Öğretim yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YBS-IIIBireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- III SDG 2 0 0 2.0 0.0
YSD-5Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 14.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB302Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB304Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB306Spor Yönetiminde Liderlik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB308Psikomotor Gelişim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB310Tören ve Kutlamalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB330Spor ve Turizm Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YSD-6-1Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
YSD-6-2Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 0 0 16.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB401Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB403Mahalli İdareler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB405Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB407Spor İşletmeciliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB409Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje-I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SYB411Spor Saha ve Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YSD-7-1Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 0.0
YSD-7-2Seçmeli V SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB404.Spor Yönetimi Uygulaması Zorunlu 2 6 0 4.0 0.0
SYB406Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje -II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB408Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SYB410Spor Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YSD-8Seçmeli VI (Uzm.Spor.Dalı) SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 10 8 0 13.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YBS-I / Bireysel Sporlar - 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB109 Yüzme 2 0 0 2.0 6.0
SYB111 Badminton 2 0 0 2.0 0.0
SYB113 Judo 2 0 0 2.0 0.0
SYB115 Step -Aerobik 2 0 0 2.0 0.0
SYB117 Kayak 2 0 0 2.0 0.0
SYB119 Gösteri Cimnastiği 2 0 0 2.0 0.0
SYB121 Masa Tenisi 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YBS-II / Bireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB110 Dağcılık Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB112 Orientring Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB112. Bireysel Spor II (Orientring) 1 2 0 2.0 0.0
SYB114 Güreş Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB116 Tenis Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB118 Artistik Cimnastik Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB120 Okçuluk Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB122 Halter Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB124 Karete Öğretim yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
SYB124. Bireysel Sporlar II Seçmeli (Karate) 1 2 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
YTS-I / Takım Sporları Öğretim yöntemleri - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB211 Basketbol Öğretim yöntemleri - I 2 0 0 2.0 0.0
SYB213 Futbol Öğretim yöntemleri - I 2 0 0 2.0 0.0
SYB215 Hentbol Öğretim yöntemleri - I 2 0 0 2.0 0.0
SYB217 Voleybol Öğretim yöntemleri - I 2 0 0 2.0 0.0
YTS-II / Takım Sporları Öğretim yöntemleri - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB212 Basketbol Öğretim yöntemleri - II 2 0 0 2.0 0.0
SYB214 Futbol Öğretim yöntemleri - II 2 0 0 2.0 0.0
SYB216 Hentbol Öğretim yöntemleri - II 2 0 0 2.0 0.0
SYB218 Voleybol Öğretim yöntemleri - II 2 0 0 2.0 0.0
YBS-III / Bireysel Sporlar Öğretim yöntemleri- III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB313 Badminton Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB315 Judo Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB317 Step -Aerobik Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB319 Kayak Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB321 Artistik Cimnastik Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB323 Masa Tenisi Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB325 Dağcılık Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB327 Orientring Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB329 Halter Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB331 Güreş Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB333 Tenis Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB335 Okçuluk Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
SYB337 Karete Öğretim yöntemleri- III 2 0 0 2.0 0.0
YSD-5 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB339 Seçmeli I (Fiziksel Uygunluk) 2 0 0 2.0 0.0
SYB341 Seçmeli I (Olimpik Hareketler) 2 0 0 2.0 0.0
SYB343 Seçmeli I (Spor Organizasyon Teknikleri) 2 0 0 2.0 0.0
SYB345 Seçmeli I (Spor ve Çevre) 2 0 0 2.0 0.0
SYB347 Seçmeli I (Spor Masajı) 2 0 0 2.0 0.0
SYB349 Seçmeli I (İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji) 2 0 0 2.0 0.0
YSD-6-1 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB312 Seçmeli II (Yönetim Psikolojisi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB314 Seçmeli-II (Örgütsel Değişme) 2 0 0 2.0 0.0
SYB316 Seçmeli II (Sporcu Beslenmesi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB318 Seçmeli II (Spor Kazalarından Korunma V 2 0 0 2.0 0.0
SYB320 Seçmeli II (Spor Felsefesi) 2 0 0 2.0 0.0
YSD-6-2 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB322 Seçmeli III (İdare Hukuku) 2 0 0 2.0 0.0
SYB324 Seçmeli III (Sosyal Psikoloji) 2 0 0 2.0 0.0
SYB326 Seçmeli III (Kamu Yönetiminde Yeni Yakla 2 0 0 2.0 0.0
SYB328 Seçmeli III (Sporda Fair-Play Eğitimi) 2 0 0 2.0 0.0
YSD-7-1 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB413 Seçmeli IV (İş ve Sosyalgüvenlik Hukuku) 2 0 0 2.0 0.0
SYB415 Seçmeli IV (Siyaset Bilimi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB417 Seçmeli IV (Toplam Kalite Yönetimi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB419 Seçmeli IV (Spor Politikaları) 2 0 0 2.0 0.0
YSD-7-2 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB421 Seçmeli-V (İnsan Hakları ve Demokrasi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB423 Seçmeli-V (Türkiye Ekonomisi) 2 0 0 2.0 0.0
SYB425 Seçmeli V (Spor Yönetiminde Örnek Olay O 2 0 0 2.0 0.0
SYB427 Seçmeli-V (Spor Yönetiminde Güncel Konular) 2 0 0 2.0 0.0
YSD-8 / Seçmeli VI (Uzm.Spor.Dalı)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SYB412 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Halter) 2 3 0 3.5 0.0
SYB414 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Futbol) 2 2 0 3.0 0.0
SYB416 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Voleybol) 2 2 0 3.0 0.0
SYB418 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Hentbol) 2 2 0 3.0 0.0
SYB420 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Basketbol) 2 2 0 3.0 0.0
SYB422 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Yüzme) 2 2 0 3.0 0.0
SYB424 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Badminton) 2 2 0 3.0 0.0
SYB426 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Tenis) 2 2 0 3.0 0.0
SYB428 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Step-Aerobik) 2 2 0 3.0 0.0
SYB430 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Güreş) 2 2 0 3.0 0.0
SYB432 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Atletizm) 2 2 0 3.0 0.0
SYB434 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Artistik Cimn 2 2 0 3.0 0.0
SYB436 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Masa Tenisi) 2 2 0 3.0 0.0
SYB438 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Spor Masajı) 2 2 0 3.0 0.0
SYB440 Seçmeli VI -Uzm.Spor.Dalı (Judo) 2 2 0 3.0 0.0