Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103020012000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026022000 Dizge Tasarımı 927001 4 0 0 0.0
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 927001 4 0 0 0.0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 927001 4 0 0 0.0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 927001 4 0 0 7.5
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026072000 Elektro Isı 927001 3 0 0 0.0
2103026082000 Robotik İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 927001 4 0 0 0.0
2103026102000 Doğrusal Programlama 927001 4 0 0 7.5
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 927001 4 0 0 0.0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 927001 4 0 0 5.0
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 927001 4 0 0 5.0
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 927001 4 0 0 0.0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 927001 4 0 0 0.0
2103026172000 Televizyon Tekniği I 927001 3 0 0 0.0
2103026182000 Televizyon Tekniği II 927001 3 0 0 0.0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 927001 4 0 0 0.0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 927001 4 0 0 0.0
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 927001 3 0 0 0.0
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 927001 3 0 0 0.0
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 927001 4 0 0 0.0
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 927001 4 0 0 0.0
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 927001 0 3 0 0.0
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 927001 1 3 0 0.0
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 927001 3 0 0 0.0
2103026302000 Anolog Süzgeçler 927001 3 0 0 0.0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 927001 3 0 0 0.0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 927001 3 0 0 0.0
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 927001 3 0 0 0.0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026352000 İletişim Elektroniği 927001 3 0 0 0.0
2103026362000 İletişim Kuramı 927001 3 0 0 7.5
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 927001 3 0 0 0.0
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 927001 3 0 0 0.0
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 927001 3 0 0 0.0
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 927001 3 0 0 0.0
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 927001 3 0 0 0.0
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 927001 3 0 0 0.0
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 927001 3 0 0 0.0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 927001 3 0 0 0.0
2103026492000 Rassal Süreçler 927001 3 0 0 0.0
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 927001 3 0 0 0.0
2103026512011 Yüksek Gerilim Tesisleri 927001 3 0 0 0.0
2103027052000 İleri Tv Kuramı II 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103021112009 Elektrik Devreleri 927001 3 0 0 0.0
2103022022009 Sinyaller ve Sistemler 927001 3 0 0 0.0
2103022052009 Veri Yapıları 927001 3 0 0 0.0
2103022062009 Hesaplama Tekniği 927001 3 0 0 0.0
2103022072009 Programlama II 927001 4 0 0 0.0
2103022082009 Ayrık Matematik 927001 3 0 0 0.0
2103022432009 Sayısal Tasarım 927001 3 0 0 0.0
2103022562009 Karmaşık İşlevler ve Dönüşüm Tek. 927001 4 0 0 0.0
2103023012009 Sinyaller ve Sistemler* 927001 2 2 0 0.0
2103023022010 Kontrol Sistemlerine Giriş 927001 3 0 0 0.0
2103023032009 Elektromagnetik Dalga Kuramı 927001 3 0 0 0.0
2103023112009 Elektronik II 927001 4 0 0 0.0
2103023122009 Sayısal Elektronik/Mantık Devreleri 927001 4 0 0 0.0
2103023132009 Elektronik Laboratory I 927001 0 2 2 0.0
2103023212009 Enerji Dönüşüm Temelleri 927001 2 2 0 0.0
2103023222009 Elektrik Mühendisliğinde Elektrik Makinaları 927001 4 0 0 0.0
2103023242000 Güç Elektroniği 927001 4 0 0 0.0
2103023422000 Biyomedikal Mühendisliğe Giriş 927001 4 0 0 0.0
2103023512009 Sayısal Çözümleme 927001 3 0 0 0.0
2103023902009 Elektrik Mühendisliğinde Tasarım 927001 2 0 0 0.0
2103024012009 Otomatik Kontrol Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
2103024042000 Sayısal Kontrol Sistemleri 927001 4 0 0 0.0
2103024042009 Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Kontrol Sistemleri 927001 4 0 0 0.0
2103024062009 Endüstriyel Kontrol Sistemleri 927001 4 0 0 0.0
2103024132009 Sayısal İşaret İşleme* 927001 3 0 0 0.0
2103024272009 Sürücü Düzenekleri 927001 4 0 0 0.0
2103024712009 Enerji Sistemleri I 927001 3 0 0 0.0
2103024722010 Enerji Sistemleri II 927001 3 0 0 0.0
2103024742008 Enerji Sistemlerinde Koruma 927001 3 0 0 0.0
2103024752008 Yüksek Gerilim Tekniği 927001 3 0 0 0.0
2103026002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026022000 Dizge Tasarımı 927001 4 0 0 0.0
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 927001 4 0 0 0.0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 927001 4 0 0 0.0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026072000 Elektro Isı 927001 3 0 0 0.0
2103026082000 Robotik İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 927001 4 0 0 0.0
2103026102000 Doğrusal Programlama 927001 4 0 0 0.0
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 927001 4 0 0 0.0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 927001 4 0 0 0.0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 927001 4 0 0 0.0
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 927001 4 0 0 0.0
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 927001 4 0 0 0.0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 927001 4 0 0 0.0
2103026172000 Televizyon Tekniği I 927001 3 0 0 0.0
2103026182000 Televizyon Tekniği II 927001 3 0 0 0.0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 927001 4 0 0 0.0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 927001 4 0 0 0.0
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 927001 3 0 0 0.0
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 927001 3 0 0 0.0
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 927001 4 0 0 0.0
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 927001 4 0 0 0.0
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 927001 0 3 0 0.0
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 927001 1 3 0 0.0
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 927001 3 0 0 0.0
2103026302000 Anolog Süzgeçler 927001 3 0 0 0.0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 927001 3 0 0 0.0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 927001 3 0 0 0.0
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 927001 3 0 0 0.0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 927001 3 0 0 0.0
2103026352000 İletişim Elektroniği 927001 3 0 0 0.0
2103026362000 İletişim Kuramı 927001 3 0 0 0.0
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 927001 3 0 0 0.0
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 927001 3 0 0 0.0
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 927001 3 0 0 0.0
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 927001 3 0 0 0.0
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 927001 3 0 0 0.0
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 927001 3 0 0 0.0
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 927001 3 0 0 0.0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 927001 3 0 0 0.0
2103026492000 Rassal Süreçler 927001 3 0 0 0.0
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 927001 3 0 0 0.0
2103026512011 Yüksek Gerilim Tesisleri 927001 3 0 0 0.0