Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
ÖZE101Özel Eğitim 927001 2 0 0 4.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 927001 2 0 0 0.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 927001 2 0 0 0.0
ÖZE105Çocuk Gelişimi 927001 2 0 0 4.0
ÖZEGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0
ÖZENF101Bilgisayar I 927001 2 2 0 0.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YDİ101İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
Toplam 19 2 0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
ÖZE102Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek 927001 2 0 0 4.0
ÖZE104İşitme ve Görme Yetersizliği 927001 2 0 0 0.0
ÖZE106Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 4.0
ÖZENF102Bilgisayar II 927001 2 2 0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YDİ102İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
Toplam 17 2 0 14.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 3 0 0 0.0
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 3 0 0 0.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi 927001 3 0 0 4.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 0 0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 0 0 4.0
ÖZE207Türk İşaret Dili 927001 2 0 0 0.0
ÖZE209Zihinsel Yetrsizliği Olan Öğrencilerde Kavram Öğretimi 927001 2 0 0 3.0
ÖZE211OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT201Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 4.0
ÖZEGT203Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
Toplam 31 0 0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 3 0 0 4.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 0 0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 0 0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 0 0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 0 0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 0 0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 0 0 0.0
ÖZE210Braille Okuma-Yazma 927001 2 0 0 0.0
ÖZE212Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri 927001 2 0 0 0.0
ÖZE214Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 927001 1 4 0 0.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 927001 1 4 0 0.0
Toplam 38 8 0 4.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 5.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 2 0 0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 2 0 0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 2 0 0 0.0
ÖZE311Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 927001 2 0 0 0.0
ÖZE313İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT301Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
Toplam 45 0 0 5.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 0 0 6.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 927001 3 0 0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 927001 3 0 0 0.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 927001 2 0 0 0.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 927001 2 0 0 0.0
ÖZE310Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 0.0
ÖZEGT302Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 927001 1 4 0 4.0
Toplam 30 6 0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE401Özel Eğitimde Meslek Etiği 927001 2 0 0 0.0
ÖZE403Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 1 2 0 0.0
ÖZE409Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 8 0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 8 0 0.0
Toplam 9 18 0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖZE402Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 927001 2 0 0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 8 0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 8 0 0.0
ÖZEGT406Rehberlik 927001 2 0 0 5.0
ÖZEGT408Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
Toplam 10 16 0 5.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 195