Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) - Fen Bilgisi Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TSÖP625Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UFBE601 Fen Eğitiminde Program Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
UFBE602 Fen Eğitiminde Çok Yönlü Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 3 0 0 3.0 6.0
UFBE603 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE604 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3.0 6.0
UFBE605 Fen Eğitiminde Didaktiğin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
UFBE606 Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3.0 6.0
UFBE607 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
UFBE608 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE609 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE610 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE611 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Terihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE613 Fen Eğitiminde Laboratuvar Aktiviteleri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE614 Bilim Tarihi ve Temel Fen Kavramlarına Olan Etkileri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Aktivitelerinin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
UFBE616 Çevre Eğitimine Farklı Bakış Açıları 3 0 0 3.0 6.0
UFBE617 Fen Eğitiminde Fizik Kavramları ve Kavram Yanılgıları 3 0 0 3.0 0.0
UFBE618 İnsan Çevre Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE619 Fen Eğitiminde Yapılandırmacılık 3 0 0 3.0 6.0
UFBE620 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamalar 3 0 0 3.0 6.0
UFBE622 Fen Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım 3 0 0 3.0 6.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UFBE601 Fen Eğitiminde Program Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
UFBE602 Fen Eğitiminde Çok Yönlü Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 3 0 0 3.0 6.0
UFBE603 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE604 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3.0 6.0
UFBE605 Fen Eğitiminde Didaktiğin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
UFBE606 Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3.0 6.0
UFBE607 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
UFBE608 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE609 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE610 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE611 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
UFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Terihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE613 Fen Eğitiminde Laboratuvar Aktiviteleri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE614 Bilim Tarihi ve Temel Fen Kavramlarına Olan Etkileri 3 0 0 3.0 6.0
UFBE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Aktivitelerinin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
UFBE616 Çevre Eğitimine Farklı Bakış Açıları 3 0 0 3.0 6.0
UFBE617 Fen Eğitiminde Fizik Kavramları ve Kavram Yanılgıları 3 0 0 3.0 0.0
UFBE618 İnsan Çevre Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
UFBE619 Fen Eğitiminde Yapılandırmacılık 3 0 0 3.0 6.0
UFBE620 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamalar 3 0 0 3.0 6.0
UFBE622 Fen Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım 3 0 0 3.0 6.0