Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Dil ve Konuşma Terapisi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT101Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT103Dilbilime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT105İşitme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT107Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organlarının Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT109Fizik-Ses Fiziği ve Akustik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT111Sağlık Sistemi Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-ISeçmeli 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 20 0 0 20.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT102Fonetik Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT104Dil Edinimi ve Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT106Genel Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT108İşitme ve Konuşma Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT110Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT112Bilimsel, Tıbbi ve Mesleki Etik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-IISeçmeli 2 SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 20 0 0 20.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT201Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT203Konuşma Bilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT205Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT207Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT209Dil ve Konuşma Terapisinde Yaşam Boyu Danışmanlık: Aile, Okul ve Klinik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT211KBB Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT213Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT215Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-IIISeçmeli 3 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT202Klinik Fonoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT204Klinik Dilbilim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT206Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Müdahale Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT208Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT210Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıt Temelli Uygulamalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT212Nörodilbilim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-IVSeçmeli 4 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 0 0 14.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT301Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT303Akıcı Konuşma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT305Konuşma Sesi Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT307Ses Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT309Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT311Yutma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT313Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-VSeçmeli 5 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 0 0 16.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT302Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT304Akıcı Konuşma Bozukluklarında değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT306Konuşma Sesi Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT308Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT310Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT312Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT314Dudak Damak Yarığı Olan Olgularda Dil ve Konuşma terapisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-VISeçmeli 6 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 0 0 16.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT401Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT403Terapi Programı, Materyal ve Ürün Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT405Klinik Uygulama ve Seminer I Zorunlu 2 16 0 10.0 0.0
DTSEÇ-VIISeçmeli 7 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 8 16 0 16.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT402Bitirme Projesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT404Dil ve Konuşma Terapisinde Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DKT406Klinik Uygulama ve Seminer II Zorunlu 2 16 0 10.0 0.0
DTSEÇ-VIIISeçmeli 8 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 8 16 0 16.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

DTSEÇ-I / Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT113 Dil ve Konuşma Terapisi İçin Embriyoloji Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-II / Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT114 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
DKT116 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Müzik ve Şan Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-III / Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT217 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
DKT219 Özel Gereksinimli Bireyler 2 0 0 2.0 0.0
DKT221 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-IV / Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT214 Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler 2 0 0 2.0 0.0
DKT216 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Farmakoloji Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
DKT218 Oyun ve Dl Gelişimi 2 0 0 2.0 0.0
DKT220 Kompüterize Konuşma Laboratuvarı 2 0 0 2.0 0.0
DKT222 Ergen-Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-V / Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT315 Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları 2 0 0 2.0 0.0
DKT317 Kognitif Nörobilim 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-VI / Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT316 İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon 2 0 0 2.0 0.0
DKT318 Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle Çalışma 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-VII / Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT407 Otizmli Bireylerde Dl ve Konuşma Terapisi 2 0 0 2.0 0.0
DTSEÇ-VIII / Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT408 Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli 2 0 0 2.0 0.0