Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

.

Kazanılan Derece

.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

.

Program Profili

.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

.

Üst Derece Programlarına Geçiş

.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

.

Mezuniyet Koşulları

.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

.

Bölüm Olanakları

.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
Toplam 78 0 0 78.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 0.0
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 0.0
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM105Kimya I Ortak 3 0 2 4.0 0.0
MBM105Kimya I Ortak 3 0 2 4.0 0.0
MBM105Kimya I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 0.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 0.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 0.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 0.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 51 6 12 60.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 0.0
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 0.0
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
IMBM110Computer Programming Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM110Computer Programming Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM110Computer Programming Ortak 2 2 0 3.0 0.0
MBM102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM106Kimya II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
MBM106Kimya II Ortak 3 0 2 4.0 0.0
MBM106Kimya II Ortak 3 0 2 4.0 0.0
TBFİZ114Fizik II Zorunlu 3 0 2 4.0 0.0
TBFİZ114Fizik II Zorunlu 3 0 2 4.0 0.0
TBFİZ114Fizik II Zorunlu 3 0 2 4.0 0.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 51 12 12 63.0 10.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM203Materials Thermodynamics I Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM203Materials Thermodynamics I Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM203Materials Thermodynamics I Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM205Materials Science I Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM205Materials Science I Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM205Materials Science I Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM201Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM201Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM201Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM207Statik ve Mukavemet Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM207Statik ve Mukavemet Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM207Statik ve Mukavemet Ortak 3 0 0 3.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 63 6 0 66.0 4.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM204Materials Thermodynamics II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM204Materials Thermodynamics II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM204Materials Thermodynamics II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM206Materials Characterization Techniques Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM206Materials Characterization Techniques Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM206Materials Characterization Techniques Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBM202Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM202Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM202Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 6.0
MBM214Organik Kimya Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM214Organik Kimya Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM214Organik Kimya Ortak 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 60 6 0 63.0 6.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM305Taşınım Olayları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM305Taşınım Olayları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM305Taşınım Olayları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM311Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM311Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM311Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM313Malzeme Üretim Laboratuvarı I Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM313Malzeme Üretim Laboratuvarı I Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM313Malzeme Üretim Laboratuvarı I Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBMSEÇ-1Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-1Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-1Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 54 0 6 57.0 5.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM308Composite Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM308Composite Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM308Composite Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM312Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
MBM312Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
MBM312Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM316Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBM316Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBM316Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBMSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 48 0 6 51.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM401Malzeme Seçim ve Tasarımı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM401Malzeme Seçim ve Tasarımı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM401Malzeme Seçim ve Tasarımı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM409İş Hukuku Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM409İş Hukuku Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM409İş Hukuku Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM411Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM411Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM411Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBMSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 42 6 0 45.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM400Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 0.0
MBM400Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 0.0
MBM400Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 0.0
MBM408Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM408Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM408Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM500Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 6 0 19.0 0.0
MBM500Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 6 0 19.0 0.0
MBM500Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 6 0 19.0 0.0
MBMSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 72 36 0 102.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBMSEÇ-1 / Teknik Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM321 Electrıcal, Magnetıc And Optıcal Properties Of Materials (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
IMBM325 Materials Morphology (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
MBM323 İnşaat Malzemeleri (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-2 / Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM320 Welding And Welding Technologies (TS 2) 3 0 0 3.0 0.0
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 3 0 0 3.0 0.0
MBM328 Refrakterler (TS 2) 3 0 0 3.0 0.0
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 3 0 0 3.0 0.0
MBM350 Girişimcilik ve Yenilikcilik (TS 2) 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3 / Teknik Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBMSEÇ-4 / Teknik Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBMSEÇ-5 / Teknik Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 3 0 0 3.0 0.0
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-6 / Teknik Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBMSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM434 Modelling And Simulation In Materials Science (TS 7) 3 0 0 3.0 0.0
MBM420 Biomalzemeler ve Uygulama Alanları (TS 7) 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8 / Teknik Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBMSEÇ-9 / Teknik Seçmeli 9
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM426 Corrosion (TS 9) 3 0 0 3.0 0.0
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 3 0 0 3.0 0.0