Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 2. Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 3. Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
 4. Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 5. Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 6. Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 7. Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
 8. Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 9. Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
 10. Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
 11. Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 12. Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 13. Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 14. Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 • Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 • Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 • Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 • Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 • Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
 • Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 • Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 • Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 • Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 6.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 6.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 6.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 6.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 6.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 6.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 6.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 6.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 6.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 6.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 6.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 6.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 6.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 6.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 6.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 6.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 6.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 3.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 6.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0