Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 2. Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 3. Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
 4. Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 5. Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 6. Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 7. Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
 8. Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 9. Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
 10. Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
 11. Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 12. Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 13. Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 14. Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 • Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 • Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 • Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 • Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 • Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
 • Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 • Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 • Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 • Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 927003 0 0 0 0.0
ETPDPDönem Projesi 927001 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETPDPDönem Projesi 927001 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927001 3 0 0 6.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 6.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 927001 3 0 0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT608 Meslek Etiği 927001 3 0 0 6.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927001 2 2 0 6.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 927001 3 0 0 6.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927001 2 0 0 6.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927001 3 0 0 6.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 927001 3 0 0 6.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 927001 3 0 0 6.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 927001 3 0 0 6.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 927001 3 0 0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 927001 3 0 0 6.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 927001 3 0 0 6.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 927001 3 0 0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927001 3 0 0 6.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927001 3 0 0 6.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927001 3 0 0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 6.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 927001 3 0 0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT608 Meslek Etiği 927001 3 0 0 6.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927001 2 2 0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 927001 3 0 0 6.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927001 2 0 0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927001 3 0 0 0.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 927001 3 0 0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 927001 3 0 0 6.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 927001 3 0 0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 927001 3 0 0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 927001 3 0 0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 927001 3 0 0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 927001 3 0 0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927001 3 0 0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927001 3 0 0 0.0