Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/
Programa Veteriner Hekim lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Program Profili

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda daha geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır.Yürütülmekte olan Yüksek lisans programda 5'i zorunlu 12'si seçmeli olmak üzere toplam 17 ders yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

adresinden ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının tamamlanmasıyla mezun olunur. Programın tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK /

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN
/
Telefon: +90 362 3121919 / 1223 - 1208
/
E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi hayvan Hastanesi içinde yer almaktadır. / Hayvan Hastanesinde "Küçük Hayvan Operasyon Salonu, Büyük Hayvan Operasyon Salonu, Ultrasonografi Ünitesi, Röntgen Ünitesi, Küçük Hayvan Polikliniği, Büyük hayvan Kliniği, Laboratuvar, Gezici Klinik Birimi, Dershane, Kütüphane ve İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
 2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 3. Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
 4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
 5. Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 7. Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 0 0 2.0 0.0
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 2 0 0 2.0 0.0
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 2 0 0 2.0 0.0
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3.0 0.0
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 3 0 0 3.0 0.0
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 0.0
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 2 0 0 2.0 0.0
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 2 0 0 2.0 0.0
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 0 0 2.0 0.0
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 2 0 0 2.0 0.0
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 2 0 0 2.0 0.0
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3.0 0.0
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 2 0 0 2.0 0.0
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 3 0 0 3.0 0.0
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 0.0
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 2 0 0 2.0 0.0
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 2 0 0 2.0 0.0
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0