Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÜZ000Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3.0 6.0
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3.0 6.0
MÜZ603 Müziksel İşitme-Okuma-Yazma I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ604 Müziksel İşitme-Okuma-Yazma II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ605 Korepedisyon I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ606 Korepetisyon II 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 6.0
MÜZ608 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ615 20.Yüzyıl Müziği ve Müzik Akımları I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ616 20.Yüzyıl Müziği ve Müzik Akımları II 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ617 Doğaçlama ve Soundpaiting I 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ618 Doğaçlama ve Soundpaiting II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ619 Meslek İngilizcesi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ620 Meslek İngilizcesi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 2.5 0.0
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ634 Bireysel Keman Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ639 Bireysel Flüt Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ640 Bireysel Flüt Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ603 Müziksel İşitme-Okuma-Yazma I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ604 Müziksel İşitme-Okuma-Yazma II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ605 Korepedisyon I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ606 Korepetisyon II 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ608 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ615 20.Yüzyıl Müziği ve Müzik Akımları I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ616 20.Yüzyıl Müziği ve Müzik Akımları II 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ617 Doğaçlama ve Soundpaiting I 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ618 Doğaçlama ve Soundpaiting II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ619 Meslek İngilizcesi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ620 Meslek İngilizcesi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 2.5 0.0
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ634 Bireysel Keman Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 0 0 0 0.0 0.0
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ639 Bireysel Flüt Eğitimi I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ640 Bireysel Flüt Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0