Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği programı 2008 yılında kurulmuştur. ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim öğretim yılında almıştır.

Kazanılan Derece

bu programdan mezun olan öğrenciler ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde uzman ünvanını alırlar

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ruh Sağlığı ve hsatalıkları hemşireliği programa kayıt olabilmek için enstitünün belirlediği koşullarda ilgili sınavlara girmek ve geçer puan almak gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.


Program Profili

prpgram tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Program öğrencileri psikiyatri ve ruh vesinir hastalıkları hastane ve kliniklerinde uygulamalı eğitim vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mezun öğrenciler * akademisyen * Psikiyatri klinik ve ru ve sinir hastalıkları hastaneleri terapi merkezlerinde psikiyatri hemşiresinin uzmanlık alanına giren diğer bütün birimlerde görev alırlar. Programdan toplam 3 öğrenci mezun olmuş olur, programdan mezun öğrencilerimizden 3 tanesi farklı üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak kadrolara yerleşmişlerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

programın aynı alanda doktora programı mevcuttur

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulama değerlendirmesi şeklinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı; Prof. Dr. Nermin KILIÇ AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Serap SEZGİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurupelik Samsun

Bölüm Olanakları

Sağlık Yüksekokulunun tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
 2. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
 3. Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
 4. Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
 5. Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
 6. Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
 7. Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
 8. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
 9. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
 10. Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
 11. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 12. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
 • Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
 • Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PHŞ601Ruh Sağlığı Hemşireliği 927001 3 4 0 0.0
PHŞ603Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
PHŞ604Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 4 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 9 8 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 927001 3 0 0 0.0
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927001 3 0 0 0.0
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 927001 3 0 0 0.0
PHŞ613 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 927001 2 8 0 0.0
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 927001 2 8 0 0.0
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 2 0 0.0
PHŞ617 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 927001 3 0 0 0.0
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927001 3 0 0 0.0
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 927001 3 0 0 0.0
PHŞ613 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 927001 2 8 0 0.0
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 927001 2 8 0 0.0
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 2 0 0.0
PHŞ617 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0