Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar Devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genelde bir Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet UZUN;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun
Tel:+90 (362) 312 19 19 /2270
Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
 2. Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
 3. Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
 4. Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
 5. Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
 6. Yüksek lisans süresince girisimcilik yeteneğini ve yönlerini arttırma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA601Hareket Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
ANA602Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 927001 3 0 0 0.0
ANA614Sinir Sistemi Genel Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
ANA616Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 10 4 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA603 Diseksiyon 927001 2 2 0 6.0
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA606 Duyu Organları 927001 2 2 0 6.0
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 927001 2 0 0 6.0
ANA608 Lenfatik Sistem 927001 2 0 0 6.0
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 927001 2 1 0 6.0
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
İANA601 The Anatomy of Movement System 927001 2 2 0 6.0
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 927001 3 0 0 6.0
İANA603 The Dissection 927001 2 2 0 6.0
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 927001 2 1 0 6.0
İANA605 The Anatomy of Digestive System 927001 2 2 0 6.0
İANA606 The Sensory Organs 927001 2 2 0 6.0
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 927001 2 0 0 6.0
İANA608 The Lymphatic System 927001 2 0 0 0.0
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 927001 2 1 0 0.0
İANA610 Functional Anatomy 927001 2 1 0 0.0
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 927001 2 2 0 0.0
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 927001 2 2 0 0.0
İANA615 The Image Analysis Techniques 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA603 Diseksiyon 927001 2 2 0 6.0
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA606 Duyu Organları 927001 2 2 0 6.0
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 927001 2 0 0 6.0
ANA608 Lenfatik Sistem 927001 2 0 0 6.0
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 927001 2 1 0 6.0
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
İANA601 The Anatomy of Movement System 927001 2 2 0 6.0
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 927001 3 0 0 6.0
İANA603 The Dissection 927001 2 2 0 6.0
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 927001 2 1 0 6.0
İANA605 The Anatomy of Digestive System 927001 2 2 0 6.0
İANA606 The Sensory Organs 927001 2 2 0 6.0
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 927001 2 0 0 6.0
İANA608 The Lymphatic System 927001 2 0 0 0.0
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 927001 2 1 0 0.0
İANA610 Functional Anatomy 927001 2 1 0 0.0
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 927001 2 2 0 0.0
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 927001 2 2 0 0.0
İANA615 The Image Analysis Techniques 927001 2 2 0 0.0