Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar Devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genelde bir Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet UZUN;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun
Tel:+90 (362) 312 19 19 /2270
Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
 2. Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
 3. Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
 4. Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
 5. Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
 6. Yüksek lisans süresince girisimcilik yeteneğini ve yönlerini arttırma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 3 0 0 3.0 6.0
ANA603 Diseksiyon 2 2 0 3.0 6.0
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 2 1 0 3.0 6.0
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA606 Duyu Organları 2 2 0 3.0 6.0
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
ANA608 Lenfatik Sistem 2 0 0 2.0 6.0
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 2 1 0 3.0 6.0
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA614 Sinir Sistemi Genel Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 10.5
İANA601 The Anatomy of Movement System 2 2 0 3.0 6.0
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 3 0 0 3.0 6.0
İANA603 The Dissection 2 2 0 3.0 6.0
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 2 1 0 3.0 6.0
İANA605 The Anatomy of Digestive System 2 2 0 3.0 6.0
İANA606 The Sensory Organs 2 2 0 3.0 6.0
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 2 0 0 2.0 6.0
İANA608 The Lymphatic System 2 0 0 2.0 0.0
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 2 1 0 3.0 0.0
İANA610 Functional Anatomy 2 1 0 3.0 0.0
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 2 2 0 3.0 0.0
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 2 2 0 3.0 0.0
İANA615 The Image Analysis Techniques 2 2 0 3.0 0.0
İANA616 Research Methods and Ethic 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 0.0
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 0.0
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi 2 1 0 3.0 0.0
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 2 1 0 3.0 6.0
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi 2 1 0 3.0 0.0
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 2 1 0 3.0 0.0
ANA707 İleri Diseksiyon 2 2 0 3.0 0.0
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi 2 2 0 3.0 6.0
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 0.0
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi 2 2 0 3.0 0.0
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 0 2 0 1.0 0.0
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 2 1 0 3.0 0.0
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 2 2 0 3.0 0.0
ANA717 Kranial Sinirler 2 1 0 3.0 0.0
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 10.5
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System 2 2 0 3.0 0.0
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System 2 2 0 3.0 0.0
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy 2 1 0 3.0 0.0
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System 2 1 0 3.0 0.0
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System 2 1 0 3.0 0.0
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System 2 1 0 3.0 0.0
İANA707 The Advanced Dissection 2 2 0 3.0 0.0
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs 2 2 0 3.0 0.0
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System 2 2 0 3.0 0.0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education 0 2 0 1.0 0.0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System 2 1 0 3.0 0.0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy 2 2 0 3.0 0.0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck 2 2 0 3.0 0.0
İANA717 The Cranial Nerves 2 1 0 3.0 0.0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques 2 2 0 3.0 0.0