Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TSÖP625Dönem Projesi 927001 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBEE601 Demokrasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE602 Osmanlı Klasik Dönemi Eğitim Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE603 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0
SBEE604 Medya Okuryazarlığında Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
SBEE605 Türk Siyasal Hayatı 927001 3 0 0 0.0
SBEE606 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
SBEE607 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Politik Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE608 Osmanlı'dan Cumhuriyet'E Türkiye'de Gündelik Yaşam 927001 3 0 0 0.0
SBEE609 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927001 2 0 0 0.0
SBEE610 Türkiye Turizm Coğrafyası 927001 2 0 0 0.0
SBEE611 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
SBEE612 Türk Demokrasi Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE613 Türkiye'de Kültür ve Siyaset 927001 2 0 0 0.0
SBEE614 Çevre ve Eğitim 927001 2 0 0 0.0
SBEE615 Özel Öğretim Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
SBEE616 Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Program İçeriğinin Analizi 927001 3 0 0 0.0
SBEE617 İnsan Hakları Kavramının Tarihsel Gelişimi 927001 2 0 0 0.0
SBEE618 Türkiye'de Çağdaşlaşma 927001 2 0 0 0.0
SBEE619 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası 927001 2 0 0 0.0
SBEE620 Tanzimat Dönemi Eğitim 927001 2 0 0 0.0
SBEE621 Sosyal Bilgilerde Pprogram ve Program Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
SBEE622 Kültür Coğrafyası 927001 2 0 0 0.0
SBEE623 Afet Kültürü ve Güvenli Yaşam 927001 2 0 0 0.0
SBEE624 20.Yüzyıl Dünya Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE625 Türk Yenileşme Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE626 Siyasi Doktrinler Tarihi 927001 2 0 0 0.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBEE601 Demokrasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE602 Osmanlı Klasik Dönemi Eğitim Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE603 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0
SBEE604 Medya Okuryazarlığında Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
SBEE605 Türk Siyasal Hayatı 927001 3 0 0 0.0
SBEE606 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
SBEE607 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Politik Tarihi 927001 3 0 0 0.0
SBEE608 Osmanlı'dan Cumhuriyet'E Türkiye'de Gündelik Yaşam 927001 3 0 0 0.0
SBEE609 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927001 2 0 0 0.0
SBEE610 Türkiye Turizm Coğrafyası 927001 2 0 0 0.0
SBEE611 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
SBEE612 Türk Demokrasi Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE613 Türkiye'de Kültür ve Siyaset 927001 2 0 0 0.0
SBEE614 Çevre ve Eğitim 927001 2 0 0 0.0
SBEE615 Özel Öğretim Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
SBEE616 Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Program İçeriğinin Analizi 927001 3 0 0 0.0
SBEE617 İnsan Hakları Kavramının Tarihsel Gelişimi 927001 2 0 0 0.0
SBEE618 Türkiye'de Çağdaşlaşma 927001 2 0 0 0.0
SBEE619 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası 927001 2 0 0 0.0
SBEE620 Tanzimat Dönemi Eğitim 927001 2 0 0 0.0
SBEE621 Sosyal Bilgilerde Pprogram ve Program Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
SBEE622 Kültür Coğrafyası 927001 2 0 0 0.0
SBEE623 Afet Kültürü ve Güvenli Yaşam 927001 2 0 0 0.0
SBEE624 20.Yüzyıl Dünya Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE625 Türk Yenileşme Tarihi 927001 2 0 0 0.0
SBEE626 Siyasi Doktrinler Tarihi 927001 2 0 0 0.0